รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กิจเจริญ555 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
2 พีดี 60 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม


ข้อมูลผู้ประกอบการ