รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กาฬสินธุ์ พี.เอส.คอนกรีต 1,500,000 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์ พี.เอส.คอนกรีต
2 กิจสุวรรณโยธา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท กิจสุวรรณโยธา จำกัด
3 นิลธาร 100,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท นิลธาร จำกัด
4 นเรนทร์ฤทธิ์ก่อสร้าง 1,000,000 กระบี่ เหนือคลอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นเรนทร์ฤทธิ์ก่อสร้าง
5 บ่อทอง พาณิชย์ (2010) 3,000,000 กาฬสินธุ์ เขาวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทอง พาณิชย์ (2010)
6 ประเสริฐรวมช่าง 1,000,000 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐรวมช่าง
7 ภูมิสุธาโยธากิจ 1,500,000 นครศรีธรรมราช หัวไทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสุธาโยธากิจ
8 ลิตเติล ทรี การ์เด้น แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิตเติล ทรี การ์เด้น แอนด์ คอนสตรัคชั่น
9 วงศ์พรหมเมฆ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์พรหมเมฆ เอ็นจิเนียริ่ง
10 วิจิตตรา 2017 1,000,000 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตตรา 2017
11 สามน.นันทิยาคอนสตรัคชั่น 500,000 ขอนแก่น หนองเรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามน.นันทิยาคอนสตรัคชั่น
12 เสน่ห์จันทร์ 2506 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ