รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 3 100,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 3 จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ