รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 168 ขนส่งออยล์ 5,000,000 สระบุรี แก่งคอย
2 168 ปิโตรเลียม 1,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
3 289 ปิโตรเลียม พลัส 500,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
4 3เอ็ม คอนสตรัคชั่น 4,000,000 ขอนแก่น ชุมแพ
5 4 พี ปิโตรเลียม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
6 88 ปิโตรเลียมเซลส์ 200,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
7 89 ลูบริเคทติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 4,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
8 9887 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
9 ก.เสรียะลา 5,000,000 ยะลา เมืองยะลา
10 ก.เสรียะลา 5,000,000 ยะลา เมืองยะลา
11 กตัญชลี ออยล์ 5,000,000 บุรีรัมย์ บ้านกรวด
12 กมลพรรณออยล์ 5,000,000 พิจิตร สากเหล็ก
13 กรกต 66 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
14 กรกมล รุ่งเรือง ออยล์ 3,000,000 ระยอง เขาชะเมา
15 กรกล้าเอก 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
16 กรีน ไดนามิก คอนเซาท์แทนต์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
17 กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค 5,000,000 สงขลา หาดใหญ่
18 กรีนเพาเวอร์ ออยล์ 2,800,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
19 กรีนเพาเวอร์ปิโตรเลียม 50,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
20 กฤตภณ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควน 550,000 ชุมพร สวี
22 ก้องกิ่มเฮง ปิโตรเลียม 5,000,000 กระบี่ คลองท่อม
23 กังวาลบริการและบุตร 1,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
24 กังวาลและบุตร ซีเนอร์จี้ 8,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
25 กังหันลม ปิโตรเลียม 2,000,000 สระบุรี เสาไห้
26 กัญญาออยล์ 195 500,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต
27 กันต์ภรณ์ ปิโตรเลียม 700,000 นครนายก เมืองนครนายก
28 กัสโต รีซอร์สเซส 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
29 กาญจน์ไกรร่วมทุนเพื่อชุมชน 1,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
30 กาญจนชัย ลูบริแคนท์ 3,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
31 กาเดียน ออยล์ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
32 กำแพงเพชรยนต์ภัณฑ์ 3,500,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
33 กิจเจริญแก๊สแอนด์ซัพพลายส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
34 กิจเจริญปิโตรเลียม 4,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
35 กิจถาวร 2018 20,000,000 สงขลา หาดใหญ่
36 กิต ปิโตรเลียม 5,000,000 ตรัง ห้วยยอด
37 กิตญาดา ปิโตรเลียม 1,000,000 ตาก แม่สอด
38 กิตตินันท์ปิโตรเลียม 1,000,000 จันทบุรี สอยดาว
39 กิตติพัชนีภัณฑ์ 3,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
40 กิตติภพริชะพรรณ 1,000,000 สระแก้ว อรัญประเทศ
41 กิตติรักษ์ออยล์ 1,000,000 ลพบุรี โคกสำโรง
42 กิติรัตน์ออยล์ 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง
43 กิมฮ้งบ้านบึง ปิโตรเลียม 3,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
44 กิเลน กรุ๊ป 5,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
45 กู้เกียรติบริการ หนองหิน (2002) 2,000,000 เลย หนองหิน
46 กู๊ด ฟิวเจอร์ มาร์เก๊ตติ้ง กรุ๊ป 1,000,000 นครปฐม สามพราน
47 กู๊ดซะอย่าง 5,000,000 ชลบุรี พานทอง
48 กู๊ดเดย์ปิโตรเทรดดิ้ง 3,385,000 ชัยนาท วัดสิงห์
49 กู๊ดออยล์ 88 5,000,000 สงขลา หาดใหญ่
50 เก่ง โฮลดิ้ง 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
51 เก่งกาจ ทรานสปอร์ต 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
52 เกณิกา 3,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
53 เกรท ตาวักกัล เทรดดิ้ง 1,000,000 นราธิวาส สุไหงโก-ลก
54 เกริกทรัพย์ ปิโตรเลียม 1,000,000 สระบุรี บ้านหมอ
55 เกศรินทร์ ออยล์ 500,000 ชุมพร เมืองชุมพร
56 เกษมพร 10,000,000 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์
57 เกาะคาการปิโตรเลียม 2,000,000 ลำปาง เกาะคา
58 เกียงกู่ 1,000,000 นครปฐม สามพราน
59 เกียรติก้องปรีดา 100,000 กระบี่ เขาพนม
60 เกียรติตะวัน ปิโตรเลียม 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
61 เกียรติอมร 1,000,000 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
62 เกี่ยวข้องการค้าและการเกษตร 1,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
63 แกรนด์ เอเชีย มาร์เก็ตติ้ง 5,000,000 สงขลา หาดใหญ่
64 แก้วบริการ 2549 1,000,000 สุโขทัย กงไกรลาศ
65 แก้วสุริยา 2,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
66 โกรท ปิโตรเลียม 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
67 โกลบอล ปิโตรเลียม 5,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
68 โกลบอล เอเนอร์ยี ออบิท 5,000,000 ระยอง บ้านฉาง
69 ไก่แก้ว อินเตอร์เนชันแนล 1,000,000 กระบี่ ลำทับ
70 ขอนแก่น เอส.เอส.เซอร์วิส 500,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
71 ขาณุมงคลออยล์ 4,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
72 ขุมทรัพย์ เงินต่อยอด 5,000,000 กาฬสินธุ์ ยางตลาด
73 เขากอบ ปิโตรเลียม 2,000,000 ตรัง ห้วยยอด
74 เขาแก้วปิโตรเลียม 30,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
75 เขาลูกช้างบริการ 250,000 เพชรบุรี ท่ายาง
76 ไข่มุกออยล์ แอนด์ แอสฟัลต์ 2,000,000 สงขลา หาดใหญ่
77 คงคา ออยล์ กรุ๊ป 6,000,000 สงขลา หาดใหญ่
78 คงคาทอง 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
79 คงคาปิโตรเลียม 300,000 นครศรีธรรมราช นบพิตำ
80 คชา อินดัสตรี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
81 คร๊อกโคไดส์ โอไอแอล 2,000,000 พิจิตร บึงนาราง
82 ครัยโอเทค ดีเวลลอปเมนท์ 50,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
83 ครัยโอไทย 190,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
84 คราวน์ โลแกน ปิโตรเลียม 4,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
85 คลังน้ำมันออสซี่ออยล์ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
86 คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
87 ควนกาหลง เอ็นเนอร์ยี่ 1,500,000 สตูล ควนกาหลง
88 ควอเตอร์ เท็น 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
89 คอนตินั่ม พี.อี. 1,000,000 นครปฐม นครชัยศรี
90 คอมเมอร์เชียล โกรท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
91 คันนาและเขตที่ 9,500,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
92 ค้าพลังงาน 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
93 คำชะอีเซอร์วิส 1,000,000 มุกดาหาร คำชะอี
94 คิง ออยล์ 2001 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
95 คิงส์ ก็อด เพาเวอร์ 5,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
96 คิดก้าวไกล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
97 คินท์ เอ็นเนอร์จี 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
98 คีน เจนเนอเรชั่น 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
99 คีนเวิล์ดไวด์ 5,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
100 คุณอนันท์บริการ 35,000,000 ชลบุรี ศรีราชา

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ