รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำน้ำมันและก๊าซ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำน้ำมันและก๊าซ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 109 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
2 24 แก๊สเซอร์วิส 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
3 ก.ทรัพย์ทวี 1,000,000 บุรีรัมย์ พุทไธสง
4 ก.ยิ่งเจริญกิจก่อสร้าง 1,000,000 นครพนม ปลาปาก
5 กนก 2009 2,390,000 ตรัง เมืองตรัง
6 กนกณัช ซัพพลาย 1,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
7 กนกวรรณ การโยธา 1,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล
8 กบทองเนรมิต 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
9 กบินทร์ธุรกิจบาดาล 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
10 กมลมาศ 5,000,000 เชียงใหม่ สารภี
11 กระจาบ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กาญจนบุรี เลาขวัญ
12 กระบี่บาดาล 2005 5,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
13 กรีน เทคโนโลยี เอเซีย 30,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
14 กรีน โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
15 กฤตเมธ และ วิทวัส ก่อสร้าง 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี
16 กฤติเดช คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
17 กฤษฎาน้ำบาดาลเชียงราย 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
18 กอบโกยทรัพย์ 1,000,000 นครราชสีมา วังน้ำเขียว
19 กัญจนาพรเจริญทรัพย์999 1,000,000 พิจิตร โพทะเล
20 กันหรักษ์ยิ่งเจริญ 1,000,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ
21 กัสโก้วอเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
22 การะเกดการบาดาล 1,000,000 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่
23 ก้าวรุ่งเรือง 2014 1,000,000 สกลนคร วานรนิวาส
24 กิจการร่วมค้า เอสเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
25 กิจกำพลก่อสร้าง 1,000,000 เชียงใหม่ แม่ริม
26 กิจบาดาล 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
27 กิลิน เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง
28 กุ๊ป กุ๊ป สุทธิ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
29 กุลกิตต์ คอนสตรัคชั่น 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
30 กุลชลวัฒนา 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
31 กุลณัชชา อีควิปเม้นท์ 1,000,000 นครปฐม นครชัยศรี
32 กู๊ดวอเตอร์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
33 แกรนด์ ไปป์ไลน์ คอนสตรัคชั่น 10,000,000 ชลบุรี บางละมุง
34 โกมินทร์บาดาลยิ่งเจริญทรัพย์ 1,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
35 โกลเด้น โกล คอนสตรัคชั่น 5,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
36 โกลเด้น ซี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
37 โกลเบิล เวสท์วอเทอร์ เคลียร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
38 โกอ้อ บาดาล 850,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
39 ขวัญอำไพ แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
40 ขุนมนตรีวิศวกรรม 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
41 ไข่มุกน้ำบาดาล 1,000,000 หนองบัวลำภู นากลาง
42 คงมีทรัพย์ 1,000,000 สงขลา สทิงพระ
43 คลอลิตี้ เมเนจเมนต์ เซอร์วิส 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
44 คลีน กราวด์วอเตอร์ แอนด์ กรีน เอ็นเนอยี่ 15,000 สระบุรี หนองแค
45 คลีนวอเตอร์ 2556 900,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
46 คอร์สแอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
47 ค้ำคูณ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
48 คิว แมส 3,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
49 คูเมืองรุ่งทวีทรัพย์ 1,000,000 บุรีรัมย์ คูเมือง
50 คูล เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
51 เค เค เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี
52 เค ที ชัย 1,000,000 สระบุรี แก่งคอย
53 เค แอนด์ วาย เอ็นจิเนียริ่ง(2559) 1,000,000 ราชบุรี โพธาราม
54 เค-8855 1,000,000 อุดรธานี หนองแสง
55 เค.12 กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
56 เค.พี.รุ่งเรืองเทรดดิ้ง 500,000 ตราด แหลมงอบ
57 เค.เอ.พี. เอ็นไวรอนเทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
58 เค.เอ็น.กฤษฏ์ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 นครสวรรค์ ชุมแสง
59 เค.เอส.พี.วอเตอร์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
60 เค12 เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
61 เคเจสี่แปด 550,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
62 เคซี อินเตอร์เทรด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
63 เคนบาดาล 1,000,000 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง
64 เคเปอร์ เทค 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
65 เคเปอร์ พับบลิค ยูทิลิตี้ (ไทยแลนด์) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
66 เคพี-เอชดีพีอี ไลนิ่ง แอนด์ คอฟเวอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
67 เคพีเอ็น กรีน เทค 5,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
68 เคฟลาร์ ไพพ์ เวิร์ค 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
69 เคเอชแอนด์เอบี การก่อสร้าง 1,000,000 เชียงใหม่ แม่อาย
70 เคแอนด์เอ็น แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
71 จ.เจริญรุ่งเรืองบาดาล 5,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
72 จรุงพันธ์โยธา 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
73 จักรพงษ์เซอร์วิส 1,500,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
74 จัดให้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
75 จันดาการโยธา 1,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร
76 จารุกาลเจริญทรัพย์บาดาล 1,000,000 จันทบุรี สอยดาว
77 จิตบุญเรือง 2,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
78 จิรดา วิศวกรรม 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
79 จีทีเอ็ม โกลบอล 4,000,000 ระยอง เมืองระยอง
80 จีอีโอ ซีสเท็มส์ 5,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
81 จีโอฟอร์ม 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
82 จุลศิริ วอเทอร์ แอนด์ อันเดอร์กราวด์ 1,500,000 เชียงราย พาน
83 จุฬาวิศวกรรม 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
84 จูพัฒนกุล 5,000,000 กำแพงเพชร คลองขลุง
85 เจ ที บี คอนสตรัคชั่น 1,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย
86 เจเคดี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
87 เจนจิรา วอเตอร์ 1,000,000 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม
88 เจนเนอรัล แก๊ส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
89 เจเอ็มพี ทวีสมบูรณ์ 2,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
90 เจ้าสัวคอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส 500,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
91 เจาะดันท่อลอดใต้ดิน 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
92 เจาะลอด 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
93 ฉัตรศิขริน คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เชียงใหม่ หางดง
94 เฉลิมวัฒน์ ดริล แจ๊คกิ้ง 400,000 ปทุมธานี หนองเสือ
95 เฉลียวบาดาล 1,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
96 ช. ศักดิ์สิทธิ์ธนวัฒน์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
97 ช. อุดร ก่อสร้าง 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
98 ช.8 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
99 ช.เด่นนิยม บาดาล 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
100 ช.สุริยันต์บาดาล 200,000 สกลนคร วานรนิวาส

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ