รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กนกโชติ พาณิชย์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
2 กมลเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
3 ท.คุณ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เลย เมืองเลย
4 ไทย พีพีที คอนสตรัคชั่น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
5 ปานภัสส์ คอนสตรัคชั่น 500,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
6 พีพี ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น 700,000 เชียงใหม่ แม่แตง
7 รุ่งทวีทรัพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 500,000 ตรัง ห้วยยอด
8 ส.สาวิตรีก่อสร้าง 3,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
9 สมดอกแก้ว 1,000,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย
10 สิงห์บุรี เอสเตท 1,000,000 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี
11 สิวลีรุ่งเรือง 1,000,000 พิจิตร ดงเจริญ
12 เอ อาร์ ซีสเต็มส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
13 เอ็นเนอร์ยี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร


ข้อมูลผู้ประกอบการ