รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำน้ำมันและก๊าซ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำน้ำมันและก๊าซ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 109 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 109 คอนสตรัคชั่น
2 24 แก๊สเซอร์วิส 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 24 แก๊สเซอร์วิส
3 ๙สิงหทองคอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส 5,000,000 ลำปาง ห้างฉัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙สิงหทองคอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส
4 ก.ยิ่งเจริญกิจก่อสร้าง 1,000,000 นครพนม ปลาปาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ยิ่งเจริญกิจก่อสร้าง
5 กนก 2009 2,390,000 ตรัง เมืองตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนก 2009
6 กนกวรรณ การโยธา 1,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ การโยธา
7 กบทองเนรมิต 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท กบทองเนรมิต จำกัด
8 กมลมาศ 5,000,000 เชียงใหม่ สารภี บริษัท กมลมาศ จำกัด
9 กรคอนสตรัคชั่น 2016 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรคอนสตรัคชั่น 2016
10 กระบี่บาดาล 2005 5,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท กระบี่บาดาล 2005 จำกัด
11 กรีน เทค ดีเวลอปเมนท์ไทย 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม บริษัท กรีน เทค ดีเวลอปเมนท์ไทย จำกัด
12 กรีน เทคโนโลยี เอเซีย 5,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท กรีน เทคโนโลยี เอเซีย จำกัด
13 กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
14 กรีน โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท กรีน โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
15 กฤติเดช คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด
16 กัสโก้วอเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท กัสโก้วอเตอร์ จำกัด
17 กาซอร์ การก่อสร้าง 1,000,000 ยะลา เมืองยะลา บริษัท กาซอร์ การก่อสร้าง จำกัด
18 การะเกดการบาดาล 1,000,000 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การะเกดการบาดาล
19 ก้าวรุ่งเรือง 2014 1,000,000 สกลนคร วานรนิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวรุ่งเรือง 2014
20 กิจบาดาล 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจบาดาล
21 กิจไพศาลบาดาล 1,000,000 ระยอง บ้านฉาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพศาลบาดาล
22 กิลิน เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บริษัท กิลิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 กู๊ดวอเตอร์ คอนสตรัคชั่น 3,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวอเตอร์ คอนสตรัคชั่น
24 ขวัญใจบ้านไร่ 2013 1,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญใจบ้านไร่ 2013
25 ขุนมนตรีวิศวกรรม 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนมนตรีวิศวกรรม
26 คลีน กราวด์วอเตอร์ แอนด์ กรีน เอ็นเนอยี่ 15,000 สระบุรี หนองแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีน กราวด์วอเตอร์ แอนด์ กรีน เอ็นเนอยี่
27 คลีน วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ 1,000,000 สงขลา คลองหอยโข่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีน วอเตอร์ ทรีทเม้นท์
28 ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
29 คอร์เทค สยาม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท คอร์เทค สยาม จำกัด
30 คอสมิค ไพร์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท คอสมิค ไพร์ม จำกัด
31 ค้ำคูณ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บริษัท ค้ำคูณ แมเนจเม้นท์ จำกัด
32 คิว แมส 3,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท คิว แมส จำกัด
33 จงซุ่นธง ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง บริษัท จงซุ่นธง ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
34 จรุงพันธ์โยธา 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรุงพันธ์โยธา
35 จักรพงษ์เซอร์วิส 1,500,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพงษ์เซอร์วิส
36 จัดให้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท จัดให้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
37 จันดาการโยธา 1,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันดาการโยธา
38 จันทร์เพ็ญ ธุรกิจก่อสร้าง 2012 200,000 ลำปาง เถิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ ธุรกิจก่อสร้าง 2012
39 จารุกาลเจริญทรัพย์บาดาล 1,000,000 จันทบุรี สอยดาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุกาลเจริญทรัพย์บาดาล
40 จารุวรรณ รับเหมางานทางการเกษตร 1,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวรรณ รับเหมางานทางการเกษตร
41 จิตร์ตั้งตรงบาดาล 1,000,000 จันทบุรี นายายอาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตร์ตั้งตรงบาดาล
42 จิรดา วิศวกรรม 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรดา วิศวกรรม
43 จี บี เอ็ม. 500,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี บี เอ็ม.
44 จีอีโอ ซีสเท็มส์ 5,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี บริษัท จีอีโอ ซีสเท็มส์ จำกัด
45 จีโอฟอร์ม 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท จีโอฟอร์ม จำกัด
46 จีโอสยาม จีโอฟิสิกส์คอล เซอร์วิส 1,000,000 เชียงใหม่ หางดง บริษัท จีโอสยาม จีโอฟิสิกส์คอล เซอร์วิส จำกัด
47 จูพัฒนกุล 10,100,000 พิจิตร บึงนาราง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูพัฒนกุล
48 ช. ศักดิ์สิทธิ์ธนวัฒน์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ศักดิ์สิทธิ์ธนวัฒน์
49 ช. อุดร ก่อสร้าง 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม บริษัท ช. อุดร ก่อสร้าง จำกัด
50 ช.บาดาล กระบี่ 5,500,000 กระบี่ เมืองกระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.บาดาล กระบี่
51 ช.เด่นนิยม บาดาล 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เด่นนิยม บาดาล
52 ชนะฝัน555 1,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะฝัน555
53 ชนาธิป นามประสิทธิ์ 5,000,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บริษัท ชนาธิป นามประสิทธิ์ จำกัด
54 ชมโยธา 1,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมโยธา
55 ชลธนวิศว์ 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธนวิศว์
56 ชลมาตร 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลมาตร
57 ชวลิดา วอเตอร์ 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิดา วอเตอร์
58 ชวลิตมวกเหล็กธุรกิจ 200,000 สระบุรี มวกเหล็ก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิตมวกเหล็กธุรกิจ
59 ชัย โกลด์ เวิลด์ 5,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท ชัย โกลด์ เวิลด์ จำกัด
60 ชัยบาดาล 2020 1,000,000 เลย เมืองเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบาดาล 2020
61 ชัยเกียรติ ดับบลิวเค กรุ๊ป 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท ชัยเกียรติ ดับบลิวเค กรุ๊ป จำกัด
62 ช่างสุพรรณ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นครปฐม นครชัยศรี บริษัท ช่างสุพรรณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
63 ช่างหมูบาดาล 1,000,000 นครราชสีมา ครบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างหมูบาดาล
64 ช่างอี๊ด ก่อสร้าง 1,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างอี๊ด ก่อสร้าง
65 ช้างแสน การโยธา 2,000,000 ตรัง ห้วยยอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างแสน การโยธา
66 ชาญธนาบาดาล 1,110,000 ปทุมธานี คลองหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญธนาบาดาล
67 ชาติชาย การก่อสร้าง 1,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติชาย การก่อสร้าง
68 ชำนาญสิงห์ 2014 1,000,000 ชัยภูมิ เทพสถิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญสิงห์ 2014
69 ซัน โปรเจ็ค ไลท์ติ้ง กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บริษัท ซัน โปรเจ็ค ไลท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
70 ซันดาแลนด์ ซัพพลายส์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท ซันดาแลนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
71 ซันสกาย โกลบอล เทค 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท ซันสกาย โกลบอล เทค จำกัด
72 ซันไรส์ คอนสตรัคชั่น 2005 500,000 เลย เมืองเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันไรส์ คอนสตรัคชั่น 2005
73 ซัมเมอร์สดิพเวลล์รี่ 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ซัมเมอร์สดิพเวลล์รี่ จำกัด
74 ซิกม่า เอ็นจิเนีย 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท ซิกม่า เอ็นจิเนีย จำกัด
75 ซิงโครไนซ์ กรุ๊ป 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท ซิงโครไนซ์ กรุ๊ป จำกัด
76 ซีซี ทรีทเม้นท์ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท ซีซี ทรีทเม้นท์ จำกัด
77 ซีนอน เอ็นจิเนียริ่ง 1,250,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท ซีนอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
78 ซีบีซี เอ็นไวร์รอนเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี บริษัท ซีบีซี เอ็นไวร์รอนเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79 ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด
80 ซีเวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 10,000,000 สงขลา เมืองสงขลา บริษัท ซีเวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
81 ซีเอช เวลเดอร์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอช เวลเดอร์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย
82 ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
83 ซีโอโออีซี (ประเทศไทย) 16,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ซีโอโออีซี (ประเทศไทย) จำกัด
84 ณัฐกันย์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม บริษัท ณัฐกันย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
85 ดริลล์-เทค (ไทยแลนด์) 30,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท ดริลล์-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
86 ดวงประดิษฐ์โยธา 7,000,000 ระยอง เมืองระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงประดิษฐ์โยธา
87 ดวลบาดาล 1,000,000 นครราชสีมา ชุมพวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวลบาดาล
88 ด็อกเตอร์ คาร์ เซอร์วิส 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ด็อกเตอร์ คาร์ เซอร์วิส จำกัด
89 ดับบลิว เอส 2017 2,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอส 2017
90 ดับเบิ้ลพลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท ดับเบิ้ลพลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
91 ดาวรุวรรณ 1,000,000 ลำพูน ลี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวรุวรรณ
92 ดิจิตอล แอดไวซอรี่ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บริษัท ดิจิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด
93 ดี. เอ็ม. ไอ. 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท ดี. เอ็ม. ไอ. จำกัด
94 ดี.ที.เอส.เทค เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 ระยอง บ้านฉาง บริษัท ดี.ที.เอส.เทค เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
95 ดีดีนำโชค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท ดีดีนำโชค จำกัด
96 ดีพเวลลี 1994 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพเวลลี 1994
97 ดีลอฟฟ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด
98 ดีอาร์ ออยล์ เทคโนโลยี 5,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท ดีอาร์ ออยล์ เทคโนโลยี จำกัด
99 ต.กังวาล 1,000,000 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.กังวาล
100 ต.สาวะถี การโยธา 5,000,000 มหาสารคาม เชียงยืน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.สาวะถี การโยธา

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ