รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบำบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบำบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ 5,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
2 กรีน เพาเวอร์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
3 กรีน วอเทอร์ ทรีท 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
4 กรีน เวสต์ เพอร์เฟคท์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
5 กฤษฎา เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง
6 กำจัดภัย ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
7 โกลบอลโพรเท็ค 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
8 คงคา แอ็ดวานซ์ 1,000,000 นครปฐม สามพราน
9 เจพีเค รีไซเคิล 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
10 เจ้าพระยา สินทรัพย์ธุรกิจ 5,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
11 เจินฟง (ประเทศไทย) 4,000,000 ระยอง บ้านค่าย
12 เจี๋ยฮง อินเตอร์ 1,000,000 นครปฐม ดอนตูม
13 ช.กิจธน 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
14 ชยุต เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
15 ชล สรรพกิจ 3,000,000 ระยอง เมืองระยอง
16 ซัน-อัพ รีไซคลิง 17,500,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
17 ซิสอีโค่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
18 ซี.อี.โอ. อินเตอร์เนชั่นแนล เวสต์ 5,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
19 ซีเจ กรีน 1,000,000 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ
20 ซีแอนด์พี ซินเนอร์ยี่ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
21 ซุกะ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
22 ดับบลิว เอ็ม ดี ไทย รีไซคลิ้ง 30,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
23 ดับบลิวพีบี เอ็นไวรอนเมนท์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
24 ดินแดงเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
25 ดิสโพซอล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
26 ดีเอ็ม อีโค เวิลด์ 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว
27 ต้นเจ้า 5,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
28 ทรัพย์มหาศาล 88 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
29 ทรี อีโค เวสท์ แมเนจเมนท์ 2,200,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
30 ท่อตัน สยาม 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
31 ท่อตันกรุ๊ป 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
32 ทาร์ม กรุ๊ป 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
33 ที โอ เอ็ม เอส เวสท์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คลีนนิ่ง เซอร์วิสเซส 5,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
34 ไท อะเซนท์ 100,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
35 น้อมเกล้า เพาเวอร์โกลด์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
36 นิวเจน เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
37 บ้านบ่าวสาว 5,000,000 นครศรีธรรมราช หัวไทร
38 บียอนด์ ครีเอท กรุ๊ป 5,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
39 บุญรักษาฟาร์ม 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
40 เบสท์ กรีน เซอร์วิส 1,000,000 ลพบุรี ท่าวุ้ง
41 ไบโอ ฟอร์เอิร์ธ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
42 ปาม เวสท์ 2,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
43 โปรเวล สตีล 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
44 พนม กรีน 50,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
45 พีพียู เอ็นจิเนียริ่ง 1,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
46 พีเอ็นพีซี เซอร์วิสเซส 1,000,000 ระยอง บ้านค่าย
47 พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
48 เพชรพลเดชรีไซเคิล 5,000,000 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์
49 เพชรสุวรรณ ซีวิล คอน 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
50 แพร่พารวย 1,200,000 แพร่ เมืองแพร่
51 โฟร์ แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
52 ภัทรไกร เซอร์วิส 1,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
53 มันตรา 9999 1,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
54 มายด์ คลีน เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท เซอร์วิส 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า
55 มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส 1,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
56 เมกา เวสต์ แอนด์ เซฟตี้ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
57 เมืองสะอาดการค้า 500,000 ชลบุรี ศรีราชา
58 ราตรี เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
59 รุ่งนภา เมทัล สตีล 3,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
60 เรืองสมบัติ เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
61 โรจนประเสริฐ 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
62 วาย.ที.เจ.กรุ็ป 100,000 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ
63 วาฬี ไซเคิล 1,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม
64 วิจิตรา และเพื่อน บริการ 2,000,000 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
65 วิเชียรทอง 10,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
66 เวสต์ พลัส อีซีโอ แมนเนจเม้นท์ 2,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
67 เวิล์ด เวสท์ 5,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
68 ส. พัสนีย์ รีไซเคิล 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง
69 ส.บุญมา รีไซเคิล 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
70 สมหมาย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 100,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
71 สยาม ไดคิจิ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
72 สองมือ ทรานสปอร์ต 1,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
73 สะอาด รุ่งเรือง 300,000 สมุทรปราการ บางพลี
74 สุชาวรรณ ก่อสร้าง 40,000,000 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง
75 สุวรรณภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
76 อิฐไทย88 1,000,000 นครปฐม นครชัยศรี
77 อินดัสเตรียล เซอร์วิส โซลูชั่น 5,000,000 ระยอง เมืองระยอง
78 อีอีซี รีไซเคิล 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
79 อึ้งทองคำ แมนเนจเม้นท์ 2,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
80 เอ เอส บราโว่ อินโนเวชั่น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
81 เอ.บี. เอเบิ้ล 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
82 เอเซีย อีลาสโตเมอร์ เทค 5,000,000 ระยอง วังจันทร์
83 เอ็น.ที.เอ็น. แอดวานซ์ เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
84 เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
85 เอ็นพี. รีไซเคิล แอนด์ คลีนแคร์ 1,000,000 ภูเก็ต ถลาง
86 เอ็นเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) 2,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
87 เอ็มเอสดับบลิว พาวเวอร์ เทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
88 เอส.วาย.เอส 2564 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
89 เอสดับบลิวเอส เซอร์วิส 500,000 ชลบุรี ศรีราชา
90 เอสดีจีลิ้งค์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
91 ไอบี รีไซเคิล (ประเทศไทย) 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
92 เฮ็ควาสเซอร์เทคนิค (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว


ข้อมูลผู้ประกอบการ