รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ งานก่อสร้างเฉพาะทาง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ งานก่อสร้างเฉพาะทาง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ยิ่งเจริญการก่อสร้าง 2516 200,000 สงขลา นาหม่อม
2 ส.สมัย เอ็นจิเนียริ่ง 4,000,000 นครนายก เมืองนครนายก


ข้อมูลผู้ประกอบการ