รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้าและรองเท้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้าและรองเท้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ซาอุเดีย ไทย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
2 พารากอน ไลน์ 200,000 ปทุมธานี ธัญบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ