รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้าและรองเท้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้าและรองเท้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ซาอุเดีย ไทย 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาอุเดีย ไทย จำกัด
2 พารากอน ไลน์ 200,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พารากอน ไลน์
3 เอช.เอ็ม. เวิล์ดวายด์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอช.เอ็ม. เวิล์ดวายด์ จำกัด
4 เอช.เอ็ม.เจเนอรัล เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอช.เอ็ม.เจเนอรัล เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ