รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กิจเจริญ555 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท กิจเจริญ555 จำกัด
2 ชิน แอสโซซิเอท 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน แอสโซซิเอท
3 พีดี 60 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท พีดี 60 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ