รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสินค้าในครัวเรือน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสินค้าในครัวเรือน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 คิทเช่น แฟนตาซี 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย


ข้อมูลผู้ประกอบการ