รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการสื่อสารโทรคมนาคม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการสื่อสารโทรคมนาคม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กุซสโท 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กุซสโท จำกัด
2 สยาม ซีเคียวเทค แอนด์ เน็ตเวิร์ค 4,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว บริษัท สยาม ซีเคียวเทค แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
3 อินคลู๊ด โปรดักชั่นเฮ้าส์ 500,000 สบปราบ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินคลู๊ด โปรดักชั่นเฮ้าส์


ข้อมูลผู้ประกอบการ