รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ที แอนด์ พี โมเดิร์น ดีไซน์ 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
2 พีพลัส เคมี แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด


ข้อมูลผู้ประกอบการ