รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 199 อยุธยาการกลึงโลหะกิจ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท 199 อยุธยาการกลึงโลหะกิจ จำกัด
3 21 ค้าเหล็ก 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท 21 ค้าเหล็ก จำกัด
4 3 ป.สตีล แอนด์ ซัพพลาย 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท 3 ป.สตีล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
5 3 เอ็ม เมททอล 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท 3 เอ็ม เมททอล จำกัด
6 345 ค้าเหล็ก 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท 345 ค้าเหล็ก จำกัด
7 3ป. เจริญโลหะกิจ 2,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด
8 3เอ็ม ดีวีล๊อปเม้นท์ 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3เอ็ม ดีวีล๊อปเม้นท์
9 8 ดีเซ็มเบอร์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท 8 ดีเซ็มเบอร์ จำกัด
10 89 ยูส คาร์ 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 89 ยูส คาร์ จำกัด
11 ก. กิจเจริญอลูมิเนียมเส้น 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ก. กิจเจริญอลูมิเนียมเส้น จำกัด
12 ก. วัตถกิจ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ก. วัตถกิจ จำกัด
13 ก.ธนวัฒน์ เมทอล 15,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ก.ธนวัฒน์ เมทอล จำกัด
14 กงไกร สตีล 88,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
15 กนกวรรณ วัสดุภัณฑ์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ วัสดุภัณฑ์
16 กนกวรรณ เซ็นเตอร์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ เซ็นเตอร์
17 กนกวรรณ เมททัล 2001 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ เมททัล 2001
18 กมลลักษณ์ อลูมินั่ม 5,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท กมลลักษณ์ อลูมินั่ม จำกัด
19 กมลไช โซลูชั่น 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท กมลไช โซลูชั่น จำกัด
20 กรกช อินเตอร์เทรด (2000) 3,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท กรกช อินเตอร์เทรด (2000) จำกัด
21 กระบี่ ค้าเหล็ก 2,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ ค้าเหล็ก จำกัด
22 กรีน ฟอเรสท์ (2012) 33,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน ฟอเรสท์ (2012) จำกัด
23 กรุงธนเจริญค้าเหล็ก 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงธนเจริญค้าเหล็ก
24 กรุงธนเจริญค้าเหล็ก 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงธนเจริญค้าเหล็ก จำกัด
25 กรุงเทพค้าเหล็ก (กบินทร์บุรี) 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท กรุงเทพค้าเหล็ก (กบินทร์บุรี) จำกัด
26 กรุงเทพตาปูและลวด 40,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพตาปูและลวด จำกัด
27 กรุงเทพผลิตเหล็กค้าวัสดุ 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็กค้าวัสดุ จำกัด
28 กรุงเทพวิศวกิจสตีล 5,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท กรุงเทพวิศวกิจสตีล จำกัด
29 กรุงเทพศูนย์รวมเหล็ก 1,250,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพศูนย์รวมเหล็ก จำกัด
30 กรุงเทพเม็ททัลเวอคซ์ 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพเม็ททัลเวอคซ์ จำกัด
31 กรุงเทพเหล็กกล้า 300,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด
32 กรุงเทพโลหะภัณฑ์ 1993 800,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพโลหะภัณฑ์ 1993
33 กฤติน โลหะภัณฑ์ 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กฤติน โลหะภัณฑ์ จำกัด
34 กฤษกร ค้าเหล็ก 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษกร ค้าเหล็ก
35 กฤษณพรรณ มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กฤษณพรรณ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
36 กฤษดา สตีล 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฤษดา สตีล จำกัด
37 กล่องเงิน กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กล่องเงิน กรุ๊ป จำกัด
38 กลางดง สตีล 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท กลางดง สตีล จำกัด
39 กล๊าสม่า คอร์ปอร์เรชั่น 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กล๊าสม่า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
40 ก้วง โลหะกิจ 2,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้วง โลหะกิจ
41 กวงตง นันเฟอรัสเมทัล(ไทยแลนด์) 3,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงตง นันเฟอรัสเมทัล(ไทยแลนด์) จำกัด
42 กวงหมิง ค้าเหล็ก 3,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหมิง ค้าเหล็ก
43 กวงหมิง ค้าเหล็ก 3,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กวงหมิง ค้าเหล็ก จำกัด
44 กวงฮั้วพานิช 50,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด
45 กวงเลซิน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอไพรซ์ 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงเลซิน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอไพรซ์ จำกัด
46 กว้างง่วนเส็งจั่น 1,200,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กว้างง่วนเส็งจั่น
47 ก้องเจริญกิจ สตีล 3,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องเจริญกิจ สตีล
48 กันเองเจริญช่าง 2001 2,000,000 น้ำโสม อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันเองเจริญช่าง 2001
49 กัลลวิศว์ เทคโนโลยี่ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลลวิศว์ เทคโนโลยี่ แอนด์ ซัพพลาย
50 กาญจนไพบูลย์ 1,100,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนไพบูลย์ จำกัด
51 การิสมาร์ เมทอล เซอร์วิส 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท การิสมาร์ เมทอล เซอร์วิส จำกัด
52 ก้าวเจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ก้าวเจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
53 กิ๋งเตียง สแตนเลส 8,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ๋งเตียง สแตนเลส จำกัด
54 กิจการุณย์ สตีล 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการุณย์ สตีล
55 กิจดำรง สตีล 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจดำรง สตีล
56 กิจธิพร 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจธิพร จำกัด
57 กิจมงคลสตีล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กิจมงคลสตีล จำกัด
58 กิจยืนยง 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจยืนยง จำกัด
59 กิจรุ่งเรือง ค้าเหล็ก 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง ค้าเหล็ก
60 กิจรุ่งเรือง เมืองเหล็ก 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง เมืองเหล็ก
61 กิจวัฒนสิน 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจวัฒนสิน จำกัด
62 กิจสยามสตีลบาร์ส 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท กิจสยามสตีลบาร์ส จำกัด
63 กิจเจริญ (เจริญเมือง) 500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจเจริญ (เจริญเมือง) จำกัด
64 กิจเจริญค้าเหล็ก (2550) 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจเจริญค้าเหล็ก (2550) จำกัด
65 กิจไพศาลค้าเหล็ก (1997) 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพศาลค้าเหล็ก (1997)
66 กิ้มชองฮินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 15,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มชองฮินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
67 กิมบ้วนเซ้ง (1999) 5,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมบ้วนเซ้ง (1999)
68 กิ้มย่งเฮง 4,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ้มย่งเฮง
69 กิ้มย่งเฮงสตีล 4,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท กิ้มย่งเฮงสตีล จำกัด
70 กิ้มย่งใช้สตีล 4,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มย่งใช้สตีล จำกัด
71 กิมฮงเส็ง 1,250,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมฮงเส็ง
72 กิ้มเฮงเชียง 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มเฮงเชียง จำกัด
73 กิ้มเฮงเชียง เม็ททอล 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มเฮงเชียง เม็ททอล จำกัด
74 กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า 350,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จำกัด
75 กุนทอง นำชัย 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กุนทอง นำชัย จำกัด
76 กุลนาถ ไมนิ่ง 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กุลนาถ ไมนิ่ง จำกัด
77 กุสุมา ค้าเศษเหล็ก 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กุสุมา ค้าเศษเหล็ก จำกัด
78 กู๊ดวิล แมชชิน 2,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด
79 กู๊ดส์ ทรี อินโนเวทีฟ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดส์ ทรี อินโนเวทีฟ จำกัด
80 กู๊ดไทม์ เมทัล เพสท์ 9,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท กู๊ดไทม์ เมทัล เพสท์ จำกัด
81 คชา 11 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท คชา 11 จำกัด
82 คณาธร อินเตอร์เทรด 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท คณาธร อินเตอร์เทรด จำกัด
83 คณิตสตีล 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท คณิตสตีล จำกัด
84 ครอคูต้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครอคูต้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
85 ครองสิน สตีล 2,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ครองสิน สตีล จำกัด
86 คริสตัล สเตนเลส กรุ๊ป 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท คริสตัล สเตนเลส กรุ๊ป จำกัด
87 คลอง 3 เมททอลกลาส 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท คลอง 3 เมททอลกลาส จำกัด
88 คลองแหค้าเหล็ก 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท คลองแหค้าเหล็ก จำกัด
89 คลังวัสดุ เซ็นเตอร์ 300,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังวัสดุ เซ็นเตอร์
90 คลังอลูมิเนียม 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท คลังอลูมิเนียม จำกัด
91 คลังเหล็ก สงขลา 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท คลังเหล็ก สงขลา จำกัด
92 คลังเหล็กสยาม 200,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเหล็กสยาม
93 คลาสสิค อาร์ท คอเล็คชั่น 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คลาสสิค อาร์ท คอเล็คชั่น จำกัด
94 คลาสส์เทค โมลด์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คลาสส์เทค โมลด์ จำกัด
95 ควอลิตี้ เฟรม เมทัล 4,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอลิตี้ เฟรม เมทัล จำกัด
96 คอนสตีล 6,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท คอนสตีล จำกัด
97 คอนส์ มัลติเทรด 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนส์ มัลติเทรด จำกัด
98 คอนเนคซ์ ดีไซน์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คอนเนคซ์ ดีไซน์ จำกัด
99 คอนเน็คท์ดอท 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท คอนเน็คท์ดอท จำกัด
100 คอปเปอร์ ลิงค์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คอปเปอร์ ลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
101 คอร์ เทค ดีไซน์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท คอร์ เทค ดีไซน์ จำกัด
102 คอร์ซฟ็อก เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็กซ์เพอทีส เซอร์วิสเซส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คอร์ซฟ็อก เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็กซ์เพอทีส เซอร์วิสเซส จำกัด
103 คอร์ไดมอน 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอร์ไดมอน จำกัด
104 คันธี เทค 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คันธี เทค จำกัด
105 คาลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล 20,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท คาลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
106 คาสโม่ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง 3,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คาสโม่ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
107 คาสโมล 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท คาสโมล จำกัด
108 คาเนมัทสุ (ประเทศไทย) 14,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คาเนมัทสุ (ประเทศไทย) จำกัด
109 คาเนมิทซึ (ประเทศไทย) 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คาเนมิทซึ (ประเทศไทย) จำกัด
110 คาเมลเลีย เมทัล (ประเทศไทย) 150,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คาเมลเลีย เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
111 ค้าเหล็กไทย 340,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด
112 คาโต้ เมทัลส์ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คาโต้ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
113 ค้าไม้ไทย 1,200,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าไม้ไทย
114 คำพัน สแตนเลส ฮาร์ดแวร์ 2018 1,000,000 วังสะพุง เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำพัน สแตนเลส ฮาร์ดแวร์ 2018
115 คินโซคุ(ไทยแลนด์) 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท คินโซคุ(ไทยแลนด์) จำกัด
116 คิม เทค 10,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คิม เทค จำกัด
117 คิมจั้วสตีล 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท คิมจั้วสตีล จำกัด
118 คิมอัน สเปเชียลตี้ เมทัล (ประเทศไทย) 20,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คิมอัน สเปเชียลตี้ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
119 คิมเส็งค้าเหล็ก 6,250,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท คิมเส็งค้าเหล็ก จำกัด
120 คิมเฮง โลหะ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท คิมเฮง โลหะ จำกัด
121 คิสไวร โลตัส 16,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คิสไวร โลตัส จำกัด
122 คีตะ พาร์ท 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท คีตะ พาร์ท จำกัด
123 คีรี 2560 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท คีรี 2560 จำกัด
124 คุงหมิง สตีล 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คุงหมิง สตีล จำกัด
125 คุงเจริญสเตนเลส 5,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท คุงเจริญสเตนเลส จำกัด
126 คุงเจริญโลหะกิจ 5,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท คุงเจริญโลหะกิจ จำกัด
127 คุณธรรมฟิตติ้ง 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณธรรมฟิตติ้ง
128 คุ้มเหล็ก 1,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม บริษัท คุ้มเหล็ก จำกัด
129 คูณทรัพย์โลหะกิจ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท คูณทรัพย์โลหะกิจ จำกัด
130 คูณทวีทรัพย์ สตีล 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท คูณทวีทรัพย์ สตีล จำกัด
131 ง้วนค้าเหล็ก 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ง้วนค้าเหล็ก จำกัด
132 ง่วนฮงพาณิชย์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนฮงพาณิชย์
133 ง้วนเช็งทรัพย์สถิต 4,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ง้วนเช็งทรัพย์สถิต จำกัด
134 ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) จำกัด
135 ง้วนเซ้ง มิลเลี่ยนแนร์ กรุ๊ป 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ง้วนเซ้ง มิลเลี่ยนแนร์ กรุ๊ป จำกัด
136 จงมีทรัพย์ สตีล 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท จงมีทรัพย์ สตีล จำกัด
137 จรัญการช่าง 2016 1,000,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญการช่าง 2016
138 จอมทอง พรีอุส โกลบอล เทรด 100,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จอมทอง พรีอุส โกลบอล เทรด จำกัด
139 จักรพรรดิ์ สตีล เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท จักรพรรดิ์ สตีล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
140 จักรวาลมณฑลโลหะกิจ 2,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท จักรวาลมณฑลโลหะกิจ จำกัด
141 จักรินทิพสตีล 5,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท จักรินทิพสตีล จำกัด
142 จังเหรียญทองโลหะ 500,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จังเหรียญทองโลหะ
143 จันทบุรีค้าเหล็ก 3,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีค้าเหล็ก
144 จารุรังสีพาณิชย์ 600,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุรังสีพาณิชย์
145 จารุอุดมโลหะกิจ 4,200,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุอุดมโลหะกิจ
146 จารุเมือง สตีล 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท จารุเมือง สตีล จำกัด
147 จิ่งฮงฮวดค้าเหล็ก 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท จิ่งฮงฮวดค้าเหล็ก จำกัด
148 จิ่งเฮงฮวด 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ่งเฮงฮวด
149 จิณณภัทรโลหะภัณฑ์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท จิณณภัทรโลหะภัณฑ์ จำกัด
150 จิตรณรงค์ อลูมิเนียม 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท จิตรณรงค์ อลูมิเนียม จำกัด
151 จิตรมณี อลูมิเนียม 1,000,000 บางกล่ำ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรมณี อลูมิเนียม
152 จิตรเจริญสุข 200,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเจริญสุข
153 จิ้น จัง (ไทยแลนด์) 10,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท จิ้น จัง (ไทยแลนด์) จำกัด
154 จินดา เมทัล โปรดักส์ 4,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จินดา เมทัล โปรดักส์ จำกัด
155 จินฮุ้ย นอนเฟอรัส เมทัล 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท จินฮุ้ย นอนเฟอรัส เมทัล จำกัด
156 จินเซิ่ง สตีล 40,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จินเซิ่ง สตีล จำกัด
157 จินเถียน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จินเถียน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
158 จิบฮงโลหะกิจ 500,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบฮงโลหะกิจ
159 จิรรัชดาการ 20,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท จิรรัชดาการ จำกัด
160 จิรสิน เมทัล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จิรสิน เมทัล จำกัด
161 จิวซุ่นง้วน 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวซุ่นง้วน
162 จิวบักฮ้งสตีล 10,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท จิวบักฮ้งสตีล จำกัด
163 จิวเป็งเซ้ง 800,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเป็งเซ้ง
164 จิวเอี๋ยวฮง 19,600,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเอี๋ยวฮง
165 จี.เอ็ม.ดับบลิว. ซัพพลาย 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท จี.เอ็ม.ดับบลิว. ซัพพลาย จำกัด
166 จีเนียส เทค เทรดดิ้ง 85,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเนียส เทค เทรดดิ้ง จำกัด
167 จีเอ็ม สตีล 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท จีเอ็ม สตีล จำกัด
168 จีเอ็ม เทค โปรดักส์ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท จีเอ็ม เทค โปรดักส์ จำกัด
169 จีเอสไอ เจเนอรัล เซอร์วิส อินดัสเทรียล 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท จีเอสไอ เจเนอรัล เซอร์วิส อินดัสเทรียล จำกัด
170 จึงมีผลบุญ 5,000,000 บรบือ มหาสารคาม บริษัท จึงมีผลบุญ จำกัด
171 จึงเจริญ เมททัล 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท จึงเจริญ เมททัล จำกัด
172 จึงใช่ฮะ 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จึงใช่ฮะ
173 จือหยี้ คลีนซิ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จือหยี้ คลีนซิ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
174 จุฑาวรรณ สตีล 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จุฑาวรรณ สตีล จำกัด
175 จู้ เฉิง ฟู้ กรุ๊ป 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท จู้ เฉิง ฟู้ กรุ๊ป จำกัด
176 ฉะเชิงเทราค้าเหล็ก 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ฉะเชิงเทราค้าเหล็ก จำกัด
177 ฉื่อ จิ้น ฮั้ว 20,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉื่อ จิ้น ฮั้ว
178 ช. ชัยมงคล สตีล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ช. ชัยมงคล สตีล จำกัด
179 ช. เกียรติ์ สตีล 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ช. เกียรติ์ สตีล จำกัด
180 ช.กิจเจริญโลหะภัณฑ์ 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กิจเจริญโลหะภัณฑ์
181 ช.ชญากิจ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ช.ชญากิจ จำกัด
182 ช.พูนทรัพย์สตีล 500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พูนทรัพย์สตีล
183 ช.มนชัยกิจ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ช.มนชัยกิจ จำกัด
184 ช.รุ่งเรือง เมทัลชีท 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ช.รุ่งเรือง เมทัลชีท จำกัด
185 ช.วิวัฒน์ 2,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิวัฒน์
186 ช.สยามสุริยะ 18,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ช.สยามสุริยะ จำกัด
187 ช.เกรียงไกร พร็อพเพอร์ตี้ 50,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ช.เกรียงไกร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
188 ช.เรืองชัยโลหะกิจ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เรืองชัยโลหะกิจ
189 ชนก อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ชนก อินเตอร์เทรด จำกัด
190 ชนวิริยะ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนวิริยะ
191 ชนะประทานค้าเหล็ก 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ชนะประทานค้าเหล็ก จำกัด
192 ชนะสตีล 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนะสตีล จำกัด
193 ชมพรภัณฑ์เมทัลชีท 5,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ชมพรภัณฑ์เมทัลชีท จำกัด
194 ชลนภัทร ซัพพลาย 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชลนภัทร ซัพพลาย จำกัด
195 ชลบุรี ศรีเจริญโลหะ 150,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชลบุรี ศรีเจริญโลหะ จำกัด
196 ชวการโลหะกิจ (บ้านอำเภอ) 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท ชวการโลหะกิจ (บ้านอำเภอ) จำกัด
197 ชั้งฮวดสตีล (1992) 50,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ชั้งฮวดสตีล (1992) จำกัด
198 ชั้งฮวดโลหะภัณฑ์ 8,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้งฮวดโลหะภัณฑ์
199 ชั้งเฮงหลี 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้งเฮงหลี
200 ชัยชนินทร์เมทัล 15,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยชนินทร์เมทัล จำกัด
201 ชัยดำรง สตีล 7,400,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ชัยดำรง สตีล จำกัด
202 ชัยประเสริฐ สแตนเลส 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ชัยประเสริฐ สแตนเลส จำกัด
203 ชัยพฤกษ์เม็ททอล 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์เม็ททอล
204 ชัยพัฒนาโลหะภัณฑ์ 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒนาโลหะภัณฑ์
205 ชัยภูมิค้าเหล็ก 5,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิค้าเหล็ก
206 ชัยมงคลเหล็กกล้า 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยมงคลเหล็กกล้า จำกัด
207 ชัยรัตน์ อลูมิเนียม 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ชัยรัตน์ อลูมิเนียม จำกัด
208 ชัยสุพัฒน์ 50,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด
209 ชัยสุภณ 10,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยสุภณ จำกัด
210 ชัยเจริญ ค้าเหล็ก 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยเจริญ ค้าเหล็ก จำกัด
211 ชัยเจริญ แม่สอด สตีล 5,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญ แม่สอด สตีล
212 ชัยเจริญสตีล 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยเจริญสตีล จำกัด
213 ชัยเสริม สตีล 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยเสริม สตีล จำกัด
214 ชัยโรจน์มงคล 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโรจน์มงคล
215 ชา กรุ๊ป 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชา กรุ๊ป จำกัด
216 ช้างทัดงา 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ช้างทัดงา จำกัด
217 ชางหมิง ซีไลน์ แอนด์ ยิปซั่มบอร์ด 2,000,000 บางกล่ำ สงขลา บริษัท ชางหมิง ซีไลน์ แอนด์ ยิปซั่มบอร์ด จำกัด
218 ช้างเผือกเมทัล 3,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ช้างเผือกเมทัล จำกัด
219 ช้างแดง แมนูแฟคเจอริ่ง 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ช้างแดง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
220 ช้างใหญ่เจเอส 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ช้างใหญ่เจเอส จำกัด
221 ชาญกิจอุตสาหกรรม 500,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจอุตสาหกรรม
222 ชาญชวิน โลหะภัณฑ์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชาญชวิน โลหะภัณฑ์ จำกัด
223 ชาญรุ่งเรืองโลหะการไฟฟ้า 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชาญรุ่งเรืองโลหะการไฟฟ้า จำกัด
224 ชิ่งหลิน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชิ่งหลิน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
225 ชิน สตีล (ประเทศไทย) 70,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
226 ชินชิติ 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ชินชิติ จำกัด
227 ชินาธิป สตีล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชินาธิป สตีล จำกัด
228 ชินเวศน์ (1990) 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินเวศน์ (1990) จำกัด
229 ชินเวศน์ คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินเวศน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
230 ชินโช เมทัลส์ (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินโช เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
231 ชื่นสุพันธรัตน์ 200,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นสุพันธรัตน์
232 ชุมพรค้าเหล็ก 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท ชุมพรค้าเหล็ก จำกัด
233 ชุมพรตั้งฮวดหลี 20,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
234 ชุมพวงค้าเหล็ก 1,000,000 ชุมพวง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพวงค้าเหล็ก
235 ชุมสวัสดิ์โลหะกิจ 1,500,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมสวัสดิ์โลหะกิจ
236 ชุมเสริม 11,640,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ชุมเสริม
237 ชุมเสริมไทย 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุมเสริมไทย จำกัด
238 ชูสุนทร 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชูสุนทร จำกัด
239 ชโนทัยวัฒนา 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชโนทัยวัฒนา จำกัด
240 ซ.ประเสริฐ รุ่งเรือง 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซ.ประเสริฐ รุ่งเรือง จำกัด
241 ซ้งหลี สตีล 4,800,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซ้งหลี สตีล จำกัด
242 ซ้อภาค้าเหล็ก 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ซ้อภาค้าเหล็ก จำกัด
243 ซัน บีม สตีล 10,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซัน บีม สตีล จำกัด
244 ซัน สตีล 2015 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ซัน สตีล 2015 จำกัด
245 ซัน เมทัล เวิร์ค 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ซัน เมทัล เวิร์ค จำกัด
246 ซันนี่ แวน(ไทยแลนด์) 2,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซันนี่ แวน(ไทยแลนด์) จำกัด
247 ซันเทคสตีล 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ซันเทคสตีล จำกัด
248 ซันเทคสตีลเวิคส์ 400,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด
249 ซันแฟลก อะเบรซีฟ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันแฟลก อะเบรซีฟ จำกัด
250 ซันโคะ คินโซคุ (ประเทศไทย) 3,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ซันโคะ คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัด
251 ซาคาคิบาระ เอเชีย 6,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาคาคิบาระ เอเชีย จำกัด
252 ซาคูมะ (ประเทศไทย) 200,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซาคูมะ (ประเทศไทย) จำกัด
253 ซาวอย เทรดดิ้ง 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ซาวอย เทรดดิ้ง จำกัด
254 ซิง ฮะ ฮวด ค้ากระจก 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิง ฮะ ฮวด ค้ากระจก จำกัด
255 ซิงฟู่ เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิงฟู่ เทรดดิ้ง จำกัด
256 ซิงห์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,500,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงห์ เอ็นเตอร์ไพรส์
257 ซิงเจริญสตีล 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิงเจริญสตีล จำกัด
258 ซิงเจีย 103,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ซิงเจีย จำกัด
259 ซิตี้ สตีล 59,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด
260 ซิตี้พาร์คสตีล 20,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ซิตี้พาร์คสตีล จำกัด
261 ซิน เซิ่ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ซิน เซิ่ง จำกัด
262 ซินหยวน แรร์เอิร์ท (ประเทศไทย) 750,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินหยวน แรร์เอิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
263 ซินเซียร์ แม็ททีเรียล ซัพพลาย 500,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเซียร์ แม็ททีเรียล ซัพพลาย
264 ซินเนอร์จี้ ซัพพลาย 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซินเนอร์จี้ ซัพพลาย จำกัด
265 ซิมโก้ เมทัล 11,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ซิมโก้ เมทัล จำกัด
266 ซิลเวอร์ พาร์ท เมทัล 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ซิลเวอร์ พาร์ท เมทัล จำกัด
267 ซี ที ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล 6,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี ที ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
268 ซี อาร์ เอ็ม โมชั่นกรุ๊ป 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี อาร์ เอ็ม โมชั่นกรุ๊ป จำกัด
269 ซี เทรด (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซี เทรด (ประเทศไทย) จำกัด
270 ซี เอ็น เมทัลชีท 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซี เอ็น เมทัลชีท จำกัด
271 ซี เอ็น เอส อาร์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็น เอส อาร์
272 ซี เอ็ม ซี สตีลเทรดดิ้ง 25,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี เอ็ม ซี สตีลเทรดดิ้ง จำกัด
273 ซี เอส พี เทรดดิ้ง 400,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี เอส พี เทรดดิ้ง จำกัด
274 ซี เอส เจ สตีล แอนด์ ไวร์เมช 7,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ซี เอส เจ สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด
275 ซี แอนด์ ซี เอ็นจิเนีย 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี แอนด์ ซี เอ็นจิเนีย จำกัด
276 ซี. พลัส สตีล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ซี. พลัส สตีล จำกัด
277 ซี. เค. เอส. โลหะกิจ 5,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี. เค. เอส. โลหะกิจ จำกัด
278 ซี.ที.เค.สตีล คอร์ปอเรชั่น 10,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซี.ที.เค.สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
279 ซี.วี.ซี คอยล์ เซ็นเตอร์ 4,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.วี.ซี คอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
280 ซี.วี.อาร์.สตีล กรุ๊ป 3,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ซี.วี.อาร์.สตีล กรุ๊ป จำกัด
281 ซี.เค.ซี แก๊ส แอนด์ ออยล์ 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ซี แก๊ส แอนด์ ออยล์
282 ซี.เอ.ที. เทคโนโลยี 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ซี.เอ.ที. เทคโนโลยี จำกัด
283 ซี.เอ.พี.สตีล 2,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซี.เอ.พี.สตีล จำกัด
284 ซี.เอ.โกลบอล แสตนเลส 170,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอ.โกลบอล แสตนเลส จำกัด
285 ซี.เอช.เอช.สตีล เซ็นเตอร์ 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอช.เอช.สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
286 ซี.เอ็น.สตีล อิมปอร์ต 20,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซี.เอ็น.สตีล อิมปอร์ต จำกัด
287 ซี.เอ็น.เค. พรอซเพอรัช 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี.เอ็น.เค. พรอซเพอรัช จำกัด
288 ซี.เอ็ม.สตีล แอนด์ ไวร์ 5,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท ซี.เอ็ม.สตีล แอนด์ ไวร์ จำกัด
289 ซี.เอส. เมคคานิคอลทิวป์ซัพพลาย 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ซี.เอส. เมคคานิคอลทิวป์ซัพพลาย จำกัด
290 ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ 600,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
291 ซี.เอส.สตีลเทค 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอส.สตีลเทค จำกัด
292 ซี.เอส.เอช.สตีล 100,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี.เอส.เอช.สตีล จำกัด
293 ซี.แอล.เค.แมชชีนเนอรี่ 3,500,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.เค.แมชชีนเนอรี่
294 ซีดีเอ็ม สตีล 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท ซีดีเอ็ม สตีล จำกัด
295 ซีดีแอนด์ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีดีแอนด์ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
296 ซี่ตงลี่ 500,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี่ตงลี่
297 ซีทีพี โกลบอล (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท ซีทีพี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
298 ซีทีอาร์ คาร์บอน 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีทีอาร์ คาร์บอน จำกัด
299 ซีทีเอส เบสท์เทค 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ซีทีเอส เบสท์เทค จำกัด
300 ซีนอน ซัพพลาย 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซีนอน ซัพพลาย จำกัด
301 ซีนิธ สตีล 4,500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีนิธ สตีล จำกัด
302 ซีพี โลหะกิจ 1,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท ซีพี โลหะกิจ จำกัด
303 ซีราสยาม 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซีราสยาม จำกัด
304 ซีวายเอ็มเมทอล 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวายเอ็มเมทอล
305 ซีเค ฮาร์โมไนซ์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซีเค ฮาร์โมไนซ์ จำกัด
306 ซีเจ ฮาร์ดแวร์ 3,000,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเจ ฮาร์ดแวร์
307 ซีเจ เมทัลกรุ๊ป 5,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ซีเจ เมทัลกรุ๊ป จำกัด
308 ซีเจซี ออโต้พาร์ท 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเจซี ออโต้พาร์ท
309 ซีเจสตีล อินเตอร์กรุ๊ป 5,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท ซีเจสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
310 ซีเมค คอมโมดิตีส์ สยาม 25,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเมค คอมโมดิตีส์ สยาม จำกัด
311 ซีเอช. เทอร์โม 150,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ซีเอช. เทอร์โม จำกัด
312 ซีเอชโลหะกิจ 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซีเอชโลหะกิจ จำกัด
313 ซีเอ็นเอ็น สตีล 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ซีเอ็นเอ็น สตีล จำกัด
314 ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด
315 ซีเอส เมทอล 600,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด
316 ซีเอสพี ไพพ์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซีเอสพี ไพพ์ จำกัด
317 ซีไอเอ คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ซีไอเอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
318 ซุปเปอร์ สตีล เซ็นเตอร์ 35,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซุปเปอร์ สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
319 ซุปเปอร์คอยล์ 5,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท ซุปเปอร์คอยล์ จำกัด
320 ซู ซุง เพลท สตีล 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซู ซุง เพลท สตีล จำกัด
321 ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) 431,848,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
322 ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ 420,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
323 ซูเปอร์ ไมนิ่ง 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซูเปอร์ ไมนิ่ง จำกัด
324 ฌอน โกลบอล 200,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฌอน โกลบอล จำกัด
325 ญาณเดช สตีล 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ญาณเดช สตีล จำกัด
326 ฐาวรกิจอลูมินั่ม 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท ฐาวรกิจอลูมินั่ม จำกัด
327 ฐิติโลหะภัณฑ์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติโลหะภัณฑ์
328 ฐิติไพศาล เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฐิติไพศาล เทรดดิ้ง จำกัด
329 ณ ชนกเอ็นเทอร์ไพรส์ กรุ๊พ 3,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ ชนกเอ็นเทอร์ไพรส์ กรุ๊พ
330 ณรงค์โชคโลหะกิจ 1,250,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์โชคโลหะกิจ
331 ณัฐฐา สตีล แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ณัฐฐา สตีล แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
332 ณัฐพลสตีล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลสตีล
333 ณัฐษาโลหะการ ริชโกลด์สตีล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐษาโลหะการ ริชโกลด์สตีล
334 ดรากอน (ชัยพฤกษ์) สตีล 3,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดรากอน (ชัยพฤกษ์) สตีล จำกัด
335 ดรากอน สตีล (วัชรพล) 3,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดรากอน สตีล (วัชรพล) จำกัด
336 ดรากอนสตีล 4,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ดรากอนสตีล จำกัด
337 ดวงมณี ค้าเหล็ก 4,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ดวงมณี ค้าเหล็ก จำกัด
338 ดอกคูณบุญตา 1,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกคูณบุญตา
339 ดับเบิ้ล สตีล 10,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ล สตีล จำกัด
340 ดับเบิ้ล เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ดับเบิ้ล เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
341 ดับเบิ้ลยู พี สตีล ซัพพลาย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ดับเบิ้ลยู พี สตีล ซัพพลาย จำกัด
342 ดับเบิ้ลยูทีแอนด์ซี ค้าโลหะ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดับเบิ้ลยูทีแอนด์ซี ค้าโลหะ จำกัด
343 ดาต้า สตีล 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ดาต้า สตีล จำกัด
344 ดาต้า เอ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้า เอ
345 ดิออน เมทัล แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิออน เมทัล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
346 ดี พี กลาส 3,300,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี พี กลาส
347 ดี เอช เมทัล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ดี เอช เมทัล จำกัด
348 ดี เอส เค สตีล แอนด์คอนกรีต 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี เอส เค สตีล แอนด์คอนกรีต จำกัด
349 ดี. สตีล 1884 เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี. สตีล 1884 เอ็นจิเนียริ่ง
350 ดี.ดี. แมททีเรียล 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดี.ดี. แมททีเรียล จำกัด
351 ดี.ดี.สตีล 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ดี.ดี.สตีล จำกัด
352 ดี.บี. เมททอล 2,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.บี. เมททอล จำกัด
353 ดี.เค.คณาเทค เพาเวอร์ซัพพลายส์ 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ดี.เค.คณาเทค เพาเวอร์ซัพพลายส์ จำกัด
354 ดี.เอ.สตีล เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.เอ.สตีล เทรดดิ้ง จำกัด
355 ดี.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดี.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
356 ดีที เทค เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 ภูเขียว ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีที เทค เอ็นจิเนียริ่ง
357 ดีที ไดมอนด์ อะเบรซีฟ 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีที ไดมอนด์ อะเบรซีฟ จำกัด
358 ดีเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง
359 ดีไลท์ เมทัล 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ดีไลท์ เมทัล จำกัด
360 ต.รุ่งโรจน์ทวีค้าเหล็ก 500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งโรจน์ทวีค้าเหล็ก
361 ต.วรคุณ 30,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ต.วรคุณ จำกัด
362 ตรัยพิทักษ์โลหะกิจ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรัยพิทักษ์โลหะกิจ
363 ตรีทิพย์โลหะการ (1992) 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ตรีทิพย์โลหะการ (1992) จำกัด
364 ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง 60,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
365 ตลาดนินจา 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ตลาดนินจา จำกัด
366 ตะวัน อาโกร คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวัน อาโกร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
367 ตะวันออกรุ่งเรือง 200,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
368 ตะวันออกสตีล 2,500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ตะวันออกสตีล จำกัด
369 ตะแกรงเหล็ก กรุงเทพ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ตะแกรงเหล็ก กรุงเทพ จำกัด
370 ตั้งฮ่งกี่ เทรดดิ้ง 133,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ตั้งฮ่งกี่ เทรดดิ้ง จำกัด
371 ตั้งฮวดหลี สตีล 5,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตั้งฮวดหลี สตีล จำกัด
372 ตัณฑกาญจน์ 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ตัณฑกาญจน์ จำกัด
373 ตันติ ออยล์ 1,000,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติ ออยล์
374 ต้า ชิน สตีล เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ต้า ชิน สตีล เทรดดิ้ง จำกัด
375 ตากสิน เทรดดิ้ง 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ตากสิน เทรดดิ้ง จำกัด
376 ต้าซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ต้าซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
377 ตาฟุ้ง แบบเหล็ก นั่งร้าน 1,000,000 มะขาม จันทบุรี บริษัท ตาฟุ้ง แบบเหล็ก นั่งร้าน จำกัด
378 ตาสี มิลเลอร์ แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ตาสี มิลเลอร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
379 ต้าหลง สตีล 201,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ต้าหลง สตีล จำกัด
380 ติ่ง ซิน สแตนเลส 22,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ติ่ง ซิน สแตนเลส จำกัด
381 ติ่งสตีลเซ็นเตอร์ 30,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ติ่งสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
382 ติณณภพ เทรดดิ้ง 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ติณณภพ เทรดดิ้ง จำกัด
383 ติละกะสตีล 4,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ติละกะสตีล จำกัด
384 ตุงคเศรษฐ์ 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุงคเศรษฐ์
385 ตุ้มค้าเหล็ก 600,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุ้มค้าเหล็ก
386 ตุยง ค้าเหล็ก 1,000,000 หนองจิก ปัตตานี บริษัท ตุยง ค้าเหล็ก จำกัด
387 ทรัพย์ เอส ซี 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ เอส ซี จำกัด
388 ทรัพย์ขวานทองมาร์เก็ตติ้งไทย 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ขวานทองมาร์เก็ตติ้งไทย จำกัด
389 ทรัพย์คงอยู่ บิวดิ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์คงอยู่ บิวดิ้ง จำกัด
390 ทรัพย์ถาวรค้าวัสดุ 40,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์ถาวรค้าวัสดุ จำกัด
391 ทรัพย์ทวี อินเตอร์เทรด 2019 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์ทวี อินเตอร์เทรด 2019 จำกัด
392 ทรัพย์ทวีพานิช 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ทรัพย์ทวีพานิช จำกัด
393 ทรัพย์ทวีโลหะ 2,500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีโลหะ
394 ทรัพย์ธานี โลหะกิจ (2018) 20,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ทรัพย์ธานี โลหะกิจ (2018) จำกัด
395 ทรัพย์นิยม วัสดุก่อสร้าง สุพรรณบุรี 10,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นิยม วัสดุก่อสร้าง สุพรรณบุรี
396 ทรัพย์บัวทองสตีล 4,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ทรัพย์บัวทองสตีล จำกัด
397 ทรัพย์พึงมี 2,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์พึงมี
398 ทรัพย์มาหา เทรดดิ้ง 15,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์มาหา เทรดดิ้ง จำกัด
399 ทรัพย์รุ่งเรือง สตีล 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง สตีล จำกัด
400 ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) 2,500,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด
401 ทรัพย์อนันต์ค้าเหล็ก 1,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ทรัพย์อนันต์ค้าเหล็ก จำกัด
402 ทรัพย์เจริญวัสดุก่อสร้าง 200,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เจริญวัสดุก่อสร้าง
403 ทรัพย์เพิ่มพูน สแตนเลส แอนด์ โปรดักส์พาร์ท 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูน สแตนเลส แอนด์ โปรดักส์พาร์ท
404 ทรัพย์เหล็กไทย 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์เหล็กไทย จำกัด
405 ทริป เปิ้ล ดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทริป เปิ้ล ดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
406 ทริปเปิ้ล เอ็ม เมททัล แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม เมททัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
407 ทริปเปิ้ล โอ เทรดดิ้ง 10,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ล โอ เทรดดิ้ง จำกัด
408 ทริพเพิล ดู 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทริพเพิล ดู จำกัด
409 ทรี อีโวลูชั่น 2,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ทรี อีโวลูชั่น จำกัด
410 ทรี แลนด์ โซลูชั่น 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรี แลนด์ โซลูชั่น จำกัด
411 ทรีนีตี้ไดนามิคคอร์ปอเรชั่น 86,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรีนีตี้ไดนามิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
412 ทรีโบร สตีล 1,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท ทรีโบร สตีล จำกัด
413 ทวิ สตีล เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทวิ สตีล เทรดดิ้ง จำกัด
414 ทวิน เมทัลชีท 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ทวิน เมทัลชีท จำกัด
415 ทวี ซัพพลายเออร์ 500,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวี ซัพพลายเออร์
416 ทวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
417 ทวี เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทวี เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
418 ทวีชัย สตีล 1,000,000 ท่าอุเทน นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัย สตีล
419 ทวีธนลาภสตีล 4,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทวีธนลาภสตีล จำกัด
420 ทวีนุสรณ์ 5,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท ทวีนุสรณ์ จำกัด
421 ทวีพรสตีล แอนด์ เซอร์วิส 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทวีพรสตีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
422 ทวีโชค พาณิช 300,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด
423 ทวีโชคสตีล 5,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีโชคสตีล
424 ทองทวีทรัพย์ สตีล 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทองทวีทรัพย์ สตีล จำกัด
425 ทองประภาค้าเหล็ก 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทองประภาค้าเหล็ก จำกัด
426 ทองพันชั่งโลหะกิจ (1993) 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทองพันชั่งโลหะกิจ (1993) จำกัด
427 ทองเจริญชัยโลหะกิจ 3,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทองเจริญชัยโลหะกิจ จำกัด
428 ทองเจริญพาณิชย์ 2,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเจริญพาณิชย์
429 ทองไทย เมทอล เทรดดิ้ง 5,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ทองไทย เมทอล เทรดดิ้ง จำกัด
430 ท๊อป สตีล เอนเตอร์ไพรส์ 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ท๊อป สตีล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
431 ทัยประสาน 3,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทัยประสาน จำกัด
432 ทัศนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทัศนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
433 ท่าม่วงค้าเหล็ก 5,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าม่วงค้าเหล็ก
434 ทิพย์สุขกรุ๊ป 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ทิพย์สุขกรุ๊ป จำกัด
435 ทิมพาโน เทคโนโลจิ แอนด์ เอ็นโคสเชอร์ 3,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ทิมพาโน เทคโนโลจิ แอนด์ เอ็นโคสเชอร์ จำกัด
436 ทิเม้ง 3,750,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิเม้ง
437 ที จี สตีล 4,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ที จี สตีล จำกัด
438 ที พี เอ สตีล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที พี เอ สตีล จำกัด
439 ที อาร์ เอ็น กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที อาร์ เอ็น กรุ๊ป จำกัด
440 ที เจ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
441 ที เอ็น เจ เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอ็น เจ เทรดดิ้ง จำกัด
442 ที เอฟ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 5,000,000 บางกรวย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอฟ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
443 ที-สแควร์ อะลูมินั่ม 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ที-สแควร์ อะลูมินั่ม จำกัด
444 ที. คอนแทรค 650,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที. คอนแทรค
445 ที. เอช. สตีล เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ที. เอช. สตีล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
446 ที. เอส. อินเตอร์พลาส 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ที. เอส. อินเตอร์พลาส จำกัด
447 ที.ซี. สตีล 168 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ที.ซี. สตีล 168 จำกัด
448 ที.ซี.สตีล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ 3,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ที.ซี.สตีล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
449 ที.ซี.แอล. กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.ซี.แอล. กรุ๊ป จำกัด
450 ที.ดี. อลูมินั่ม 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ที.ดี. อลูมินั่ม จำกัด
451 ที.ที. สตีล 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ที.ที. สตีล จำกัด
452 ที.ธมลวรรณ 1,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ที.ธมลวรรณ จำกัด
453 ที.วี.ดับบลิว.ไวร์ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.วี.ดับบลิว.ไวร์ จำกัด
454 ที.อาร์. ไทยรุ่งเรือง 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ที.อาร์. ไทยรุ่งเรือง จำกัด
455 ที.เค. สยาม สตีล 2,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค. สยาม สตีล จำกัด
456 ที.เค.พี. อลูมินั่ม แอนด์ กลาส 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.พี. อลูมินั่ม แอนด์ กลาส
457 ที.เค.สตีล 2007 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค.สตีล 2007 จำกัด
458 ที.เค.อาร์. สตีล 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ที.เค.อาร์. สตีล จำกัด
459 ที.เค.เจ.สตีล แอนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที.เค.เจ.สตีล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
460 ที.เค.เอ็น.ไทยนวโลหะกิจ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค.เอ็น.ไทยนวโลหะกิจ จำกัด
461 ที.เค.เอ็ม.เม็ททัล 200,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม็ททัล จำกัด
462 ที.เจ. วัสดุภัณฑ์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ที.เจ. วัสดุภัณฑ์ จำกัด
463 ที.เจ.มิน พี.อี.ไพพ์ 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ที.เจ.มิน พี.อี.ไพพ์ จำกัด
464 ที.เอช.คอร์ปอเรชั่น (2017) 3,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอช.คอร์ปอเรชั่น (2017) จำกัด
465 ที.เอ็น. สตีล 4,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ที.เอ็น. สตีล จำกัด
466 ที.เอ็น.สตีล ซัพพลาย 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ที.เอ็น.สตีล ซัพพลาย จำกัด
467 ที.เอ็น.เอส. สตีล แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ที.เอ็น.เอส. สตีล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
468 ที.เอฟ.เอ็ม.เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอฟ.เอ็ม.เทรดดิ้ง
469 ที.เอ็ม.ซี. สตีลเทรด 2,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ที.เอ็ม.ซี. สตีลเทรด จำกัด
470 ที.เอส.ซี.สตีล 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอส.ซี.สตีล จำกัด
471 ที.เอส.เจ. สตีล 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เจ. สตีล
472 ที.ไอ.ที. เมทัล 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที.ไอ.ที. เมทัล จำกัด
473 ที2เอ็น 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที2เอ็น จำกัด
474 ทีจี สเปเชียล สตีล 100,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทีจี สเปเชียล สตีล จำกัด
475 ทีซ่า ออโต้พาร์ท 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทีซ่า ออโต้พาร์ท จำกัด
476 ทีดี ฟิตติ้ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีดี ฟิตติ้ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
477 ทีดีอาร์ อินเตอร์เทรด 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ทีดีอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
478 ทีที โปรสตีล (ไทยแลนด์) 6,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีที โปรสตีล (ไทยแลนด์) จำกัด
479 ทีทีเอส ไพร์ม 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทีทีเอส ไพร์ม จำกัด
480 ทีบีที เอ็นจิเนียร์ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทีบีที เอ็นจิเนียร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
481 ทีพี สตีล แอนด์ พาร์ท แมนูแฟคเชอร์ริ่ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ทีพี สตีล แอนด์ พาร์ท แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด
482 ทีพี เมททอล 10,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพี เมททอล จำกัด
483 ทีพี.พลาสม่า 500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พลาสม่า
484 ทีม อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท ทีม อินเตอร์เทรด จำกัด
485 ทีมา อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทีมา อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด
486 ทีวายที วัสดุ 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีวายที วัสดุ จำกัด
487 ทีอาร์พี สตีล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทีอาร์พี สตีล จำกัด
488 ทีอีจี อลูมินั่ม 20,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ทีอีจี อลูมินั่ม จำกัด
489 ทีเค นิคม-ระยอง 2,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ทีเค นิคม-ระยอง จำกัด
490 ทีเค สตีล39 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทีเค สตีล39 จำกัด
491 ทีเค สุวรรณ29 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ทีเค สุวรรณ29 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
492 ทีเค หลังคาเหล็ก บ้านฉาง-ระยอง 2,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท ทีเค หลังคาเหล็ก บ้านฉาง-ระยอง จำกัด
493 ทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
494 ทีเมกซ์ เอเชีย 2,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเมกซ์ เอเชีย จำกัด
495 ทีเอ็มบี โฮลดิ้ง 4,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็มบี โฮลดิ้ง จำกัด
496 ทีเอ็มรีไซเคิล 1,000,000 ตระการพืชผล อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มรีไซเคิล
497 ทีเอ็มเอส เมทัล 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีเอ็มเอส เมทัล จำกัด
498 ทีเอสซี เมทัล 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอสซี เมทัล จำกัด
499 ทีเอสซีเอ็ม เอเซีย 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอสซีเอ็ม เอเซีย จำกัด
500 ทีเอสดี โลหะกิจ 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ทีเอสดี โลหะกิจ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ