รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 108 เครื่องจักรเกษตรและอุปกรณ์ 75,000,000 สระบุรี วังม่วง
2 158 เทคโนโลยี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
3 3 เค อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
4 3 พี ที ซัพพลาย 1,000,000 นครปฐม สามพราน
5 3 เอ สตีลรุ่งเรือง 2,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
6 333 การเกษตร 2,000,000 สระแก้ว วังสมบูรณ์
7 4 พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น 2,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
8 505 ฟาร์มเทค 1,000,000 นครราชสีมา สูงเนิน
9 59 อินเตอร์เทรด 1,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย
10 956 อินเตอร์เทรด 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
11 999 แทรคเตอร์ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
12 999 อินเตอร์ปั๊ม 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
13 ก ยนต์เกษตร 1,500,000 เชียงราย แม่ลาว
14 ก. นนทกิจพาร์ทเซ็นเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
15 ก.การเกษตร พรหมคีรี 1,000,000 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี
16 ก.เกษตรยนต์ เอส.ดี. 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
17 ก.ไก่ การเกษตร 100,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
18 ก.เจริญกิจการเกษตร 1,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
19 ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
20 ก.อารยพาณิชย์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
21 กงจักรการเกษตรยโสธร 5,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร
22 กฐินทอง พลัส 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
23 กตังค์การพาณิชย์ 1,000,000 นครศรีธรรมราช ชะอวด
24 กตัญญูอินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
25 กมลเกษตรพาณิชย์ 500,000 เชียงใหม่ แม่แจ่ม
26 กรงทอง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
27 กรเดชพืชผล 4,000,000 สุรินทร์ ท่าตูม
28 กระบี่เกษตรภัณฑ์ 1,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
29 กรีน ซัพพลาย อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
30 กรีน แพค โซลูชั่น 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
31 กรีน ฟีลด์ เอนไวรอนเมนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
32 กรีน อะเกน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
33 กรีน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย
34 กรีนดี๊ด คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
35 กรีนเทค ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป 500,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
36 กรีนพลาน่า 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
37 กรีนสตรอว์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
38 กรีนโอ อินโนเวชั่น เทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
39 กรุงเทพ - ชลบุรี ธุรกิจ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
40 กรุงเทพแทรคเตอร์ 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
41 กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) 130,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
42 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ค้อใหญ่ 150,000 อุดรธานี กู่แก้ว
43 กลุ่มนาแปลงใหญ่ โนนทองอินทร์ 150,000 อุดรธานี กู่แก้ว
44 กลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ บ้านส้มกบ ม.5 500,000 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์
45 กลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ ม.5 ต.โนนกอก 500,000 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์
46 กวงเซ่งเฮงตาก 500,000 ตาก เมืองตาก
47 กวงฮวดมอเตอร์ 1,000,000 ชัยภูมิ แก้งคร้อ
48 กสิกรจักรกล 2,650,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
49 กองทอง อกรีเทรดดิ้ง อควาคัลเจอร์ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
50 กอเหลี่ยงเฮงแมชีนเนอรี่ 5,200,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
51 กังย่งเฮง 800,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
52 กัญชิต 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
53 กัญญาค้าฟาง 1,000,000 ชัยนาท หันคา
54 กัณฐมณี ฟาร์ม 500,000 บุรีรัมย์ สตึก
55 กาญจนกิตติ์ (2565) 1,000,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
56 กาญจนพลการเกษตร 1,000,000 ชัยนาท หันคา
57 กาญจนวรรณรุ่งเรือง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
58 กานตา อินดัสเตรียล ซัพพลาย 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
59 การุณ บราเธอร์ส 20,000,000 สิงห์บุรี พรหมบุรี
60 ก้าวหน้าจักรกล 500,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
61 กาฬสินธุ์ทวีกิจ 1,000,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
62 กาฬสินธุ์เพชรยานยนต์ 500,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
63 กำพลการค้า 2,000,000 สระแก้ว อรัญประเทศ
64 กำแพงช่องแคแทรคเตอร์ 2 700,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
65 กำไรค้าวัสดุ 1,000,000 ราชบุรี จอมบึง
66 กิจการแทรคเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
67 กิจจา วอเตอร์ปั้ม เอ็นจิเนียริ่ง 9,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
68 กิจชัยเจริญเทรดดิ้ง (2002) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
69 กิจดำรง อะกริซัพพลาย 1,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
70 กิจถาวร(น่าน)1994 500,000 น่าน เมืองน่าน
71 กิจพัฒนายนต์ 1999 800,000 นครสวรรค์ ลาดยาว
72 กิจไพศาล อินเตอร์เทรด 1,000,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ
73 กิจศิริวัสดุภัณฑ์ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
74 กิจสมบูรณ์ พัฒนา 5,000,000 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี
75 กิจเสรี อินเตอร์เนชั่นแนล 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
76 กิจอาคม 5,000,000 ลำพูน ป่าซาง
77 กิตติกมลแทรกเตอร์ 1,000,000 อำนาจเจริญ ชานุมาน
78 กิตติยนต์ กรุ๊ป 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
79 กินใจ 12,500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
80 กิมเซ้งพาณิชย์ 300,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
81 กิมไหล่การหล่อและการช่าง (2015) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
82 กิ้มเอ้ง 2007 3,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
83 กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
84 กีรติ เอ็นเทอร์ไพรส์ 1,000,000 พะเยา เชียงคำ
85 กู๊ดดี้ แมชชีนนารี แอนด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
86 กู๊ดมอร์นิ่ง อะกริคัลเจอร์ แอนด์ ทูลส์ 5,000,000 ลพบุรี โคกสำโรง
87 กู๊ดส์บี เทรดดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
88 เกตุสิริ เซอร์วิส 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
89 เกทเวย์ อีควิปเมนท์ 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
90 เกรซไทย อินเตอร์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
91 เกรทโทรนิกซ์ 500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
92 เกรทเวลล์ เทรดดิ้ง 500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
93 เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง 1,040,000 สงขลา หาดใหญ่
94 เกรียงไกร โลหะกิจ 4,000,000 เชียงใหม่ ฝาง
95 เกษตร กรีน ฟูดส์ 500,000 นครราชสีมา พระทองคำ
96 เกษตร เคมีภัณฑ์ 3,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
97 เกษตร ทูลส์ 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
98 เกษตร เอ.เค. เฟอร์ติไลเซอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
99 เกษตรกรรมไทย (2018) 1,000,000 นครราชสีมา วังน้ำเขียว
100 เกษตรกลวิธาน 1,000,000 ชัยนาท เมืองชัยนาท

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ