รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสัตว์มีชีวิต

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสัตว์มีชีวิต

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 331 เซนทรัล ปาร์ค แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท 331 เซนทรัล ปาร์ค แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 42 สมหวัง 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท 42 สมหวัง จำกัด
3 59 การเกษตรและเทคโนโลยี 700,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด 59 การเกษตรและเทคโนโลยี
4 ก.กาญจนา กรุ๊ป 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ก.กาญจนา กรุ๊ป จำกัด
5 กนกกร อินเตอร์ เทรด 2,000,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกกร อินเตอร์ เทรด
6 กนกวรรณ 2016 5,000,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ 2016
7 กนกวรรณโบรกเกอร์ 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท กนกวรรณโบรกเกอร์ จำกัด
8 กมลฟาร์ม 500,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลฟาร์ม
9 กร-ปุ๋ย อินเตอร์ฟู้ด 1,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กร-ปุ๋ย อินเตอร์ฟู้ด
10 กรกนกรัตน์ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกนกรัตน์
11 กรวัฒน์ อินเตอร์เทรด 4,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กรวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
12 กรุงไทย ฟู้ด ซัพพลาย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กรุงไทย ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
13 กฤติมา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 5,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท กฤติมา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
14 กสิการ ฟาร์ม 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท กสิการ ฟาร์ม จำกัด
15 ก๊อตเทรด ฟาร์มมิ่ง 8,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ก๊อตเทรด ฟาร์มมิ่ง จำกัด
16 กันต์ แอนด์ กาญจน์ 888 เจริญพืชผล 1,000,000 พรรณานิคม สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์ แอนด์ กาญจน์ 888 เจริญพืชผล
17 กันธมาลา โฟรเซ่น ฟู้ดส์ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กันธมาลา โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
18 กัปตัน เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน เอ็กซ์ปอร์ต
19 กัปตัน โค 200,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน โค
20 การ์ดฮอว์ค เบิร์ดคอนโทรล 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท การ์ดฮอว์ค เบิร์ดคอนโทรล จำกัด
21 กิติมา การเกษตร 500,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติมา การเกษตร
22 กิ๊ฟฟาร์ 1,200,000 ปากพนัง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟฟาร์
23 กู้ดบีฟ ซัพพลาย 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู้ดบีฟ ซัพพลาย
24 คนเลี้ยงกุ้ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท คนเลี้ยงกุ้ง จำกัด
25 ครบุรี เค เอส ฟาร์ม 1,000,000 ครบุรี นครราชสีมา บริษัท ครบุรี เค เอส ฟาร์ม จำกัด
26 คอมพานี ดี 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คอมพานี ดี จำกัด
27 คอรีฟะห์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คอรีฟะห์ ฟาร์ม จำกัด
28 คาสซิบา (ประเทศไทย) 2,000,000 เกาะคา ลำปาง บริษัท คาสซิบา (ประเทศไทย) จำกัด
29 คำแสน อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 500,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำแสน อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต
30 คิมหันต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิมหันต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
31 คิวเอ็มเอ็ม 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท คิวเอ็มเอ็ม จำกัด
32 คิส มาย เพ็ท 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คิส มาย เพ็ท จำกัด
33 คุณประทีป ฟาร์ม 1,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี บริษัท คุณประทีป ฟาร์ม จำกัด
34 จันทนาตาคลีการค้า 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทนาตาคลีการค้า
35 จิตติตรีกรุ๊ป 250,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติตรีกรุ๊ป
36 จินตนาฟาร์ม 1,000,000 มัญจาคีรี ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตนาฟาร์ม
37 จีฮาน ฮาลาล ฟู๊ดส์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท จีฮาน ฮาลาล ฟู๊ดส์ จำกัด
38 ฉาง ซิน เอ็นเตอร์ไพร์ส 700,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉาง ซิน เอ็นเตอร์ไพร์ส
39 ช. อำไพฟาร์ม (2008) 300,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. อำไพฟาร์ม (2008)
40 ช.ชินพัฒน์ 2,000,000 เชียงยืน มหาสารคาม บริษัท ช.ชินพัฒน์ จำกัด
41 ช.ทรัพย์เจริญ ฟาร์ม 2,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทรัพย์เจริญ ฟาร์ม
42 ชัญญากร 1,000,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัญญากร
43 ชัยนารายณ์โภคภัณฑ์ 10,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ชัยนารายณ์โภคภัณฑ์ จำกัด
44 ชัยภูมิ ฟิช ฟาร์ม 3,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิ ฟิช ฟาร์ม จำกัด
45 ชาก้า เอ็กสปอร์ต 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ชาก้า เอ็กสปอร์ต จำกัด
46 ช้างกุย 2012 1,000,000 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างกุย 2012
47 ชาละวัน แอนด์ ซันส์ 2,500,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ชาละวัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
48 ชำนาญดูฟาร์ม 3,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี บริษัท ชำนาญดูฟาร์ม จำกัด
49 ชิ๊คด๊อก ฟาร์ม 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิ๊คด๊อก ฟาร์ม
50 ชีวจักร 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชีวจักร จำกัด
51 ชีเชนโก ดีวีลอพเม้นท์ (ประเทศไทย) 1,000,000 สีชมพู ขอนแก่น บริษัท ชีเชนโก ดีวีลอพเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
52 ชุนบิสสิเนส ฟาร์ม999 109,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท ชุนบิสสิเนส ฟาร์ม999 จำกัด
53 ชุนเซ้ง ฟาร์ม 793,380,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ชุนเซ้ง ฟาร์ม จำกัด
54 ชุนเซ้งการเกษตร 100,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ชุนเซ้งการเกษตร จำกัด
55 ชุมพรสหเกษตรอุตสาหกรรม 4,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรสหเกษตรอุตสาหกรรม
56 ซันไซน์ อควาติก 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันไซน์ อควาติก จำกัด
57 ซารินฟาร์ม 100,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซารินฟาร์ม
58 ซิมโก้ โกลบอล รีซอร์สเซส 4,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ซิมโก้ โกลบอล รีซอร์สเซส จำกัด
59 ซิลเวอร์เฮาส์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิลเวอร์เฮาส์ จำกัด
60 ซี เอส พี ไลน์ ซัพพลาย 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซี เอส พี ไลน์ ซัพพลาย จำกัด
61 ซี ไวลด์เวิลด์ 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ซี ไวลด์เวิลด์ จำกัด
62 ซี.พี.อาร์.อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท ซี.พี.อาร์.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
63 ซีดีพี.มีท อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ซีดีพี.มีท อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
64 ซีทีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ซีทีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
65 ซีพี พอร์ค 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ซีพี พอร์ค จำกัด
66 ซีพีพีเค ฟาร์ม 2,000,000 เซกา บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีพีเค ฟาร์ม
67 ซีเล็คเต็ด ฟู้ด ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซีเล็คเต็ด ฟู้ด ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
68 ซีเอ็น คอมเมอร์เชียล 1,000,000 เรณูนคร นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น คอมเมอร์เชียล
69 ซีเอ็น เฟรชมีท 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็น เฟรชมีท จำกัด
70 ซูปเปอร์ฟาร์มไทย 1,000,000 ภูเวียง ขอนแก่น บริษัท ซูปเปอร์ฟาร์มไทย จำกัด
71 ณัฎฐพล ฟาร์ม 1,000,000 บ้านดุง อุดรธานี บริษัท ณัฎฐพล ฟาร์ม จำกัด
72 ณัฐนันท์ ฟาร์ม กรุ๊ป 1,000,000 สุขสำราญ ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐนันท์ ฟาร์ม กรุ๊ป
73 ดวงเจริญ อินเตอร์ฟู้ด 20,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ดวงเจริญ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
74 ดับบลิว.เอช.เอ. ชิปปิ้ง 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดับบลิว.เอช.เอ. ชิปปิ้ง จำกัด
75 ดับเบิลยูบี นิลส์ซอน พิก ฟาร์ม 500,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลยูบี นิลส์ซอน พิก ฟาร์ม
76 ดาวสว่างฟาร์ม 1,000,000 กุดจับ อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวสว่างฟาร์ม
77 ดำรงศิริ ฟาร์ม 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดำรงศิริ ฟาร์ม จำกัด
78 ดีดี เฟรช พอร์ค 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ดีดี เฟรช พอร์ค จำกัด
79 ดีนาร์ 2020 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีนาร์ 2020
80 ดีอาร์อาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี แอนด์ เทรด 4,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ดีอาร์อาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี แอนด์ เทรด จำกัด
81 ดีแปดนำเข้าส่งออก 4,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีแปดนำเข้าส่งออก จำกัด
82 ตลาดนัดโคกระบือบ้านต้า 300,000 ขุนตาล เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาดนัดโคกระบือบ้านต้า
83 ถอโคขุน 1,000,000 อากาศอำนวย สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถอโคขุน
84 ท.เจริญ สุกรกิจ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ท.เจริญ สุกรกิจ จำกัด
85 ทรีแบล็ค 200,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ทรีแบล็ค จำกัด
86 ทองอิน เทรดดิ้ง 1,000,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองอิน เทรดดิ้ง
87 ทองอิน เทรดดิ้ง 1,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท ทองอิน เทรดดิ้ง จำกัด
88 ท็อป นอร์ท โลจิสติกส์ 2,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ท็อป นอร์ท โลจิสติกส์ จำกัด
89 ทอฝันหมูสดร้องกวาง 1,000,000 ร้องกวาง แพร่ บริษัท ทอฝันหมูสดร้องกวาง จำกัด
90 ทอฝันหมูสดแพร่ 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท ทอฝันหมูสดแพร่ จำกัด
91 ทะเลศุกร์ 1,000,000 ไชยา สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเลศุกร์
92 ทะเลสินฟาร์ม 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท ทะเลสินฟาร์ม จำกัด
93 ทับทิม ฟาร์ม 1,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ทับทิม ฟาร์ม จำกัด
94 ทับสะแก โคโคนัท 1,000,000 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ทับสะแก โคโคนัท จำกัด
95 ทัพตะวัน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทัพตะวัน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
96 ทัพเสนาพานิช 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัพเสนาพานิช
97 ที อควอติก้า 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ที อควอติก้า จำกัด
98 ที แอนด์ ซี เทรดดิ้ง 2,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ที แอนด์ ซี เทรดดิ้ง จำกัด
99 ที.พี. มาร์เก็ตติ้ง โกรวิชั่น 200,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. มาร์เก็ตติ้ง โกรวิชั่น
100 ที.พี.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ที.พี.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด
101 ทีอาร์. เจริญทรัพย์ เทรดดิ้งฟู้ดส์ 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ทีอาร์. เจริญทรัพย์ เทรดดิ้งฟู้ดส์ จำกัด
102 ทีเค ฟู้ด โพลทรี 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ทีเค ฟู้ด โพลทรี จำกัด
103 ที่ใหม่ 2,500,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ใหม่
104 ทูเจ เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูเจ เทรดดิ้ง
105 ธ.ธนากรฟาร์ม 1,000,000 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ธนากรฟาร์ม
106 ธนกร 168 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ธนกร 168 จำกัด
107 ธนทรัพย์ อภิญญา 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทรัพย์ อภิญญา
108 ธนพนธ์ กรุ๊ป 2019 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท ธนพนธ์ กรุ๊ป 2019 จำกัด
109 ธนภูมิ อินเตอร์เทรด 2,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนภูมิ อินเตอร์เทรด จำกัด
110 ธัญญ์พัฒน์ 999 1,000,000 โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญ์พัฒน์ 999
111 ธัญนันท์ เทรดดิ้ง 1,000,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญนันท์ เทรดดิ้ง
112 ธัญนันท์ เอ็กซิม 1,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท ธัญนันท์ เอ็กซิม จำกัด
113 น โชคชัยฟาร์ม 1,000,000 พนมทวน กาญจนบุรี บริษัท น โชคชัยฟาร์ม จำกัด
114 นครค้าสัตว์ 1961 4,600,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครค้าสัตว์ 1961
115 นพนอบธนายุ 500,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพนอบธนายุ
116 น้องราม 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท น้องราม จำกัด
117 น้องใหม่ ฟาร์ม 1,000,000 บ่อพลอย กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องใหม่ ฟาร์ม
118 นา-ริช โอเวอร์ซี 200,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นา-ริช โอเวอร์ซี
119 นารา ฟู๊ด แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท นารา ฟู๊ด แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
120 นาโพธิ์ พันธุ์ปลา 1,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาโพธิ์ พันธุ์ปลา
121 นำโชคเกษตรภัณฑ์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด
122 นิการีมา 300,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิการีมา
123 บริบูรณ์ เทรดดิ้ง 8,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์ เทรดดิ้ง
124 บรูโน ทัวร์ 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท บรูโน ทัวร์ จำกัด
125 บลู อีเลเว่น ซัพพลาย 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท บลู อีเลเว่น ซัพพลาย จำกัด
126 บลูมารีน อแควเรี่ยม 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บลูมารีน อแควเรี่ยม จำกัด
127 บอยไก่บิน 2,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท บอยไก่บิน จำกัด
128 บังเหิมฟาร์ม 1,000,000 จะนะ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บังเหิมฟาร์ม
129 บางกอก อะควอ พลัส 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก อะควอ พลัส จำกัด
130 บางกอก เอ็นจิเทค เวิร์ล เทคโนโลยี 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก เอ็นจิเทค เวิร์ล เทคโนโลยี จำกัด
131 บางกอกชิกเก้นด์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกชิกเก้นด์ จำกัด
132 บางกอกเจ้าพระยา 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกเจ้าพระยา จำกัด
133 บ้านกลางซอย 1,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านกลางซอย
134 บ้านครูพันธ์ 2020 1,000,000 ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านครูพันธ์ 2020
135 บ้านสวนเติมเต็ม 1,000,000 นากลาง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนเติมเต็ม
136 บ้านหมูพันธ์พานิชย์ 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านหมูพันธ์พานิชย์
137 บ้านไร่ริมมูน 200,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท บ้านไร่ริมมูน จำกัด
138 บิ๊กบูล อินเตอร์เทรด 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท บิ๊กบูล อินเตอร์เทรด จำกัด
139 บี บี ฟาร์ม 2019 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน บริษัท บี บี ฟาร์ม 2019 จำกัด
140 บี แอนด์ บี อะแควเรี่ยม 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท บี แอนด์ บี อะแควเรี่ยม จำกัด
141 บี.ซี. บีฟ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ซี. บีฟ
142 บี.เค.แอดวานซ์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เค.แอดวานซ์ จำกัด
143 บีบีเอฟ ฟู๊ด 4,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท บีบีเอฟ ฟู๊ด จำกัด
144 บีเอ ฟาร์ม 2,000,000 พังโคน สกลนคร บริษัท บีเอ ฟาร์ม จำกัด
145 บีเอ็มบี ไดมอนด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท บีเอ็มบี ไดมอนด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
146 บีโอดี (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บีโอดี (ประเทศไทย) จำกัด
147 บุ่งขี้เหล็ก คอนสตรัคชั่น 500,000 เขมราฐ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ่งขี้เหล็ก คอนสตรัคชั่น
148 บุญทะพาน อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต 5,000,000 เมืองนครพนม นครพนม บริษัท บุญทะพาน อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
149 บุญบันดาล 2019 1,000,000 องครักษ์ นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญบันดาล 2019
150 บุญมา โกลเด้นพิก 1,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมา โกลเด้นพิก
151 บุญมาค้าสัตว์ปีก 500,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมาค้าสัตว์ปีก
152 บุญสว่างรุ่งโรจน์ 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท บุญสว่างรุ่งโรจน์ จำกัด
153 ประกอบ ฟาร์ม 1,000,000 บ้านไร่ อุทัยธานี บริษัท ประกอบ ฟาร์ม จำกัด
154 ประภากร ฟาร์ม 2,000,000 เวียงชัย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภากร ฟาร์ม
155 ประวีณไวฟาร์ม 1,000,000 เขาชัยสน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวีณไวฟาร์ม
156 ประหยัดฟาร์ม 1,000,000 ราษีไศล ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดฟาร์ม
157 ป่าซางไก่สด 3,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าซางไก่สด
158 ผลิตผลเกษตรกรไทย 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ผลิตผลเกษตรกรไทย จำกัด
159 ผู้ส่งออกสุกรไทย 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ผู้ส่งออกสุกรไทย จำกัด
160 พงษ์ศักดิ์การเกษตร 120,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท พงษ์ศักดิ์การเกษตร จำกัด
161 พงษ์สิทธิ์ อแควเรี่ยม 2,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สิทธิ์ อแควเรี่ยม
162 พชร ฟาร์ม 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชร ฟาร์ม
163 พชรพล ฟูดส์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท พชรพล ฟูดส์ จำกัด
164 พนัสโภคภัณฑ์เทรดดิ้ง 5,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท พนัสโภคภัณฑ์เทรดดิ้ง จำกัด
165 พรีเมียร์ ลาบราดอร์ 200,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมียร์ ลาบราดอร์ จำกัด
166 พรไพโรจน์ ฟาร์ม 1,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี บริษัท พรไพโรจน์ ฟาร์ม จำกัด
167 พสิษฐ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(2007) 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(2007)
168 พัฒนาก่อสร้าง 2015 1,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท พัฒนาก่อสร้าง 2015 จำกัด
169 พัฒนาปศุสัตว์ 500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาปศุสัตว์
170 พัฒนาพันธุ์สัตว์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท พัฒนาพันธุ์สัตว์ จำกัด
171 พันธุ์สุกรไทย - เดนมาร์ค 50,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท พันธุ์สุกรไทย - เดนมาร์ค จำกัด
172 พาวเวอร์ เอเวอร์วิน 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท พาวเวอร์ เอเวอร์วิน จำกัด
173 พิชชามีทกรุ๊ป 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พิชชามีทกรุ๊ป จำกัด
174 พี เอ ดับบลิว กรุ๊ป 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท พี เอ ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด
175 พี แอนด์ ที หมูสด 1,000,000 ย่านตาขาว ตรัง บริษัท พี แอนด์ ที หมูสด จำกัด
176 พี.ทองชู เซอร์วิสเซส อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท พี.ทองชู เซอร์วิสเซส อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
177 พี.ที.เอ็ม.อโกร 13,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท พี.ที.เอ็ม.อโกร จำกัด
178 พี.เค. นราทองรุ่งเรือง 1,000,000 บางกล่ำ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. นราทองรุ่งเรือง
179 พี.เอ็น.เอฟ ราชบุรี 122,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท พี.เอ็น.เอฟ ราชบุรี จำกัด
180 พี.แอนด์.พี อควาเรี่ยม เวิลด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.แอนด์.พี อควาเรี่ยม เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
181 พีวีดี พิกส์ ฟาร์ม 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท พีวีดี พิกส์ ฟาร์ม จำกัด
182 พีแอนด์พี ฟาร์มไทย 1,000,000 สูงเม่น แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี ฟาร์มไทย
183 พีแอนด์พี มีท 2,000,000 เขาสมิง ตราด บริษัท พีแอนด์พี มีท จำกัด
184 พีแอนด์วาย ดิสคัส 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พีแอนด์วาย ดิสคัส จำกัด
185 ฟาร์ อีสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาร์ อีสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
186 ฟาร์ม โคกระบือ ห้วยลึก ผาได 1,000,000 เวียงแก่น เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ม โคกระบือ ห้วยลึก ผาได
187 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์อุทัยรัช 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์อุทัยรัช จำกัด
188 ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ 2,000,000 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์
189 ฟาร์มทุ่งหลวง 1,000,000 เมืองสรวง ร้อยเอ็ด บริษัท ฟาร์มทุ่งหลวง จำกัด
190 ฟาร์มฟ้าวัฒนา 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มฟ้าวัฒนา
191 ฟาร์มสัตว์ปีกล้านนา 4,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท ฟาร์มสัตว์ปีกล้านนา จำกัด
192 ฟาร์มสุไหงโกลก 6,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาร์มสุไหงโกลก จำกัด
193 ฟาร์มโรงสีประเสริฐ 5,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ บริษัท ฟาร์มโรงสีประเสริฐ จำกัด
194 ฟาร์มไก่พันธุ์เกิดเจริญ 4,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟาร์มไก่พันธุ์เกิดเจริญ จำกัด
195 ฟาเศรษฐี 1,000,000 วังม่วง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาเศรษฐี
196 ฟิช เลิฟเวอร์ อควาเรี่ยม 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิช เลิฟเวอร์ อควาเรี่ยม จำกัด
197 ฟิชเวย์(ไทยแลนด์) 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ฟิชเวย์(ไทยแลนด์) จำกัด
198 ฟีนอมมีนอล อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ฟีนอมมีนอล อินเตอร์เทรด จำกัด
199 ฟู้ด พอร์ต 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟู้ด พอร์ต จำกัด
200 ภาคินอาหารสด 1,500,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคินอาหารสด
201 ภาคเหนือปศุสัตว์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ภาคเหนือปศุสัตว์ จำกัด
202 ภูผาฟาร์ม 2560 1,000,000 เวียงแก่น เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาฟาร์ม 2560
203 ภูมิภัทรศักดิ์ 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิภัทรศักดิ์
204 ภูมิใจไทย โฮเทล แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ภูมิใจไทย โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
205 ภูษณาสันต์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ภูษณาสันต์ จำกัด
206 มนต์นภา อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนต์นภา อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
207 มนต์นภารุ่งเรือง 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนต์นภารุ่งเรือง
208 มหาชัย เชียงใหม่ ฟูดส์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาชัย เชียงใหม่ ฟูดส์
209 มหาวันเมยโค้ง 1,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาวันเมยโค้ง
210 มอร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท มอร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
211 มั่นภักดีฟู้ดแบงคอก 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท มั่นภักดีฟู้ดแบงคอก จำกัด
212 มานะฟาร์ม 10,000,000 ประจันตคาม ปราจีนบุรี บริษัท มานะฟาร์ม จำกัด
213 มาร์เก็ต ไทย 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท มาร์เก็ต ไทย จำกัด
214 มิ่งเมืองวัสดุก่อสร้าง 2,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งเมืองวัสดุก่อสร้าง
215 มิตรเจริญฟาร์ม 5,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด
216 มิตรเจริญโภคภัณฑ์ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท มิตรเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
217 มิสเตอร์ อควอ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท มิสเตอร์ อควอ (ประเทศไทย) จำกัด
218 มิสเตอร์บัคฟู๊ด(ประเทศไทย) 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท มิสเตอร์บัคฟู๊ด(ประเทศไทย) จำกัด
219 ยุพาฟาร์ม 5,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุพาฟาร์ม
220 ยูทิลิตี้ ฟอร์ เร็นท์ 5,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูทิลิตี้ ฟอร์ เร็นท์
221 ยูนิเวอร์แซลฟู้ดซัพพลาย 4,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิเวอร์แซลฟู้ดซัพพลาย จำกัด
222 ยู่สูง 200,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ยู่สูง จำกัด
223 รัตนาภรณ์ ฟาร์ม 8,250,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท รัตนาภรณ์ ฟาร์ม จำกัด
224 รัตน์ชญา อินเตอร์ เทรดดิ้ง 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท รัตน์ชญา อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
225 ราชสีมาเกษตรภัณฑ์ 40,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาเกษตรภัณฑ์
226 ร่ำรวย 888 1,000,000 บึงโขงหลง บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวย 888
227 ริชลี่ฟาร์ม 5,000,000 บ่อทอง ชลบุรี บริษัท ริชลี่ฟาร์ม จำกัด
228 ริโช ฟู้ด 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ริโช ฟู้ด จำกัด
229 รุ่งทองคำฟาร์ม 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท รุ่งทองคำฟาร์ม จำกัด
230 รุ่งเจริญ ฟาร์ม 1,000,000 จอมพระ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญ ฟาร์ม
231 รุ่งเรืองฟาร์ม 56 2,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท รุ่งเรืองฟาร์ม 56 จำกัด
232 รุ่งเรืองสยาม 1,000,000 ด่านซ้าย เลย บริษัท รุ่งเรืองสยาม จำกัด
233 ลักษณ์ชัย เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณ์ชัย เทรดดิ้ง
234 ลัคกี้ แอน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ แอน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
235 ลา ปาโลมา ฟู๊ด 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ลา ปาโลมา ฟู๊ด จำกัด
236 ลำปาง เอส พี คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เอส พี คอนสตรัคชั่น
237 ลุมบินี อควาเรีย 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ลุมบินี อควาเรีย จำกัด
238 วชิรากร ทรานสปอร์ต 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท วชิรากร ทรานสปอร์ต จำกัด
239 วัชรินทร์ อินเตอร์ฟู้ด 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริษัท วัชรินทร์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
240 วัน.ทู.ทรี พลัส 2019 1,000,000 ท่าปลา อุตรดิตถ์ บริษัท วัน.ทู.ทรี พลัส 2019 จำกัด
241 วันชัยอินเตอร์ฟูดส์ 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท วันชัยอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
242 วันเพ็ญฟาร์ม กรุ๊ป 1,000,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเพ็ญฟาร์ม กรุ๊ป
243 วาย เอ บี อินเตอร์เทรด 200,000 ป่าโมก อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เอ บี อินเตอร์เทรด
244 วิชชุ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท วิชชุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
245 วิชัย ฟาร์ม 2020 5,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย ฟาร์ม 2020
246 วิน อะควอเรียม 400,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน อะควอเรียม
247 วินเทรด ฟู้ด 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท วินเทรด ฟู้ด จำกัด
248 วิวัฒน์ โพลทรีย์ 25,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท วิวัฒน์ โพลทรีย์ จำกัด
249 วิศรุดา การเกษตร 1,000,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง บริษัท วิศรุดา การเกษตร จำกัด
250 วิเชียรคันทรี่พิกฟาร์ม 999 75,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท วิเชียรคันทรี่พิกฟาร์ม 999 จำกัด
251 วี อควอเรียม 500,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อควอเรียม
252 วี.พี.เอส.เอ ซัพพลาย 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท วี.พี.เอส.เอ ซัพพลาย จำกัด
253 วีพี.ศรีตระกูล 1,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง บริษัท วีพี.ศรีตระกูล จำกัด
254 วีแอนด์พี 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแอนด์พี
255 วีไฮมีท 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท วีไฮมีท จำกัด
256 วีไฮโกร 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท วีไฮโกร จำกัด
257 วุฒิฟาร์ม 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท วุฒิฟาร์ม จำกัด
258 ศรีนภสินธุ์ 1,000,000 ระโนด สงขลา บริษัท ศรีนภสินธุ์ จำกัด
259 ศรีบริพัฒน์ ฟาร์ม 1,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท ศรีบริพัฒน์ ฟาร์ม จำกัด
260 ศรีมงคลฟาร์ม 3 5,000,000 บ้านคา ราชบุรี บริษัท ศรีมงคลฟาร์ม 3 จำกัด
261 ศรีสยามบูรพา 200,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสยามบูรพา
262 ศรีสุวรรณ ฟาร์ม 30,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ศรีสุวรรณ ฟาร์ม จำกัด
263 ศิรธรรมพิทักษ์ 33,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ศิรธรรมพิทักษ์ จำกัด
264 ศิริกรพาณิชย์ 1,000,000 บ้านแหลม เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริกรพาณิชย์
265 ส.สันติภาพโลก 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ส.สันติภาพโลก จำกัด
266 ส.เงาไม้พืชผล 1,000,000 คลองหาด สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เงาไม้พืชผล
267 สก็อต ฟาร์ม 1,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี บริษัท สก็อต ฟาร์ม จำกัด
268 สง่าวงศ์ 1,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สง่าวงศ์
269 สปริง สตรีม 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท สปริง สตรีม จำกัด
270 สปีด โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท สปีด โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
271 สมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง จำกัด
272 สมพงษ์อาควาเรี่ยม 500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์อาควาเรี่ยม
273 สมพงษ์อาควาเรี่ยม 500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท สมพงษ์อาควาเรี่ยม จำกัด
274 สมิตรา อแควเรี่ยม 500,000 นครชัยศรี นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตรา อแควเรี่ยม
275 สยาม ชิกเค้น กรุ๊ป 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม ชิกเค้น กรุ๊ป จำกัด
276 สยาม ทรอปิคอล ฟิช 5,500,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม ทรอปิคอล ฟิช จำกัด
277 สยาม อควอเรียม ฟิช แอนด์ แพลนท์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท สยาม อควอเรียม ฟิช แอนด์ แพลนท์ จำกัด
278 สยาม ออร์นาเมนทอล ฟิช 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม ออร์นาเมนทอล ฟิช จำกัด
279 สยาม เอ็กโซติก ฟาร์ม 4,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม เอ็กโซติก ฟาร์ม จำกัด
280 สยาม เอ็กโซติกส์ เพ็ท 200,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม เอ็กโซติกส์ เพ็ท จำกัด
281 สยาม โกลบอล 20,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม โกลบอล จำกัด
282 สยามกิตติ ฟิชเชลลิ่ง 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท สยามกิตติ ฟิชเชลลิ่ง จำกัด
283 สยามชาโม๊ะ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท สยามชาโม๊ะ จำกัด
284 สยามมิส ฟาร์ม 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท สยามมิส ฟาร์ม จำกัด
285 สยามมีท อินเตอร์เทรด 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท สยามมีท อินเตอร์เทรด จำกัด
286 สวรรค์แห่งหุบเขาฟาร์ม 1,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท สวรรค์แห่งหุบเขาฟาร์ม จำกัด
287 สหะเสรีค้าสัตว์ 125,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะเสรีค้าสัตว์
288 สหโชคสุวรรณฟาร์ม 2020 1,000,000 หนองสองห้อง ขอนแก่น บริษัท สหโชคสุวรรณฟาร์ม 2020 จำกัด
289 สหไทยการประมง 4,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท สหไทยการประมง จำกัด
290 สหไทยซีฟู้ด 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท สหไทยซีฟู้ด จำกัด
291 สัตวพานิช 0 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท สัตวพานิช จำกัด
292 สาม ก. รุ่งเรือง ฟาร์ม 2,000,000 ช้างกลาง นครศรีธรรมราช บริษัท สาม ก. รุ่งเรือง ฟาร์ม จำกัด
293 สำราญอยู่ (2019) 1,000,000 บ้านลาด เพชรบุรี บริษัท สำราญอยู่ (2019) จำกัด
294 สิงห์ไทยชิปปิ้ง 1,500,000 หว้านใหญ่ มุกดาหาร บริษัท สิงห์ไทยชิปปิ้ง จำกัด
295 สิทธาฟาร์ม 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธาฟาร์ม
296 สิทธิพงษ์ ไก่สด 5,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท สิทธิพงษ์ ไก่สด จำกัด
297 สินทรัพย์ บูรพา 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด
298 สินทรัพย์เทพมงคล 700,000 โพธาราม ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์เทพมงคล
299 สุกมลตาคลี 400,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกมลตาคลี
300 สุชญา จันทร์แจ้ง 1,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชญา จันทร์แจ้ง
301 สุทธิไพศาล 1,000,000 พยุหะคีรี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิไพศาล
302 สุทินฟู้ดส์ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินฟู้ดส์
303 สุนิตย์ฟาร์ม 1,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท สุนิตย์ฟาร์ม จำกัด
304 สุรพลซีฟู้ดส์ 90,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สุรพลซีฟู้ดส์ จำกัด
305 สุราษฎร์ โชคธนภัทร์ โภคภัณฑ์ 1,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท สุราษฎร์ โชคธนภัทร์ โภคภัณฑ์ จำกัด
306 สุวรรณา โพลทรี 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท สุวรรณา โพลทรี จำกัด
307 สุเทพ แอนด์ ซัน อะแควเรียม 4,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท สุเทพ แอนด์ ซัน อะแควเรียม จำกัด
308 สเต็กลุงหนวด. 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท สเต็กลุงหนวด. จำกัด
309 หง ลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท หง ลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
310 หมู 3 ดี 1,000,000 นางรอง บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมู 3 ดี
311 หมูย่างอันดามัน (ป้าเคียง) 1,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท หมูย่างอันดามัน (ป้าเคียง) จำกัด
312 หมูสุวรรณการค้า 4,400,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูสุวรรณการค้า
313 หมูเฮงดี 2,800,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูเฮงดี
314 หมูแดง 2,000,000 ท่าปลา อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูแดง
315 หลงซินหยวน อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต 21,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท หลงซินหยวน อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
316 หลังวัง 1,000,000 แม่ระมาด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลังวัง
317 หัวไท่ โฮเทล แมนเนจเม้นท์ 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท หัวไท่ โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
318 อ.โภคทรัพย์ 5,000,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.โภคทรัพย์
319 อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อค 50,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อค จำกัด
320 อควา เอ็มไพร์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต 2,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท อควา เอ็มไพร์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด
321 อควา ไบโอเทค อินโนเวชั่น 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท อควา ไบโอเทค อินโนเวชั่น จำกัด
322 อรุณบราเดอร์ส 12,500,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท อรุณบราเดอร์ส จำกัด
323 ออมนิ เอวีฟาวนา บรีดดิ้ง เพท 4,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ออมนิ เอวีฟาวนา บรีดดิ้ง เพท จำกัด
324 อ้อยหนึ่ง 24 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ้อยหนึ่ง 24
325 ออลฟิช (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ออลฟิช (ไทยแลนด์) จำกัด
326 ออแกนิค อะโกร มาเนจเมนท์ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ออแกนิค อะโกร มาเนจเมนท์ จำกัด
327 อะควอติก เวิลด์ไวด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 100,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะควอติก เวิลด์ไวด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
328 อะควาเซ็นเตอร์ 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะควาเซ็นเตอร์
329 อะควาเอ็กซ์ 4,700,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท อะควาเอ็กซ์ จำกัด
330 อะควาไซเมนซิส 3,500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท อะควาไซเมนซิส จำกัด
331 อะแคว็ททิค พลานทเซ็นเตอร์ ( ประเทศไทย ) 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท อะแคว็ททิค พลานทเซ็นเตอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
332 อะแควริคอร์ป 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท อะแควริคอร์ป จำกัด
333 อัฑฒิปภาฟาร์ม 1,000,000 บ่อทอง ชลบุรี บริษัท อัฑฒิปภาฟาร์ม จำกัด
334 อับบา สยาม 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท อับบา สยาม จำกัด
335 อัลมา (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อัลมา (ประเทศไทย) จำกัด
336 อาจรักษาการเกษตร 1,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาจรักษาการเกษตร
337 อามีคาล ฟาร์ม 1,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามีคาล ฟาร์ม
338 อารีทรัพย์ 2013 5,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีทรัพย์ 2013
339 อารีรัตน์ฟาร์ม 99 209,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท อารีรัตน์ฟาร์ม 99 จำกัด
340 อาร์กีย์ ฟาร์ม 1,000,000 ระแงะ นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์กีย์ ฟาร์ม
341 อาร์เอ็มอะโกรว์ กรุ๊ป 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท อาร์เอ็มอะโกรว์ กรุ๊ป จำกัด
342 อำนวยทรัพย์อินเตอร์ฟาร์ม 3,000,000 ด่านช้าง สุพรรณบุรี บริษัท อำนวยทรัพย์อินเตอร์ฟาร์ม จำกัด
343 อินเตอร์ อะควอเรี่ยม 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์ อะควอเรี่ยม จำกัด
344 อินเตอร์โกรว์ฟาร์ม 48,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท อินเตอร์โกรว์ฟาร์ม จำกัด
345 อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด
346 อิสรีย์การเกษตร 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท อิสรีย์การเกษตร จำกัด
347 อีซี่ ออร์นาเมนทอล 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท อีซี่ ออร์นาเมนทอล จำกัด
348 อุดมพร 999 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อุดมพร 999 จำกัด
349 ฮงหยู่เส็ง 500,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮงหยู่เส็ง จำกัด
350 เกรทเทส เอ็นเตอร์ไพรซ์ 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เกรทเทส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
351 เกษตรฟาร์ม 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เกษตรฟาร์ม จำกัด
352 เกษตรลุ่มน้ำ 60,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด
353 เกิดประสพสุข ฟาร์ม 1 1,500,000 พนัสนิคม ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดประสพสุข ฟาร์ม 1
354 เขียวขำ เทรดดิ้ง 2019 1,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เขียวขำ เทรดดิ้ง 2019 จำกัด
355 เค ซี เอฟ กสิกรฟาร์ม 1,000,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เค ซี เอฟ กสิกรฟาร์ม จำกัด
356 เค.จี.พี. ฟาร์ม 5,000,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.จี.พี. ฟาร์ม
357 เค.ซี.ฟาร์ม (2003) 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ซี.ฟาร์ม (2003) จำกัด
358 เค.บี. อินเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี. อินเตอร์ กรุ๊ป
359 เค.พี. มีทโปรดักส์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เค.พี. มีทโปรดักส์ จำกัด
360 เคดับเบิ้ลยู อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต คอร์เปอเรชั่น 500,000 อ่าวลึก กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับเบิ้ลยู อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต คอร์เปอเรชั่น
361 เคพีเอ็น เนเจอร์ฟาร์ม 500,000 สันทราย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ็น เนเจอร์ฟาร์ม
362 เคฟ พอช เพ็ท เซอร์วิส 50,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคฟ พอช เพ็ท เซอร์วิส
363 เคเอพี. อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เคเอพี. อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
364 เคเอสเค ยามาโช 3,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอสเค ยามาโช จำกัด
365 เจ เอ็น แอนด์ ดี ล็อบสเตอร์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ เอ็น แอนด์ ดี ล็อบสเตอร์ จำกัด
366 เจ.เค.ทรอพพิคแค็ลฟีฌ 500,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เค.ทรอพพิคแค็ลฟีฌ
367 เจด้า อควอติก 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจด้า อควอติก
368 เจริญกรุ๊ป (1973) 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญกรุ๊ป (1973) จำกัด
369 เจริญผลฟาร์ม ราชบุรี 127,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท เจริญผลฟาร์ม ราชบุรี จำกัด
370 เจริญรุ่งเรืองฟาร์มสุกร 500,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองฟาร์มสุกร
371 เจียเซ่งเฮงการเกษตร 3,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท เจียเซ่งเฮงการเกษตร จำกัด
372 เจเจ. อควอติก อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เจเจ. อควอติก อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
373 เจแอนด์เอช เฮง 2,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เจแอนด์เอช เฮง จำกัด
374 เชอรี่ หมูพันล้าน 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท เชอรี่ หมูพันล้าน จำกัด
375 เชียงดาวปศุสัตว์ 1,000,000 เชียงดาว เชียงใหม่ บริษัท เชียงดาวปศุสัตว์ จำกัด
376 เซนทาโก จีพี ฟาร์ม 100,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เซนทาโก จีพี ฟาร์ม จำกัด
377 เซ็นทาโกฟาร์ม 400,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
378 เซิ่งเฟิงฟู้ด (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เซิ่งเฟิงฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
379 เซินเจิ้น ริชซัม โอเชียน พิชเชอร์รี (ไทยแลนด์) 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เซินเจิ้น ริชซัม โอเชียน พิชเชอร์รี (ไทยแลนด์) จำกัด
380 เดอะ กัญจน์ (2010) 5,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี บริษัท เดอะ กัญจน์ (2010) จำกัด
381 เดอะ สตาลเลี่ยน(ไทยแลนด์) 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เดอะ สตาลเลี่ยน(ไทยแลนด์) จำกัด
382 เดอะ ไร้ท์ โกลเบิล เทรดดิ้ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เดอะ ไร้ท์ โกลเบิล เทรดดิ้ง จำกัด
383 เดอะซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 4,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
384 เดียร์ ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท เดียร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
385 เต่างอยเจริญทรัพย์ 1,000,000 เต่างอย สกลนคร บริษัท เต่างอยเจริญทรัพย์ จำกัด
386 เนติมาร์ฟาร์ม 1,000,000 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนติมาร์ฟาร์ม
387 เนื้อโคดีออสซี่พล 1,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท เนื้อโคดีออสซี่พล จำกัด
388 เบ บุชเช่อร์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เบ บุชเช่อร์ จำกัด
389 เบตต้า คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เบตต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
390 เบิร์ด แชนเนล (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เบิร์ด แชนเนล (ไทยแลนด์) จำกัด
391 เบียร์ บีพิก 10,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท เบียร์ บีพิก จำกัด
392 เป็ดสยาม 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท เป็ดสยาม จำกัด
393 เปอร์มาตัง อควาคัลเจอร์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 สทิงพระ สงขลา บริษัท เปอร์มาตัง อควาคัลเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
394 เพชรศิริฟูดส์ โปรดักท์ 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท เพชรศิริฟูดส์ โปรดักท์ จำกัด
395 เพ็ญสินีการเกษตร 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญสินีการเกษตร
396 เพ็ญสิริ เลเยอร์ 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท เพ็ญสิริ เลเยอร์ จำกัด
397 เพอร์เฟคท์โค่ยฟาร์ม 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เพอร์เฟคท์โค่ยฟาร์ม จำกัด
398 เพียว มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียว มาร์เก็ตติ้ง
399 เม่งกี่ (บางบอน) 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เม่งกี่ (บางบอน) จำกัด
400 เม่งกี่ (มหาชัย) 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เม่งกี่ (มหาชัย) จำกัด
401 เมืองขอน 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองขอน
402 เมืองพลฟาร์ม 40,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท เมืองพลฟาร์ม จำกัด
403 เร็พโทโลจิก 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เร็พโทโลจิก จำกัด
404 เรย์ลินกา 6,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท เรย์ลินกา จำกัด
405 เล็กน้อย 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เล็กน้อย จำกัด
406 เลียวบราเดอรส์ 10,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เลียวบราเดอรส์ จำกัด
407 เวิร์คพลัส อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เวิร์คพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
408 เศรษฐ์สรรค์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท เศรษฐ์สรรค์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
409 เสถียรฟาร์ม 888 105,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท เสถียรฟาร์ม 888 จำกัด
410 เสือสุพรรณ ฟาร์ม 1,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือสุพรรณ ฟาร์ม
411 เอ เอ็ม ออม ธุรกิจ 2,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท เอ เอ็ม ออม ธุรกิจ จำกัด
412 เอ.ซี.อี. (ประเทศไทย) 3,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.ซี.อี. (ประเทศไทย) จำกัด
413 เอ.พี.เอ็กซ์โซติก ฟาวน่า 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.พี.เอ็กซ์โซติก ฟาวน่า จำกัด
414 เอ.วาย.เอช.เทรดดิ้ง แอนด์ ฟาร์มิ่ง 2,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เอ.วาย.เอช.เทรดดิ้ง แอนด์ ฟาร์มิ่ง จำกัด
415 เอช เอ็ม จี โกลเบิล 1,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท เอช เอ็ม จี โกลเบิล จำกัด
416 เอ็น.เค. 92 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น.เค. 92 จำกัด
417 เอ็นพีพี9 โภคภัณฑ์ 1,000,000 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีพี9 โภคภัณฑ์
418 เอ็นเอ็ม แมดด็อกซ์ 2,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็ม แมดด็อกซ์
419 เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป 500,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
420 เอ็ม.ที.ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม 500,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เอ็ม.ที.ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม จำกัด
421 เอ็มเคเอส อินเตอร์เทรด 300,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเคเอส อินเตอร์เทรด
422 เอส พี ฟาร์ม ทรานสปอร์ต 700,000 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ฟาร์ม ทรานสปอร์ต
423 เอส อาร์ เอส เค. 3,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอส อาร์ เอส เค. จำกัด
424 เอส เอ บี ออยล์ (ไทยแลนด์) 3,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส บริษัท เอส เอ บี ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
425 เอส เอ็น ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ด 5,000,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท เอส เอ็น ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ด จำกัด
426 เอส.บี.พี ฟู๊ดส์ 1,000,000 ท่ายาง เพชรบุรี บริษัท เอส.บี.พี ฟู๊ดส์ จำกัด
427 เอส.เอ็ม.คราวน์ 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท เอส.เอ็ม.คราวน์ จำกัด
428 เอส.แอนด์.พี อะควอเรี่ยม 9,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เอส.แอนด์.พี อะควอเรี่ยม จำกัด
429 เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร
430 เอสพีเอฟ ฟู้ด 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอฟ ฟู้ด
431 เอสเค มีท ทาร์เก็ต 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เอสเค มีท ทาร์เก็ต จำกัด
432 เอสเอ็น พรอซเพอร์ 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท เอสเอ็น พรอซเพอร์ จำกัด
433 เออีซี พลาสติก 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เออีซี พลาสติก จำกัด
434 เอิร์ธวอร์ม (ไทยแลนด์) 1,000,000 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ บริษัท เอิร์ธวอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
435 เอิร์ธวิว ปศุสัตว์ 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอิร์ธวิว ปศุสัตว์
436 เอเชีย อะควาติคส์ 2,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท เอเชีย อะควาติคส์ จำกัด
437 เอเชี่ยน บิสซิเนส ฟาร์ม 15,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เอเชี่ยน บิสซิเนส ฟาร์ม จำกัด
438 เอเชี่ยน บิสซิเนส เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชี่ยน บิสซิเนส เทรดดิ้ง จำกัด
439 เอเปคฟาร์ม 200,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเปคฟาร์ม
440 เอเอ็ม หนึ่งเก้าแปดเก้า 1,000,000 เชียงแสน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็ม หนึ่งเก้าแปดเก้า
441 เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 63,800,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
442 แดรี่ แลนด์ เจเนติกส์ 4,500,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท แดรี่ แลนด์ เจเนติกส์ จำกัด
443 แปซิฟิค (2008) 1,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท แปซิฟิค (2008) จำกัด
444 แปดริ้ว ออสทริช ฟาร์ม 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แปดริ้ว ออสทริช ฟาร์ม จำกัด
445 แฟร์ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แฟร์ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
446 แมคคอย สเตเบิ้ลส์ เอเชีย 2,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี บริษัท แมคคอย สเตเบิ้ลส์ เอเชีย จำกัด
447 แมจิก รอยัล ไทย ฟาร์มมิ่ง 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แมจิก รอยัล ไทย ฟาร์มมิ่ง จำกัด
448 แม่ทา พี.ดี. 58,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท แม่ทา พี.ดี. จำกัด
449 แม่แตง โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท แม่แตง โฮลดิ้ง จำกัด
450 แอดวานซ์ อควาติก 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท แอดวานซ์ อควาติก จำกัด
451 แอนนิมอล เอ็กซ์เพิร์ท 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท แอนนิมอล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
452 แอนเทค (2006) 5,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท แอนเทค (2006) จำกัด
453 แอมป์ ฟาร์ม 168 10,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท แอมป์ ฟาร์ม 168 จำกัด
454 โกดังอาหาร 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังอาหาร
455 โกลด์วิงซัพพลาย 500,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์วิงซัพพลาย
456 โกลบอล มารีน เทรดดิ้ง 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท โกลบอล มารีน เทรดดิ้ง จำกัด
457 โง่นคำ ชิปปิ้ง 1,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง่นคำ ชิปปิ้ง
458 โชคชัย 18 มีนาคม 21 1,000,000 แม่จัน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย 18 มีนาคม 21
459 โชคชัย ค้าส่ง 200,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย ค้าส่ง
460 โชคยืนยงฟาร์ม 2,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคยืนยงฟาร์ม
461 โชคอำนวยพร2 1,200,000 ชาติตระการ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยพร2
462 โชคเจริญทรัพย์ อาหารสด 3,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญทรัพย์ อาหารสด
463 โชคเดชาฟาร์มสุกร 500,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเดชาฟาร์มสุกร
464 โชบิ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท โชบิ (ประเทศไทย) จำกัด
465 โซเทจ อควาติค (ประเทศไทย) 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท โซเทจ อควาติค (ประเทศไทย) จำกัด
466 โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
467 โนอาอาร์ค 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท โนอาอาร์ค จำกัด
468 โปรแม็กซ์ ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท โปรแม็กซ์ ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
469 โฟร์ ซินฟิน โฟร์เซ่นฟู้ดส์ 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท โฟร์ ซินฟิน โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำกัด
470 โมด้า 2015 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท โมด้า 2015 จำกัด
471 โมโน พลัส 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท โมโน พลัส จำกัด
472 โรงงานอริสา 800,000 ปากช่อง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอริสา
473 โสธิดา 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสธิดา
474 ใจเผื่อแผ่ ค้าสัตว์ปีก 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ใจเผื่อแผ่ ค้าสัตว์ปีก จำกัด
475 ใบคาน 10,440,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท ใบคาน จำกัด
476 ใหญ่ แอนด์ แอล 500,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ใหญ่ แอนด์ แอล จำกัด
477 ไก่ (เกียเส็ง) 300,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไก่ (เกียเส็ง) จำกัด
478 ไก่แสงทอง (2000) 600,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไก่แสงทอง (2000)
479 ไคเซ็น ฟู้ด ซัพพลาย 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไคเซ็น ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
480 ไคเซ็น ฟู้ด เซอร์วิส 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไคเซ็น ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
481 ไชน่า วานซิ เอ็นไวรอนเมนทัล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ไชน่า วานซิ เอ็นไวรอนเมนทัล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
482 ไชยันต์ อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 บ้านหมี่ ลพบุรี บริษัท ไชยันต์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
483 ไท่ รุ่ย ช่าน 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไท่ รุ่ย ช่าน จำกัด
484 ไทย ชิคเก้น พลัส 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ไทย ชิคเก้น พลัส จำกัด
485 ไทย ดี วัน กรุ๊ป 3,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท ไทย ดี วัน กรุ๊ป จำกัด
486 ไทย ท็อป ฟิช อคลอเรียม 2,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ไทย ท็อป ฟิช อคลอเรียม จำกัด
487 ไทย บูรพา เทรดดิ้ง 1,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว บริษัท ไทย บูรพา เทรดดิ้ง จำกัด
488 ไทย อินเตอร์ เบสท์ ฟู้ดส์ 60,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ไทย อินเตอร์ เบสท์ ฟู้ดส์ จำกัด
489 ไทย เฉียน หวู่ 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ไทย เฉียน หวู่ จำกัด
490 ไทยธุรกิจการเกษตร 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยธุรกิจการเกษตร จำกัด
491 ไทยสุวรรณ อินเตอร์ 2000 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยสุวรรณ อินเตอร์ 2000 จำกัด
492 ไทยเสรี ฟู้ด 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเสรี ฟู้ด จำกัด
493 ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป 100,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด
494 ไทยโอเมก้าฟิชเชอรี่ 15,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไทยโอเมก้าฟิชเชอรี่ จำกัด
495 ไทยโฮลสไตน์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฮลสไตน์
496 ไทรทองการค้า 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท ไทรทองการค้า จำกัด
497 ไทเกอร์ ฟาร์ม ป่าตอง 2,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ไทเกอร์ ฟาร์ม ป่าตอง จำกัด
498 ไฟน์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ไฟน์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
499 ไฟล์ทูสกาย 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ไฟล์ทูสกาย จำกัด
500 ไม้กำจัด การค้า 2,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้กำจัด การค้า


ข้อมูลผู้ประกอบการ