รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กมลรุ่งเรืองการค้า 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลรุ่งเรืองการค้า
2 พาทีบิซิเนส 800,000 ภูเก็ต ถลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทีบิซิเนส
3 สยามมาย ฟูดส์ 1,000,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย บริษัท สยามมาย ฟูดส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ