รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกษตรธำรงกิจ 2,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
2 ดับเบิ้ลบีฟ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
3 โทแบคโค (ไทยแลนด์) 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
4 ไทยแบคโค 15,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
5 บุณยาและบุตร 3,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
6 แม่วาง 5,500,000 เชียงใหม่ แม่วาง
7 ลีอินเตอร์เทรด 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
8 วงศ์สินพาณิชย์ 5,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
9 สถานีบ่มใบยาแม่ยางยวง 1,000,000 แพร่ เมืองแพร่
10 สันกำแพงเกษตรพัฒนา 6,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
11 สุทนุ เทรดดิ้ง 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
12 อชิรา โกลบอล 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
13 อินทิรัฐ 2,000,000 เชียงราย แม่ลาว
14 แอลวีเอ็ม 1970 5,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา


ข้อมูลผู้ประกอบการ