รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้าระบบท่อและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้าระบบท่อและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 19 อินเตอร์เทรด 2017 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
2 คู่บุญ การช่าง 1,000,000 ราชบุรี จอมบึง
3 เอส.ดับเบิ้ลยู.เอ็น. อินดัสเตรียล เทคโนโลยี 10,000,000 นครราชสีมา เสิงสาง
4 เอส.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทราฟฟิค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน


ข้อมูลผู้ประกอบการ