รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ณรงค์พาณิชย์ 4,000,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พาณิชย์
2 บุณยาและบุตร 3,000,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาและบุตร
3 พญานาค เอ็กซ์ปอร์ต 5,000,000 บ้านแพง นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พญานาค เอ็กซ์ปอร์ต
4 ลี เทียน อึ้ง 500,000 สะเดา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เทียน อึ้ง
5 ลีอินเตอร์เทรด 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีอินเตอร์เทรด จำกัด
6 วงศ์สินพาณิชย์ 5,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท วงศ์สินพาณิชย์ จำกัด
7 วัฒนายาสูบไทย 20,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วัฒนายาสูบไทย จำกัด
8 สถานีบ่มใบยาแม่ยางยวง 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีบ่มใบยาแม่ยางยวง
9 สหเจริญพานิช 16,000 หลังสวน ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเจริญพานิช
10 สันกำแพงเกษตรพัฒนา 6,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท สันกำแพงเกษตรพัฒนา จำกัด
11 สุทนุ เทรดดิ้ง 4,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทนุ เทรดดิ้ง
12 อินทิรัฐ 2,000,000 แม่ลาว เชียงราย บริษัท อินทิรัฐ จำกัด
13 อึ๊งเอี่ยมกวง 40,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท อึ๊งเอี่ยมกวง จำกัด
14 เกษตรธำรงกิจ 2,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท เกษตรธำรงกิจ จำกัด
15 เจริญทรัพย์มหาศาล การเกษตร 1,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล การเกษตร จำกัด
16 เอกะนาคา 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอกะนาคา จำกัด
17 แครทน่า(ประเทศไทย) 5,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท แครทน่า(ประเทศไทย) จำกัด
18 แม่วาง 5,500,000 แม่วาง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่วาง
19 แอลวีเอ็ม 1970 5,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท แอลวีเอ็ม 1970 จำกัด
20 โทแบค อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โทแบค อินเตอร์เทรด จำกัด
21 โทแบค เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โทแบค เทรดดิ้ง จำกัด
22 โทแบคโค (ไทยแลนด์) 8,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท โทแบคโค (ไทยแลนด์) จำกัด
23 ไทยแบคโค 15,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ไทยแบคโค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ