รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ปิ่นรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นรุ่งเรือง ทรานสปอร์ต
2 เอเซีย โฮลดิ้ง อิมพอร์ต-เอ๊กซ์พอร์ต 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเซีย โฮลดิ้ง อิมพอร์ต-เอ๊กซ์พอร์ต จำกัด
3 แมดเด็น ฟาร์ม 250,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท แมดเด็น ฟาร์ม จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ