รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจัดหาและการจ่ายน้ำอื่นๆซื่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจัดหาและการจ่ายน้ำอื่นๆซื่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 จี จี แอนด์ ที แลนด์ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
2 เจริญทรัพย์บาดาล(ช่างตี๋) 1,000,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
3 โชติชลการ 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
4 ดับบลิวดีเอส คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง
5 เทรนด์เอเซียคอร์ปอเรชั่น 32,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
6 ไทยเจริญลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 น่าน นาน้อย
7 ธาราโชติ 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
8 น้ำดีบาดาล 2,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
9 นำเฮง เจริญกิจ วอเตอร์ ทรานสปอร์ต 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง
10 ปลวกแดง วอเตอร์ 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
11 ผู้ชายขายน้ำ 1,000,000 ภูเก็ต กะทู้
12 พลอยพนา เมเนจเม้นท์ 1,000,000 ภูเก็ต ถลาง
13 พีแอนด์พี น้ำบาดาล 300,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
14 ภูเก็ตนำชัยวารี 3,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
15 ภูเก็ตบาดาล 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
16 มาตรนิรันด์ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
17 วิศวธารา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
18 วี คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
19 วี.เอ็น.พี.จณิสตาโยธาการ บาดาล 500,000 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา
20 ศิลาทอง วอเตอร์ ซัพพลาย 2,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
21 ส.เพิ่มพูน 99 700,000 นครสวรรค์ ชุมแสง
22 สหกิจโยธา บาดาล 1,000,000 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย
23 สินธุ์เจริญลาภ 2,500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
24 อันดามัน บลู ซีวอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 4,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
25 อินโนเทค แปซิฟิค 3,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
26 อุดมศักดิ์ วอเตอร์ 600,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
27 เอ็น.พี.เจ.กรุ๊ป (2019) 4,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
28 เอราวัณ1991 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
29 เอสเอ็นพี วอเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
30 ไอดีซี วอเตอร์ 1,000,000 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์


ข้อมูลผู้ประกอบการ