รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบำรุงรักษาและการซ่อมยานยนต์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบำรุงรักษาและการซ่อมยานยนต์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ปาณิสราพาณิชย์ 1,000,000 สุรินทร์ รัตนบุรี
2 พลกิจ 2015 สุรินทร์ 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์


ข้อมูลผู้ประกอบการ