รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการวิศวกรรรมโยธาอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การก่อสร้างโครงการวิศวกรรรมโยธาอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กิจฟูทรัพย์ 2559 3,000,000 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง
2 คำพันธ์การค้า(2015) 3,000,000 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย
3 ชัญญานุช ซัพพลาย 1,000,000 เลย ท่าลี่
4 ณ.สรพัฒน์ 500,000 นครศรีธรรมราช พิปูน
5 ดีดี.เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เมดดิคอล 1,000,000 ตาก สามเงา
6 เดชสำราญ กรุ๊ป 1,000,000 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์
7 ทรัพย์เจริญศิลป์ 2,000,000 ชัยนาท หนองมะโมง
8 ทรายน้ำเพชร การโยธา 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
9 ธนกร วิศวกรรม (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
10 บุญปิรันย์ ปั้นจั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
11 ใบเตยใบตาล 1,000,000 นครราชสีมา วังน้ำเขียว
12 ป.ประภัสร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
13 เปรมจิตร์การโยธา 500,000 สระแก้ว วังน้ำเย็น
14 เปรมใจค้าวัสดุก่อสร้าง 1,000,000 พะเยา แม่ใจ
15 พรเจริญแทรคเตอร์ 2009 3,000,000 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
16 พิมพ์ลภัสบาดาลตรัง 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง
17 เพาเวอร์ แอนด์ อินสทรูเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ระยอง บ้านฉาง
18 ฟ้าคำราม การโยธา 2015 2,000,000 พังงา ทับปุด
19 เรืองรัศมี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
20 ฤทธิลอยการโยธา 1,000,000 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย
21 ลำปาง เบสท์ โฮม 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
22 สง่า ยี่จอหอ 2,000,000 กาฬสินธุ์ ยางตลาด
23 หลวงดีก่อสร้าง 5,000,000 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย
24 อรุณวิสา คอนสตรัคชั่น 200,000 ลำปาง เมืองลำปาง
25 เอกชัย เทพประทาน 2511 5,000,000 สงขลา หาดใหญ่
26 เอสเคพี 2015 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง


ข้อมูลผู้ประกอบการ