รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การติดตั้งระบบท่อระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การติดตั้งระบบท่อระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 จิตอิสระ กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
2 เจ.โกรว์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
3 ริชนวรัตน์ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
4 อาโป เซอร์วิส ซิสเท็ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
5 เอ.ที.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ


ข้อมูลผู้ประกอบการ