รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบำบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบำบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรีน วอเทอร์ ทรีท 4,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน วอเทอร์ ทรีท จำกัด
2 กรีน เพาเวอร์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน เพาเวอร์ คอนซัลแทนท์
3 กรีน เวสต์ เพอร์เฟคท์ 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เวสต์ เพอร์เฟคท์ จำกัด
4 คงคา แอ็ดวานซ์ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท คงคา แอ็ดวานซ์ จำกัด
5 ช.กิจธน 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ช.กิจธน จำกัด
6 ชยุต เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยุต เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย
7 ชล สรรพกิจ 3,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ชล สรรพกิจ จำกัด
8 ซี.อี.โอ. อินเตอร์เนชั่นแนล เวสต์ 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซี.อี.โอ. อินเตอร์เนชั่นแนล เวสต์ จำกัด
9 ซีแอนด์พี ซินเนอร์ยี่ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ซีแอนด์พี ซินเนอร์ยี่ จำกัด
10 ดับบลิว เอ็ม ดี ไทย รีไซคลิ้ง 30,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ดับบลิว เอ็ม ดี ไทย รีไซคลิ้ง จำกัด
11 ดับบลิวพีบี เอ็นไวรอนเมนท์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดับบลิวพีบี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
12 ดินแดงเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดินแดงเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
13 ดิสโพซอล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ดิสโพซอล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
14 ทรัพย์มหาศาล 88 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทรัพย์มหาศาล 88 จำกัด
15 ท่อตัน สยาม 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่อตัน สยาม
16 ทาร์ม กรุ๊ป 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ทาร์ม กรุ๊ป จำกัด
17 ธนดลกิจรุ่งเรือง 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนดลกิจรุ่งเรือง จำกัด
18 ธีระพงษ์ เซอร์วิส 500,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระพงษ์ เซอร์วิส
19 น้อมเกล้า เพาเวอร์โกลด์ 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท น้อมเกล้า เพาเวอร์โกลด์ จำกัด
20 นิวเจน เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท นิวเจน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
21 บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1,122,297,600 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
22 บ้านบ่าวสาว 5,000,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช บริษัท บ้านบ่าวสาว จำกัด
23 บียอนด์ ครีเอท กรุ๊ป 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท บียอนด์ ครีเอท กรุ๊ป จำกัด
24 บุญรักษาฟาร์ม 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท บุญรักษาฟาร์ม จำกัด
25 ปาม เวสท์ 2,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ปาม เวสท์ จำกัด
26 พนม กรีน 50,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท พนม กรีน จำกัด
27 พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
28 ภัทรไกร เซอร์วิส 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรไกร เซอร์วิส
29 มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส
30 ราตรี เซอร์วิส 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ราตรี เซอร์วิส จำกัด
31 รุ่งนภา เมทัล สตีล 3,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท รุ่งนภา เมทัล สตีล จำกัด
32 วาย.ที.เจ.กรุ็ป 100,000 ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.ที.เจ.กรุ็ป
33 วิค วอเตอร์ 170,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด
34 วิน เทรด เมเนจเม้นท์ 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท วิน เทรด เมเนจเม้นท์ จำกัด
35 วิเชียรทอง 10,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท วิเชียรทอง จำกัด
36 วี.ซี.กรีน เอนเนอร์ยี่ 5,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท วี.ซี.กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด
37 วี.ที.คลีน แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.คลีน แอนด์ เซอร์วิส
38 สยาม ไดคิจิ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม ไดคิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
39 สวัสดีฮับ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดีฮับ
40 สะอาด รุ่งเรือง 300,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะอาด รุ่งเรือง
41 สุนทร รีไฟน์เนอร์ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สุนทร รีไฟน์เนอร์ จำกัด
42 สุวรรณภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท สุวรรณภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
43 สูยะศรีสระบุรี 450,000 บ้านหมอ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สูยะศรีสระบุรี
44 ออยล์ คลีนนิ่ง เทคโนโลยี่ (ไทยแลนด์) 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ออยล์ คลีนนิ่ง เทคโนโลยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
45 อินดัสเตรียล เซอร์วิส โซลูชั่น 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท อินดัสเตรียล เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
46 อินเตอร์ กรีน 50,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท อินเตอร์ กรีน จำกัด
47 เจพีเค รีไซเคิล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เจพีเค รีไซเคิล จำกัด
48 เจ้าพระยา สินทรัพย์ธุรกิจ 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เจ้าพระยา สินทรัพย์ธุรกิจ จำกัด
49 เจินฟง (ประเทศไทย) 4,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท เจินฟง (ประเทศไทย) จำกัด
50 เจี๋ยฮง อินเตอร์ 1,000,000 ดอนตูม นครปฐม บริษัท เจี๋ยฮง อินเตอร์ จำกัด
51 เซต้า เอ็นจิเนียริ่ง 200,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซต้า เอ็นจิเนียริ่ง
52 เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กเซลเล้นซ์ อิน เมอร์คิวรี แมเนจเม้นท์ 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กเซลเล้นซ์ อิน เมอร์คิวรี แมเนจเม้นท์ จำกัด
53 เทรชเชอร์ สตาร์ 50,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เทรชเชอร์ สตาร์ จำกัด
54 เบสท์ กรีน เซอร์วิส 1,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี บริษัท เบสท์ กรีน เซอร์วิส จำกัด
55 เพชรพลเดชรีไซเคิล 5,000,000 ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพลเดชรีไซเคิล
56 เมกา เวสต์ แอนด์ เซฟตี้ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เมกา เวสต์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด
57 เมืองสะอาดการค้า 500,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองสะอาดการค้า
58 เวสต์แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เวสต์แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
59 เวิล์ด เวสท์ 5,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด
60 เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ 4,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
61 เอ็นเนอยี่ เอ็คซ์เพิร์ท เอ็นไวรอนเม้นท์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเนอยี่ เอ็คซ์เพิร์ท เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
62 เอเอ ไบโอ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เอเอ ไบโอ จำกัด
63 เฮ็ควาสเซอร์เทคนิค (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮ็ควาสเซอร์เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
64 โปรเคมิคอล 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท โปรเคมิคอล จำกัด
65 โฟลค์ แลนด์ 100,000 ไทรน้อย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟลค์ แลนด์
66 ไท อะเซนท์ 100,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ไท อะเซนท์ จำกัด
67 ไบโอ ฟอร์เอิร์ธ 2,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ไบโอ ฟอร์เอิร์ธ จำกัด
68 ไอบี รีไซเคิล (ประเทศไทย) 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ไอบี รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ