รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจัดหาและการจ่ายน้ำอื่นๆซื่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจัดหาและการจ่ายน้ำอื่นๆซื่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กฤษติกานต์ 1975 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษติกานต์ 1975
2 ซีดีเทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บริษัท ซีดีเทค จำกัด
3 ที จี ที วอเตอร์ 1,000,000 ชลบุรี พานทอง บริษัท ที จี ที วอเตอร์ จำกัด
4 ธัญธาราชัย 5,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท ธัญธาราชัย จำกัด
5 บ่อน้ำ บางโจ 3,000,000 ภูเก็ต ถลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อน้ำ บางโจ
6 ป่าตอง บริการน้ำ 1,000,000 ภูเก็ต กะทู้ บริษัท ป่าตอง บริการน้ำ จำกัด
7 พีจิสเทคโนโลยี 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท พีจิสเทคโนโลยี จำกัด
8 ภูเก็ตนำชัยวารี 3,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตนำชัยวารี จำกัด
9 ภูเก็ตบาดาล 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตบาดาล จำกัด
10 มีทัศนการโยธา 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท มีทัศนการโยธา จำกัด
11 วิศวธารา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท วิศวธารา จำกัด
12 วี คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก บริษัท วี คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
13 ศิลาทอง วอเตอร์ ซัพพลาย 2,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทอง วอเตอร์ ซัพพลาย
14 สว่างบาดาล 200,000 หนองบัวลำภู นาวัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างบาดาล
15 สหกิจโยธา บาดาล 1,000,000 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจโยธา บาดาล
16 หงส์แดง สปีดวอลล์ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์แดง สปีดวอลล์
17 อันดามัน บลู ซีวอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 4,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท อันดามัน บลู ซีวอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18 อินโนเทค แปซิฟิค 3,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บริษัท อินโนเทค แปซิฟิค จำกัด
19 เทรนด์เอเซียคอร์ปอเรชั่น 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท เทรนด์เอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 เสม็ดยูทิลิตี้ส์ 60,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท เสม็ดยูทิลิตี้ส์ จำกัด
21 เอ็นเค 2015 โฮลดิ้งส์ 50,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท เอ็นเค 2015 โฮลดิ้งส์ จำกัด
22 เอบ ภิ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท เอบ ภิ จำกัด
23 เอสเอ็นพี วอเตอร์ 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท เอสเอ็นพี วอเตอร์ จำกัด
24 โฟลว์ ฮับ 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท โฟลว์ ฮับ จำกัด
25 ไทยเจริญลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 น่าน นาน้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง
26 ไอดีซี วอเตอร์ 1,000,000 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซี วอเตอร์


ข้อมูลผู้ประกอบการ