รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ งานวิศวกรรมโยธา

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ งานวิศวกรรมโยธา

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เค เอส ดับบลิว ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 2,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
2 ณัฐกรณ์ บิวดิ้ง 1,000,000 ตราด เมืองตราด
3 เบสท์ ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เชียงใหม่ แม่ริม


ข้อมูลผู้ประกอบการ