รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 101 เอ็นเนอยี่ แอนด์ อีโค ซิสเท็ม 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 101 เอ็นเนอยี่ แอนด์ อีโค ซิสเท็ม จำกัด
2 220 โวลท์อินทีเรีย 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท 220 โวลท์อินทีเรีย จำกัด
3 360 ดีกรี 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท 360 ดีกรี จำกัด
4 3ดี ปริ๊นเตอร์ ซัพพลาย 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท 3ดี ปริ๊นเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
5 กรีน เซฟ เทคโนโลยี่ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เซฟ เทคโนโลยี่ จำกัด
6 กรีนพลัส ซิสเตมส์ 700,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนพลัส ซิสเตมส์
7 กรีนเวย์ วิศวกรรม 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กรีนเวย์ วิศวกรรม จำกัด
8 กรีนไลท์ 365 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กรีนไลท์ 365 จำกัด
9 กรีนไลท์ อีเลคทริค 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนไลท์ อีเลคทริค จำกัด
10 กรุงทองถาวร 3,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงทองถาวร จำกัด
11 กรุงทองถาวร 3,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงทองถาวร
12 กรุงธน โปรดักส์ 2,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงธน โปรดักส์ จำกัด
13 กรเทค เพาเวอร์ อิเลคทรอนิคส์ 500,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเทค เพาเวอร์ อิเลคทรอนิคส์
14 กวงดงรีลเฟธ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงดงรีลเฟธ (ประเทศไทย) จำกัด
15 กานต์ภูมิ ไลท์ ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 เมืองนครนายก นครนายก บริษัท กานต์ภูมิ ไลท์ ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
16 การไฟฟ้าวงษ์แสงฟ้า 800,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไฟฟ้าวงษ์แสงฟ้า
17 กิจเจริญ แอลอีดี ไลท์ติ้ง 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กิจเจริญ แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด
18 กิจไพศาล ไลท์ติ้ง 10,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กิจไพศาล ไลท์ติ้ง จำกัด
19 กู๊ด ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กู๊ด ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
20 ครีเอทีฟแล็บ เชียงใหม่ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ครีเอทีฟแล็บ เชียงใหม่ จำกัด
21 คลังวัสดุ จอมทอง 5,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังวัสดุ จอมทอง
22 คลังสวิตช์บอร์ด 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท คลังสวิตช์บอร์ด จำกัด
23 คลังไฟฟ้าโรงงาน 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
24 คล้ายพลอย เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คล้ายพลอย เอ็นจิเนียริ่ง
25 คอนเนค เคเบิ้ล 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนเนค เคเบิ้ล จำกัด
26 คอร์พัสพีล่า 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คอร์พัสพีล่า จำกัด
27 คานะ ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท คานะ ไลท์ติ้ง จำกัด
28 คิมมี่ ไลติ้ง 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท คิมมี่ ไลติ้ง จำกัด
29 คิวเทค โซลูชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คิวเทค โซลูชั่น จำกัด
30 คีโอ ไลท์ส 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท คีโอ ไลท์ส จำกัด
31 คูณสินอิเลคทริค 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท คูณสินอิเลคทริค จำกัด
32 คูลไลท์ ซิสเทม 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท คูลไลท์ ซิสเทม จำกัด
33 จงชัยไลท์ติ้ง 10,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง จำกัด
34 จงไท่ อิเล็คทริค 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท จงไท่ อิเล็คทริค จำกัด
35 จงไทย กรุ๊ป 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท จงไทย กรุ๊ป จำกัด
36 จ้าน เหวย เทรดดิ้ง 6,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท จ้าน เหวย เทรดดิ้ง จำกัด
37 จ้าว - หญิง อินเตอร์ กรุ๊ป 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท จ้าว - หญิง อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
38 จิตตภัทร ซัพพลาย 500,000 ถลาง ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตตภัทร ซัพพลาย
39 จิวศักดิ์การไฟฟ้า 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท จิวศักดิ์การไฟฟ้า จำกัด
40 จี อี ที - ไทย 4,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท จี อี ที - ไทย จำกัด
41 จี.ที.บี.กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท จี.ที.บี.กรุ๊ป จำกัด
42 จีพี อิเล็คทริค เพาเวอร์กรุ๊ป 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีพี อิเล็คทริค เพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด
43 จีโอ แม๊กซ์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท จีโอ แม๊กซ์ จำกัด
44 ฉังเหว่ย โกลบอล เทค 14,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ฉังเหว่ย โกลบอล เทค จำกัด
45 ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง 50,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด
46 ชนพล ไลท์ติ้ง 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชนพล ไลท์ติ้ง จำกัด
47 ชัยชาคร 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยชาคร จำกัด
48 ชัยรุ่งเรือง สกลนคร 3,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเรือง สกลนคร
49 ช้าง อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท 2,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท ช้าง อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท จำกัด
50 ช้างโชคชัย 2,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างโชคชัย
51 ชาญ วิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาญ วิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
52 ชายน์ทู ระยอง 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ชายน์ทู ระยอง จำกัด
53 ชิน วัน เทรดดิ้ง 3,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ชิน วัน เทรดดิ้ง จำกัด
54 ชุน ไท เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุน ไท เทรดดิ้ง จำกัด
55 ซัน บางกอก 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน บางกอก จำกัด
56 ซันไรส์ โซล่าร์เทค (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันไรส์ โซล่าร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด
57 ซาเนลุซ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาเนลุซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
58 ซินเฟง (ประเทศไทย) 14,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเฟง (ประเทศไทย) จำกัด
59 ซินไห่กลุ่ม 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินไห่กลุ่ม จำกัด
60 ซิพ รีพับลิค 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซิพ รีพับลิค จำกัด
61 ซิสเต็ม อินฟินิตี้ 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิสเต็ม อินฟินิตี้ จำกัด
62 ซี แอนด์ ซัน ซัพพลาย 3,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ซี แอนด์ ซัน ซัพพลาย จำกัด
63 ซีที กรุ๊ป (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
64 ซีพีเอส เซอร์วิส พลัส 5,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพีเอส เซอร์วิส พลัส จำกัด
65 ซีริค อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ อีเล็กทริค (ไทย) 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซีริค อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ อีเล็กทริค (ไทย) จำกัด
66 ซีโนลิ้งค์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีโนลิ้งค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
67 ซุปเปอร์เอสวีอาร์ อิเล็คทริค 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซุปเปอร์เอสวีอาร์ อิเล็คทริค จำกัด
68 ฑิฆัมพร คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ฑิฆัมพร คอร์เปอเรชั่น จำกัด
69 ณรงค์พร อีเล็คทริค 500,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค
70 ณัชพลการไฟฟ้า(2017) 1,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัชพลการไฟฟ้า(2017)
71 ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า
72 ดับบลิวแอลดี อิเล็คทริค แอนด์ เซอร์วิสเซส 3,500,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับบลิวแอลดี อิเล็คทริค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
73 ดับเบิ้ลยู-ฟิน โซล่าเซลล์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดับเบิ้ลยู-ฟิน โซล่าเซลล์ จำกัด
74 ดี คอนเซ็ป ไลติ้ง แอนด์ ดีไซน์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี คอนเซ็ป ไลติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
75 ดี โฮม บิวเดอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดี โฮม บิวเดอร์ จำกัด
76 ดี.พี.เทรดดิ้ง 15,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง
77 ดีทูยู สยาม 5,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีทูยู สยาม จำกัด
78 ดีเอสที ไลท์ติ้ง 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเอสที ไลท์ติ้ง จำกัด
79 ดีเอสเอ็ม แคปปิตอล 20,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเอสเอ็ม แคปปิตอล จำกัด
80 ดีไลท์ มัลติมีเดีย 150,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด
81 ดีไลท์ โปรเฟสชันแนล สเตจ ซิสเท็ม 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีไลท์ โปรเฟสชันแนล สเตจ ซิสเท็ม จำกัด
82 ต.กิจรุ่งเจริญ อีเล็คตริค 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ต.กิจรุ่งเจริญ อีเล็คตริค จำกัด
83 ต.สงวนไทย อีเล็คทริค ซัพพลายส์ 9,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ต.สงวนไทย อีเล็คทริค ซัพพลายส์ จำกัด
84 ตะวันรุ่ง เพาเวอร์ 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวันรุ่ง เพาเวอร์ จำกัด
85 ตะวันเอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวันเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
86 ตี๋ฟันทองการไฟฟ้า 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ตี๋ฟันทองการไฟฟ้า จำกัด
87 ท่งเฮง เทรดดิ้ง 300,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่งเฮง เทรดดิ้ง
88 ทรัพย์ทองสาย 1,500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทองสาย
89 ทรัพย์ศิริอีเล็คทริค อิมพอร์ท 1,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท ทรัพย์ศิริอีเล็คทริค อิมพอร์ท จำกัด
90 ทรัพย์เจริญยิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทรัพย์เจริญยิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
91 ทริ๊ปเปิลพี อิเล็คทริค ซัพพลายส์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริ๊ปเปิลพี อิเล็คทริค ซัพพลายส์ จำกัด
92 ทรีนิตี้เซฟวิ่งเอนเนอร์จี 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ทรีนิตี้เซฟวิ่งเอนเนอร์จี จำกัด
93 ทรีพลัสไลท์ 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรีพลัสไลท์ จำกัด
94 ท็อปส์ไรเดอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด
95 ทัช การไฟฟ้า 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ทัช การไฟฟ้า จำกัด
96 ทาเก็ท ไลท์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทาเก็ท ไลท์ จำกัด
97 ที ดับเบิ้ลยู อี 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที ดับเบิ้ลยู อี จำกัด
98 ที ดี เอส ซี 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ดี เอส ซี จำกัด
99 ที ที เอสเทค 3,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ที เอสเทค จำกัด
100 ที เค อิเล็คเทค 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ที เค อิเล็คเทค จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ