รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 101 เอ็นเนอยี่ แอนด์ อีโค ซิสเท็ม 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 101 เอ็นเนอยี่ แอนด์ อีโค ซิสเท็ม จำกัด
2 220 โวลท์อินทีเรีย 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท 220 โวลท์อินทีเรีย จำกัด
3 360 ดีกรี 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท 360 ดีกรี จำกัด
4 3ดี ปริ๊นเตอร์ ซัพพลาย 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท 3ดี ปริ๊นเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
5 กรีน เซฟ เทคโนโลยี่ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เซฟ เทคโนโลยี่ จำกัด
6 กรีนพลัส ซิสเตมส์ 700,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนพลัส ซิสเตมส์
7 กรีนเวย์ วิศวกรรม 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กรีนเวย์ วิศวกรรม จำกัด
8 กรีนไลท์ 365 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กรีนไลท์ 365 จำกัด
9 กรีนไลท์ อีเลคทริค 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนไลท์ อีเลคทริค จำกัด
10 กรุงทองถาวร 3,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงทองถาวร จำกัด
11 กรุงทองถาวร 3,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงทองถาวร
12 กรุงธน โปรดักส์ 2,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงธน โปรดักส์ จำกัด
13 กรเทค เพาเวอร์ อิเลคทรอนิคส์ 500,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเทค เพาเวอร์ อิเลคทรอนิคส์
14 กวงดงรีลเฟธ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงดงรีลเฟธ (ประเทศไทย) จำกัด
15 กานต์ภูมิ ไลท์ ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 เมืองนครนายก นครนายก บริษัท กานต์ภูมิ ไลท์ ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
16 การไฟฟ้าวงษ์แสงฟ้า 800,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไฟฟ้าวงษ์แสงฟ้า
17 กิจเจริญ แอลอีดี ไลท์ติ้ง 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กิจเจริญ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด
18 กิจไพศาล ไลท์ติ้ง 10,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กิจไพศาล ไลท์ติ้ง จำกัด
19 กู๊ด ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กู๊ด ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
20 ครีเอทีฟแล็บ เชียงใหม่ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ครีเอทีฟแล็บ เชียงใหม่ จำกัด
21 คลังวัสดุ จอมทอง 5,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังวัสดุ จอมทอง
22 คลังสวิตช์บอร์ด 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท คลังสวิตช์บอร์ด จำกัด
23 คลังไฟฟ้าโรงงาน 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
24 คล้ายพลอย เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คล้ายพลอย เอ็นจิเนียริ่ง
25 คอนเนค เคเบิ้ล 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนเนค เคเบิ้ล จำกัด
26 คอร์พัสพีล่า 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คอร์พัสพีล่า จำกัด
27 คานะ ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท คานะ ไลท์ติ้ง จำกัด
28 คิมมี่ ไลติ้ง 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท คิมมี่ ไลติ้ง จำกัด
29 คิวเทค โซลูชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คิวเทค โซลูชั่น จำกัด
30 คีโอ ไลท์ส 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท คีโอ ไลท์ส จำกัด
31 คูณสินอิเลคทริค 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท คูณสินอิเลคทริค จำกัด
32 คูลไลท์ ซิสเทม 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท คูลไลท์ ซิสเทม จำกัด
33 จงชัยไลท์ติ้ง 10,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง จำกัด
34 จงไท่ อิเล็คทริค 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท จงไท่ อิเล็คทริค จำกัด
35 จงไทย กรุ๊ป 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท จงไทย กรุ๊ป จำกัด
36 จ้าน เหวย เทรดดิ้ง 6,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท จ้าน เหวย เทรดดิ้ง จำกัด
37 จ้าว - หญิง อินเตอร์ กรุ๊ป 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท จ้าว - หญิง อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
38 จิตตภัทร ซัพพลาย 500,000 ถลาง ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตตภัทร ซัพพลาย
39 จิวศักดิ์การไฟฟ้า 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท จิวศักดิ์การไฟฟ้า จำกัด
40 จี อี ที - ไทย 4,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท จี อี ที - ไทย จำกัด
41 จี.ที.บี.กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท จี.ที.บี.กรุ๊ป จำกัด
42 จีพี อิเล็คทริค เพาเวอร์กรุ๊ป 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีพี อิเล็คทริค เพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด
43 จีโอ แม๊กซ์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท จีโอ แม๊กซ์ จำกัด
44 ฉังเหว่ย โกลบอล เทค 14,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ฉังเหว่ย โกลบอล เทค จำกัด
45 ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง 50,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด
46 ชนพล ไลท์ติ้ง 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชนพล ไลท์ติ้ง จำกัด
47 ชัยชาคร 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยชาคร จำกัด
48 ชัยรุ่งเรือง สกลนคร 3,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรือง สกลนคร
49 ช้าง อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท 2,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท ช้าง อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท จำกัด
50 ช้างโชคชัย 2,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างโชคชัย
51 ชาญ วิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาญ วิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
52 ชายน์ทู ระยอง 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ชายน์ทู ระยอง จำกัด
53 ชิน วัน เทรดดิ้ง 3,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ชิน วัน เทรดดิ้ง จำกัด
54 ชุน ไท เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุน ไท เทรดดิ้ง จำกัด
55 ซัน บางกอก 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน บางกอก จำกัด
56 ซันไรส์ โซล่าร์เทค (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันไรส์ โซล่าร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด
57 ซาเนลุซ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาเนลุซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
58 ซินเฟง (ประเทศไทย) 14,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเฟง (ประเทศไทย) จำกัด
59 ซินไห่กลุ่ม 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินไห่กลุ่ม จำกัด
60 ซิพ รีพับลิค 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซิพ รีพับลิค จำกัด
61 ซิสเต็ม อินฟินิตี้ 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิสเต็ม อินฟินิตี้ จำกัด
62 ซี แอนด์ ซัน ซัพพลาย 3,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ซี แอนด์ ซัน ซัพพลาย จำกัด
63 ซีที กรุ๊ป (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
64 ซีพีเอส เซอร์วิส พลัส 5,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพีเอส เซอร์วิส พลัส จำกัด
65 ซีริค อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ อีเล็กทริค (ไทย) 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซีริค อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ อีเล็กทริค (ไทย) จำกัด
66 ซีโนลิ้งค์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีโนลิ้งค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
67 ซุปเปอร์เอสวีอาร์ อิเล็คทริค 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซุปเปอร์เอสวีอาร์ อิเล็คทริค จำกัด
68 ฑิฆัมพร คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ฑิฆัมพร คอร์เปอเรชั่น จำกัด
69 ณรงค์พร อีเล็คทริค 500,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค
70 ณัชพลการไฟฟ้า(2017) 1,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัชพลการไฟฟ้า(2017)
71 ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า
72 ดับบลิวแอลดี อิเล็คทริค แอนด์ เซอร์วิสเซส 3,500,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับบลิวแอลดี อิเล็คทริค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
73 ดับเบิ้ลยู-ฟิน โซล่าเซลล์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดับเบิ้ลยู-ฟิน โซล่าเซลล์ จำกัด
74 ดี คอนเซ็ป ไลติ้ง แอนด์ ดีไซน์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี คอนเซ็ป ไลติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
75 ดี โฮม บิวเดอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดี โฮม บิวเดอร์ จำกัด
76 ดี.พี.เทรดดิ้ง 15,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง
77 ดีทูยู สยาม 5,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีทูยู สยาม จำกัด
78 ดีเอสที ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเอสที ไลท์ติ้ง จำกัด
79 ดีเอสเอ็ม แคปปิตอล 20,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเอสเอ็ม แคปปิตอล จำกัด
80 ดีไลท์ มัลติมีเดีย 150,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด
81 ดีไลท์ โปรเฟสชันแนล สเตจ ซิสเท็ม 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีไลท์ โปรเฟสชันแนล สเตจ ซิสเท็ม จำกัด
82 ต.กิจรุ่งเจริญ อีเล็คตริค 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ต.กิจรุ่งเจริญ อีเล็คตริค จำกัด
83 ต.สงวนไทย อีเล็คทริค ซัพพลายส์ 9,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ต.สงวนไทย อีเล็คทริค ซัพพลายส์ จำกัด
84 ตะวันรุ่ง เพาเวอร์ 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวันรุ่ง เพาเวอร์ จำกัด
85 ตะวันเอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวันเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
86 ตี๋ฟันทองการไฟฟ้า 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ตี๋ฟันทองการไฟฟ้า จำกัด
87 ท่งเฮง เทรดดิ้ง 300,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่งเฮง เทรดดิ้ง
88 ทรัพย์ทองสาย 1,500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทองสาย
89 ทรัพย์ศิริอีเล็คทริค อิมพอร์ท 1,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท ทรัพย์ศิริอีเล็คทริค อิมพอร์ท จำกัด
90 ทรัพย์เจริญยิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทรัพย์เจริญยิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
91 ทริ๊ปเปิลพี อิเล็คทริค ซัพพลายส์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริ๊ปเปิลพี อิเล็คทริค ซัพพลายส์ จำกัด
92 ทรีนิตี้เซฟวิ่งเอนเนอร์จี 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ทรีนิตี้เซฟวิ่งเอนเนอร์จี จำกัด
93 ทรีพลัสไลท์ 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรีพลัสไลท์ จำกัด
94 ท็อปส์ไรเดอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด
95 ทัช การไฟฟ้า 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ทัช การไฟฟ้า จำกัด
96 ทาเก็ท ไลท์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทาเก็ท ไลท์ จำกัด
97 ที ดับเบิ้ลยู อี 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที ดับเบิ้ลยู อี จำกัด
98 ที ดี เอส ซี 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ดี เอส ซี จำกัด
99 ที ที เอสเทค 3,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ที เอสเทค จำกัด
100 ที เค อิเล็คเทค 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ที เค อิเล็คเทค จำกัด
101 ที แอนด์ เอ็น โค ออฟเปอร์เรชั่น 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที แอนด์ เอ็น โค ออฟเปอร์เรชั่น จำกัด
102 ที-โซลูชั่น เอเซีย 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ที-โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
103 ที.ซี.โอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง 3,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.ซี.โอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด
104 ที.เค.เอ.เทรด 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค.เอ.เทรด จำกัด
105 ที.เอ็น. เซิร์ช คอนเน็คชั่นส์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอ็น. เซิร์ช คอนเน็คชั่นส์ จำกัด
106 ที.เอส.พี. ไลท์ติ้ง 300,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.พี. ไลท์ติ้ง
107 ที.แอล.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.แอล.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
108 ทีเอช แอลอีดี แอนด์ มีเดีย 4,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทีเอช แอลอีดี แอนด์ มีเดีย จำกัด
109 ทีโอซี กรีนเอนเนอร์จี 5,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีโอซี กรีนเอนเนอร์จี จำกัด
110 ทีไอ อิเล็คทริค 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีไอ อิเล็คทริค
111 ธณัฎฐาดีไซน์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ธณัฎฐาดีไซน์ จำกัด
112 ธนกุลไลท์ติ้ง 4,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนกุลไลท์ติ้ง จำกัด
113 ธนภณ ไล้ติ้ง อีเล็คทริค 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนภณ ไล้ติ้ง อีเล็คทริค จำกัด
114 ธนัตถ์พัชร์ วิศวกรรม 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ธนัตถ์พัชร์ วิศวกรรม จำกัด
115 ธนากร เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายส์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ธนากร เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายส์ จำกัด
116 ธนาการ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาการ เอ็นจิเนียริ่ง
117 ธนาชัยซัพพลาย 1,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาชัยซัพพลาย จำกัด
118 ธิ้งค์ไลท์ (ประเทศไทย) 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ธิ้งค์ไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
119 นครไฟฟ้า 888 1,000,000 เชียงคำ พะเยา บริษัท นครไฟฟ้า 888 จำกัด
120 นภาวารี 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นภาวารี จำกัด
121 นอร์ดิค ไลท์ 5,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท นอร์ดิค ไลท์ จำกัด
122 นันทวัน อิเล็คทริค 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท นันทวัน อิเล็คทริค จำกัด
123 นากาวา ไลท์ สตูดิโอ 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท นากาวา ไลท์ สตูดิโอ จำกัด
124 นินไท 2,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท นินไท จำกัด
125 นิว สตาร์ไลท์ เทค (ไทยแลนด์) 6,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท นิว สตาร์ไลท์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
126 นิวตั้น เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท นิวตั้น เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
127 นิวไลท์ติ้งแอนด์จิระอิเล็คทริค 500,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวไลท์ติ้งแอนด์จิระอิเล็คทริค
128 นิฮอนเด็นสึ เอเชีย 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นิฮอนเด็นสึ เอเชีย จำกัด
129 บราห์มา(ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บราห์มา(ไทยแลนด์)
130 บรินดา เทค เซอร์วิส 2015 40,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บรินดา เทค เซอร์วิส 2015 จำกัด
131 บลูจัสมิน 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บลูจัสมิน จำกัด
132 บางกอก จี.อี. ไลท์ติ้ง 6,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก จี.อี. ไลท์ติ้ง จำกัด
133 บี เฟิร์ส ไลติ้ง 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี เฟิร์ส ไลติ้ง จำกัด
134 บี ไบรท์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท บี ไบรท์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
135 บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น 50,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด
136 บี.เค.ที.อิเล็คทริค 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เค.ที.อิเล็คทริค จำกัด
137 บี.เอส. ไลท์ติ้ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส. ไลท์ติ้ง
138 บีบี-เทค กรุ๊ป 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท บีบี-เทค กรุ๊ป จำกัด
139 บีเทค อินโนเวชั่น 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด
140 บุญนาคแอร์ แอนด์ ซัพพลาย 800,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนาคแอร์ แอนด์ ซัพพลาย
141 บุญเกิด เจริญรุ่งเรือง 2018 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท บุญเกิด เจริญรุ่งเรือง 2018 จำกัด
142 บูลลักซ์ ไลติ้ง 4,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท บูลลักซ์ ไลติ้ง จำกัด
143 ป. มงคล อีเล็คทริค 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. มงคล อีเล็คทริค
144 ปรีชา อีเล็คทริค เพาเวอร์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชา อีเล็คทริค เพาเวอร์
145 ป๊อปปูลาร์ไลท์ 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ป๊อปปูลาร์ไลท์ จำกัด
146 ฝน อิเล็กทรอนิคส์ 1688 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฝน อิเล็กทรอนิคส์ 1688 จำกัด
147 พรฉวี 500,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรฉวี
148 พรชัยการไฟฟ้า พัทยา 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พรชัยการไฟฟ้า พัทยา จำกัด
149 พรธนไพบูลย์ (เคี้ยงเซ่งเฮง) 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พรธนไพบูลย์ (เคี้ยงเซ่งเฮง) จำกัด
150 พรหมไทคูณ 3,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พรหมไทคูณ จำกัด
151 พรอมท์ ซัพพอร์ต 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พรอมท์ ซัพพอร์ต จำกัด
152 พราวด์ คอลเลคชั่น 4,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พราวด์ คอลเลคชั่น จำกัด
153 พลัสติจูด 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท พลัสติจูด จำกัด
154 พานาเคเบิ้ล 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท พานาเคเบิ้ล จำกัด
155 พี พาวเวอร์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท พี พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
156 พี. เอ็ม. ดี แปซิฟิค (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พี. เอ็ม. ดี แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
157 พีดี วิศวกรรมไฟฟ้า 1,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี วิศวกรรมไฟฟ้า
158 พีทีแอล ไลท์ อิเลคทริค 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พีทีแอล ไลท์ อิเลคทริค จำกัด
159 พีพี ฮาร์ดแวร์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พีพี ฮาร์ดแวร์ จำกัด
160 พีพีแอล พลาสติกโปรดักท์ 15,000,000 ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี บริษัท พีพีแอล พลาสติกโปรดักท์ จำกัด
161 พีอาร์มัลติเปิล 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พีอาร์มัลติเปิล จำกัด
162 พีเคเอส ซูปเปอร์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท พีเคเอส ซูปเปอร์เซอร์วิส จำกัด
163 พีเคเอส เมืองตาก 4,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเอส เมืองตาก
164 ฟอร์ท ไลท์ติ้ง 10,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด
165 ฟอร์ยูไลติ้ง 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ฟอร์ยูไลติ้ง จำกัด
166 ฟาสเทคโนโลยี ซัพพอร์ท 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ฟาสเทคโนโลยี ซัพพอร์ท จำกัด
167 ฟิกเจอร์ เมกเกอร์ 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิกเจอร์ เมกเกอร์ จำกัด
168 ฟีรกีร์ การไฟฟ้า 1,000,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีรกีร์ การไฟฟ้า
169 ฟูจิ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟูจิ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
170 ภัทร กรีน เอนเนอร์จี 12,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ภัทร กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
171 ภัทรภณเอ็นเตอร์ไพร์ส 500,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ภัทรภณเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
172 ภาคิน เซอร์วิส956 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ภาคิน เซอร์วิส956 จำกัด
173 มอนเทค เอเซีย 10,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท มอนเทค เอเซีย จำกัด
174 มอร์นิ่ง ไลท์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท มอร์นิ่ง ไลท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
175 มาร์คโปรดักส์ 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท มาร์คโปรดักส์ จำกัด
176 มิตช์ตัน เดคอเรชั่น แมททีเรียลส์ กรุ๊ป 3,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท มิตช์ตัน เดคอเรชั่น แมททีเรียลส์ กรุ๊ป จำกัด
177 มินมูน 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท มินมูน จำกัด
178 มีทรัพย์ เพาเวอร์กรุ๊ป 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท มีทรัพย์ เพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด
179 ยาซิดะ (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ยาซิดะ (ประเทศไทย) จำกัด
180 ยู.วี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 700,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.วี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
181 ร่วมเสรี เอ็นจิเนียริ่ง 300,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมเสรี เอ็นจิเนียริ่ง
182 ร่วมเสรี เอ็นจิเนียริ่ง (2549) 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ร่วมเสรี เอ็นจิเนียริ่ง (2549) จำกัด
183 รักษ์ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
184 ราเบีย อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราเบีย อินเตอร์เนชั่นแนล
185 ริช ซัพพลาย 1973 500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ซัพพลาย 1973
186 ริชชี่ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ริชชี่ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
187 ริชชี่ อิเลคทริคซิตี้ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ริชชี่ อิเลคทริคซิตี้ จำกัด
188 รุ่ย ต๋า อิเล็คทรอ-อ็อพติคอล อิควิปเม้นท์ 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท รุ่ย ต๋า อิเล็คทรอ-อ็อพติคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด
189 ฤดีนาจภัทราสร 1,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤดีนาจภัทราสร
190 ลอลิต้า กรุ๊ป 5,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ลอลิต้า กรุ๊ป จำกัด
191 ลักซิก้า เทคโนโลยี 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ลักซิก้า เทคโนโลยี จำกัด
192 ลาสเตอร์ เทค (ไทยแลนด์) 40,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ลาสเตอร์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
193 ลำแสงไทย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ลำแสงไทย จำกัด
194 ลิเปอร์ ไลติ้ง (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ลิเปอร์ ไลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
195 ลูมบิแนร์ แอลอีดี 20,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ลูมบิแนร์ แอลอีดี จำกัด
196 ลูเมนพลัส 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ลูเมนพลัส จำกัด
197 วงศ์สุรียะ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท วงศ์สุรียะ จำกัด
198 วรรณกฤษณ์ 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณกฤษณ์
199 วรรณรี แอนด์ ซัน 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท วรรณรี แอนด์ ซัน จำกัด
200 วรรณไวแสง 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท วรรณไวแสง จำกัด
201 วัฒนสิน แอลอีดี 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท วัฒนสิน แอลอีดี จำกัด
202 วายพี โปรเกรส 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท วายพี โปรเกรส จำกัด
203 วายเคที 5,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท วายเคที จำกัด
204 วายแอลไอ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) 7,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท วายแอลไอ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
205 วาอิชิ อินเตอร์เทรด 2,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท วาอิชิ อินเตอร์เทรด จำกัด
206 วิคเตอร์ โปรเจคท์ 10,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท วิคเตอร์ โปรเจคท์ จำกัด
207 วิคเตอร์ ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท วิคเตอร์ ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
208 วิชชุกร เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิชชุกร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
209 วิชชุกรรังษี เดงกิ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิชชุกรรังษี เดงกิ จำกัด
210 วิน วิน พาวเวอร์ เซฟวิ่ง 5,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท วิน วิน พาวเวอร์ เซฟวิ่ง จำกัด
211 วิน เพาเวอร์ ไลน์ 2,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท วิน เพาเวอร์ ไลน์ จำกัด
212 วินสตาร์เทรด 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท วินสตาร์เทรด จำกัด
213 วินเนอร์ ไลท์ คอเปอร์เรชั่น 15,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท วินเนอร์ ไลท์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด
214 วิสต้าเทค (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท วิสต้าเทค (ประเทศไทย) จำกัด
215 วิเชียรบุรี (สยาม) 1,000,000 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บริษัท วิเชียรบุรี (สยาม) จำกัด
216 วี แคร์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท วี แคร์ เซอร์วิส จำกัด
217 วี.ที เมคคานิกส์ แอนด์ เซอร์วิส 500,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท วี.ที เมคคานิกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
218 วี.ที. มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ทูลส์ 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท วี.ที. มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด
219 วี.เค.ที. ไลท์ติ้ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท วี.เค.ที. ไลท์ติ้ง จำกัด
220 วีพีซีเอส อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท วีพีซีเอส อินเตอร์เทรด จำกัด
221 วุทธิวงษ์ ไลท์ติ้ง 25,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท วุทธิวงษ์ ไลท์ติ้ง จำกัด
222 ศรีบูรพายิ่งเจริญทรัพย์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ศรีบูรพายิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด
223 ศรีมหาโพธิ์ทอง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ศรีมหาโพธิ์ทอง จำกัด
224 ศรีสะเกษ ไอเฟค 5,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษ ไอเฟค
225 ศรีสุนันสตาร์ ฟลาวเวอร์ เดคคอเรชั่น 1,000,000 หนองปรือ กาญจนบุรี บริษัท ศรีสุนันสตาร์ ฟลาวเวอร์ เดคคอเรชั่น จำกัด
226 ศรีไพบูลย์การไฟฟ้า 1,500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ศรีไพบูลย์การไฟฟ้า จำกัด
227 ศิริ ไฟฟ้าโรงงาน 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ศิริ ไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
228 ศิริโอ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ศิริโอ (ไทยแลนด์) จำกัด
229 ส.ธนโชติ วิชั่น 100,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธนโชติ วิชั่น
230 ส.เจริญทรัพย์การไฟฟ้า 3,500,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ส.เจริญทรัพย์การไฟฟ้า จำกัด
231 ส.ไพศาลสิน 1,500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ไพศาลสิน
232 ส่งเอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ส่งเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
233 สตาร์ทเวลล์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท สตาร์ทเวลล์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
234 สตาร์ไลท์ติ้ง 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท สตาร์ไลท์ติ้ง จำกัด
235 สถานีไฟฟ้า 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สถานีไฟฟ้า จำกัด
236 สปาร์ค อินโนเวชั่น 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท สปาร์ค อินโนเวชั่น จำกัด
237 สมบูรณ์อีเลคทริค 2,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท สมบูรณ์อีเลคทริค จำกัด
238 สมบูรณ์อีเลคทริค สกลนคร 5,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อีเลคทริค สกลนคร
239 สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท สมาร์ท ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด
240 สมาร์ท ไลท์ติ้ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท สมาร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด
241 สมาร์ทอี เวนเจอร์ 30,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สมาร์ทอี เวนเจอร์ จำกัด
242 สยาม ชัย-เทค 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สยาม ชัย-เทค จำกัด
243 สยาม อีเล็คทริคัล ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 6,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม อีเล็คทริคัล ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
244 สยาม เค.ซี.อินเตอร์ ซัพพลาย 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท สยาม เค.ซี.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
245 สยาม เทเล ซัพพลาย 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เทเล ซัพพลาย
246 สยามคัชฑา 5,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สยามคัชฑา จำกัด
247 สยามลานนา มาร์เก็ตติ้ง 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท สยามลานนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
248 สยามวิศวภัณฑ์ (1987) 1,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามวิศวภัณฑ์ (1987) จำกัด
249 สวิชย์วงศ์ 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท สวิชย์วงศ์ จำกัด
250 สหัสวรรษ ไล้ท์ติ้ง 1,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท สหัสวรรษ ไล้ท์ติ้ง จำกัด
251 สากล เอ็ม.ดี. 3,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท สากล เอ็ม.ดี. จำกัด
252 สามยิ้มเทรดดิ้ง 1,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามยิ้มเทรดดิ้ง
253 สิริกุลอีเล็คทริค เซ็นเตอร์ 2,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกุลอีเล็คทริค เซ็นเตอร์
254 สุขอนันต์การไฟฟ้า 3,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขอนันต์การไฟฟ้า
255 สุพรรณิการ์ แอร์ ซัพพลาย 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท สุพรรณิการ์ แอร์ ซัพพลาย จำกัด
256 สุราษฎร์ เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ เซ็นเตอร์
257 สุราษฎร์อิเลคทริคอินดัสทรี 600,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์อิเลคทริคอินดัสทรี
258 สุวรรณี เอ็นเตอร์ไพรส์ 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สุวรรณี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
259 สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด
260 หลง ซิน เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท หลง ซิน เทรดดิ้ง จำกัด
261 อคิรา กรุ๊ป 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท อคิรา กรุ๊ป จำกัด
262 อนิม่า ดิเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อนิม่า ดิเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
263 อนุคม 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท อนุคม จำกัด
264 อภิวานิช ไลท์ติ้ง 6,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท อภิวานิช ไลท์ติ้ง จำกัด
265 อมรฤทธิ์การไฟฟ้า 200,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรฤทธิ์การไฟฟ้า
266 ออกัส อิเลคทริค 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ออกัส อิเลคทริค จำกัด
267 ออร่าเทค อินเตอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ออร่าเทค อินเตอร์ จำกัด
268 ออล แดท เล็ด 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ออล แดท เล็ด จำกัด
269 ออสแรม (ประเทศไทย) 103,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด
270 อะคาร์เล็ด 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท อะคาร์เล็ด จำกัด
271 อัลตร้า ไล้ท์ติ้ง 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท อัลตร้า ไล้ท์ติ้ง จำกัด
272 อาชาสยาม 5,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท อาชาสยาม จำกัด
273 อาริต้า เอ็นจีเนียริ่ง บางกอก 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท อาริต้า เอ็นจีเนียริ่ง บางกอก จำกัด
274 อาร์ พี แอล อีเลคทรอนิกส์ 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ พี แอล อีเลคทรอนิกส์ จำกัด
275 อาร์จีบี อินเตอร์คอร์ป 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์จีบี อินเตอร์คอร์ป จำกัด
276 อาร์ตมาเนีย ไลท์ติ้ง 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท อาร์ตมาเนีย ไลท์ติ้ง จำกัด
277 อาร์ม แอนด์ แฮมเมอร์ 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ม แอนด์ แฮมเมอร์ จำกัด
278 อิทซึวะ (บางกอก) 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อิทซึวะ (บางกอก) จำกัด
279 อินนาร่า กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท อินนาร่า กรุ๊ป จำกัด
280 อินฟินิตี้ เวิลด์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด
281 อินเตอร์ เทค ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์ เทค ไลท์ติ้ง จำกัด
282 อินเว้นท์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเว้นท์ กรุ๊ป จำกัด
283 อี.เอ็น.ที. อีเนอร์เทค เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท อี.เอ็น.ที. อีเนอร์เทค เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
284 อีดีแอล ไลท์ติ้ง (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท อีดีแอล ไลท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
285 อีฟ ไลท์ติ้ง 10,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด
286 อีลลูม 1,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท อีลลูม จำกัด
287 อีวานโก ดีเวลลอปเม้นท์ 2,500,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท อีวานโก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
288 อีเล็คทริคคอล เอ็นเทอไพรส์ แอนด์เซอร์วิส 5,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท อีเล็คทริคคอล เอ็นเทอไพรส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
289 อีโค่ ไลท์ติ้ง 5,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท อีโค่ ไลท์ติ้ง จำกัด
290 อีโวเทค (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อีโวเทค (ประเทศไทย) จำกัด
291 อุปกรณ์ ส่องสว่าง 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท อุปกรณ์ ส่องสว่าง จำกัด
292 ฮากิ ไลท์ติ้ง 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ฮากิ ไลท์ติ้ง จำกัด
293 ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) 50,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
294 ฮีโร ทราเวล 4,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮีโร ทราเวล จำกัด
295 เก๊ท แอลอีดี 4,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เก๊ท แอลอีดี จำกัด
296 เค เอ บี กรีนพาวเวอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เค เอ บี กรีนพาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
297 เค แอล ที โซลูชั่น 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เค แอล ที โซลูชั่น จำกัด
298 เค. ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โค้ทติ้ง 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท เค. ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โค้ทติ้ง จำกัด
299 เค.ซี.พี.เอ็นเนอร์ยี่เซฟวิ่ง 2,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ซี.พี.เอ็นเนอร์ยี่เซฟวิ่ง จำกัด
300 เค.ดี.เทรดดิ้ง 500,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี.เทรดดิ้ง
301 เค.วี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง
302 เค.เค.เอส. กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.เค.เอส. กรุ๊ป จำกัด
303 เค.เอ็ม.แอล.การไฟฟ้า 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็ม.แอล.การไฟฟ้า
304 เคดีเอฟไทย 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เคดีเอฟไทย จำกัด
305 เควีแอล ไลท์ติ้ง 600,000 วชิรบารมี พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เควีแอล ไลท์ติ้ง
306 เคเคดีซี (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเคดีซี (ประเทศไทย) จำกัด
307 เจ เอ เอส ไลท์ติ้งโซลูชั่น 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท เจ เอ เอส ไลท์ติ้งโซลูชั่น จำกัด
308 เจ แคลร์ ไลท์ติ้ง 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เจ แคลร์ ไลท์ติ้ง จำกัด
309 เจ.คิว.อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค 500,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.คิว.อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค
310 เจดับบลิวพี ซัพพลาย 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจดับบลิวพี ซัพพลาย จำกัด
311 เจริญธรรมการไฟฟ้า 1,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธรรมการไฟฟ้า
312 เจเคพี เอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเคพี เอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด
313 เจเอวี (ประเทศไทย) 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เจเอวี (ประเทศไทย) จำกัด
314 เจเอส อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 แม่เมาะ ลำปาง บริษัท เจเอส อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
315 เจโอบี เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจโอบี เทรดดิ้ง จำกัด
316 เดกวน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เดกวน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
317 เดคอร์ ไลท์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เดคอร์ ไลท์ จำกัด
318 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 150,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
319 เดอะ เซอร์พลัส ซีนิว เอ็นเนอร์ยี่ 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะ เซอร์พลัส ซีนิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
320 เดอะสเปเชียลลิส ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะสเปเชียลลิส ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
321 เดอะเอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
322 เทคไลฟ์ เอเชีย 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เทคไลฟ์ เอเชีย จำกัด
323 เทยอง อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เทยอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
324 เทราไบร้ท์ 100,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
325 เทสล่า เคียวร์ (ไทยแลนด์) 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เทสล่า เคียวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
326 เบ็ดซ์ท์ เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เบ็ดซ์ท์ เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
327 เบลล่า เดอ ครอคโค 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เบลล่า เดอ ครอคโค จำกัด
328 เบลลีแทส (ประเทศไทย) 3,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เบลลีแทส (ประเทศไทย) จำกัด
329 เปี่ยมทรัพย์เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี บริษัท เปี่ยมทรัพย์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
330 เพ็นทินั่ม อีเล็กทรอนิกส์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เพ็นทินั่ม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด
331 เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ 10,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จำกัด
332 เพรสซิเดน ไท เดนกิ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เพรสซิเดน ไท เดนกิ จำกัด
333 เพอร์เฟค ไลท์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เพอร์เฟค ไลท์ จำกัด
334 เพอร์เฟค ไลท์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เพอร์เฟค ไลท์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
335 เพียว คอนโทรล ซิสเต็มส์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เพียว คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด
336 เฟรอริช อีเล็คตริค 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เฟรอริช อีเล็คตริค จำกัด
337 เฟลมมิ่ง ดั๊ก 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลมมิ่ง ดั๊ก
338 เฟื่องฟ้า เพาเวอร์ 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เฟื่องฟ้า เพาเวอร์ จำกัด
339 เฟโล ซีลวาเนีย (ประเทศไทย) 108,870,500 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เฟโล ซีลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
340 เมคอัพไลท์ 100,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมคอัพไลท์
341 เมฆกิตติกุล 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เมฆกิตติกุล จำกัด
342 เมรีโท พาวเวอร์ 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท เมรีโท พาวเวอร์ จำกัด
343 เมอร์เด้น (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เมอร์เด้น (ประเทศไทย) จำกัด
344 เมืองเพรียว เน็ตเวิร์ค 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเพรียว เน็ตเวิร์ค
345 เรดซัน อิเล็คทริก 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เรดซัน อิเล็คทริก จำกัด
346 เรนนี่ ไลท์ติ้ง แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เรนนี่ ไลท์ติ้ง แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
347 เลดส์ จอมเทียน 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เลดส์ จอมเทียน จำกัด
348 เลดส์ ไลติ้ง 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เลดส์ ไลติ้ง จำกัด
349 เลิศพงษ์พัฒนา 500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพงษ์พัฒนา
350 เวล เทค (ไทยแลนด์) 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เวล เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
351 เวล ไลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท เวล ไลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
352 เวิลด์ อิเลคทริค เซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เวิลด์ อิเลคทริค เซ็นเตอร์ จำกัด
353 เวิลด์ เทรด ซัพพลายส์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เวิลด์ เทรด ซัพพลายส์ จำกัด
354 เวิลด์ เอ.เค. โปรดักส์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เวิลด์ เอ.เค. โปรดักส์ จำกัด
355 เอ เรนโบว์ แอล อี ดี ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ เรนโบว์ แอล อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด
356 เอ เอส พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ เอส พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด
357 เอ็กซ์เจ อิเลคทรอนิค 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กซ์เจ อิเลคทรอนิค จำกัด
358 เอ็กซ์เซลไลท์ 2,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กซ์เซลไลท์ จำกัด
359 เอ็กซ์เอ็มแอล โซล่า 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กซ์เอ็มแอล โซล่า จำกัด
360 เอช ยู ที อาร์คิเทคท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท เอช ยู ที อาร์คิเทคท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
361 เอช เอ็ม ไลท์ติ้ง 100,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช เอ็ม ไลท์ติ้ง
362 เอช เอส 138 4,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอช เอส 138 จำกัด
363 เอช แอล เอ็กซ์ 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอช แอล เอ็กซ์ จำกัด
364 เอ็ดดี้ ซัพพลาย 500,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ดดี้ ซัพพลาย
365 เอดีแอล แอดวานซ์ ไลติ้ง โซลูชั่นส์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอดีแอล แอดวานซ์ ไลติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
366 เอทีเอส เอนเนอร์ยี่ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอทีเอส เอนเนอร์ยี่ จำกัด
367 เอ็น พี อิเลคทริคอล ซิสเท็ม 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น พี อิเลคทริคอล ซิสเท็ม จำกัด
368 เอ็น. ดับบลิว. ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น. ดับบลิว. ไลท์ติ้ง จำกัด
369 เอ็น. อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง 125,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น. อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
370 เอ็น.ที.2006 เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เอ็น.ที.2006 เทรดดิ้ง จำกัด
371 เอ็น.พี.เอ็น.อิเลคทริคอล แอนด์ ซัพพลาย 3,000,000 นาวัง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอ็น.อิเลคทริคอล แอนด์ ซัพพลาย
372 เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง (นครราชสีมา) 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง (นครราชสีมา) จำกัด
373 เอ็น.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 500,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
374 เอ็นพี เด็นกิ 1,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท เอ็นพี เด็นกิ จำกัด
375 เอ็นเจที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เอ็นเจที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
376 เอ็นเนอร์จี ไลท์ติ้ง 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เอ็นเนอร์จี ไลท์ติ้ง จำกัด
377 เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
378 เอ็นเนอร์ยี่เน็กซ์ 2,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เน็กซ์ จำกัด
379 เอ็นเอ เจแปน 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเอ เจแปน จำกัด
380 เอ็นเอ็กซ์เอ็ม เทคโนโลยี 2,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเอ็กซ์เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
381 เอ็นเอส ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) 3,600,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เอ็นเอส ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
382 เอบีเอส บิลดิ้ง โซลูชั่นส์ 4,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอบีเอส บิลดิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
383 เอพิแทก อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอพิแทก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
384 เอฟ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
385 เอฟเวอร์ริช ไลท์ติ้ง 3,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เอฟเวอร์ริช ไลท์ติ้ง จำกัด
386 เอฟแอนด์เอฟ อิเลคตริค 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟแอนด์เอฟ อิเลคตริค จำกัด
387 เอ็ม ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอ็ม ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
388 เอ็ม เอ พี กรีน คอนสตรัคชั่น 500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม เอ พี กรีน คอนสตรัคชั่น จำกัด
389 เอ็ม ไบร์ท สโตน 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม ไบร์ท สโตน จำกัด
390 เอ็ม.อี.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ชะอวด นครศรีธรรมราช บริษัท เอ็ม.อี.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
391 เอ็ม.แอล.ซี. อิเลคทริค(2017) 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เอ็ม.แอล.ซี. อิเลคทริค(2017) จำกัด
392 เอ็ม.โอ.บี. อินเตอร์แอคทีฟ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เอ็ม.โอ.บี. อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
393 เอ็มทีเอส คอร์ป 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มทีเอส คอร์ป จำกัด
394 เอ็มพาวเวอร์ เทคโนโลยี 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เอ็มพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
395 เอ็มเคซี เอ็นจิเนียริ่ง 12 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เอ็มเคซี เอ็นจิเนียริ่ง 12 จำกัด
396 เอ็มแอนด์ไอโกลบอลเทรด 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มแอนด์ไอโกลบอลเทรด จำกัด
397 เอลลิเกนท์ สมาร์ท เทค 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอลลิเกนท์ สมาร์ท เทค จำกัด
398 เอวา แลมพ์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เอวา แลมพ์ จำกัด
399 เอส พี เอ็ม อีเล็คทริค 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เอ็ม อีเล็คทริค
400 เอส วี อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง 1,200,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
401 เอส เค ชนะ 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท เอส เค ชนะ จำกัด
402 เอส เค ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท เอส เค ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
403 เอส แอล ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส แอล ไลท์ติ้ง จำกัด
404 เอส.ซี.วี.แอนด์ ซัน 500,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.วี.แอนด์ ซัน
405 เอส.ดับบลิว.ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอส.ดับบลิว.ไลท์ แอนด์ ซาวด์ จำกัด
406 เอส.บี.จี โซลูชั่น 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.บี.จี โซลูชั่น จำกัด
407 เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
408 เอส.พี.รุ่งเรืองทรัพย์ (1999) 15,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.รุ่งเรืองทรัพย์ (1999)
409 เอส.พี.เค.ไลท์ติ้ง 600,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค.ไลท์ติ้ง
410 เอส.พี.เอส.อีโคไลท์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอส.พี.เอส.อีโคไลท์ จำกัด
411 เอส.อิเลคทริค แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อิเลคทริค แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
412 เอส.อี. อีเล็คทริค 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.อี. อีเล็คทริค จำกัด
413 เอส.เค.อีเล็คตริค เซนเตอร์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.เค.อีเล็คตริค เซนเตอร์ จำกัด
414 เอสที แฟค (2005) 4,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท เอสที แฟค (2005) จำกัด
415 เอสทีเอส ซิสเต็มส์ คอนโทรล 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสทีเอส ซิสเต็มส์ คอนโทรล จำกัด
416 เอสทีแอล คอมเมอร์เชียล 30,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท เอสทีแอล คอมเมอร์เชียล จำกัด
417 เอสเคเอ็ม โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เอสเคเอ็ม โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
418 เอสแอล(2013) 1,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท เอสแอล(2013) จำกัด
419 เอสแอลเค เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอสแอลเค เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
420 เออีซี บิ้วดิ้งซัพพลาย 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เออีซี บิ้วดิ้งซัพพลาย จำกัด
421 เอเซีย กรีน รีสแครป 15,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท เอเซีย กรีน รีสแครป จำกัด
422 เอเนอไจเซอร์ (ประเทศไทย) 200,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเนอไจเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
423 เอเบิล แอลอีดี ดีไซน์ 1,888,888 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเบิล แอลอีดี ดีไซน์
424 เอแวนท์กาด 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอแวนท์กาด จำกัด
425 แกรนด์ เฟมัส 3,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เฟมัส
426 แกรนด์ดิโอส เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท แกรนด์ดิโอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
427 แจส มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท แจส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
428 แซดจี ไล้ทติ้ง (ประเทศไทย) 14,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท แซดจี ไล้ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
429 แดท ไลท์ ดีไซน์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แดท ไลท์ ดีไซน์ จำกัด
430 แทนเดอร์ร่า 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนเดอร์ร่า
431 แพน อาเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล 20,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท แพน อาเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
432 แพลน มาร์เก็ต โกลด์ 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด
433 แพสชั่น ไลท์ 3,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท แพสชั่น ไลท์ จำกัด
434 แม็กซิมัม เพาเวอร์ 3,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท แม็กซิมัม เพาเวอร์ จำกัด
435 แมรีดี เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์อิมปอร์ต แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 500,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมรีดี เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์อิมปอร์ต แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
436 แลมป์ แอนด์ เดคคอร์ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท แลมป์ แอนด์ เดคคอร์ จำกัด
437 แลมป์เทคเจอร์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท แลมป์เทคเจอร์ จำกัด
438 แสงชัย อิเลคทริค ฟิตติ้งส์ 2,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัย อิเลคทริค ฟิตติ้งส์
439 แสงมิตร อีเลคตริค 116,500,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
440 แสงสุรโรจน์ 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสุรโรจน์
441 แสงอนันต์ ไลท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท แสงอนันต์ ไลท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
442 แสงอุดม ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์ 20,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท แสงอุดม ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด
443 แสงอุดมอิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต ไลท์ติ้ง 5,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท แสงอุดมอิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต ไลท์ติ้ง จำกัด
444 แสงอุทัย ไล้ท์ติ้ง 2,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท แสงอุทัย ไล้ท์ติ้ง จำกัด
445 แสงเจริญ ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท แสงเจริญ ไลท์ติ้ง จำกัด
446 แสงไทยไลท์ติ้ง และ อิเล็กทรอนิกส์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยไลท์ติ้ง และ อิเล็กทรอนิกส์
447 แสงไพโรจน์ ไล้ท์ติ้ง เซ็นเตอร์ 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แสงไพโรจน์ ไล้ท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
448 แอ็กเซล อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แอ็กเซล อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
449 แอล เค เอส ซัพพลายส์ 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท แอล เค เอส ซัพพลายส์ จำกัด
450 แอล.เค.ไลท์ติ้ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท แอล.เค.ไลท์ติ้ง จำกัด
451 แอลทีไอ คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
452 แอลอีดี ทู ไลท์ติ้ง 10,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลอีดี ทู ไลท์ติ้ง จำกัด
453 แอลอีดี สยาม 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลอีดี สยาม จำกัด
454 แอลอีดี ออนโฮม เทรดดิ้ง 4,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลอีดี ออนโฮม เทรดดิ้ง จำกัด
455 แอลอีดี โกลด์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลอีดี โกลด์ จำกัด
456 แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จำกัด
457 แอลอีดี ไลท์ อินโนเวชั่น 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลอีดี ไลท์ อินโนเวชั่น จำกัด
458 แอลอีดีแอนด์แลมป์ 500,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลอีดีแอนด์แลมป์
459 แอลเทค คอมเมอร์เชี่ยน 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท แอลเทค คอมเมอร์เชี่ยน จำกัด
460 แอลแอนด์พี แอลอีดี 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท แอลแอนด์พี แอลอีดี จำกัด
461 แอสวัน อินเตอร์เทรด 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท แอสวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
462 โกลด์ ไรซ์ เทคโนโลยี 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ ไรซ์ เทคโนโลยี จำกัด
463 โกลด์ไซเบอร์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ไซเบอร์ จำกัด
464 โคราชอิเล็คทริค 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชอิเล็คทริค
465 โคโค่ ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท โคโค่ ไลท์ติ้ง จำกัด
466 โซล่าฟาร์ม (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท โซล่าฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
467 โซล่าร์ คิวบ์ (ประเทศไทย) 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท โซล่าร์ คิวบ์ (ประเทศไทย) จำกัด
468 โซล่าร์ อินโนเวลูส์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท โซล่าร์ อินโนเวลูส์ จำกัด
469 โซลาร์เน็ต เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โซลาร์เน็ต เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
470 โซล่าเซลล์อุทัยธานี 600,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซล่าเซลล์อุทัยธานี
471 โซลูชั่นสกาย 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท โซลูชั่นสกาย จำกัด
472 โซเฟรช 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท โซเฟรช จำกัด
473 โซโลปิค (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โซโลปิค (ประเทศไทย) จำกัด
474 โทมัส เจแปน 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท โทมัส เจแปน จำกัด
475 โนว์ฮาว เทรดดิ้ง 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท โนว์ฮาว เทรดดิ้ง จำกัด
476 โนอา (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท โนอา (ไทยแลนด์) จำกัด
477 โปรเกรส ท็อป กรุ๊ป 3,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท โปรเกรส ท็อป กรุ๊ป จำกัด
478 โปรเดอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท โปรเดอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
479 โพนิกซ์ 4,999,950 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท โพนิกซ์ จำกัด
480 โมดูลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 10,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท โมดูลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
481 โมเดิร์น แอลอีดี (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท โมเดิร์น แอลอีดี (ประเทศไทย) จำกัด
482 โรจนพรรณ์คอมเพรสเซอร์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท โรจนพรรณ์คอมเพรสเซอร์ จำกัด
483 โอ.เอ็ม.แอลอีดี ไลท์ติ้ง 2,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท โอ.เอ็ม.แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด
484 โอรี่ไทย 10,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท โอรี่ไทย จำกัด
485 โอเค วิลเลี่ยม 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท โอเค วิลเลี่ยม จำกัด
486 โอเพ่นซี ไดนามิค 2,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท โอเพ่นซี ไดนามิค จำกัด
487 โอโซน ไลท์ติ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท โอโซน ไลท์ติ้ง จำกัด
488 โฮม พ้อยท์ เซ็นเตอร์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท โฮม พ้อยท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
489 ไชน่า ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไชน่า ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด
490 ไชน่า ยูเนี่ยน คอนสทรัคชั่น 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไชน่า ยูเนี่ยน คอนสทรัคชั่น จำกัด
491 ไตรมิตร กรุ๊ป 2019 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรมิตร กรุ๊ป 2019
492 ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
493 ไทย จีน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ พอร์ต 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ไทย จีน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ พอร์ต จำกัด
494 ไทย ยูนิลักส์ 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย ยูนิลักส์ จำกัด
495 ไทย ยูเนี่ยน บิซิเนส เซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย ยูเนี่ยน บิซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
496 ไทย รุ่ยฝัน อินเตอร์เนชั่นนัล คัลเจอร์ 4,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย รุ่ยฝัน อินเตอร์เนชั่นนัล คัลเจอร์ จำกัด
497 ไทย อิเล็คทริก ออโตเมชั่น 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ไทย อิเล็คทริก ออโตเมชั่น จำกัด
498 ไทย อิเล็คทริค เทรดดิ้ง 100,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย อิเล็คทริค เทรดดิ้ง จำกัด
499 ไทย เอเจ้นท์ เซอร์วิส 2,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ไทย เอเจ้นท์ เซอร์วิส จำกัด
500 ไทย แลม ซอร์สซิ่ง 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย แลม ซอร์สซิ่ง จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ