รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการสื่อสารโทรคมนาคม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการสื่อสารโทรคมนาคม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กุซสโท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
2 สยาม ซีเคียวเทค แอนด์ เน็ตเวิร์ค 4,000,000 สระแก้ว อรัญประเทศ
3 อินคลู๊ด โปรดักชั่นเฮ้าส์ 500,000 ลำปาง สบปราบ


ข้อมูลผู้ประกอบการ