รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำน้ำมันและก๊าซ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำน้ำมันและก๊าซ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 109 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 109 คอนสตรัคชั่น
2 24 แก๊สเซอร์วิส 100,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด 24 แก๊สเซอร์วิส
3 ๙สิงหทองคอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส 5,000,000 ห้างฉัตร ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙สิงหทองคอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส
4 ก.ยิ่งเจริญกิจก่อสร้าง 1,000,000 ปลาปาก นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ยิ่งเจริญกิจก่อสร้าง
5 กนก 2009 2,390,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนก 2009
6 กนกวรรณ การโยธา 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ การโยธา
7 กบทองเนรมิต 300,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กบทองเนรมิต จำกัด
8 กมลมาศ 5,000,000 สารภี เชียงใหม่ บริษัท กมลมาศ จำกัด
9 กรคอนสตรัคชั่น 2016 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรคอนสตรัคชั่น 2016
10 กระบี่บาดาล 2005 5,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่บาดาล 2005 จำกัด
11 กรีน เทค ดีเวลอปเมนท์ไทย 2,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เทค ดีเวลอปเมนท์ไทย จำกัด
12 กรีน เทคโนโลยี เอเซีย 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กรีน เทคโนโลยี เอเซีย จำกัด
13 กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ 20,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
14 กรีน โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กรีน โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
15 กฤติเดช คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด
16 กัสโก้วอเตอร์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กัสโก้วอเตอร์ จำกัด
17 กาซอร์ การก่อสร้าง 1,000,000 เมืองยะลา ยะลา บริษัท กาซอร์ การก่อสร้าง จำกัด
18 การะเกดการบาดาล 1,000,000 เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด การะเกดการบาดาล
19 ก้าวรุ่งเรือง 2014 1,000,000 วานรนิวาส สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวรุ่งเรือง 2014
20 กิจบาดาล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจบาดาล
21 กิจไพศาลบาดาล 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพศาลบาดาล
22 กิลิน เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท กิลิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 กู๊ดวอเตอร์ คอนสตรัคชั่น 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวอเตอร์ คอนสตรัคชั่น
24 ขวัญใจบ้านไร่ 2013 1,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญใจบ้านไร่ 2013
25 ขุนมนตรีวิศวกรรม 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนมนตรีวิศวกรรม
26 คลีน กราวด์วอเตอร์ แอนด์ กรีน เอ็นเนอยี่ 15,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีน กราวด์วอเตอร์ แอนด์ กรีน เอ็นเนอยี่
27 คลีน วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ 1,000,000 คลองหอยโข่ง สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีน วอเตอร์ ทรีทเม้นท์
28 ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 150,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
29 คอร์เทค สยาม 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอร์เทค สยาม จำกัด
30 คอสมิค ไพร์ม 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอสมิค ไพร์ม จำกัด
31 ค้ำคูณ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท ค้ำคูณ แมเนจเม้นท์ จำกัด
32 คิว แมส 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คิว แมส จำกัด
33 จงซุ่นธง ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท จงซุ่นธง ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
34 จรุงพันธ์โยธา 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงพันธ์โยธา
35 จักรพงษ์เซอร์วิส 1,500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพงษ์เซอร์วิส
36 จัดให้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท จัดให้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
37 จันดาการโยธา 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันดาการโยธา
38 จันทร์เพ็ญ ธุรกิจก่อสร้าง 2012 200,000 เถิน ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ ธุรกิจก่อสร้าง 2012
39 จารุกาลเจริญทรัพย์บาดาล 1,000,000 สอยดาว จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุกาลเจริญทรัพย์บาดาล
40 จารุวรรณ รับเหมางานทางการเกษตร 1,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวรรณ รับเหมางานทางการเกษตร
41 จิตร์ตั้งตรงบาดาล 1,000,000 นายายอาม จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตร์ตั้งตรงบาดาล
42 จิรดา วิศวกรรม 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรดา วิศวกรรม
43 จี บี เอ็ม. 500,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี บี เอ็ม.
44 จีอีโอ ซีสเท็มส์ 5,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท จีอีโอ ซีสเท็มส์ จำกัด
45 จีโอฟอร์ม 3,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท จีโอฟอร์ม จำกัด
46 จีโอสยาม จีโอฟิสิกส์คอล เซอร์วิส 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท จีโอสยาม จีโอฟิสิกส์คอล เซอร์วิส จำกัด
47 จูพัฒนกุล 10,100,000 บึงนาราง พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูพัฒนกุล
48 ช. ศักดิ์สิทธิ์ธนวัฒน์ 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ศักดิ์สิทธิ์ธนวัฒน์
49 ช. อุดร ก่อสร้าง 3,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ช. อุดร ก่อสร้าง จำกัด
50 ช.บาดาล กระบี่ 5,500,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.บาดาล กระบี่
51 ช.เด่นนิยม บาดาล 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เด่นนิยม บาดาล
52 ชนะฝัน555 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะฝัน555
53 ชนาธิป นามประสิทธิ์ 5,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ชนาธิป นามประสิทธิ์ จำกัด
54 ชมโยธา 1,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมโยธา
55 ชลธนวิศว์ 300,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธนวิศว์
56 ชลมาตร 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลมาตร
57 ชวลิดา วอเตอร์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิดา วอเตอร์
58 ชวลิตมวกเหล็กธุรกิจ 200,000 มวกเหล็ก สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิตมวกเหล็กธุรกิจ
59 ชัย โกลด์ เวิลด์ 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ชัย โกลด์ เวิลด์ จำกัด
60 ชัยบาดาล 2020 1,000,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบาดาล 2020
61 ชัยเกียรติ ดับบลิวเค กรุ๊ป 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ชัยเกียรติ ดับบลิวเค กรุ๊ป จำกัด
62 ช่างสุพรรณ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ช่างสุพรรณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
63 ช่างหมูบาดาล 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างหมูบาดาล
64 ช่างอี๊ด ก่อสร้าง 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างอี๊ด ก่อสร้าง
65 ช้างแสน การโยธา 2,000,000 ห้วยยอด ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างแสน การโยธา
66 ชาญธนาบาดาล 1,110,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญธนาบาดาล
67 ชาติชาย การก่อสร้าง 1,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติชาย การก่อสร้าง
68 ชำนาญสิงห์ 2014 1,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญสิงห์ 2014
69 ซัน โปรเจ็ค ไลท์ติ้ง กรุ๊ป 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน โปรเจ็ค ไลท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
70 ซันดาแลนด์ ซัพพลายส์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซันดาแลนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
71 ซันสกาย โกลบอล เทค 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันสกาย โกลบอล เทค จำกัด
72 ซันไรส์ คอนสตรัคชั่น 2005 500,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันไรส์ คอนสตรัคชั่น 2005
73 ซัมเมอร์สดิพเวลล์รี่ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ซัมเมอร์สดิพเวลล์รี่ จำกัด
74 ซิกม่า เอ็นจิเนีย 3,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนีย จำกัด
75 ซิงโครไนซ์ กรุ๊ป 2,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิงโครไนซ์ กรุ๊ป จำกัด
76 ซีซี ทรีทเม้นท์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซีซี ทรีทเม้นท์ จำกัด
77 ซีนอน เอ็นจิเนียริ่ง 1,250,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีนอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
78 ซีบีซี เอ็นไวร์รอนเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีบีซี เอ็นไวร์รอนเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79 ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส 10,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด
80 ซีเวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 10,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท ซีเวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
81 ซีเอช เวลเดอร์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอช เวลเดอร์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย
82 ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
83 ซีโอโออีซี (ประเทศไทย) 16,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีโอโออีซี (ประเทศไทย) จำกัด
84 ณัฐกันย์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ณัฐกันย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
85 ดริลล์-เทค (ไทยแลนด์) 30,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดริลล์-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
86 ดวงประดิษฐ์โยธา 7,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงประดิษฐ์โยธา
87 ดวลบาดาล 1,000,000 ชุมพวง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวลบาดาล
88 ด็อกเตอร์ คาร์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ด็อกเตอร์ คาร์ เซอร์วิส จำกัด
89 ดับบลิว เอส 2017 2,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอส 2017
90 ดับเบิ้ลพลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ดับเบิ้ลพลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
91 ดาวรุวรรณ 1,000,000 ลี้ ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวรุวรรณ
92 ดิจิตอล แอดไวซอรี่ 5,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิจิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด
93 ดี. เอ็ม. ไอ. 10,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี. เอ็ม. ไอ. จำกัด
94 ดี.ที.เอส.เทค เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท ดี.ที.เอส.เทค เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
95 ดีดีนำโชค 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีดีนำโชค จำกัด
96 ดีพเวลลี 1994 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพเวลลี 1994
97 ดีลอฟฟ์ 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด
98 ดีอาร์ ออยล์ เทคโนโลยี 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ดีอาร์ ออยล์ เทคโนโลยี จำกัด
99 ต.กังวาล 1,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.กังวาล
100 ต.สาวะถี การโยธา 5,000,000 เชียงยืน มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.สาวะถี การโยธา
101 ตองเอี่ยว เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เพ็ญ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตองเอี่ยว เอ็นจิเนียริ่ง
102 ต่อทรัพย์เจริญ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อทรัพย์เจริญ คอนสตรัคชั่น
103 ต่อเงินต่อทอง 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ต่อเงินต่อทอง จำกัด
104 ตั้งเจริญพานิช(2559) 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท ตั้งเจริญพานิช(2559) จำกัด
105 ตันติธเนศสถาปัตย์ 1,300,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติธเนศสถาปัตย์
106 ถาวรพรเจริญก่อสร้าง 2,000,000 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรพรเจริญก่อสร้าง
107 ทรัพย์จรูญ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์จรูญ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
108 ทรัพย์จันทรา (2013) 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทรัพย์จันทรา (2013) จำกัด
109 ทรัพย์ธรณีเทคนิค 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธรณีเทคนิค
110 ทรัพย์ธารธรณี 1,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธารธรณี
111 ทรัพย์นาคา บาดาล 1,000,000 กระบุรี ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นาคา บาดาล
112 ทรัพย์ปกรณ์ วิศวกรรมโยธา 15,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปกรณ์ วิศวกรรมโยธา
113 ทรัพย์รุ่งเจริญ 2018 1,000,000 คง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเจริญ 2018
114 ทรัพย์รุ่งเรืองบาดาล 1,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองบาดาล
115 ทริปเปิ้ล เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท ทริปเปิ้ล เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
116 ทริปเปิล เนชั่นกรุ๊ป 3,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิล เนชั่นกรุ๊ป จำกัด
117 ทวีทรัพย์บริการน้ำบาดาล 400,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์บริการน้ำบาดาล
118 ทองใบ บิลเดอร์ส 1,000,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง บริษัท ทองใบ บิลเดอร์ส จำกัด
119 ทอมแซนดี้ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทอมแซนดี้ จำกัด
120 ทัตธน วอเตอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัตธน วอเตอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
121 ทับทอง คอนตรัสชั่น 3,000,000 ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับทอง คอนตรัสชั่น
122 ทัศนีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ก่อสร้าง 1,800,000 นาแก นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ก่อสร้าง
123 ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 1,200,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย
124 ที.พี.ไพพ์ไลน์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.พี.ไพพ์ไลน์ เซอร์วิส จำกัด
125 ที.เค.ปิโตรเทค 1,500,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค.ปิโตรเทค จำกัด
126 ที.เอ็น.ดี บาดาล 1,000,000 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.ดี บาดาล
127 ที.เอ็ม.ไอ.ดริล 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ที.เอ็ม.ไอ.ดริล จำกัด
128 ทีจี วอเตอร์ 1,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ทีจี วอเตอร์ จำกัด
129 ทีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 1,000,000 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย บริษัท ทีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
130 ทีที เอ็นจิเนียริ่ง (2016) ซัพพลาย 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีที เอ็นจิเนียริ่ง (2016) ซัพพลาย
131 ทีวาย แอนด์ เอสบี เ อ็นจิเนีย คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวาย แอนด์ เอสบี เ อ็นจิเนีย คอนสตรัคชั่น
132 ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น 100,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
133 ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น 1,198,393,355 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
134 ทีเอพี นอร์ทเทอร์น ดิวิลอปเม้นท์ 500,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอพี นอร์ทเทอร์น ดิวิลอปเม้นท์
135 ทีแอนด์อาร์สตรัคชั่น 5,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์อาร์สตรัคชั่น
136 ทีแอลอีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั่คชั่น 1,000,000 เมืองนครพนม นครพนม บริษัท ทีแอลอีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั่คชั่น จำกัด
137 ทูบูลาร์ โปรดักซ์ เซอร์วิสเซส 18,920,000 สิงหนคร สงขลา บริษัท ทูบูลาร์ โปรดักซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด
138 ธนนท์ การค้า 3,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนท์ การค้า
139 ธนบาดาล 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบาดาล
140 ธนภัทร์ไมนิ่ง 1,000,000 ปะทิว ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร์ไมนิ่ง
141 ธนารักษ์โยธากิจ 4,500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารักษ์โยธากิจ
142 ธนเกรียงไกร จงเจริญ 2,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนเกรียงไกร จงเจริญ
143 ธวัชชัย บาดาล 1,000,000 วานรนิวาส สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชชัย บาดาล
144 ธัญญ์ทิพา คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท ธัญญ์ทิพา คอนสตรัคชั่น จำกัด
145 ธัญพร วิศวกรรม 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญพร วิศวกรรม
146 ธัญยธรณ์การบาดาล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญยธรณ์การบาดาล
147 ธัญวราเทพ 1,500,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวราเทพ
148 ธารานาคา บาดาล 1,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารานาคา บาดาล
149 ธาราบาดาล 500,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราบาดาล
150 ธีระนุชก่อสร้าง 10,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระนุชก่อสร้าง
151 ธีร์ธวัช ก่อสร้าง 2,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีร์ธวัช ก่อสร้าง
152 นก อภิชัย เซอร์วิส 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท นก อภิชัย เซอร์วิส จำกัด
153 นครน่านการโยธา 2019 1,000,000 ปัว น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครน่านการโยธา 2019
154 นครบาดาล นาด้วง 200,000 นาด้วง เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครบาดาล นาด้วง
155 นครหลวงบาดาล 500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครหลวงบาดาล
156 นทีการโยธา 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นทีการโยธา
157 นพภรี บาดาล 4,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพภรี บาดาล
158 นอร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 500,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
159 นาคากาวะ เคมิคัล อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 4,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท นาคากาวะ เคมิคัล อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
160 น่านบาดาล 1,000,000 นาน้อย น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านบาดาล
161 นาราภัทร ซิสเต็ม 1,000,000 ศรีสำโรง สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาราภัทร ซิสเต็ม
162 นาวา เทคโนโลยี 10,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท นาวา เทคโนโลยี จำกัด
163 น้ำ 2548 เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำ 2548 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
164 นิชชิน เทค 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิชชิน เทค
165 นิปปอน อัลซี (ประเทศไทย) 31,500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท นิปปอน อัลซี (ประเทศไทย) จำกัด
166 บริคเวิร์ค คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท บริคเวิร์ค คอนสตรัคชั่น จำกัด
167 บรูทัล เอ็นเนอยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท บรูทัล เอ็นเนอยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
168 บ่อพลอยบาดาล 1,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อพลอยบาดาล
169 บางกอก เมดิคอล 3,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก เมดิคอล
170 บาดาล ไทย 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาดาล ไทย
171 บาดาลน้ำทิพย์ 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาดาลน้ำทิพย์
172 บำบัดน้ำ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำบัดน้ำ
173 บำรุงไทยบาดาล 3,500,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงไทยบาดาล
174 บิ๊ก วอเทอร์ ทู 2,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท บิ๊ก วอเทอร์ ทู จำกัด
175 บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
176 บี เอส แอล กรุ๊ป 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บี เอส แอล กรุ๊ป จำกัด
177 บี-ไทย อลูมิเนียม เซอร์วิส 2,000,000 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย บริษัท บี-ไทย อลูมิเนียม เซอร์วิส จำกัด
178 บี.ดี.เอ็น. อิเล็คทริค 2,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.ดี.เอ็น. อิเล็คทริค จำกัด
179 บี.พี.ที.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท บี.พี.ที.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
180 บี.ฟิลเตอร์ 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ฟิลเตอร์
181 บี.อี.เอส. เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส 2,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.อี.เอส. เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จำกัด
182 บีเนท คาโทดิค โปรเต็คชั่น 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท บีเนท คาโทดิค โปรเต็คชั่น จำกัด
183 บุญชนะ 200,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชนะ
184 บุญบัว เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บุญบัว เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
185 บุญบาดาล 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญบาดาล
186 ป.รุ่งเรืองบาดาล 1,000,000 บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองบาดาล
187 ป.เพิ่มทรัพย์การก่อสร้าง 1,000,000 พยุหะคีรี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์การก่อสร้าง
188 ปฐมพร บาดาล 2,000,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมพร บาดาล
189 ประทุม เอ็นจิเนียริ่ง 2015 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ประทุม เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด
190 ประวัติสุขนวล 700,000 บางบ่อ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติสุขนวล
191 ปานภัสส์ การช่าง 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานภัสส์ การช่าง
192 พงษ์ภัคคอนกรีต (2012) 1,000,000 บ้านผือ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ภัคคอนกรีต (2012)
193 พญานาคราช (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท พญานาคราช (ไทยแลนด์) จำกัด
194 พรมมา ทรัพย์โสภา 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมมา ทรัพย์โสภา
195 พรรณ เดโคแมท 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรรณ เดโคแมท จำกัด
196 พรหมทองการโยธา 1,000,000 ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา
197 พร้อมพรรณการประปา 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมพรรณการประปา
198 พริษ 20,000,000 พระพรหม นครศรีธรรมราช บริษัท พริษ จำกัด
199 พรเอนก วิศวกรรม 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรเอนก วิศวกรรม จำกัด
200 พ่อหลวงวิน บาดาล 1,135,514 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ่อหลวงวิน บาดาล
201 พัดชาวัสดุก่อสร้าง 2560 1,000,000 ชื่นชม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัดชาวัสดุก่อสร้าง 2560
202 พัทลุงบาดาล 500,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงบาดาล
203 พารวยเซลล์แอนด์เซอร์วิส 2,000,000 ท่าบ่อ หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พารวยเซลล์แอนด์เซอร์วิส
204 พาวเวอร์ไลน์ โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พาวเวอร์ไลน์ โฮลดิ้ง จำกัด
205 พิภพบาดาล 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพบาดาล
206 พี เอ็ม ที แม็ค เอ็นจิเนีย 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม ที แม็ค เอ็นจิเนีย
207 พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง 2015 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง 2015
208 พี แอนด์ พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส 2018 200,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส 2018
209 พี แอนด์ เอส เทคนิคอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท พี แอนด์ เอส เทคนิคอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
210 พี-เทคโน 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี-เทคโน
211 พี.329 วิศวกรรม (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.329 วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
212 พี.ที.เอส.คอนสตรัคชั่น 999 1,000,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอส.คอนสตรัคชั่น 999
213 พี.วาย.น้ำบาดาล 1,500,000 บ้านโฮ่ง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วาย.น้ำบาดาล
214 พี.อี.อีสาน 3,000,000 หนองเรือ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อี.อีสาน
215 พี.เค.ซิสเต็ม 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เค.ซิสเต็ม จำกัด
216 พี.เอ็ม เซอร์วิสพาร์ท 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอ็ม เซอร์วิสพาร์ท จำกัด
217 พีซี ฟลูอิด เมคคานิค 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท พีซี ฟลูอิด เมคคานิค จำกัด
218 พีซี แก๊ส เซอร์วิส 300,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี แก๊ส เซอร์วิส
219 พีที กราวด์วอเตอร์ 1,500,000 พรานกระต่าย กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที กราวด์วอเตอร์
220 พีพี ฮอต เซอร์วิส 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีพี ฮอต เซอร์วิส จำกัด
221 พีระฟาร์ม เทค 4,000,000 มวกเหล็ก สระบุรี บริษัท พีระฟาร์ม เทค จำกัด
222 พีเอส ชะอำแท้งค์ 1,000,000 ท่ายาง เพชรบุรี บริษัท พีเอส ชะอำแท้งค์ จำกัด
223 พีเอส.เพาเวอร์ เซอร์วิส 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอส.เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
224 พีเอสที 286 1,000,000 บึงนาราง พิจิตร บริษัท พีเอสที 286 จำกัด
225 พุทธเมตตา ก่อสร้าง 1,000,000 กุมภวาปี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธเมตตา ก่อสร้าง
226 ฟูจิ เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟูจิ เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) จำกัด
227 ภณากราววอเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 สารภี เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภณากราววอเตอร์เซอร์วิส
228 ภัณฑ์นที 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ภัณฑ์นที จำกัด
229 ภัทรเทค 3,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรเทค
230 ภิญวดี ไรซ์แอนด์ฟู้ดส์ 5,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ภิญวดี ไรซ์แอนด์ฟู้ดส์ จำกัด
231 ภิรมย์ เมคคาทรอนิกส์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ภิรมย์ เมคคาทรอนิกส์ จำกัด
232 มงคลยุทธ การโยธา 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท มงคลยุทธ การโยธา จำกัด
233 มหาชัยบาดาล 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มหาชัยบาดาล จำกัด
234 มหานคร กรีน เอเนอร์จี้ 50,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท มหานคร กรีน เอเนอร์จี้ จำกัด
235 มหาลาโภมามา 2,000,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลาโภมามา
236 มอร์ซาน คอนสตรัคชั่น 500,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์ซาน คอนสตรัคชั่น
237 มัลทิเอ็นไซม์ 500,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลทิเอ็นไซม์
238 มาลาจันทน์ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท มาลาจันทน์ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
239 มาลี บาดาล 1986 1,500,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี บาดาล 1986
240 มิตรแท้ บาดาล 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแท้ บาดาล
241 มิตรแท้ บาดาล 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท มิตรแท้ บาดาล จำกัด
242 มุทธา เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท มุทธา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
243 ยอดพลอย คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดพลอย คอนสตรัคชั่น
244 ยิ่งสุวรรณ์ การช่าง 500,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งสุวรรณ์ การช่าง
245 ยิ่งเจริญ(2014)เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ยิ่งเจริญ(2014)เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
246 ยิ่งเจริญน้ำใส 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยิ่งเจริญน้ำใส จำกัด
247 ยุพินการก่อสร้าง2012 200,000 เถิน ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุพินการก่อสร้าง2012
248 ยู บี เอส ที ซิสเท็ม แอนด์ อินดัสเทรียล 1,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู บี เอส ที ซิสเท็ม แอนด์ อินดัสเทรียล
249 ยู.ดี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ยู.ดี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
250 ยูนิ แซน โพล 24,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิ แซน โพล จำกัด
251 ยูเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
252 ยูโก. อันเดอร์กราวด์ โอเปอร์เรชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ยูโก. อันเดอร์กราวด์ โอเปอร์เรชั่น จำกัด
253 ยูโรเวสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 40,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูโรเวสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
254 รวีโรจน์บาดาล 1,000,000 นายายอาม จันทบุรี บริษัท รวีโรจน์บาดาล จำกัด
255 ราชสีมาณัฐธร 25,480,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาณัฐธร
256 ริช วอเตอร์เทค 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ริช วอเตอร์เทค จำกัด
257 รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค 1993 5,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค 1993 จำกัด
258 รุ่งเรืองการโยธา 2015 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการโยธา 2015
259 รุ่งเรืองบาดาล 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองบาดาล
260 รุ่งแสงการประปา 6,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งแสงการประปา
261 รุจิกรการโยธา 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุจิกรการโยธา
262 ฤทธิ์บาดาล 1,000,000 ระโนด สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิ์บาดาล
263 ลดาวัลย์ คอนสตรัคชั่น 54 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท ลดาวัลย์ คอนสตรัคชั่น 54 จำกัด
264 ลพบุรีบาดาล 3,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีบาดาล
265 ลานนาออโตเมติก 1,000,000 เชียงคำ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนาออโตเมติก
266 ลำปางไบรท์ 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไบรท์
267 ลีโอ (ประเทศไทย) 100,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
268 ลือหล้า การโยธา 1,500,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลือหล้า การโยธา
269 วรรธนสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท วรรธนสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
270 วอเตอร์ ชอยซ 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์ ชอยซ
271 วอเตอร์ ซิสเต็มส์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท วอเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
272 วอเตอร์ เทค แอนด์ เซอร์วิส 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท วอเตอร์ เทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
273 วอเตอร์ เบสเทค 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท วอเตอร์ เบสเทค จำกัด
274 วอเตอร์ แอนด์ เอิร์ท 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์ แอนด์ เอิร์ท
275 วอเตอร์วอร์ 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท วอเตอร์วอร์ จำกัด
276 วอเตอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท วอเตอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
277 วังศิลา กรุ๊ป 3,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา กรุ๊ป
278 วังศิลา บาดาล 1,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา บาดาล
279 วัชรกานต์บาดาล 1,500,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรกานต์บาดาล
280 วาติโอ 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท วาติโอ จำกัด
281 วาย แอนด์ เอ เทคโนโลยี 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท วาย แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด
282 วายทีบี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท วายทีบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
283 วาลิน เฮงหยาง (ประเทศไทย) 2,000,000 ลานกระบือ กำแพงเพชร บริษัท วาลิน เฮงหยาง (ประเทศไทย) จำกัด
284 วิคตอรี่ วอเตอร์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ วอเตอร์
285 วิชชุโรจน์ บาดาล 1,000,000 ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชชุโรจน์ บาดาล
286 วิชิต เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิต เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น
287 วิชิตวิศวกรรมโยธา 1,000,000 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตวิศวกรรมโยธา
288 วิลันตา 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลันตา
289 วิศวพงศกร 3,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท วิศวพงศกร จำกัด
290 วิสาขะพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง 800,000 สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาขะพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง
291 วี เวิร์ค ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 นาทวี สงขลา บริษัท วี เวิร์ค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
292 วี.เอ็ม.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท วี.เอ็ม.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
293 วีฟิกซ์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท วีฟิกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
294 วีรพงษ์ โค๊ตติ้ง 1,000,000 วังทอง พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรพงษ์ โค๊ตติ้ง
295 วีอาร์พี เอ็นเนอร์จี แอนด์ คอนสตรัคชั่น 10,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท วีอาร์พี เอ็นเนอร์จี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
296 วีอี โซลูชั่น 10,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด
297 วุฒิกร คอนสตรัคชั่น (2015) 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกร คอนสตรัคชั่น (2015)
298 ศรีกาญจน์ บาดาล 500,000 ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกาญจน์ บาดาล
299 ศรีนวล เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ศรีนวล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
300 ศรีสงคราม 300,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสงคราม
301 ศรีสุข เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท ศรีสุข เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
302 ศักดิ์ชัยวิศวบาดาล 500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัยวิศวบาดาล
303 ศิราภัสร์ เอนจิเนียริ่ง 400,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ศิราภัสร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
304 ศิริมงคลชัยนคร 3,000,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมงคลชัยนคร
305 ศุภประเสริฐ วิศวกรรม 5,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภประเสริฐ วิศวกรรม
306 ส. ชิยกิจ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ส. ชิยกิจ จำกัด
307 ส. ชิยกิจ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ชิยกิจ
308 ส. ปทุมชัย 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ปทุมชัย
309 ส.กรุงเทพบาดาล 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กรุงเทพบาดาล
310 ส.คลองด่าน เทคโนโลยี 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ส.คลองด่าน เทคโนโลยี จำกัด
311 ส.ทรงพล ก่อสร้าง 2,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทรงพล ก่อสร้าง
312 ส.ปฐพีบาดาล 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ส.ปฐพีบาดาล จำกัด
313 ส.วิศวรุ่งเรือง 2,500,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิศวรุ่งเรือง
314 ส.ศิริภาพ 1,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิริภาพ
315 ส.สำรวย ไพพิงซิสเท็มส์ 2,000,000 สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สำรวย ไพพิงซิสเท็มส์
316 ส.สิริภัทร 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ส.สิริภัทร จำกัด
317 ส.สุขสำราญ 1,000,000 นครไทย พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุขสำราญ
318 ส.แสงหัตถการ 10,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ส.แสงหัตถการ จำกัด
319 สถิต ก่อสร้าง 3,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถิต ก่อสร้าง
320 สมชายบาดาล 1,500,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายบาดาล
321 สมิตา ก่อสร้าง 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตา ก่อสร้าง
322 สมุย ดีปเวล แอนด์ วอเตอร์ เซอร์วิช 5,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุย ดีปเวล แอนด์ วอเตอร์ เซอร์วิช
323 สมุยดีปเวล 5,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยดีปเวล
324 สมเด็จ บาดาล 1,000,000 หนองบัวแดง ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จ บาดาล
325 สยาม อินสตอลิ่ง กรุ๊ป 1,000,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินสตอลิ่ง กรุ๊ป
326 สระบุรี บาดาล 900,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรี บาดาล
327 สล่าเวียงแก้ว 3,000,000 จุน พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สล่าเวียงแก้ว
328 สวยบาดาล 300,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยบาดาล
329 สวิเร 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท สวิเร จำกัด
330 สห เมทัล เวิร์ค 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท สห เมทัล เวิร์ค จำกัด
331 สหบาดาล 2,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท สหบาดาล จำกัด
332 สหรัฐ 56 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรัฐ 56
333 สหฤทัยเซอร์วิส 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท สหฤทัยเซอร์วิส จำกัด
334 สองคฑา เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท สองคฑา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
335 สองสีวัฒนา 15,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองสีวัฒนา
336 สาม ป.การก่อสร้าง 1,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท สาม ป.การก่อสร้าง จำกัด
337 สามโพธิ์ กิจรุ่งเรือง วิศวกรรม 1,000,000 เขาชัยสน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามโพธิ์ กิจรุ่งเรือง วิศวกรรม
338 สารีรัตน์ พัฒนา 5,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารีรัตน์ พัฒนา
339 สิงห์เมษา 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท สิงห์เมษา จำกัด
340 สิทธิยนต์ 75,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิยนต์
341 สินทรัพย์วารี 1,000,000 ท้ายเหมือง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์วารี
342 สินสมุทร เซอร์วิส 5,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท สินสมุทร เซอร์วิส จำกัด
343 สิริไท เคมีภัณฑ์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท สิริไท เคมีภัณฑ์ จำกัด
344 สีหราชเดโชชัย การโยธา 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหราชเดโชชัย การโยธา
345 สุดใจ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์ พาร์ท 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดใจ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์ พาร์ท
346 สุทัศฎา ซัพพลาย 1,000,000 แก้งสนามนาง นครราชสีมา บริษัท สุทัศฎา ซัพพลาย จำกัด
347 สุทัศน์ เอสเอ็มที 1,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัศน์ เอสเอ็มที
348 สุนันท์วิศวกรรมแอนด์คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท สุนันท์วิศวกรรมแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
349 สุปราณี การบาดาล 200,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปราณี การบาดาล
350 สุพัฒนปัณณวีย์ 1,500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒนปัณณวีย์
351 สุรีย์ วิศวะบาดาล 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรีย์ วิศวะบาดาล
352 สุวรรณวุฒิ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท สุวรรณวุฒิ จำกัด
353 สแกน อินเตอร์ 605,369,092 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
354 สแกน อินเตอร์ 450,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด
355 สไมล์ ชีน กรุ๊ป 2,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท สไมล์ ชีน กรุ๊ป จำกัด
356 หนองขรี การบาดาล 600,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองขรี การบาดาล
357 หาญกิจบาดาล 2,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิจบาดาล
358 หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ 10,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด
359 อควิลา โปร 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท อควิลา โปร จำกัด
360 อดุลย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เมนเท็นแนนซ์ 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท อดุลย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เมนเท็นแนนซ์ จำกัด
361 อยุธยาบาดาลการโยธา 2,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท อยุธยาบาดาลการโยธา จำกัด
362 ออร์ก้า เทล คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ออร์ก้า เทล คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด
363 อัคร ดริลลิ่ง 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท อัคร ดริลลิ่ง จำกัด
364 อัลติโม เอนเนอร์ยี 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท อัลติโม เอนเนอร์ยี จำกัด
365 อาณาจักรวิศวกรรมบาดาล 2548 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาณาจักรวิศวกรรมบาดาล 2548
366 อามีรุสดีน ดิปเวล 1,800,000 สุคิริน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามีรุสดีน ดิปเวล
367 อารยะเวลล์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท อารยะเวลล์ จำกัด
368 อารยา ดริลลิ่ง 2,000,000 หนองกี่ บุรีรัมย์ บริษัท อารยา ดริลลิ่ง จำกัด
369 อาร์ เอส ไอ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ เอส ไอ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
370 อาร์.เอส.ที.เอ็น. 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.เอ็น.
371 อาร์.โอ.ยู. เอ็นจิเนียริ่ง 200,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท อาร์.โอ.ยู. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
372 อ่าวนางสนองบาดาล 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนางสนองบาดาล
373 อิทธิ เวลดิ้ง พีอี (ไทยแลนด์) 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท อิทธิ เวลดิ้ง พีอี (ไทยแลนด์) จำกัด
374 อินฟรา 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท อินฟรา จำกัด
375 อินแอนด์ออนเซอร์วิส 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินแอนด์ออนเซอร์วิส
376 อี.พี.พี. แม่สะเรียง 1,000,000 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.พี.พี. แม่สะเรียง
377 อี.วี.เอ็น. 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท อี.วี.เอ็น. จำกัด
378 อีโค่ฟอร์ส 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท อีโค่ฟอร์ส จำกัด
379 อุดมบาดาล 500,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมบาดาล
380 อุดร บาดาล 1,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร บาดาล
381 อูซี่ ไปป์ไลน์ 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท อูซี่ ไปป์ไลน์ จำกัด
382 เค เค เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บริษัท เค เค เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
383 เค แอนด์ วาย เอ็นจิเนียริ่ง(2559) 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ วาย เอ็นจิเนียริ่ง(2559)
384 เค-8855 1,000,000 หนองแสง อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-8855
385 เค-ละมูล คอนสตรัคชั่น 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เค-ละมูล คอนสตรัคชั่น จำกัด
386 เค.12 กรุ๊ป 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.12 กรุ๊ป จำกัด
387 เค.อาร์.พี.กรุ๊ป 2018 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.พี.กรุ๊ป 2018
388 เคซี อินเตอร์เทรด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เคซี อินเตอร์เทรด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
389 เคพี 168 อิเลคทริค และ เมคคานิค เซอร์วิซ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เคพี 168 อิเลคทริค และ เมคคานิค เซอร์วิซ จำกัด
390 เคฟลาร์ ไพพ์ เวิร์ค 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท เคฟลาร์ ไพพ์ เวิร์ค จำกัด
391 เคแอนด์เอ็น แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เคแอนด์เอ็น แมชชีนเนอรี่ จำกัด
392 เจ ที บี คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท เจ ที บี คอนสตรัคชั่น จำกัด
393 เจ.พี.ซี. เทรดดิ้ง 500,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.ซี. เทรดดิ้ง
394 เจซีซีบี บิสซิเนส 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท เจซีซีบี บิสซิเนส จำกัด
395 เจนเนอรัล แก๊ส 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจนเนอรัล แก๊ส จำกัด
396 เจริญทรัพย์ เทพสถิต 1,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ เทพสถิต
397 เจาะดันท่อลอดใต้ดิน 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เจาะดันท่อลอดใต้ดิน จำกัด
398 เจเคดี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเคดี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส
399 เจเอส ดรีมเฮ้าส์ 3,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ บริษัท เจเอส ดรีมเฮ้าส์ จำกัด
400 เจโลแมชชีนเมคเกอร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เจโลแมชชีนเมคเกอร์ จำกัด
401 เฉลิมวัฒน์ ดริล แจ๊คกิ้ง 400,000 หนองเสือ ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมวัฒน์ ดริล แจ๊คกิ้ง
402 เฉลียวบาดาล 1,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท เฉลียวบาดาล จำกัด
403 เชิดชัยวิศวะบาดาล 1,500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยวิศวะบาดาล
404 เชียงใหม่ ดริลลิ่ง (ประเทศไทย) 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ ดริลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
405 เชียงใหม่ เวสท์ เอนเนอร์จี 100,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เชียงใหม่ เวสท์ เอนเนอร์จี จำกัด
406 เชียงใหม่อุปกรณ์แก๊ส 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่อุปกรณ์แก๊ส จำกัด
407 เซาเทิร์นบาดาลและวิศวกรรม 2,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซาเทิร์นบาดาลและวิศวกรรม
408 เดอะ พี แอนด์ พี โททัล โซลูชั่น 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท เดอะ พี แอนด์ พี โททัล โซลูชั่น จำกัด
409 เดอะริช พี.อี.ไลนิ่ง 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เดอะริช พี.อี.ไลนิ่ง จำกัด
410 เท็ดโก 2,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท เท็ดโก จำกัด
411 เทพฤทธา 10,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เทพฤทธา จำกัด
412 เทพสถิต พี ที เอส 2013 1,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสถิต พี ที เอส 2013
413 เทสท์ แมนทีม 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เทสท์ แมนทีม จำกัด
414 เบญจมาศไปป์ แจ็คกิ้ง 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เบญจมาศไปป์ แจ็คกิ้ง จำกัด
415 เบสท์ พอลลูชั่น คอนโทรล 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พอลลูชั่น คอนโทรล
416 เบสท์ อควา 1,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท เบสท์ อควา จำกัด
417 เป็นหลัก 2555 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นหลัก 2555
418 เปาพัฒนาเพิ่มทรัพย์ 500,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปาพัฒนาเพิ่มทรัพย์
419 เพชรยิ่งทรัพย์ 2,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท เพชรยิ่งทรัพย์ จำกัด
420 เพชรรัตน์ อินเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เพชรรัตน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
421 เพาเวอร์ ฟลูอิด เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท เพาเวอร์ ฟลูอิด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
422 เพาเวอร์ เมคคานิค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เพาเวอร์ เมคคานิค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
423 เพิ่มทรัพย์ การก่อสร้าง 1,000,000 ประทาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ การก่อสร้าง
424 เพื่อนช้าง บาดาล 200,000 ตะกั่วทุ่ง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนช้าง บาดาล
425 เฟิร์ส เพสท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เฟิร์ส เพสท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
426 เฟิสท์ เอ็นจิเนียร์ กรุ๊ป 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เฟิสท์ เอ็นจิเนียร์ กรุ๊ป จำกัด
427 เม็คเท็ค อินทิกรอล 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เม็คเท็ค อินทิกรอล จำกัด
428 เรือทอง วิศวกรรม 1,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือทอง วิศวกรรม
429 เวรี่ เวลล์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เวรี่ เวลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
430 เวลล์โฟลว 6,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เวลล์โฟลว จำกัด
431 เวิร์คฮาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์คฮาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง
432 เวิลด์ มัลติลิ้งค์ 60,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เวิลด์ มัลติลิ้งค์ จำกัด
433 เวียงคำ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เวียงคำ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
434 เสริมชัย การประปา 300,000 พนม สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมชัย การประปา
435 เสริมทรัพย์วิศวกร 1,200,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทรัพย์วิศวกร
436 เอ พลัส เท็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท เอ พลัส เท็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
437 เอ. เอ.วาย.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 4,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท เอ. เอ.วาย.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
438 เอ. เอส. เอ. บาดาลและธุรกิจ 3,000,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท เอ. เอส. เอ. บาดาลและธุรกิจ จำกัด
439 เอ.พี. เกิดบุญ เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.พี. เกิดบุญ เทรดดิ้ง จำกัด
440 เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีทเม้น 1,000,000 สีดา นครราชสีมา บริษัท เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีทเม้น จำกัด
441 เอกชัยฟาร์ม 650,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยฟาร์ม
442 เอ็กซ์เพิท ทีม 50,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กซ์เพิท ทีม จำกัด
443 เอ็กซ์เพิร์ท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
444 เอกธนา วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ส 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท เอกธนา วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ส จำกัด
445 เอคิน 2,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอคิน
446 เอจีเอ็ม รีไซโคลน (ประเทศไทย) 100,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอจีเอ็ม รีไซโคลน (ประเทศไทย) จำกัด
447 เอช ซี เอ็น ออโต กรุ๊ป 5,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท เอช ซี เอ็น ออโต กรุ๊ป จำกัด
448 เอชแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เอชแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
449 เอซ ไทยเคมิคอล 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท เอซ ไทยเคมิคอล จำกัด
450 เอทีจี เพอร์เฟค 1,000,000 หนองฮี ร้อยเอ็ด บริษัท เอทีจี เพอร์เฟค จำกัด
451 เอ็น บีม เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอ็น บีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
452 เอ็น พี เค เคเบิลเน็ตเวิร์ค 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น พี เค เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด
453 เอ็น.ซี.พี.ดีพเว็ลล์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น.ซี.พี.ดีพเว็ลล์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
454 เอ็น.ซี.วี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 10,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เอ็น.ซี.วี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
455 เอ็น.วี. เจาะน้ำบาดาล เซอร์วิส 1,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ บริษัท เอ็น.วี. เจาะน้ำบาดาล เซอร์วิส จำกัด
456 เอ็นทีม เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอ็นทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
457 เอ็นสิบห้า เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นสิบห้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
458 เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จำกัด
459 เอ็นไวพลัส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอ็นไวพลัส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
460 เอบี ยูทิลีตี้ 15,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เอบี ยูทิลีตี้ จำกัด
461 เอพี ซิสเต็ม เซอร์วิส 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท เอพี ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด
462 เอพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีโนเวชั่น 1,500,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท เอพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีโนเวชั่น จำกัด
463 เอฟ จี มิ่งมิตร 6,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ จี มิ่งมิตร
464 เอ็ม วี อันเดอร์กราวน์ 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท เอ็ม วี อันเดอร์กราวน์ จำกัด
465 เอ็ม เอ็ม การค้า (2015) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม เอ็ม การค้า (2015) จำกัด
466 เอ็ม.ที.พูล เซอร์วิสแอนด์เคมีคอล 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.พูล เซอร์วิสแอนด์เคมีคอล
467 เอ็ม.เค.วาย. วอเตอร์ เทรดดิ้ง 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค.วาย. วอเตอร์ เทรดดิ้ง
468 เอ็ม.เทค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เทค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
469 เอ็ม.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท เอ็ม.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
470 เอ็ม.เอ็น. ออยล์เซอร์วิส 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เอ็ม.เอ็น. ออยล์เซอร์วิส จำกัด
471 เอ็มทูโฉ 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูโฉ
472 เอ็มเค วอเตอร์เทค 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มเค วอเตอร์เทค จำกัด
473 เอ็มเอส ไดชิน 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เอ็มเอส ไดชิน จำกัด
474 เอส ซี พาราเม้าท์ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี พาราเม้าท์
475 เอส ทีม เอ็นไวโรเทค 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอส ทีม เอ็นไวโรเทค จำกัด
476 เอส ธวัชชัย ดีเวลลอปเม้นท์ 2,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ธวัชชัย ดีเวลลอปเม้นท์
477 เอส อาร์ ซี วอเตอร์ กรุ๊ป ชาตินครบาดาล 5,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท เอส อาร์ ซี วอเตอร์ กรุ๊ป ชาตินครบาดาล จำกัด
478 เอส เอ็ม เจริญการช่าง 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม เจริญการช่าง
479 เอส.พี.อาร์. ศุภฤกษ์ 5,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท เอส.พี.อาร์. ศุภฤกษ์ จำกัด
480 เอส.ยู.เอ็น.ปัดทุม คอนสตรัคชั่น 1,000,000 แก้งสนามนาง นครราชสีมา บริษัท เอส.ยู.เอ็น.ปัดทุม คอนสตรัคชั่น จำกัด
481 เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
482 เอส.เค.โลหะกิจ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.โลหะกิจ กรุ๊ป
483 เอสที ทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสที ทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
484 เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส 1,200,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด
485 เอสเอสพีที. กิกะ เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท เอสเอสพีที. กิกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
486 เอสเอสเค วอเตอร์ โซลูชั่น 5,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเอสเค วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
487 เอสไอเค 300,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท เอสไอเค จำกัด
488 เอเชีย โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชีย โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
489 เอเชี่ยน สยาม อินสไปร์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอเชี่ยน สยาม อินสไปร์ จำกัด
490 เอเชียบาดาล 2,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียบาดาล
491 เอเซีย ยูทิลิตี้ กรุ๊ป 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเซีย ยูทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
492 เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 บ่อทอง ชลบุรี บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
493 เฮลิกซ์ เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮลิกซ์ เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด
494 แก้มป่อง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ 1,000,000 เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ บริษัท แก้มป่อง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
495 แกรนด์ ไปป์ไลน์ คอนสตรัคชั่น 10,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แกรนด์ ไปป์ไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
496 แซม วอเตอร์ ซัพพลาย 65,500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท แซม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
497 แนนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท แนนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
498 แพม โคออพเพอเรชั่น แอนด์ ซัพพลายเออร์ 1,200,000 บ้านฉาง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพม โคออพเพอเรชั่น แอนด์ ซัพพลายเออร์
499 แพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท แพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
500 แพลเน็ต บลู คอร์ปอเรชั่น 15,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แพลเน็ต บลู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ