รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 แมดเด็น ฟาร์ม 250,000 นครราชสีมา ครบุรี
2 เอเซีย โฮลดิ้ง อิมพอร์ต-เอ๊กซ์พอร์ต 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา


ข้อมูลผู้ประกอบการ