รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ซีพี รีไซเคิล 5,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพี รีไซเคิล จำกัด
2 อาร์พีเค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ อินซูเลชั่น 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท อาร์พีเค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ อินซูเลชั่น จำกัด
3 เอสแอลพี แมชชีนแอนด์ทูล 700,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอลพี แมชชีนแอนด์ทูล
4 เออีซี เทรดดิ้งไทย-เมียนมาร์ 1,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท เออีซี เทรดดิ้งไทย-เมียนมาร์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ