รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กาฬสินธุ์ พี.เอส.คอนกรีต 1,500,000 สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์ พี.เอส.คอนกรีต
2 กิจสุวรรณโยธา 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจสุวรรณโยธา จำกัด
3 นิลธาร 100,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท นิลธาร จำกัด
4 นเรนทร์ฤทธิ์ก่อสร้าง 1,000,000 เหนือคลอง กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นเรนทร์ฤทธิ์ก่อสร้าง
5 บ่อทอง พาณิชย์ (2010) 3,000,000 เขาวง กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทอง พาณิชย์ (2010)
6 ประเสริฐรวมช่าง 1,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐรวมช่าง
7 ภูมิสุธาโยธากิจ 1,500,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสุธาโยธากิจ
8 ลิตเติล ทรี การ์เด้น แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิตเติล ทรี การ์เด้น แอนด์ คอนสตรัคชั่น
9 วงศ์พรหมเมฆ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์พรหมเมฆ เอ็นจิเนียริ่ง
10 วิจิตตรา 2017 1,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตตรา 2017
11 สามน.นันทิยาคอนสตรัคชั่น 500,000 หนองเรือ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามน.นันทิยาคอนสตรัคชั่น
12 เสน่ห์จันทร์ 2506 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เสน่ห์จันทร์ 2506 จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ