รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ซีพี รีไซเคิล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
2 เอสแอลพี แมชชีนแอนด์ทูล 700,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว


ข้อมูลผู้ประกอบการ