รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการวิศวกรรรมโยธาอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการวิศวกรรรมโยธาอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กิจการร่วมค้าลานนา 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กิจการร่วมค้าลานนา จำกัด
2 กิจฟูทรัพย์ 2559 3,000,000 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจฟูทรัพย์ 2559
3 กิตติวัฒน์ ก่อสร้าง 2017 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒน์ ก่อสร้าง 2017
4 ขุนพล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง 5,000,000 กะปง พังงา บริษัท ขุนพล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
5 คลองหาดสหมิตร 1,000,000 คลองหาด สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองหาดสหมิตร
6 คำพันธ์การค้า(2015) 3,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำพันธ์การค้า(2015)
7 ชัญญานุช ซัพพลาย 1,000,000 ท่าลี่ เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัญญานุช ซัพพลาย
8 ซับประดู่ก่อสร้าง 100,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท ซับประดู่ก่อสร้าง จำกัด
9 ณ.สรพัฒน์ 500,000 พิปูน นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ.สรพัฒน์
10 ดีดี.เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เมดดิคอล 1,000,000 สามเงา ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี.เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เมดดิคอล
11 ตรีเดช 2515 (ไทยแลนด์) 4,500,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีเดช 2515 (ไทยแลนด์)
12 ทรัพย์เจริญศิลป์ 2,000,000 หนองมะโมง ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เจริญศิลป์
13 ทรายน้ำเพชร 300,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายน้ำเพชร
14 ทรายน้ำเพชร การโยธา 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ทรายน้ำเพชร การโยธา จำกัด
15 ทองคำมณีโยธากิจ 3,000,000 ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำมณีโยธากิจ
16 ทองพันล้านการค้า 3,000,000 พังโคน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันล้านการค้า
17 ทองแดงแมกโคร 1,000,000 บัวใหญ่ นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองแดงแมกโคร
18 ท่าจีนรุ่งเรือง 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าจีนรุ่งเรือง
19 ธนกร วิศวกรรม (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร วิศวกรรม (ประเทศไทย)
20 ธนากฤช เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 โซ่พิสัย บึงกาฬ บริษัท ธนากฤช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
21 บุญปิรันย์ ปั้นจั่น 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญปิรันย์ ปั้นจั่น จำกัด
22 ป.ประภัสร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ป.ประภัสร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
24 ปิยมิตร เกษตร 1,000,000 ด่านซ้าย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยมิตร เกษตร
25 พรเจริญแทรคเตอร์ 2009 3,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญแทรคเตอร์ 2009
26 พลวัชร คอนสตรัคชั่น 1,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลวัชร คอนสตรัคชั่น
27 พิมพ์ลภัสบาดาลตรัง 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ลภัสบาดาลตรัง
28 พี เอ็น.รีโนแวชั่นเดคอร์แอนด์คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น.รีโนแวชั่นเดคอร์แอนด์คอนสตรัคชั่น
29 พี เอส รุ่งโรจน์ 1,500,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส รุ่งโรจน์
30 ฟ้าคำราม การโยธา 2015 2,000,000 ทับปุด พังงา บริษัท ฟ้าคำราม การโยธา 2015 จำกัด
31 ยุทธวัฒน์ การโยธา 500,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธวัฒน์ การโยธา
32 ฤทธิลอยการโยธา 1,000,000 ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิลอยการโยธา
33 ลำปาง เบสท์ โฮม 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เบสท์ โฮม
34 วงศ์วัฒน์ การโยธา 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท วงศ์วัฒน์ การโยธา จำกัด
35 วรรณศิริ ทรานสปอร์ต(2015) 1,000,000 แม่อาย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณศิริ ทรานสปอร์ต(2015)
36 วันฟ้าใหม่ คอนสตรัคชั่น (2015) 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท วันฟ้าใหม่ คอนสตรัคชั่น (2015) จำกัด
37 วิศวกรรมจราจร 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมจราจร
38 ศรีจันทร์เลิศ 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีจันทร์เลิศ
39 ส.ตลับทองก่อสร้าง 1,000,000 บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ตลับทองก่อสร้าง
40 ส.ทวีผล การโยธา 1,000,000 คลองหาด สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีผล การโยธา
41 สง่า ยี่จอหอ 2,000,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สง่า ยี่จอหอ
42 สมโชคคอนกรีต 2,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมโชคคอนกรีต
43 สอง อ. เอ็นจิเนียริ่ง 2014 1,000,000 คลองหาด สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอง อ. เอ็นจิเนียริ่ง 2014
44 สองพอ 5,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองพอ
45 สายนธีร์ ก่อสร้าง 1,000,000 ขามทะเลสอ นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายนธีร์ ก่อสร้าง
46 สุรินทร์ พี.เอส คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ พี.เอส คอนสตรัคชั่น
47 หงส์สุนิชา 3,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์สุนิชา
48 หลวงดีก่อสร้าง 5,000,000 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลวงดีก่อสร้าง
49 อรุณวิสา คอนสตรัคชั่น 200,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณวิสา คอนสตรัคชั่น
50 เดชสำราญ กรุ๊ป 1,000,000 จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชสำราญ กรุ๊ป
51 เทพรัตน เอ็นจิเนียริ่ง 4,000,000 วังสมบูรณ์ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรัตน เอ็นจิเนียริ่ง
52 เทวัญก่อสร้าง 2015 600,000 เชียงคำ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวัญก่อสร้าง 2015
53 เปรมจิตร์การโยธา 500,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมจิตร์การโยธา
54 เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง 1,000,000 แม่ใจ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง
55 เพาเวอร์ แอนด์ อินสทรูเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท เพาเวอร์ แอนด์ อินสทรูเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
56 เรืองรัศมี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เรืองรัศมี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
57 เอ เอ พลัส คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เอ เอ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด
58 เอกชัย เทพประทาน 2511 5,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เอกชัย เทพประทาน 2511 จำกัด
59 เอที ซิสเท็มโปร เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที ซิสเท็มโปร เอ็นจิเนียริ่ง
60 เอ็มเอสเอส (2016) คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอส (2016) คอนสตรัคชั่น
61 เอส พี ดับบลิว คอนสตรัคชั่น 2015 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท เอส พี ดับบลิว คอนสตรัคชั่น 2015 จำกัด
62 เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด
63 เอี่ยมคอนเน็ค 500,000 ครบุรี นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมคอนเน็ค
64 เอเอสทีพี อินโนเวชั่น2012 10,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสทีพี อินโนเวชั่น2012
65 แอลทีมเวิร์ค 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท แอลทีมเวิร์ค จำกัด
66 โชคนิมิตร คอนสตรัคชั่น 5,000,000 กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนิมิตร คอนสตรัคชั่น
67 โยการโยธา 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา
68 ใบเตยใบตาล 1,000,000 วังน้ำเขียว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล


ข้อมูลผู้ประกอบการ