รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจัดหาและการจ่ายน้ำอื่นๆซื่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจัดหาและการจ่ายน้ำอื่นๆซื่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กฤษติกานต์ 1975 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษติกานต์ 1975
2 ซีดีเทค 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีดีเทค จำกัด
3 ที จี ที วอเตอร์ 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ที จี ที วอเตอร์ จำกัด
4 ธัญธาราชัย 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ธัญธาราชัย จำกัด
5 บ่อน้ำ บางโจ 3,000,000 ถลาง ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อน้ำ บางโจ
6 ป่าตอง บริการน้ำ 1,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ป่าตอง บริการน้ำ จำกัด
7 พีจิสเทคโนโลยี 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พีจิสเทคโนโลยี จำกัด
8 ภูเก็ตนำชัยวารี 3,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตนำชัยวารี จำกัด
9 ภูเก็ตบาดาล 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตบาดาล จำกัด
10 มีทัศนการโยธา 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท มีทัศนการโยธา จำกัด
11 วิศวธารา 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท วิศวธารา จำกัด
12 วี คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท วี คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
13 ศิลาทอง วอเตอร์ ซัพพลาย 2,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทอง วอเตอร์ ซัพพลาย
14 สว่างบาดาล 200,000 นาวัง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างบาดาล
15 สหกิจโยธา บาดาล 1,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจโยธา บาดาล
16 หงส์แดง สปีดวอลล์ 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์แดง สปีดวอลล์
17 อันดามัน บลู ซีวอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 4,500,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท อันดามัน บลู ซีวอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18 อินโนเทค แปซิฟิค 3,500,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท อินโนเทค แปซิฟิค จำกัด
19 เทรนด์เอเซียคอร์ปอเรชั่น 25,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท เทรนด์เอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 เสม็ดยูทิลิตี้ส์ 60,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เสม็ดยูทิลิตี้ส์ จำกัด
21 เอ็นเค 2015 โฮลดิ้งส์ 50,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เอ็นเค 2015 โฮลดิ้งส์ จำกัด
22 เอบ ภิ 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอบ ภิ จำกัด
23 เอสเอ็นพี วอเตอร์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เอสเอ็นพี วอเตอร์ จำกัด
24 โฟลว์ ฮับ 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท โฟลว์ ฮับ จำกัด
25 ไทยเจริญลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นาน้อย น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง
26 ไอดีซี วอเตอร์ 1,000,000 เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซี วอเตอร์


ข้อมูลผู้ประกอบการ