รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสัตว์มีชีวิต

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสัตว์มีชีวิต

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 331 เซนทรัล ปาร์ค แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท 331 เซนทรัล ปาร์ค แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 42 สมหวัง 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท 42 สมหวัง จำกัด
3 59 การเกษตรและเทคโนโลยี 700,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด 59 การเกษตรและเทคโนโลยี
4 ก.กาญจนา กรุ๊ป 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ก.กาญจนา กรุ๊ป จำกัด
5 กนกกร อินเตอร์ เทรด 2,000,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกกร อินเตอร์ เทรด
6 กนกวรรณ 2016 5,000,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ 2016
7 กนกวรรณโบรกเกอร์ 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท กนกวรรณโบรกเกอร์ จำกัด
8 กมลฟาร์ม 500,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลฟาร์ม
9 กร-ปุ๋ย อินเตอร์ฟู้ด 1,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กร-ปุ๋ย อินเตอร์ฟู้ด
10 กรกนกรัตน์ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกนกรัตน์
11 กรวัฒน์ อินเตอร์เทรด 4,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กรวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
12 กรุงไทย ฟู้ด ซัพพลาย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กรุงไทย ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
13 กฤติมา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 5,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท กฤติมา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
14 กสิการ ฟาร์ม 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท กสิการ ฟาร์ม จำกัด
15 ก๊อตเทรด ฟาร์มมิ่ง 8,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ก๊อตเทรด ฟาร์มมิ่ง จำกัด
16 กันต์ แอนด์ กาญจน์ 888 เจริญพืชผล 1,000,000 พรรณานิคม สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์ แอนด์ กาญจน์ 888 เจริญพืชผล
17 กันธมาลา โฟรเซ่น ฟู้ดส์ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กันธมาลา โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
18 กัปตัน เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน เอ็กซ์ปอร์ต
19 กัปตัน โค 200,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน โค
20 การ์ดฮอว์ค เบิร์ดคอนโทรล 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท การ์ดฮอว์ค เบิร์ดคอนโทรล จำกัด
21 กิติมา การเกษตร 500,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติมา การเกษตร
22 กิ๊ฟฟาร์ 1,200,000 ปากพนัง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟฟาร์
23 กู้ดบีฟ ซัพพลาย 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู้ดบีฟ ซัพพลาย
24 คนเลี้ยงกุ้ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท คนเลี้ยงกุ้ง จำกัด
25 ครบุรี เค เอส ฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท ครบุรี เค เอส ฟาร์ม จำกัด
26 คอมพานี ดี 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คอมพานี ดี จำกัด
27 คอรีฟะห์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คอรีฟะห์ ฟาร์ม จำกัด
28 คาสซิบา (ประเทศไทย) 2,000,000 เกาะคา ลำปาง บริษัท คาสซิบา (ประเทศไทย) จำกัด
29 คำแสน อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 500,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำแสน อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต
30 คิมหันต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิมหันต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
31 คิวเอ็มเอ็ม 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท คิวเอ็มเอ็ม จำกัด
32 คิส มาย เพ็ท 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คิส มาย เพ็ท จำกัด
33 คุณประทีป ฟาร์ม 1,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี บริษัท คุณประทีป ฟาร์ม จำกัด
34 จันทนาตาคลีการค้า 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทนาตาคลีการค้า
35 จิตติตรีกรุ๊ป 250,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติตรีกรุ๊ป
36 จินตนาฟาร์ม 1,000,000 มัญจาคีรี ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตนาฟาร์ม
37 จีฮาน ฮาลาล ฟู๊ดส์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท จีฮาน ฮาลาล ฟู๊ดส์ จำกัด
38 ฉาง ซิน เอ็นเตอร์ไพร์ส 700,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉาง ซิน เอ็นเตอร์ไพร์ส
39 ช. อำไพฟาร์ม (2008) 300,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. อำไพฟาร์ม (2008)
40 ช.ชินพัฒน์ 2,000,000 เชียงยืน มหาสารคาม บริษัท ช.ชินพัฒน์ จำกัด
41 ช.ทรัพย์เจริญ ฟาร์ม 2,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์เจริญ ฟาร์ม
42 ชัญญากร 1,000,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัญญากร
43 ชัยนารายณ์โภคภัณฑ์ 10,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ชัยนารายณ์โภคภัณฑ์ จำกัด
44 ชัยภูมิ ฟิช ฟาร์ม 3,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิ ฟิช ฟาร์ม จำกัด
45 ชาก้า เอ็กสปอร์ต 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ชาก้า เอ็กสปอร์ต จำกัด
46 ช้างกุย 2012 1,000,000 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างกุย 2012
47 ชาละวัน แอนด์ ซันส์ 2,500,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ชาละวัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
48 ชำนาญดูฟาร์ม 3,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี บริษัท ชำนาญดูฟาร์ม จำกัด
49 ชิ๊คด๊อก ฟาร์ม 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิ๊คด๊อก ฟาร์ม
50 ชีวจักร 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชีวจักร จำกัด
51 ชีเชนโก ดีวีลอพเม้นท์ (ประเทศไทย) 1,000,000 สีชมพู ขอนแก่น บริษัท ชีเชนโก ดีวีลอพเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
52 ชุนบิสสิเนส ฟาร์ม999 109,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท ชุนบิสสิเนส ฟาร์ม999 จำกัด
53 ชุนเซ้ง ฟาร์ม 793,380,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ชุนเซ้ง ฟาร์ม จำกัด
54 ชุนเซ้งการเกษตร 100,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ชุนเซ้งการเกษตร จำกัด
55 ชุมพรสหเกษตรอุตสาหกรรม 4,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรสหเกษตรอุตสาหกรรม
56 ซันไซน์ อควาติก 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันไซน์ อควาติก จำกัด
57 ซารินฟาร์ม 100,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซารินฟาร์ม
58 ซิมโก้ โกลบอล รีซอร์สเซส 4,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ซิมโก้ โกลบอล รีซอร์สเซส จำกัด
59 ซิลเวอร์เฮาส์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิลเวอร์เฮาส์ จำกัด
60 ซี เอส พี ไลน์ ซัพพลาย 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซี เอส พี ไลน์ ซัพพลาย จำกัด
61 ซี ไวลด์เวิลด์ 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ซี ไวลด์เวิลด์ จำกัด
62 ซี.พี.อาร์.อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท ซี.พี.อาร์.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
63 ซีดีพี.มีท อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ซีดีพี.มีท อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
64 ซีทีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ซีทีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
65 ซีพี พอร์ค 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ซีพี พอร์ค จำกัด
66 ซีพีพีเค ฟาร์ม 2,000,000 เซกา บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีพีเค ฟาร์ม
67 ซีเล็คเต็ด ฟู้ด ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซีเล็คเต็ด ฟู้ด ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
68 ซีเอ็น คอมเมอร์เชียล 1,000,000 เรณูนคร นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น คอมเมอร์เชียล
69 ซีเอ็น เฟรชมีท 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็น เฟรชมีท จำกัด
70 ซูปเปอร์ฟาร์มไทย 1,000,000 ภูเวียง ขอนแก่น บริษัท ซูปเปอร์ฟาร์มไทย จำกัด
71 ณัฎฐพล ฟาร์ม 1,000,000 บ้านดุง อุดรธานี บริษัท ณัฎฐพล ฟาร์ม จำกัด
72 ณัฐนันท์ ฟาร์ม กรุ๊ป 1,000,000 สุขสำราญ ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐนันท์ ฟาร์ม กรุ๊ป
73 ดวงเจริญ อินเตอร์ฟู้ด 20,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ดวงเจริญ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
74 ดับบลิว.เอช.เอ. ชิปปิ้ง 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดับบลิว.เอช.เอ. ชิปปิ้ง จำกัด
75 ดับเบิลยูบี นิลส์ซอน พิก ฟาร์ม 500,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลยูบี นิลส์ซอน พิก ฟาร์ม
76 ดาวสว่างฟาร์ม 1,000,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวสว่างฟาร์ม
77 ดำรงศิริ ฟาร์ม 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดำรงศิริ ฟาร์ม จำกัด
78 ดีดี เฟรช พอร์ค 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ดีดี เฟรช พอร์ค จำกัด
79 ดีนาร์ 2020 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีนาร์ 2020
80 ดีอาร์อาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี แอนด์ เทรด 4,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ดีอาร์อาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี แอนด์ เทรด จำกัด
81 ดีแปดนำเข้าส่งออก 4,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีแปดนำเข้าส่งออก จำกัด
82 ตลาดนัดโคกระบือบ้านต้า 300,000 ขุนตาล เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาดนัดโคกระบือบ้านต้า
83 ถอโคขุน 1,000,000 อากาศอำนวย สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถอโคขุน
84 ท.เจริญ สุกรกิจ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ท.เจริญ สุกรกิจ จำกัด
85 ทรีแบล็ค 200,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ทรีแบล็ค จำกัด
86 ทองอิน เทรดดิ้ง 1,000,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองอิน เทรดดิ้ง
87 ทองอิน เทรดดิ้ง 1,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท ทองอิน เทรดดิ้ง จำกัด
88 ท็อป นอร์ท โลจิสติกส์ 2,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ท็อป นอร์ท โลจิสติกส์ จำกัด
89 ทอฝันหมูสดร้องกวาง 1,000,000 ร้องกวาง แพร่ บริษัท ทอฝันหมูสดร้องกวาง จำกัด
90 ทอฝันหมูสดแพร่ 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท ทอฝันหมูสดแพร่ จำกัด
91 ทะเลศุกร์ 1,000,000 ไชยา สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเลศุกร์
92 ทะเลสินฟาร์ม 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท ทะเลสินฟาร์ม จำกัด
93 ทับทิม ฟาร์ม 1,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ทับทิม ฟาร์ม จำกัด
94 ทับสะแก โคโคนัท 1,000,000 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ทับสะแก โคโคนัท จำกัด
95 ทัพตะวัน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทัพตะวัน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
96 ทัพเสนาพานิช 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัพเสนาพานิช
97 ที อควอติก้า 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ที อควอติก้า จำกัด
98 ที แอนด์ ซี เทรดดิ้ง 2,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ที แอนด์ ซี เทรดดิ้ง จำกัด
99 ที.พี. มาร์เก็ตติ้ง โกรวิชั่น 200,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. มาร์เก็ตติ้ง โกรวิชั่น
100 ที.พี.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ที.พี.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ