รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ งานก่อสร้างเฉพาะทาง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ งานก่อสร้างเฉพาะทาง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ปุณญวี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณญวี เอ็นจิเนียริ่ง
2 ยิ่งเจริญการก่อสร้าง 2516 200,000 นาหม่อม สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญการก่อสร้าง 2516
3 ส.สมัย เอ็นจิเนียริ่ง 4,000,000 เมืองนครนายก นครนายก บริษัท ส.สมัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ