รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งอาหาร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งอาหาร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 พลหาญ ดีเวลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
2 อมรรัตน์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง 300,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย


ข้อมูลผู้ประกอบการ