รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการวิศวกรรรมโยธาอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการวิศวกรรรมโยธาอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กิจการร่วมค้าลานนา 5,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท กิจการร่วมค้าลานนา จำกัด
2 กิจฟูทรัพย์ 2559 3,000,000 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจฟูทรัพย์ 2559
3 กิตติวัฒน์ ก่อสร้าง 2017 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ ก่อสร้าง 2017
4 ขุนพล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง 5,000,000 พังงา กะปง บริษัท ขุนพล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
5 คลองหาดสหมิตร 1,000,000 สระแก้ว คลองหาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองหาดสหมิตร
6 คำพันธ์การค้า(2015) 3,000,000 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำพันธ์การค้า(2015)
7 ชัญญานุช ซัพพลาย 1,000,000 เลย ท่าลี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัญญานุช ซัพพลาย
8 ซับประดู่ก่อสร้าง 100,000 นครราชสีมา สีคิ้ว บริษัท ซับประดู่ก่อสร้าง จำกัด
9 ณ.สรพัฒน์ 500,000 นครศรีธรรมราช พิปูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ.สรพัฒน์
10 ดีดี.เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เมดดิคอล 1,000,000 ตาก สามเงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี.เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เมดดิคอล
11 ตรีเดช 2515 (ไทยแลนด์) 4,500,000 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีเดช 2515 (ไทยแลนด์)
12 ทรัพย์เจริญศิลป์ 2,000,000 ชัยนาท หนองมะโมง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เจริญศิลป์
13 ทรายน้ำเพชร 300,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายน้ำเพชร
14 ทรายน้ำเพชร การโยธา 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท ทรายน้ำเพชร การโยธา จำกัด
15 ทองคำมณีโยธากิจ 3,000,000 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำมณีโยธากิจ
16 ทองพันล้านการค้า 3,000,000 สกลนคร พังโคน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้านการค้า
17 ทองแดงแมกโคร 1,000,000 นครราชสีมา บัวใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองแดงแมกโคร
18 ท่าจีนรุ่งเรือง 1,000,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าจีนรุ่งเรือง
19 ธนกร วิศวกรรม (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร วิศวกรรม (ประเทศไทย)
20 ธนากฤช เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บึงกาฬ โซ่พิสัย บริษัท ธนากฤช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
21 บุญปิรันย์ ปั้นจั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม บริษัท บุญปิรันย์ ปั้นจั่น จำกัด
22 ป.ประภัสร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท ป.ประภัสร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,000,000 เลย เมืองเลย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
24 ปิยมิตร เกษตร 1,000,000 เลย ด่านซ้าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยมิตร เกษตร
25 พรเจริญแทรคเตอร์ 2009 3,000,000 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญแทรคเตอร์ 2009
26 พลวัชร คอนสตรัคชั่น 1,000,000 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลวัชร คอนสตรัคชั่น
27 พิมพ์ลภัสบาดาลตรัง 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ลภัสบาดาลตรัง
28 พี เอ็น.รีโนแวชั่นเดคอร์แอนด์คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น.รีโนแวชั่นเดคอร์แอนด์คอนสตรัคชั่น
29 พี เอส รุ่งโรจน์ 1,500,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส รุ่งโรจน์
30 ฟ้าคำราม การโยธา 2015 2,000,000 พังงา ทับปุด บริษัท ฟ้าคำราม การโยธา 2015 จำกัด
31 ยุทธวัฒน์ การโยธา 500,000 กระบี่ อ่าวลึก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธวัฒน์ การโยธา
32 ฤทธิลอยการโยธา 1,000,000 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิลอยการโยธา
33 ลำปาง เบสท์ โฮม 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เบสท์ โฮม
34 วงศ์วัฒน์ การโยธา 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท วงศ์วัฒน์ การโยธา จำกัด
35 วรรณศิริ ทรานสปอร์ต(2015) 1,000,000 เชียงใหม่ แม่อาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณศิริ ทรานสปอร์ต(2015)
36 วันฟ้าใหม่ คอนสตรัคชั่น (2015) 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท วันฟ้าใหม่ คอนสตรัคชั่น (2015) จำกัด
37 วิศวกรรมจราจร 500,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมจราจร
38 ศรีจันทร์เลิศ 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีจันทร์เลิศ
39 ส.ตลับทองก่อสร้าง 1,000,000 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ตลับทองก่อสร้าง
40 ส.ทวีผล การโยธา 1,000,000 สระแก้ว คลองหาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีผล การโยธา
41 สง่า ยี่จอหอ 2,000,000 กาฬสินธุ์ ยางตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สง่า ยี่จอหอ
42 สมโชคคอนกรีต 2,000,000 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมโชคคอนกรีต
43 สอง อ. เอ็นจิเนียริ่ง 2014 1,000,000 สระแก้ว คลองหาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอง อ. เอ็นจิเนียริ่ง 2014
44 สองพอ 5,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองพอ
45 สายนธีร์ ก่อสร้าง 1,000,000 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายนธีร์ ก่อสร้าง
46 สุรินทร์ พี.เอส คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ พี.เอส คอนสตรัคชั่น
47 หงส์สุนิชา 3,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์สุนิชา
48 หลวงดีก่อสร้าง 5,000,000 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลวงดีก่อสร้าง
49 อรุณวิสา คอนสตรัคชั่น 200,000 ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณวิสา คอนสตรัคชั่น
50 เดชสำราญ กรุ๊ป 1,000,000 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชสำราญ กรุ๊ป
51 เทพรัตน เอ็นจิเนียริ่ง 4,000,000 สระแก้ว วังสมบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรัตน เอ็นจิเนียริ่ง
52 เทวัญก่อสร้าง 2015 600,000 พะเยา เชียงคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวัญก่อสร้าง 2015
53 เปรมจิตร์การโยธา 500,000 สระแก้ว วังน้ำเย็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมจิตร์การโยธา
54 เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง 1,000,000 พะเยา แม่ใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง
55 เพาเวอร์ แอนด์ อินสทรูเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ระยอง บ้านฉาง บริษัท เพาเวอร์ แอนด์ อินสทรูเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
56 เรืองรัศมี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท เรืองรัศมี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
57 เอ เอ พลัส คอนสตรัคชั่น 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท เอ เอ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด
58 เอกชัย เทพประทาน 2511 5,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท เอกชัย เทพประทาน 2511 จำกัด
59 เอที ซิสเท็มโปร เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที ซิสเท็มโปร เอ็นจิเนียริ่ง
60 เอ็มเอสเอส (2016) คอนสตรัคชั่น 1,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอส (2016) คอนสตรัคชั่น
61 เอส พี ดับบลิว คอนสตรัคชั่น 2015 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง บริษัท เอส พี ดับบลิว คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด
62 เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด
63 เอี่ยมคอนเน็ค 500,000 นครราชสีมา ครบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมคอนเน็ค
64 เอเอสทีพี อินโนเวชั่น2012 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสทีพี อินโนเวชั่น2012
65 แอลทีมเวิร์ค 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท แอลทีมเวิร์ค จำกัด
66 โชคนิมิตร คอนสตรัคชั่น 5,000,000 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนิมิตร คอนสตรัคชั่น
67 โยการโยธา 1,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา
68 ใบเตยใบตาล 1,000,000 นครราชสีมา วังน้ำเขียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล


ข้อมูลผู้ประกอบการ