รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 นเรนทร์ฤทธิ์ก่อสร้าง 1,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
2 นิลธาร 100,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น


ข้อมูลผู้ประกอบการ