รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ก. กนกวรรณ (2009) คอนสตรัคชั่น 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. กนกวรรณ (2009) คอนสตรัคชั่น
2 กนกโชติ พาณิชย์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกโชติ พาณิชย์
3 กมลเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง
4 ชารีรักษ์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท ชารีรักษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 ท.คุณ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เลย เมืองเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.คุณ คอนสตรัคชั่น
6 ธนกร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซีวิลล์ 1,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซีวิลล์
7 ประเดิม-นายช่าง 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ประเดิม-นายช่าง จำกัด
8 ปานภัสส์ คอนสตรัคชั่น 500,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานภัสส์ คอนสตรัคชั่น
9 พี.พี.ประพันธ์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 นครปฐม กำแพงแสน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ประพันธ์ คอนสตรัคชั่น
10 พีพี ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น 700,000 เชียงใหม่ แม่แตง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น
11 พีเคเอ็ม รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 500,000 มหาสารคาม ชื่นชม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเอ็ม รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต
12 ภูเพชรวิศวกรรม 1999 1,500,000 เลย เมืองเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเพชรวิศวกรรม 1999
13 รุ่งทวีทรัพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 500,000 ตรัง ห้วยยอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทวีทรัพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์
14 ลูกอีสาน 325 1,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกอีสาน 325
15 ส.สาวิตรีก่อสร้าง 3,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สาวิตรีก่อสร้าง
16 สมดอกแก้ว 1,000,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมดอกแก้ว
17 สิงห์บุรี เอสเตท 1,000,000 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บริษัท สิงห์บุรี เอสเตท จำกัด
18 สิวลีรุ่งเรือง 1,000,000 พิจิตร ดงเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวลีรุ่งเรือง
19 อาร์ ไอ ที เมทัลชีท 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท อาร์ ไอ ที เมทัลชีท จำกัด
20 อุดรพิริยะ การโยธา 3,000,000 อุดรธานี โนนสะอาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรพิริยะ การโยธา
21 เจริญพิทักษ์การค้า 2,000,000 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพิทักษ์การค้า
22 เพชรปกป้องการประปา 2,000,000 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรปกป้องการประปา
23 เอ อาร์ ซีสเต็มส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท เอ อาร์ ซีสเต็มส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 เอ็นเนอร์ยี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท เอ็นเนอร์ยี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
25 ไทย พีพีที คอนสตรัคชั่น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย พีพีที คอนสตรัคชั่น


ข้อมูลผู้ประกอบการ