รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เดอะเบสท์กราวน์วอเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 เลย วังสะพุง
2 นาแปลงใหญ่ตำบลประสุข 50,000 นครราชสีมา ชุมพวง
3 น้ำใต้ดินสุพรรณ 2,000,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
4 ปฐวีโกลเด้น 5,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
5 แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร 10,000 เชียงราย เวียงชัย
6 แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ชัยภูมิเวียงชัย 14,400 เชียงราย เวียงชัย
7 ผู้ผลิตลำไยแปลงใหญ่ศรีถ้อย 1,500,000 เชียงราย แม่สรวย
8 พาราไดส์ ไอซ์ แอนด์ วอเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
9 วังบาดาลคลีนนิ่ง 1,010,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
10 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยชุมชนทรายขาว กลุ่ม1 30,000 จันทบุรี สอยดาว
11 สเต็มนิกซ์ เรด ชีลด์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
12 อรุณดริพ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
13 เอสพีสมาร์ทแพลนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา


ข้อมูลผู้ประกอบการ