รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ที แอนด์ พี โมเดิร์น ดีไซน์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ที แอนด์ พี โมเดิร์น ดีไซน์ จำกัด
2 พีพลัส เคมี แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท พีพลัส เคมี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3 เจซี ซิสเทม วัน 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เจซี ซิสเทม วัน จำกัด
4 เอ็นแอนด์เคคอนสตรัคชั่นกรุ๊ป 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์เคคอนสตรัคชั่นกรุ๊ป


ข้อมูลผู้ประกอบการ