รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 199 อยุธยาการกลึงโลหะกิจ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท 199 อยุธยาการกลึงโลหะกิจ จำกัด
3 21 ค้าเหล็ก 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท 21 ค้าเหล็ก จำกัด
4 3 ป.สตีล แอนด์ ซัพพลาย 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท 3 ป.สตีล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
5 3 เอ็ม เมททอล 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท 3 เอ็ม เมททอล จำกัด
6 345 ค้าเหล็ก 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท 345 ค้าเหล็ก จำกัด
7 3ป. เจริญโลหะกิจ 2,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด
8 3เอ็ม ดีวีล๊อปเม้นท์ 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3เอ็ม ดีวีล๊อปเม้นท์
9 8 ดีเซ็มเบอร์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท 8 ดีเซ็มเบอร์ จำกัด
10 89 ยูส คาร์ 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 89 ยูส คาร์ จำกัด
11 ก. กิจเจริญอลูมิเนียมเส้น 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ก. กิจเจริญอลูมิเนียมเส้น จำกัด
12 ก. วัตถกิจ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ก. วัตถกิจ จำกัด
13 ก.ธนวัฒน์ เมทอล 15,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ก.ธนวัฒน์ เมทอล จำกัด
14 กงไกร สตีล 88,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
15 กนกวรรณ วัสดุภัณฑ์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ วัสดุภัณฑ์
16 กนกวรรณ เซ็นเตอร์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ เซ็นเตอร์
17 กนกวรรณ เมททัล 2001 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ เมททัล 2001
18 กมลลักษณ์ อลูมินั่ม 5,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท กมลลักษณ์ อลูมินั่ม จำกัด
19 กมลไช โซลูชั่น 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท กมลไช โซลูชั่น จำกัด
20 กรกช อินเตอร์เทรด (2000) 3,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท กรกช อินเตอร์เทรด (2000) จำกัด
21 กระบี่ ค้าเหล็ก 2,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ ค้าเหล็ก จำกัด
22 กรีน ฟอเรสท์ (2012) 33,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน ฟอเรสท์ (2012) จำกัด
23 กรุงธนเจริญค้าเหล็ก 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงธนเจริญค้าเหล็ก
24 กรุงธนเจริญค้าเหล็ก 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงธนเจริญค้าเหล็ก จำกัด
25 กรุงเทพค้าเหล็ก (กบินทร์บุรี) 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท กรุงเทพค้าเหล็ก (กบินทร์บุรี) จำกัด
26 กรุงเทพตาปูและลวด 40,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพตาปูและลวด จำกัด
27 กรุงเทพผลิตเหล็กค้าวัสดุ 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็กค้าวัสดุ จำกัด
28 กรุงเทพวิศวกิจสตีล 5,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท กรุงเทพวิศวกิจสตีล จำกัด
29 กรุงเทพศูนย์รวมเหล็ก 1,250,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพศูนย์รวมเหล็ก จำกัด
30 กรุงเทพเม็ททัลเวอคซ์ 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพเม็ททัลเวอคซ์ จำกัด
31 กรุงเทพเหล็กกล้า 300,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด
32 กรุงเทพโลหะภัณฑ์ 1993 800,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพโลหะภัณฑ์ 1993
33 กฤติน โลหะภัณฑ์ 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กฤติน โลหะภัณฑ์ จำกัด
34 กฤษกร ค้าเหล็ก 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษกร ค้าเหล็ก
35 กฤษณพรรณ มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กฤษณพรรณ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
36 กฤษดา สตีล 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฤษดา สตีล จำกัด
37 กล่องเงิน กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กล่องเงิน กรุ๊ป จำกัด
38 กลางดง สตีล 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท กลางดง สตีล จำกัด
39 กล๊าสม่า คอร์ปอร์เรชั่น 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กล๊าสม่า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
40 ก้วง โลหะกิจ 2,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้วง โลหะกิจ
41 กวงตง นันเฟอรัสเมทัล(ไทยแลนด์) 3,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงตง นันเฟอรัสเมทัล(ไทยแลนด์) จำกัด
42 กวงหมิง ค้าเหล็ก 3,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหมิง ค้าเหล็ก
43 กวงหมิง ค้าเหล็ก 3,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กวงหมิง ค้าเหล็ก จำกัด
44 กวงฮั้วพานิช 50,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด
45 กวงเลซิน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอไพรซ์ 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงเลซิน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอไพรซ์ จำกัด
46 กว้างง่วนเส็งจั่น 1,200,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กว้างง่วนเส็งจั่น
47 ก้องเจริญกิจ สตีล 3,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องเจริญกิจ สตีล
48 กันเองเจริญช่าง 2001 2,000,000 น้ำโสม อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันเองเจริญช่าง 2001
49 กัลลวิศว์ เทคโนโลยี่ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลลวิศว์ เทคโนโลยี่ แอนด์ ซัพพลาย
50 กาญจนไพบูลย์ 1,100,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนไพบูลย์ จำกัด
51 การิสมาร์ เมทอล เซอร์วิส 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท การิสมาร์ เมทอล เซอร์วิส จำกัด
52 ก้าวเจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ก้าวเจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
53 กิ๋งเตียง สแตนเลส 8,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ๋งเตียง สแตนเลส จำกัด
54 กิจการุณย์ สตีล 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการุณย์ สตีล
55 กิจดำรง สตีล 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจดำรง สตีล
56 กิจธิพร 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจธิพร จำกัด
57 กิจมงคลสตีล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กิจมงคลสตีล จำกัด
58 กิจยืนยง 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจยืนยง จำกัด
59 กิจรุ่งเรือง ค้าเหล็ก 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง ค้าเหล็ก
60 กิจรุ่งเรือง เมืองเหล็ก 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง เมืองเหล็ก
61 กิจวัฒนสิน 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจวัฒนสิน จำกัด
62 กิจสยามสตีลบาร์ส 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท กิจสยามสตีลบาร์ส จำกัด
63 กิจเจริญ (เจริญเมือง) 500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจเจริญ (เจริญเมือง) จำกัด
64 กิจเจริญค้าเหล็ก (2550) 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจเจริญค้าเหล็ก (2550) จำกัด
65 กิจไพศาลค้าเหล็ก (1997) 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพศาลค้าเหล็ก (1997)
66 กิ้มชองฮินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 15,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มชองฮินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
67 กิมบ้วนเซ้ง (1999) 5,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมบ้วนเซ้ง (1999)
68 กิ้มย่งเฮง 4,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ้มย่งเฮง
69 กิ้มย่งเฮงสตีล 4,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท กิ้มย่งเฮงสตีล จำกัด
70 กิ้มย่งใช้สตีล 4,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มย่งใช้สตีล จำกัด
71 กิมฮงเส็ง 1,250,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมฮงเส็ง
72 กิ้มเฮงเชียง 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มเฮงเชียง จำกัด
73 กิ้มเฮงเชียง เม็ททอล 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มเฮงเชียง เม็ททอล จำกัด
74 กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า 350,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จำกัด
75 กุนทอง นำชัย 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กุนทอง นำชัย จำกัด
76 กุลนาถ ไมนิ่ง 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กุลนาถ ไมนิ่ง จำกัด
77 กุสุมา ค้าเศษเหล็ก 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กุสุมา ค้าเศษเหล็ก จำกัด
78 กู๊ดวิล แมชชิน 2,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด
79 กู๊ดส์ ทรี อินโนเวทีฟ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดส์ ทรี อินโนเวทีฟ จำกัด
80 กู๊ดไทม์ เมทัล เพสท์ 9,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท กู๊ดไทม์ เมทัล เพสท์ จำกัด
81 คชา 11 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท คชา 11 จำกัด
82 คณาธร อินเตอร์เทรด 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท คณาธร อินเตอร์เทรด จำกัด
83 คณิตสตีล 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท คณิตสตีล จำกัด
84 ครอคูต้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครอคูต้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
85 ครองสิน สตีล 2,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ครองสิน สตีล จำกัด
86 คริสตัล สเตนเลส กรุ๊ป 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท คริสตัล สเตนเลส กรุ๊ป จำกัด
87 คลอง 3 เมททอลกลาส 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท คลอง 3 เมททอลกลาส จำกัด
88 คลองแหค้าเหล็ก 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท คลองแหค้าเหล็ก จำกัด
89 คลังวัสดุ เซ็นเตอร์ 300,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังวัสดุ เซ็นเตอร์
90 คลังอลูมิเนียม 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท คลังอลูมิเนียม จำกัด
91 คลังเหล็ก สงขลา 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท คลังเหล็ก สงขลา จำกัด
92 คลังเหล็กสยาม 200,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเหล็กสยาม
93 คลาสสิค อาร์ท คอเล็คชั่น 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คลาสสิค อาร์ท คอเล็คชั่น จำกัด
94 คลาสส์เทค โมลด์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คลาสส์เทค โมลด์ จำกัด
95 ควอลิตี้ เฟรม เมทัล 4,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอลิตี้ เฟรม เมทัล จำกัด
96 คอนสตีล 6,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท คอนสตีล จำกัด
97 คอนส์ มัลติเทรด 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนส์ มัลติเทรด จำกัด
98 คอนเนคซ์ ดีไซน์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คอนเนคซ์ ดีไซน์ จำกัด
99 คอนเน็คท์ดอท 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท คอนเน็คท์ดอท จำกัด
100 คอปเปอร์ ลิงค์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คอปเปอร์ ลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
101 คอร์ เทค ดีไซน์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท คอร์ เทค ดีไซน์ จำกัด
102 คอร์ซฟ็อก เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็กซ์เพอทีส เซอร์วิสเซส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คอร์ซฟ็อก เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็กซ์เพอทีส เซอร์วิสเซส จำกัด
103 คอร์ไดมอน 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอร์ไดมอน จำกัด
104 คันธี เทค 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คันธี เทค จำกัด
105 คาลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล 20,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท คาลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
106 คาสโม่ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง 3,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คาสโม่ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
107 คาสโมล 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท คาสโมล จำกัด
108 คาเนมัทสุ (ประเทศไทย) 14,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คาเนมัทสุ (ประเทศไทย) จำกัด
109 คาเนมิทซึ (ประเทศไทย) 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คาเนมิทซึ (ประเทศไทย) จำกัด
110 คาเมลเลีย เมทัล (ประเทศไทย) 150,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คาเมลเลีย เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
111 ค้าเหล็กไทย 340,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด
112 คาโต้ เมทัลส์ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คาโต้ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
113 ค้าไม้ไทย 1,200,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าไม้ไทย
114 คำพัน สแตนเลส ฮาร์ดแวร์ 2018 1,000,000 วังสะพุง เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำพัน สแตนเลส ฮาร์ดแวร์ 2018
115 คินโซคุ(ไทยแลนด์) 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท คินโซคุ(ไทยแลนด์) จำกัด
116 คิม เทค 10,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คิม เทค จำกัด
117 คิมจั้วสตีล 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท คิมจั้วสตีล จำกัด
118 คิมอัน สเปเชียลตี้ เมทัล (ประเทศไทย) 20,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คิมอัน สเปเชียลตี้ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
119 คิมเส็งค้าเหล็ก 6,250,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท คิมเส็งค้าเหล็ก จำกัด
120 คิมเฮง โลหะ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท คิมเฮง โลหะ จำกัด
121 คิสไวร โลตัส 16,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คิสไวร โลตัส จำกัด
122 คีตะ พาร์ท 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท คีตะ พาร์ท จำกัด
123 คีรี 2560 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท คีรี 2560 จำกัด
124 คุงหมิง สตีล 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คุงหมิง สตีล จำกัด
125 คุงเจริญสเตนเลส 5,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท คุงเจริญสเตนเลส จำกัด
126 คุงเจริญโลหะกิจ 5,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท คุงเจริญโลหะกิจ จำกัด
127 คุณธรรมฟิตติ้ง 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณธรรมฟิตติ้ง
128 คุ้มเหล็ก 1,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม บริษัท คุ้มเหล็ก จำกัด
129 คูณทรัพย์โลหะกิจ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท คูณทรัพย์โลหะกิจ จำกัด
130 คูณทวีทรัพย์ สตีล 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท คูณทวีทรัพย์ สตีล จำกัด
131 ง้วนค้าเหล็ก 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ง้วนค้าเหล็ก จำกัด
132 ง่วนฮงพาณิชย์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนฮงพาณิชย์
133 ง้วนเช็งทรัพย์สถิต 4,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ง้วนเช็งทรัพย์สถิต จำกัด
134 ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) จำกัด
135 ง้วนเซ้ง มิลเลี่ยนแนร์ กรุ๊ป 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ง้วนเซ้ง มิลเลี่ยนแนร์ กรุ๊ป จำกัด
136 จงมีทรัพย์ สตีล 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท จงมีทรัพย์ สตีล จำกัด
137 จรัญการช่าง 2016 1,000,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญการช่าง 2016
138 จอมทอง พรีอุส โกลบอล เทรด 100,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จอมทอง พรีอุส โกลบอล เทรด จำกัด
139 จักรพรรดิ์ สตีล เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท จักรพรรดิ์ สตีล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
140 จักรวาลมณฑลโลหะกิจ 2,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท จักรวาลมณฑลโลหะกิจ จำกัด
141 จักรินทิพสตีล 5,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท จักรินทิพสตีล จำกัด
142 จังเหรียญทองโลหะ 500,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จังเหรียญทองโลหะ
143 จันทบุรีค้าเหล็ก 3,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีค้าเหล็ก
144 จารุรังสีพาณิชย์ 600,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุรังสีพาณิชย์
145 จารุอุดมโลหะกิจ 4,200,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุอุดมโลหะกิจ
146 จารุเมือง สตีล 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท จารุเมือง สตีล จำกัด
147 จิ่งฮงฮวดค้าเหล็ก 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท จิ่งฮงฮวดค้าเหล็ก จำกัด
148 จิ่งเฮงฮวด 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ่งเฮงฮวด
149 จิณณภัทรโลหะภัณฑ์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท จิณณภัทรโลหะภัณฑ์ จำกัด
150 จิตรณรงค์ อลูมิเนียม 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท จิตรณรงค์ อลูมิเนียม จำกัด
151 จิตรมณี อลูมิเนียม 1,000,000 บางกล่ำ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรมณี อลูมิเนียม
152 จิตรเจริญสุข 200,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเจริญสุข
153 จิ้น จัง (ไทยแลนด์) 10,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท จิ้น จัง (ไทยแลนด์) จำกัด
154 จินดา เมทัล โปรดักส์ 4,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จินดา เมทัล โปรดักส์ จำกัด
155 จินฮุ้ย นอนเฟอรัส เมทัล 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท จินฮุ้ย นอนเฟอรัส เมทัล จำกัด
156 จินเซิ่ง สตีล 40,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จินเซิ่ง สตีล จำกัด
157 จินเถียน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จินเถียน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
158 จิบฮงโลหะกิจ 500,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบฮงโลหะกิจ
159 จิรรัชดาการ 20,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท จิรรัชดาการ จำกัด
160 จิรสิน เมทัล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จิรสิน เมทัล จำกัด
161 จิวซุ่นง้วน 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวซุ่นง้วน
162 จิวบักฮ้งสตีล 10,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท จิวบักฮ้งสตีล จำกัด
163 จิวเป็งเซ้ง 800,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเป็งเซ้ง
164 จิวเอี๋ยวฮง 19,600,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเอี๋ยวฮง
165 จี.เอ็ม.ดับบลิว. ซัพพลาย 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท จี.เอ็ม.ดับบลิว. ซัพพลาย จำกัด
166 จีเนียส เทค เทรดดิ้ง 85,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเนียส เทค เทรดดิ้ง จำกัด
167 จีเอ็ม สตีล 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท จีเอ็ม สตีล จำกัด
168 จีเอ็ม เทค โปรดักส์ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท จีเอ็ม เทค โปรดักส์ จำกัด
169 จีเอสไอ เจเนอรัล เซอร์วิส อินดัสเทรียล 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท จีเอสไอ เจเนอรัล เซอร์วิส อินดัสเทรียล จำกัด
170 จึงมีผลบุญ 5,000,000 บรบือ มหาสารคาม บริษัท จึงมีผลบุญ จำกัด
171 จึงเจริญ เมททัล 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท จึงเจริญ เมททัล จำกัด
172 จึงใช่ฮะ 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จึงใช่ฮะ
173 จือหยี้ คลีนซิ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จือหยี้ คลีนซิ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
174 จุฑาวรรณ สตีล 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จุฑาวรรณ สตีล จำกัด
175 จู้ เฉิง ฟู้ กรุ๊ป 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท จู้ เฉิง ฟู้ กรุ๊ป จำกัด
176 ฉะเชิงเทราค้าเหล็ก 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ฉะเชิงเทราค้าเหล็ก จำกัด
177 ฉื่อ จิ้น ฮั้ว 20,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉื่อ จิ้น ฮั้ว
178 ช. ชัยมงคล สตีล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ช. ชัยมงคล สตีล จำกัด
179 ช. เกียรติ์ สตีล 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ช. เกียรติ์ สตีล จำกัด
180 ช.กิจเจริญโลหะภัณฑ์ 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กิจเจริญโลหะภัณฑ์
181 ช.ชญากิจ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ช.ชญากิจ จำกัด
182 ช.พูนทรัพย์สตีล 500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พูนทรัพย์สตีล
183 ช.มนชัยกิจ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ช.มนชัยกิจ จำกัด
184 ช.รุ่งเรือง เมทัลชีท 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ช.รุ่งเรือง เมทัลชีท จำกัด
185 ช.วิวัฒน์ 2,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิวัฒน์
186 ช.สยามสุริยะ 18,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ช.สยามสุริยะ จำกัด
187 ช.เกรียงไกร พร็อพเพอร์ตี้ 50,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ช.เกรียงไกร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
188 ช.เรืองชัยโลหะกิจ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เรืองชัยโลหะกิจ
189 ชนก อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ชนก อินเตอร์เทรด จำกัด
190 ชนวิริยะ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนวิริยะ
191 ชนะประทานค้าเหล็ก 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ชนะประทานค้าเหล็ก จำกัด
192 ชนะสตีล 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนะสตีล จำกัด
193 ชมพรภัณฑ์เมทัลชีท 5,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ชมพรภัณฑ์เมทัลชีท จำกัด
194 ชลนภัทร ซัพพลาย 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชลนภัทร ซัพพลาย จำกัด
195 ชลบุรี ศรีเจริญโลหะ 150,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชลบุรี ศรีเจริญโลหะ จำกัด
196 ชวการโลหะกิจ (บ้านอำเภอ) 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท ชวการโลหะกิจ (บ้านอำเภอ) จำกัด
197 ชั้งฮวดสตีล (1992) 50,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ชั้งฮวดสตีล (1992) จำกัด
198 ชั้งฮวดโลหะภัณฑ์ 8,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้งฮวดโลหะภัณฑ์
199 ชั้งเฮงหลี 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้งเฮงหลี
200 ชัยชนินทร์เมทัล 15,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยชนินทร์เมทัล จำกัด
201 ชัยดำรง สตีล 7,400,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ชัยดำรง สตีล จำกัด
202 ชัยประเสริฐ สแตนเลส 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ชัยประเสริฐ สแตนเลส จำกัด
203 ชัยพฤกษ์เม็ททอล 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์เม็ททอล
204 ชัยพัฒนาโลหะภัณฑ์ 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒนาโลหะภัณฑ์
205 ชัยภูมิค้าเหล็ก 5,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิค้าเหล็ก
206 ชัยมงคลเหล็กกล้า 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยมงคลเหล็กกล้า จำกัด
207 ชัยรัตน์ อลูมิเนียม 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ชัยรัตน์ อลูมิเนียม จำกัด
208 ชัยสุพัฒน์ 50,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด
209 ชัยสุภณ 10,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยสุภณ จำกัด
210 ชัยเจริญ ค้าเหล็ก 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยเจริญ ค้าเหล็ก จำกัด
211 ชัยเจริญ แม่สอด สตีล 5,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญ แม่สอด สตีล
212 ชัยเจริญสตีล 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยเจริญสตีล จำกัด
213 ชัยเสริม สตีล 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยเสริม สตีล จำกัด
214 ชัยโรจน์มงคล 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโรจน์มงคล
215 ชา กรุ๊ป 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชา กรุ๊ป จำกัด
216 ช้างทัดงา 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ช้างทัดงา จำกัด
217 ชางหมิง ซีไลน์ แอนด์ ยิปซั่มบอร์ด 2,000,000 บางกล่ำ สงขลา บริษัท ชางหมิง ซีไลน์ แอนด์ ยิปซั่มบอร์ด จำกัด
218 ช้างเผือกเมทัล 3,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ช้างเผือกเมทัล จำกัด
219 ช้างแดง แมนูแฟคเจอริ่ง 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ช้างแดง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
220 ช้างใหญ่เจเอส 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ช้างใหญ่เจเอส จำกัด
221 ชาญกิจอุตสาหกรรม 500,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจอุตสาหกรรม
222 ชาญชวิน โลหะภัณฑ์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชาญชวิน โลหะภัณฑ์ จำกัด
223 ชาญรุ่งเรืองโลหะการไฟฟ้า 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชาญรุ่งเรืองโลหะการไฟฟ้า จำกัด
224 ชิ่งหลิน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชิ่งหลิน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
225 ชิน สตีล (ประเทศไทย) 70,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
226 ชินชิติ 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ชินชิติ จำกัด
227 ชินาธิป สตีล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชินาธิป สตีล จำกัด
228 ชินเวศน์ (1990) 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินเวศน์ (1990) จำกัด
229 ชินเวศน์ คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินเวศน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
230 ชินโช เมทัลส์ (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินโช เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
231 ชื่นสุพันธรัตน์ 200,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นสุพันธรัตน์
232 ชุมพรค้าเหล็ก 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท ชุมพรค้าเหล็ก จำกัด
233 ชุมพรตั้งฮวดหลี 20,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
234 ชุมพวงค้าเหล็ก 1,000,000 ชุมพวง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพวงค้าเหล็ก
235 ชุมสวัสดิ์โลหะกิจ 1,500,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมสวัสดิ์โลหะกิจ
236 ชุมเสริม 11,640,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ชุมเสริม
237 ชุมเสริมไทย 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุมเสริมไทย จำกัด
238 ชูสุนทร 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชูสุนทร จำกัด
239 ชโนทัยวัฒนา 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชโนทัยวัฒนา จำกัด
240 ซ.ประเสริฐ รุ่งเรือง 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซ.ประเสริฐ รุ่งเรือง จำกัด
241 ซ้งหลี สตีล 4,800,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซ้งหลี สตีล จำกัด
242 ซ้อภาค้าเหล็ก 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ซ้อภาค้าเหล็ก จำกัด
243 ซัน บีม สตีล 10,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซัน บีม สตีล จำกัด
244 ซัน สตีล 2015 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ซัน สตีล 2015 จำกัด
245 ซัน เมทัล เวิร์ค 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ซัน เมทัล เวิร์ค จำกัด
246 ซันนี่ แวน(ไทยแลนด์) 2,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซันนี่ แวน(ไทยแลนด์) จำกัด
247 ซันเทคสตีล 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ซันเทคสตีล จำกัด
248 ซันเทคสตีลเวิคส์ 400,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด
249 ซันแฟลก อะเบรซีฟ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันแฟลก อะเบรซีฟ จำกัด
250 ซันโคะ คินโซคุ (ประเทศไทย) 3,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ซันโคะ คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัด
251 ซาคาคิบาระ เอเชีย 6,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาคาคิบาระ เอเชีย จำกัด
252 ซาคูมะ (ประเทศไทย) 200,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซาคูมะ (ประเทศไทย) จำกัด
253 ซาวอย เทรดดิ้ง 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ซาวอย เทรดดิ้ง จำกัด
254 ซิง ฮะ ฮวด ค้ากระจก 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิง ฮะ ฮวด ค้ากระจก จำกัด
255 ซิงฟู่ เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิงฟู่ เทรดดิ้ง จำกัด
256 ซิงห์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,500,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงห์ เอ็นเตอร์ไพรส์
257 ซิงเจริญสตีล 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิงเจริญสตีล จำกัด
258 ซิงเจีย 103,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ซิงเจีย จำกัด
259 ซิตี้ สตีล 59,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด
260 ซิตี้พาร์คสตีล 20,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ซิตี้พาร์คสตีล จำกัด
261 ซิน เซิ่ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ซิน เซิ่ง จำกัด
262 ซินหยวน แรร์เอิร์ท (ประเทศไทย) 750,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินหยวน แรร์เอิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
263 ซินเซียร์ แม็ททีเรียล ซัพพลาย 500,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเซียร์ แม็ททีเรียล ซัพพลาย
264 ซินเนอร์จี้ ซัพพลาย 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซินเนอร์จี้ ซัพพลาย จำกัด
265 ซิมโก้ เมทัล 11,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ซิมโก้ เมทัล จำกัด
266 ซิลเวอร์ พาร์ท เมทัล 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ซิลเวอร์ พาร์ท เมทัล จำกัด
267 ซี ที ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล 6,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี ที ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
268 ซี อาร์ เอ็ม โมชั่นกรุ๊ป 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี อาร์ เอ็ม โมชั่นกรุ๊ป จำกัด
269 ซี เทรด (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซี เทรด (ประเทศไทย) จำกัด
270 ซี เอ็น เมทัลชีท 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซี เอ็น เมทัลชีท จำกัด
271 ซี เอ็น เอส อาร์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็น เอส อาร์
272 ซี เอ็ม ซี สตีลเทรดดิ้ง 25,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี เอ็ม ซี สตีลเทรดดิ้ง จำกัด
273 ซี เอส พี เทรดดิ้ง 400,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี เอส พี เทรดดิ้ง จำกัด
274 ซี เอส เจ สตีล แอนด์ ไวร์เมช 7,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ซี เอส เจ สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด
275 ซี แอนด์ ซี เอ็นจิเนีย 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี แอนด์ ซี เอ็นจิเนีย จำกัด
276 ซี. พลัส สตีล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ซี. พลัส สตีล จำกัด
277 ซี. เค. เอส. โลหะกิจ 5,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี. เค. เอส. โลหะกิจ จำกัด
278 ซี.ที.เค.สตีล คอร์ปอเรชั่น 10,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซี.ที.เค.สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
279 ซี.วี.ซี คอยล์ เซ็นเตอร์ 4,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.วี.ซี คอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
280 ซี.วี.อาร์.สตีล กรุ๊ป 3,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ซี.วี.อาร์.สตีล กรุ๊ป จำกัด
281 ซี.เค.ซี แก๊ส แอนด์ ออยล์ 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.ซี แก๊ส แอนด์ ออยล์
282 ซี.เอ.ที. เทคโนโลยี 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ซี.เอ.ที. เทคโนโลยี จำกัด
283 ซี.เอ.พี.สตีล 2,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซี.เอ.พี.สตีล จำกัด
284 ซี.เอ.โกลบอล แสตนเลส 170,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอ.โกลบอล แสตนเลส จำกัด
285 ซี.เอช.เอช.สตีล เซ็นเตอร์ 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอช.เอช.สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
286 ซี.เอ็น.สตีล อิมปอร์ต 20,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซี.เอ็น.สตีล อิมปอร์ต จำกัด
287 ซี.เอ็น.เค. พรอซเพอรัช 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี.เอ็น.เค. พรอซเพอรัช จำกัด
288 ซี.เอ็ม.สตีล แอนด์ ไวร์ 5,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท ซี.เอ็ม.สตีล แอนด์ ไวร์ จำกัด
289 ซี.เอส. เมคคานิคอลทิวป์ซัพพลาย 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ซี.เอส. เมคคานิคอลทิวป์ซัพพลาย จำกัด
290 ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ 600,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
291 ซี.เอส.สตีลเทค 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอส.สตีลเทค จำกัด
292 ซี.เอส.เอช.สตีล 100,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี.เอส.เอช.สตีล จำกัด
293 ซี.แอล.เค.แมชชีนเนอรี่ 3,500,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.เค.แมชชีนเนอรี่
294 ซีดีเอ็ม สตีล 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท ซีดีเอ็ม สตีล จำกัด
295 ซีดีแอนด์ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีดีแอนด์ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
296 ซี่ตงลี่ 500,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี่ตงลี่
297 ซีทีพี โกลบอล (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท ซีทีพี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
298 ซีทีอาร์ คาร์บอน 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีทีอาร์ คาร์บอน จำกัด
299 ซีทีเอส เบสท์เทค 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ซีทีเอส เบสท์เทค จำกัด
300 ซีนอน ซัพพลาย 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซีนอน ซัพพลาย จำกัด
301 ซีนิธ สตีล 4,500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีนิธ สตีล จำกัด
302 ซีพี โลหะกิจ 1,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท ซีพี โลหะกิจ จำกัด
303 ซีราสยาม 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซีราสยาม จำกัด
304 ซีวายเอ็มเมทอล 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวายเอ็มเมทอล
305 ซีเค ฮาร์โมไนซ์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซีเค ฮาร์โมไนซ์ จำกัด
306 ซีเจ ฮาร์ดแวร์ 3,000,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเจ ฮาร์ดแวร์
307 ซีเจ เมทัลกรุ๊ป 5,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ซีเจ เมทัลกรุ๊ป จำกัด
308 ซีเจซี ออโต้พาร์ท 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเจซี ออโต้พาร์ท
309 ซีเจสตีล อินเตอร์กรุ๊ป 5,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท ซีเจสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
310 ซีเมค คอมโมดิตีส์ สยาม 25,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเมค คอมโมดิตีส์ สยาม จำกัด
311 ซีเอช. เทอร์โม 150,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ซีเอช. เทอร์โม จำกัด
312 ซีเอชโลหะกิจ 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซีเอชโลหะกิจ จำกัด
313 ซีเอ็นเอ็น สตีล 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ซีเอ็นเอ็น สตีล จำกัด
314 ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด
315 ซีเอส เมทอล 600,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด
316 ซีเอสพี ไพพ์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซีเอสพี ไพพ์ จำกัด
317 ซีไอเอ คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ซีไอเอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
318 ซุปเปอร์ สตีล เซ็นเตอร์ 35,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซุปเปอร์ สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
319 ซุปเปอร์คอยล์ 5,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท ซุปเปอร์คอยล์ จำกัด
320 ซู ซุง เพลท สตีล 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซู ซุง เพลท สตีล จำกัด
321 ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) 431,848,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
322 ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ 420,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
323 ซูเปอร์ ไมนิ่ง 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซูเปอร์ ไมนิ่ง จำกัด
324 ฌอน โกลบอล 200,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฌอน โกลบอล จำกัด
325 ญาณเดช สตีล 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ญาณเดช สตีล จำกัด
326 ฐาวรกิจอลูมินั่ม 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท ฐาวรกิจอลูมินั่ม จำกัด
327 ฐิติโลหะภัณฑ์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติโลหะภัณฑ์
328 ฐิติไพศาล เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฐิติไพศาล เทรดดิ้ง จำกัด
329 ณ ชนกเอ็นเทอร์ไพรส์ กรุ๊พ 3,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ ชนกเอ็นเทอร์ไพรส์ กรุ๊พ
330 ณรงค์โชคโลหะกิจ 1,250,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์โชคโลหะกิจ
331 ณัฐฐา สตีล แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ณัฐฐา สตีล แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
332 ณัฐพลสตีล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลสตีล
333 ณัฐษาโลหะการ ริชโกลด์สตีล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐษาโลหะการ ริชโกลด์สตีล
334 ดรากอน (ชัยพฤกษ์) สตีล 3,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดรากอน (ชัยพฤกษ์) สตีล จำกัด
335 ดรากอน สตีล (วัชรพล) 3,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดรากอน สตีล (วัชรพล) จำกัด
336 ดรากอนสตีล 4,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ดรากอนสตีล จำกัด
337 ดวงมณี ค้าเหล็ก 4,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ดวงมณี ค้าเหล็ก จำกัด
338 ดอกคูณบุญตา 1,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกคูณบุญตา
339 ดับเบิ้ล สตีล 10,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ล สตีล จำกัด
340 ดับเบิ้ล เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ดับเบิ้ล เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
341 ดับเบิ้ลยู พี สตีล ซัพพลาย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ดับเบิ้ลยู พี สตีล ซัพพลาย จำกัด
342 ดับเบิ้ลยูทีแอนด์ซี ค้าโลหะ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดับเบิ้ลยูทีแอนด์ซี ค้าโลหะ จำกัด
343 ดาต้า สตีล 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ดาต้า สตีล จำกัด
344 ดาต้า เอ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้า เอ
345 ดิออน เมทัล แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิออน เมทัล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
346 ดี พี กลาส 3,300,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี พี กลาส
347 ดี เอช เมทัล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ดี เอช เมทัล จำกัด
348 ดี เอส เค สตีล แอนด์คอนกรีต 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี เอส เค สตีล แอนด์คอนกรีต จำกัด
349 ดี. สตีล 1884 เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี. สตีล 1884 เอ็นจิเนียริ่ง
350 ดี.ดี. แมททีเรียล 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดี.ดี. แมททีเรียล จำกัด
351 ดี.ดี.สตีล 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ดี.ดี.สตีล จำกัด
352 ดี.บี. เมททอล 2,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.บี. เมททอล จำกัด
353 ดี.เค.คณาเทค เพาเวอร์ซัพพลายส์ 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ดี.เค.คณาเทค เพาเวอร์ซัพพลายส์ จำกัด
354 ดี.เอ.สตีล เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.เอ.สตีล เทรดดิ้ง จำกัด
355 ดี.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดี.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
356 ดีที เทค เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 ภูเขียว ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีที เทค เอ็นจิเนียริ่ง
357 ดีที ไดมอนด์ อะเบรซีฟ 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีที ไดมอนด์ อะเบรซีฟ จำกัด
358 ดีเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง
359 ดีไลท์ เมทัล 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ดีไลท์ เมทัล จำกัด
360 ต.รุ่งโรจน์ทวีค้าเหล็ก 500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งโรจน์ทวีค้าเหล็ก
361 ต.วรคุณ 30,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ต.วรคุณ จำกัด
362 ตรัยพิทักษ์โลหะกิจ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรัยพิทักษ์โลหะกิจ
363 ตรีทิพย์โลหะการ (1992) 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ตรีทิพย์โลหะการ (1992) จำกัด
364 ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง 60,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
365 ตลาดนินจา 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ตลาดนินจา จำกัด
366 ตะวัน อาโกร คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวัน อาโกร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
367 ตะวันออกรุ่งเรือง 200,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
368 ตะวันออกสตีล 2,500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ตะวันออกสตีล จำกัด
369 ตะแกรงเหล็ก กรุงเทพ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ตะแกรงเหล็ก กรุงเทพ จำกัด
370 ตั้งฮ่งกี่ เทรดดิ้ง 133,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ตั้งฮ่งกี่ เทรดดิ้ง จำกัด
371 ตั้งฮวดหลี สตีล 5,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตั้งฮวดหลี สตีล จำกัด
372 ตัณฑกาญจน์ 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ตัณฑกาญจน์ จำกัด
373 ตันติ ออยล์ 1,000,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติ ออยล์
374 ต้า ชิน สตีล เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ต้า ชิน สตีล เทรดดิ้ง จำกัด
375 ตากสิน เทรดดิ้ง 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ตากสิน เทรดดิ้ง จำกัด
376 ต้าซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ต้าซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
377 ตาฟุ้ง แบบเหล็ก นั่งร้าน 1,000,000 มะขาม จันทบุรี บริษัท ตาฟุ้ง แบบเหล็ก นั่งร้าน จำกัด
378 ตาสี มิลเลอร์ แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ตาสี มิลเลอร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
379 ต้าหลง สตีล 201,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ต้าหลง สตีล จำกัด
380 ติ่ง ซิน สแตนเลส 22,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ติ่ง ซิน สแตนเลส จำกัด
381 ติ่งสตีลเซ็นเตอร์ 30,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ติ่งสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
382 ติณณภพ เทรดดิ้ง 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ติณณภพ เทรดดิ้ง จำกัด
383 ติละกะสตีล 4,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ติละกะสตีล จำกัด
384 ตุงคเศรษฐ์ 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุงคเศรษฐ์
385 ตุ้มค้าเหล็ก 600,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุ้มค้าเหล็ก
386 ตุยง ค้าเหล็ก 1,000,000 หนองจิก ปัตตานี บริษัท ตุยง ค้าเหล็ก จำกัด
387 ทรัพย์ เอส ซี 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ เอส ซี จำกัด
388 ทรัพย์ขวานทองมาร์เก็ตติ้งไทย 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ขวานทองมาร์เก็ตติ้งไทย จำกัด
389 ทรัพย์คงอยู่ บิวดิ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์คงอยู่ บิวดิ้ง จำกัด
390 ทรัพย์ถาวรค้าวัสดุ 40,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์ถาวรค้าวัสดุ จำกัด
391 ทรัพย์ทวี อินเตอร์เทรด 2019 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์ทวี อินเตอร์เทรด 2019 จำกัด
392 ทรัพย์ทวีพานิช 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ทรัพย์ทวีพานิช จำกัด
393 ทรัพย์ทวีโลหะ 2,500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีโลหะ
394 ทรัพย์ธานี โลหะกิจ (2018) 20,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ทรัพย์ธานี โลหะกิจ (2018) จำกัด
395 ทรัพย์นิยม วัสดุก่อสร้าง สุพรรณบุรี 10,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นิยม วัสดุก่อสร้าง สุพรรณบุรี
396 ทรัพย์บัวทองสตีล 4,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ทรัพย์บัวทองสตีล จำกัด
397 ทรัพย์พึงมี 2,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์พึงมี
398 ทรัพย์มาหา เทรดดิ้ง 15,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์มาหา เทรดดิ้ง จำกัด
399 ทรัพย์รุ่งเรือง สตีล 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง สตีล จำกัด
400 ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) 2,500,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด
401 ทรัพย์อนันต์ค้าเหล็ก 1,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ทรัพย์อนันต์ค้าเหล็ก จำกัด
402 ทรัพย์เจริญวัสดุก่อสร้าง 200,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เจริญวัสดุก่อสร้าง
403 ทรัพย์เพิ่มพูน สแตนเลส แอนด์ โปรดักส์พาร์ท 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูน สแตนเลส แอนด์ โปรดักส์พาร์ท
404 ทรัพย์เหล็กไทย 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์เหล็กไทย จำกัด
405 ทริป เปิ้ล ดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทริป เปิ้ล ดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
406 ทริปเปิ้ล เอ็ม เมททัล แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม เมททัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
407 ทริปเปิ้ล โอ เทรดดิ้ง 10,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ล โอ เทรดดิ้ง จำกัด
408 ทริพเพิล ดู 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทริพเพิล ดู จำกัด
409 ทรี อีโวลูชั่น 2,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ทรี อีโวลูชั่น จำกัด
410 ทรี แลนด์ โซลูชั่น 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรี แลนด์ โซลูชั่น จำกัด
411 ทรีนีตี้ไดนามิคคอร์ปอเรชั่น 86,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรีนีตี้ไดนามิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
412 ทรีโบร สตีล 1,000,000 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บริษัท ทรีโบร สตีล จำกัด
413 ทวิ สตีล เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทวิ สตีล เทรดดิ้ง จำกัด
414 ทวิน เมทัลชีท 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ทวิน เมทัลชีท จำกัด
415 ทวี ซัพพลายเออร์ 500,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวี ซัพพลายเออร์
416 ทวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
417 ทวี เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทวี เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
418 ทวีชัย สตีล 1,000,000 ท่าอุเทน นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัย สตีล
419 ทวีธนลาภสตีล 4,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทวีธนลาภสตีล จำกัด
420 ทวีนุสรณ์ 5,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท ทวีนุสรณ์ จำกัด
421 ทวีพรสตีล แอนด์ เซอร์วิส 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทวีพรสตีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
422 ทวีโชค พาณิช 300,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด
423 ทวีโชคสตีล 5,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีโชคสตีล
424 ทองทวีทรัพย์ สตีล 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทองทวีทรัพย์ สตีล จำกัด
425 ทองประภาค้าเหล็ก 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทองประภาค้าเหล็ก จำกัด
426 ทองพันชั่งโลหะกิจ (1993) 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทองพันชั่งโลหะกิจ (1993) จำกัด
427 ทองเจริญชัยโลหะกิจ 3,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทองเจริญชัยโลหะกิจ จำกัด
428 ทองเจริญพาณิชย์ 2,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเจริญพาณิชย์
429 ทองไทย เมทอล เทรดดิ้ง 5,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ทองไทย เมทอล เทรดดิ้ง จำกัด
430 ท๊อป สตีล เอนเตอร์ไพรส์ 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ท๊อป สตีล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
431 ทัยประสาน 3,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทัยประสาน จำกัด
432 ทัศนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทัศนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
433 ท่าม่วงค้าเหล็ก 5,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าม่วงค้าเหล็ก
434 ทิพย์สุขกรุ๊ป 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ทิพย์สุขกรุ๊ป จำกัด
435 ทิมพาโน เทคโนโลจิ แอนด์ เอ็นโคสเชอร์ 3,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ทิมพาโน เทคโนโลจิ แอนด์ เอ็นโคสเชอร์ จำกัด
436 ทิเม้ง 3,750,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิเม้ง
437 ที จี สตีล 4,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ที จี สตีล จำกัด
438 ที พี เอ สตีล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที พี เอ สตีล จำกัด
439 ที อาร์ เอ็น กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที อาร์ เอ็น กรุ๊ป จำกัด
440 ที เจ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
441 ที เอ็น เจ เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอ็น เจ เทรดดิ้ง จำกัด
442 ที เอฟ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 5,000,000 บางกรวย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอฟ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
443 ที-สแควร์ อะลูมินั่ม 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ที-สแควร์ อะลูมินั่ม จำกัด
444 ที. คอนแทรค 650,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที. คอนแทรค
445 ที. เอช. สตีล เอ็นเตอร์ไพร์ส 5,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ที. เอช. สตีล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
446 ที. เอส. อินเตอร์พลาส 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ที. เอส. อินเตอร์พลาส จำกัด
447 ที.ซี. สตีล 168 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ที.ซี. สตีล 168 จำกัด
448 ที.ซี.สตีล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ 3,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ที.ซี.สตีล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
449 ที.ซี.แอล. กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.ซี.แอล. กรุ๊ป จำกัด
450 ที.ดี. อลูมินั่ม 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ที.ดี. อลูมินั่ม จำกัด
451 ที.ที. สตีล 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ที.ที. สตีล จำกัด
452 ที.ธมลวรรณ 1,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ที.ธมลวรรณ จำกัด
453 ที.วี.ดับบลิว.ไวร์ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.วี.ดับบลิว.ไวร์ จำกัด
454 ที.อาร์. ไทยรุ่งเรือง 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ที.อาร์. ไทยรุ่งเรือง จำกัด
455 ที.เค. สยาม สตีล 2,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค. สยาม สตีล จำกัด
456 ที.เค.พี. อลูมินั่ม แอนด์ กลาส 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.พี. อลูมินั่ม แอนด์ กลาส
457 ที.เค.สตีล 2007 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค.สตีล 2007 จำกัด
458 ที.เค.อาร์. สตีล 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ที.เค.อาร์. สตีล จำกัด
459 ที.เค.เจ.สตีล แอนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที.เค.เจ.สตีล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
460 ที.เค.เอ็น.ไทยนวโลหะกิจ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค.เอ็น.ไทยนวโลหะกิจ จำกัด
461 ที.เค.เอ็ม.เม็ททัล 200,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม็ททัล จำกัด
462 ที.เจ. วัสดุภัณฑ์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ที.เจ. วัสดุภัณฑ์ จำกัด
463 ที.เจ.มิน พี.อี.ไพพ์ 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ที.เจ.มิน พี.อี.ไพพ์ จำกัด
464 ที.เอช.คอร์ปอเรชั่น (2017) 3,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอช.คอร์ปอเรชั่น (2017) จำกัด
465 ที.เอ็น. สตีล 4,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ที.เอ็น. สตีล จำกัด
466 ที.เอ็น.สตีล ซัพพลาย 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ที.เอ็น.สตีล ซัพพลาย จำกัด
467 ที.เอ็น.เอส. สตีล แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ที.เอ็น.เอส. สตีล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
468 ที.เอฟ.เอ็ม.เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอฟ.เอ็ม.เทรดดิ้ง
469 ที.เอ็ม.ซี. สตีลเทรด 2,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ที.เอ็ม.ซี. สตีลเทรด จำกัด
470 ที.เอส.ซี.สตีล 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอส.ซี.สตีล จำกัด
471 ที.เอส.เจ. สตีล 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เจ. สตีล
472 ที.ไอ.ที. เมทัล 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที.ไอ.ที. เมทัล จำกัด
473 ที2เอ็น 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที2เอ็น จำกัด
474 ทีจี สเปเชียล สตีล 100,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทีจี สเปเชียล สตีล จำกัด
475 ทีซ่า ออโต้พาร์ท 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทีซ่า ออโต้พาร์ท จำกัด
476 ทีดี ฟิตติ้ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีดี ฟิตติ้ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
477 ทีดีอาร์ อินเตอร์เทรด 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ทีดีอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
478 ทีที โปรสตีล (ไทยแลนด์) 6,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีที โปรสตีล (ไทยแลนด์) จำกัด
479 ทีทีเอส ไพร์ม 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทีทีเอส ไพร์ม จำกัด
480 ทีบีที เอ็นจิเนียร์ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทีบีที เอ็นจิเนียร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
481 ทีพี สตีล แอนด์ พาร์ท แมนูแฟคเชอร์ริ่ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ทีพี สตีล แอนด์ พาร์ท แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด
482 ทีพี เมททอล 10,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพี เมททอล จำกัด
483 ทีพี.พลาสม่า 500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พลาสม่า
484 ทีม อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท ทีม อินเตอร์เทรด จำกัด
485 ทีมา อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทีมา อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด
486 ทีวายที วัสดุ 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีวายที วัสดุ จำกัด
487 ทีอาร์พี สตีล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทีอาร์พี สตีล จำกัด
488 ทีอีจี อลูมินั่ม 20,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ทีอีจี อลูมินั่ม จำกัด
489 ทีเค นิคม-ระยอง 2,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ทีเค นิคม-ระยอง จำกัด
490 ทีเค สตีล39 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทีเค สตีล39 จำกัด
491 ทีเค สุวรรณ29 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ทีเค สุวรรณ29 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
492 ทีเค หลังคาเหล็ก บ้านฉาง-ระยอง 2,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท ทีเค หลังคาเหล็ก บ้านฉาง-ระยอง จำกัด
493 ทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
494 ทีเมกซ์ เอเชีย 2,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเมกซ์ เอเชีย จำกัด
495 ทีเอ็มบี โฮลดิ้ง 4,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็มบี โฮลดิ้ง จำกัด
496 ทีเอ็มรีไซเคิล 1,000,000 ตระการพืชผล อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มรีไซเคิล
497 ทีเอ็มเอส เมทัล 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีเอ็มเอส เมทัล จำกัด
498 ทีเอสซี เมทัล 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอสซี เมทัล จำกัด
499 ทีเอสซีเอ็ม เอเซีย 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอสซีเอ็ม เอเซีย จำกัด
500 ทีเอสดี โลหะกิจ 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ทีเอสดี โลหะกิจ จำกัด
501 ทีเอสอาร์ 1449 สตีล 2,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ทีเอสอาร์ 1449 สตีล จำกัด
502 ทีเอสเอฟ 300,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท ทีเอสเอฟ จำกัด
503 ทีเอสเอ็ม สตีลไพพ์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทีเอสเอ็ม สตีลไพพ์ จำกัด
504 ทีเอสเอ็มโลหะภัณฑ์ 44,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทีเอสเอ็มโลหะภัณฑ์ จำกัด
505 ทีแอนด์อาร์ เมทัลชีท 1,000,000 หนองเสือ ปทุมธานี บริษัท ทีแอนด์อาร์ เมทัลชีท จำกัด
506 ทีแอลเค เมทัล 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีแอลเค เมทัล จำกัด
507 ทีไอเอ็มอี (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีไอเอ็มอี (ประเทศไทย) จำกัด
508 ทุ่งสงเพิ่มพูนค้าเหล็ก 4,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงเพิ่มพูนค้าเหล็ก
509 ทู เอ็น วัน กรุ๊ป 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทู เอ็น วัน กรุ๊ป จำกัด
510 ทูบี อินเตอร์เทรด 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทูบี อินเตอร์เทรด จำกัด
511 ทูเค ทรัพย์เจริญ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทูเค ทรัพย์เจริญ จำกัด
512 ธ.รุ่งเรือง สตีล 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ธ.รุ่งเรือง สตีล จำกัด
513 ธณฉัตรชูพันธ์ 1,000,000 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ธณฉัตรชูพันธ์ จำกัด
514 ธณสิทธิ์ เมทอล 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ธณสิทธิ์ เมทอล จำกัด
515 ธนกร สตีล 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนกร สตีล จำกัด
516 ธนกฤต ค้าเหล็ก 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ธนกฤต ค้าเหล็ก จำกัด
517 ธนจักษ์ ซัพพลาย 300,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนจักษ์ ซัพพลาย
518 ธนชัยโลหะกิจ 2,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนชัยโลหะกิจ
519 ธนชัยโลหะภัณฑ์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนชัยโลหะภัณฑ์
520 ธนชาติ คอนสตรัคชั่น 50,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนชาติ คอนสตรัคชั่น
521 ธนชาติ อลูมิเนียม 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนชาติ อลูมิเนียม จำกัด
522 ธนทวีโลหะกิจ 32,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทวีโลหะกิจ
523 ธนธรณ์ สตีล 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนธรณ์ สตีล
524 ธนธานี 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนธานี
525 ธนพัฒน์สกุลชัย 500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพัฒน์สกุลชัย
526 ธนพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 400,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพัฒน์ฮาร์ดแวร์
527 ธนภาวี ซัพพลาย 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภาวี ซัพพลาย
528 ธนภูมิเดช 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ธนภูมิเดช จำกัด
529 ธนวัฒน์ ค้าเหล็ก 2,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ ค้าเหล็ก
530 ธนวัฒน์ เมทัล 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนวัฒน์ เมทัล จำกัด
531 ธนสมบูรณ์สตีล 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ธนสมบูรณ์สตีล จำกัด
532 ธนะโลหะกิจ 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ธนะโลหะกิจ จำกัด
533 ธนาค้าเหล็ก (โกสุม) 5,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม บริษัท ธนาค้าเหล็ก (โกสุม) จำกัด
534 ธนาคูณโลหะ 350,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด
535 ธนาภรณ์ เมทัลเทค 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ธนาภรณ์ เมทัลเทค จำกัด
536 ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล 29,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด
537 ธนิน ซัพพลาย 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิน ซัพพลาย
538 ธนเสฏฐ์ อลูมิเนียม 99 2,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนเสฏฐ์ อลูมิเนียม 99 จำกัด
539 ธนโชค 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชค
540 ธนโชครุ่งเรืองสตีล 3,000,000 มหาราช พระนครศรีอยุธยา บริษัท ธนโชครุ่งเรืองสตีล จำกัด
541 ธนโชครุ่งเรืองสตีล 1,000,000 มหาราช พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชครุ่งเรืองสตีล
542 ธนโชคสตีล (2017) 10,000,000 มหาราช พระนครศรีอยุธยา บริษัท ธนโชคสตีล (2017) จำกัด
543 ธนโรจน์ โลหะภัณฑ์ 5,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ธนโรจน์ โลหะภัณฑ์ จำกัด
544 ธนโรจน์สตีล 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนโรจน์สตีล จำกัด
545 ธนโลหะกิจ 1,500,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนโลหะกิจ จำกัด
546 ธรณีทรัพย์ 2,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ธรณีทรัพย์ จำกัด
547 ธัญญ์พิชชา แมททีเรียล แอนด์ ซัพพลาย 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญ์พิชชา แมททีเรียล แอนด์ ซัพพลาย
548 ธันเดอร์ เทรดเดอร์ 1,000,000 หันคา ชัยนาท บริษัท ธันเดอร์ เทรดเดอร์ จำกัด
549 ธาดาพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป 10,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ธาดาพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
550 ธิภิศิเจริญ ซัพพลาย 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิภิศิเจริญ ซัพพลาย
551 ธีรชาญสิริ แอนด์ ซัน 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ธีรชาญสิริ แอนด์ ซัน จำกัด
552 น เคซีที อิมปอร์ต 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น เคซีที อิมปอร์ต
553 นครทอง สตีล 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท นครทอง สตีล จำกัด
554 นครอลูมิเนียม 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท นครอลูมิเนียม จำกัด
555 นครอินทร์ โรล สตีล 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท นครอินทร์ โรล สตีล จำกัด
556 นนทพัทธ์ 2019 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท นนทพัทธ์ 2019 จำกัด
557 นพคุณสตีล 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท นพคุณสตีล จำกัด
558 นวมินทร์ อลูมินั่ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แอสโซซิเอท 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท นวมินทร์ อลูมินั่ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
559 นวสยามสตีล 50,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท นวสยามสตีล จำกัด
560 นวสินโลหะกิจ 4,500,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท นวสินโลหะกิจ จำกัด
561 นัท สตีล 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท นัท สตีล จำกัด
562 นันทกานต์ เคเบิ้ล 500,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกานต์ เคเบิ้ล
563 นากา สตีล เซอร์วิส 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท นากา สตีล เซอร์วิส จำกัด
564 นาคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี 5,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท นาคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
565 นาซ่า เม็ททัล 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท นาซ่า เม็ททัล จำกัด
566 น่านริเวอร์ สตีล 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท น่านริเวอร์ สตีล จำกัด
567 นานาสตีล 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท นานาสตีล จำกัด
568 นารา อินเตอร์เนชั่นแนล 35,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท นารา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
569 น้ำของ ซัพพลาย 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำของ ซัพพลาย จำกัด
570 นำสว่าง มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท นำสว่าง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
571 นำสินโลหกิจ 3,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำสินโลหกิจ
572 น่ำเฮงสากลการค้า 100,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท น่ำเฮงสากลการค้า จำกัด
573 นำไถ่ สตีล 44,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท นำไถ่ สตีล จำกัด
574 นิการช่าง 1,000,000 พลับพลาชัย บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิการช่าง
575 นิธิโรจน์สตีล 15,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท นิธิโรจน์สตีล จำกัด
576 นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) 116,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัด
577 นิปปอน ทีซีวีอาร์ เวลดิ้ง เทรด 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท นิปปอน ทีซีวีอาร์ เวลดิ้ง เทรด จำกัด
578 นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 400,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
579 นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 100,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
580 นิม รอดเทรด 100,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท นิม รอดเทรด จำกัด
581 นิว ทีอาร์ สตีล 1966 3,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว ทีอาร์ สตีล 1966
582 นิว พรีซิชั่น แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท นิว พรีซิชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
583 นิวเทค 2018 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวเทค 2018 จำกัด
584 นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล 50,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัด
585 นิวเหรียญทองเหล็กกล้า 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเหรียญทองเหล็กกล้า
586 นิวแสงชัยเมททอล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวแสงชัยเมททอล จำกัด
587 นีโอ เทคนิคอล 2019 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท นีโอ เทคนิคอล 2019 จำกัด
588 นุสรณ์การช่าง 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุสรณ์การช่าง
589 บรรจงทรัพย์ เมททัล 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท บรรจงทรัพย์ เมททัล จำกัด
590 บรอนซ์ซีลัส 500,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บรอนซ์ซีลัส จำกัด
591 บราเธอร์ เมทัล 1,000,000 สทิงพระ สงขลา บริษัท บราเธอร์ เมทัล จำกัด
592 บริต้า เทรดดิ้ง 4,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท บริต้า เทรดดิ้ง จำกัด
593 บริบูรณ์สตีล 1974 100,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บริบูรณ์สตีล 1974 จำกัด
594 บลู ซัน คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท บลู ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
595 บลู สตีล เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท บลู สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
596 บลูโอโซน สตีล 101,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท บลูโอโซน สตีล จำกัด
597 บลูไพพ์ สตีล เซ็นเตอร์ 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท บลูไพพ์ สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
598 บวกสอง 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท บวกสอง จำกัด
599 บ้วนฮงไถ่ สตีล 50,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บ้วนฮงไถ่ สตีล จำกัด
600 บ่วยกี่ 600,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่วยกี่
601 บ่อทอง สตีล 4,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท บ่อทอง สตีล จำกัด
602 บัดดี้ ซัคเซส (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บัดดี้ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด
603 บัตเตอร์ฟลาย 1837 1,000,000 แก้งคร้อ ชัยภูมิ บริษัท บัตเตอร์ฟลาย 1837 จำกัด
604 บางกอก สเตนเลส 1,000,000 บางเลน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก สเตนเลส
605 บางกอกคอปเปอร์ 6,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกคอปเปอร์
606 บางกอกค้าเหล็ก 30,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท บางกอกค้าเหล็ก จำกัด
607 บางกอกอินเตอร์ทิ้วส์ 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกอินเตอร์ทิ้วส์ จำกัด
608 บางกอกเวลดิ้ง โซลูชั่น 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกเวลดิ้ง โซลูชั่น จำกัด
609 บางใหญ่อลูมิเนียม 3,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท บางใหญ่อลูมิเนียม จำกัด
610 บ้านวัสดุภัณฑ์สตีล 1,000,000 บางแก้ว พัทลุง บริษัท บ้านวัสดุภัณฑ์สตีล จำกัด
611 บายโปรดักส์สตีล 30,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท บายโปรดักส์สตีล จำกัด
612 บารมีทรัพย์ เอส.พี. กรุ๊ป 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท บารมีทรัพย์ เอส.พี. กรุ๊ป จำกัด
613 บิ๊กล็อท สเตนเลสสตีล 30,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท บิ๊กล็อท สเตนเลสสตีล จำกัด
614 บิ๊กโฮม วัสดุ 1,000,000 หนองหาน อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม วัสดุ
615 บิวท์ เมทอล 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท บิวท์ เมทอล จำกัด
616 บิสมาร์ค เมทัล 3,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท บิสมาร์ค เมทัล จำกัด
617 บี บี เอ็ม สตีล 100,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท บี บี เอ็ม สตีล จำกัด
618 บี สตีล (ไทย) 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท บี สตีล (ไทย) จำกัด
619 บี อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 6,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท บี อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
620 บี เอช ซี เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) 3,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอช ซี เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)
621 บี แอนด์ ดับบลิว สตีล เวิร์ค 4,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท บี แอนด์ ดับบลิว สตีล เวิร์ค จำกัด
622 บี. พี. สตีล 200,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท บี. พี. สตีล จำกัด
623 บี. เอส. สตีล เซ็นเตอร์ 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บี. เอส. สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
624 บี.ที.เค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท บี.ที.เค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
625 บี.บี.เอส.สตีลเซ็นเตอร์ 12,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.บี.เอส.สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
626 บี.พี.สตีลโปรดักส์ 5,000,000 พาน เชียงราย บริษัท บี.พี.สตีลโปรดักส์ จำกัด
627 บี.เค. เม็ททอลชีท (หาดใหญ่) 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (หาดใหญ่) จำกัด
628 บี.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง โปรโตไทป์ 2,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง โปรโตไทป์ จำกัด
629 บี.เค.เมทัลชีท (นครนายก) 5,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท บี.เค.เมทัลชีท (นครนายก) จำกัด
630 บี.เอ็น. สตีล เทรดดิ้ง 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท บี.เอ็น. สตีล เทรดดิ้ง จำกัด
631 บี.เอ็ม.สตีลเซ็นเตอร์ 93,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บี.เอ็ม.สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
632 บี.เอส. แอนด์ เอฟ สแตนเลส 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท บี.เอส. แอนด์ เอฟ สแตนเลส จำกัด
633 บี.เอส.วี.เมทอล 3,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บี.เอส.วี.เมทอล จำกัด
634 บี.เอส.อลูมิเนียม ซัพพลาย 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เอส.อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด
635 บี.โอ. โบรส. 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท บี.โอ. โบรส. จำกัด
636 บีต้าร์ เมทอล 5,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บีต้าร์ เมทอล จำกัด
637 บีทีเอส มาร์เก็ตติ้ง 40,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บีทีเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
638 บีบีซี เมททอลชีท 10,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบีซี เมททอลชีท
639 บีบีซี. แหลมฉบัง เมททอลชีท 10,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบีซี. แหลมฉบัง เมททอลชีท
640 บีบีที สตีล 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท บีบีที สตีล จำกัด
641 บีบีวี ซิสเท็มส์ 5,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท บีบีวี ซิสเท็มส์ จำกัด
642 บีวายเอส สแตนเลส สตีล 3,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท บีวายเอส สแตนเลส สตีล จำกัด
643 บีอาร์เอ็น เน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท บีอาร์เอ็น เน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
644 บีเค อินเตอร์ 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเค อินเตอร์ จำกัด
645 บีเคเค กลาส 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท บีเคเค กลาส จำกัด
646 บีเอ็นเค สตีล 5,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอ็นเค สตีล จำกัด
647 บีเอส เซาท์ สตีล 4,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท บีเอส เซาท์ สตีล จำกัด
648 บีโซน สตีล 1,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท บีโซน สตีล จำกัด
649 บุ๊คอลูมิเนียม 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คอลูมิเนียม
650 บุญค้าเหล็ก 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บุญค้าเหล็ก จำกัด
651 บุญชัยอินเตอร์กรุ๊ป 5,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญชัยอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
652 บุญชูทรัพย์ 2,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญชูทรัพย์ จำกัด
653 บุญนำอินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท บุญนำอินเตอร์เทรด จำกัด
654 บุญเจริญ เซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญเจริญ เซ็นเตอร์ จำกัด
655 บุญเจริญสตีลอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 3,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญสตีลอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
656 บุญเจริญโลหะ 9,800,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญโลหะ
657 บุญเนียน อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเนียน อินเตอร์เทรด
658 บุรเศรษฐ์ 5,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท บุรเศรษฐ์ จำกัด
659 บูดา 198 800,000 แม่สอด ตาก บริษัท บูดา 198 จำกัด
660 บูรพา เมทัลชีท 1,000,000 นายายอาม จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา เมทัลชีท
661 บูลมานน์ (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บูลมานน์ (ประเทศไทย) จำกัด
662 ป จิราโลหะกิจ 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ป จิราโลหะกิจ จำกัด
663 ป. ทวีทรัพย์ ค้าเหล็ก 1,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท ป. ทวีทรัพย์ ค้าเหล็ก จำกัด
664 ป. ประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
665 ป. เฮง เฮง เจริญโลหะกิจ 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ป. เฮง เฮง เจริญโลหะกิจ จำกัด
666 ป.ปทุมวันพาณิชย์ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ปทุมวันพาณิชย์
667 ป.มหาเฮงโลหะภัณฑ์ 5,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.มหาเฮงโลหะภัณฑ์
668 ป.เจริญทรัพย์ พะเยา 200,000 เมืองพะเยา พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญทรัพย์ พะเยา
669 ป.ไทยดำรงค์ 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ไทยดำรงค์
670 ปฐมพร โลหะกิจ 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท ปฐมพร โลหะกิจ จำกัด
671 ปณคุณสตีล เอ็นเตอร์ไพพ์ 150,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท ปณคุณสตีล เอ็นเตอร์ไพพ์ จำกัด
672 ปภานิจ เทรดดิ้ง 10,500,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภานิจ เทรดดิ้ง
673 ประกิจโลหะภัณฑ์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิจโลหะภัณฑ์
674 ประเสริฐศรี โฮลดิ้ง 40,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ประเสริฐศรี โฮลดิ้ง จำกัด
675 ปราจีน เหล็กดี 1,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท ปราจีน เหล็กดี จำกัด
676 ปลาไว เทรดดิ้ง 500,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาไว เทรดดิ้ง
677 ปลูกเมือง 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ปลูกเมือง จำกัด
678 ปวีณา สตีล แอนด์ ฮาร์ดแวร์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ปวีณา สตีล แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
679 ปักกะตา อินดัสทรี 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปักกะตา อินดัสทรี
680 ปัญจะ เทรดดิ้ง กรุ๊ป 2019 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ปัญจะ เทรดดิ้ง กรุ๊ป 2019 จำกัด
681 ปัญญาค้าเหล็ก 5,000,000 หนองสองห้อง ขอนแก่น บริษัท ปัญญาค้าเหล็ก จำกัด
682 ปางโชต แอนด์ โปรดักท์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ปางโชต แอนด์ โปรดักท์ จำกัด
683 ปารนันท์ สตีล 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ปารนันท์ สตีล จำกัด
684 ป่าสัก คาสติ้งแอนด์แมชชีนเนอร์รี่ 7,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ป่าสัก คาสติ้งแอนด์แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
685 ปาเรโต้ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ปาเรโต้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
686 ปิติชัย 100,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิติชัย
687 ปิติชัย ไฮโดรลิค 200,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิติชัย ไฮโดรลิค
688 ปิ่นทองสตีล 70,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ปิ่นทองสตีล จำกัด
689 ปีกาซัส นีโอ สตีล 1,500,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ปีกาซัส นีโอ สตีล จำกัด
690 ปีราเนียม 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ปีราเนียม จำกัด
691 ปู่ สตีล 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ปู่ สตีล จำกัด
692 ผ. รัตนโชติ เทรดดิ้ง 4,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ. รัตนโชติ เทรดดิ้ง
693 ผดุงศักดิ์ เมทัล สตีล 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท ผดุงศักดิ์ เมทัล สตีล จำกัด
694 พ.สยามอุปกรณ์ 1,500,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สยามอุปกรณ์
695 พงศ์พัฒนา อินเตอร์เทรด 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พงศ์พัฒนา อินเตอร์เทรด จำกัด
696 พงษ์ การช่าง 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท พงษ์ การช่าง จำกัด
697 พงษ์เจริญ ค้าเหล็ก 2,000,000 แม่ใจ พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ค้าเหล็ก
698 พงษ์เจริญชัยโลหะ 3,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญชัยโลหะ
699 พงษ์เจริญสตีล 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญสตีล
700 พนมกรณ์ เมทัล 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท พนมกรณ์ เมทัล จำกัด
701 พนมค้าเหล็ก (2006) 3,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมค้าเหล็ก (2006)
702 พนิชสวัสดิ์ 50,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท พนิชสวัสดิ์ จำกัด
703 พรคเณศ (ประเทศไทย) 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท พรคเณศ (ประเทศไทย) จำกัด
704 พรชัยสตีล2019 1,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท พรชัยสตีล2019 จำกัด
705 พรณรงค์โลหะกิจ 100,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรณรงค์โลหะกิจ
706 พรนครินทร์ อลูมินั่ม 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พรนครินทร์ อลูมินั่ม จำกัด
707 พรนัชชา สตีล 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนัชชา สตีล
708 พรพรรณ สินค้า 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรพรรณ สินค้า จำกัด
709 พรพรรณโลหะกิจ 5,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรพรรณโลหะกิจ จำกัด
710 พรพรหมเม็ททอล 211,000,050 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
711 พรพิพัฒน์ โลหะภัณฑ์ 3,106,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพัฒน์ โลหะภัณฑ์
712 พรพูนอนันต์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พรพูนอนันต์ จำกัด
713 พรรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท พรรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
714 พรวัฒนาโลหะกิจ 1,000,000 องครักษ์ นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวัฒนาโลหะกิจ
715 พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก 2,000,000 กำแพงแสน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสวัสดิ์ค้าเหล็ก
716 พรหมกร สตีล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พรหมกร สตีล จำกัด
717 พรหมพิมาน 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรหมพิมาน จำกัด
718 พรอมท์ ซินเซียร์ 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พรอมท์ ซินเซียร์ จำกัด
719 พร้อมพงษ์เจริญสตีล 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พร้อมพงษ์เจริญสตีล จำกัด
720 พร้อมวงศ์ โลหะการ 3,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พร้อมวงศ์ โลหะการ จำกัด
721 พร้อมเทรด 2495 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท พร้อมเทรด 2495 จำกัด
722 พรอสเปอร์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรอสเปอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
723 พระประแดง อลูมินั่ม 15,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท พระประแดง อลูมินั่ม จำกัด
724 พรินเท็กซ 50,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรินเท็กซ จำกัด
725 พรีเมียม เมทเทิล 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมียม เมทเทิล จำกัด
726 พรีเมี่ยม เอ 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีเมี่ยม เอ
727 พรีเมี่ยม ไพพ์ โซลูชั่น 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พรีเมี่ยม ไพพ์ โซลูชั่น จำกัด
728 พรีเมียร่า เมทัล 5,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท พรีเมียร่า เมทัล จำกัด
729 พรเกษมโลหะกิจ 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พรเกษมโลหะกิจ จำกัด
730 พรเพิ่มพูนทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท พรเพิ่มพูนทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
731 พลภัทร สตีล 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท พลภัทร สตีล จำกัด
732 พลังคุณค้าเหล็ก 5,000,000 กุดชุม ยโสธร บริษัท พลังคุณค้าเหล็ก จำกัด
733 พลังงานลมไทย 2,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พลังงานลมไทย จำกัด
734 พวงรัตน์เมทัลชีท 5,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท พวงรัตน์เมทัลชีท จำกัด
735 พสุธร รีไซเคิล 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท พสุธร รีไซเคิล จำกัด
736 พอช มาร์เก็ตติ้ง 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท พอช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
737 พะเยาค้าเหล็ก 2,000,000 เมืองพะเยา พะเยา บริษัท พะเยาค้าเหล็ก จำกัด
738 พัฒนกิจโลหการ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พัฒนกิจโลหการ จำกัด
739 พัฒนา เทรดดิ้ง (2019) 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท พัฒนา เทรดดิ้ง (2019) จำกัด
740 พัฒนาค้าเหล็ก 3,000,000 สมเด็จ กาฬสินธุ์ บริษัท พัฒนาค้าเหล็ก จำกัด
741 พัฒนารุ่งโรจน์ 400,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนารุ่งโรจน์
742 พัฒนาอินเตอร์พาร์ท 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท พัฒนาอินเตอร์พาร์ท จำกัด
743 พัฒน์พิบูล สตีล บาร์ มิล 16,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท พัฒน์พิบูล สตีล บาร์ มิล จำกัด
744 พันกรสตีล 2,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท พันกรสตีล จำกัด
745 พันล้านวัสดุ 5,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท พันล้านวัสดุ จำกัด
746 พัมคิน คอร์ปอเรชั่น 30,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัมคิน คอร์ปอเรชั่น
747 พาย โซลูชั่น โพรไวเดอร์ 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท พาย โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
748 พารากอน สตีล ซัพพลายส์ 20,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พารากอน สตีล ซัพพลายส์ จำกัด
749 พาร์ทเน่อร์ เมทัล 1,250,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท พาร์ทเน่อร์ เมทัล จำกัด
750 พาวเวอร์ เทค เมทัล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พาวเวอร์ เทค เมทัล จำกัด
751 พิกเพาเวอร์สตีล2020 3,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท พิกเพาเวอร์สตีล2020 จำกัด
752 พิงกัน 2,500,000 บ้านฉาง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิงกัน
753 พิชญกรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พิชญกรุ๊ป จำกัด
754 พิชญุตม์ อลูมิเนียม 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญุตม์ อลูมิเนียม
755 พิพัฒน์ โลหะกิจ 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พิพัฒน์ โลหะกิจ จำกัด
756 พิมายการค้าเหล็ก 2,029,098 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมายการค้าเหล็ก
757 พิริยะภัณฑ์ 5,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์
758 พิรุฬห์กิจ สตีล เวิร์ค 5,000,000 แกลง ระยอง บริษัท พิรุฬห์กิจ สตีล เวิร์ค จำกัด
759 พิษณุโลก สตีล 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก สตีล
760 พี ที เอส ซี 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พี ที เอส ซี จำกัด
761 พี พี เอส พลัส 400,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เอส พลัส
762 พี อาร์ ดี สเตนเลส 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ ดี สเตนเลส
763 พี เค พี อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท พี เค พี อินเตอร์เทรด จำกัด
764 พี เค พี เอ็นเตอร์ไพร์ส 3,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท พี เค พี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
765 พี เอ็น เจ โปรดักส์ชั่น แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น เจ โปรดักส์ชั่น แอนด์ ซัพพลาย
766 พี แอนด์ พี สตีล (ไทยแลนด์) 5,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท พี แอนด์ พี สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด
767 พี แอนด์ พี ออล ซัพพลาย 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท พี แอนด์ พี ออล ซัพพลาย จำกัด
768 พี แอนด์ พี แมชชีนเนอรี่ 2,400,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี แมชชีนเนอรี่
769 พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
770 พี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
771 พี แอล ดับเบิ้ลยู ฟาวน์ดรี้ 24 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท พี แอล ดับเบิ้ลยู ฟาวน์ดรี้ 24 จำกัด
772 พี แอล เอ็ม พาร์ทเทค 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พี แอล เอ็ม พาร์ทเทค จำกัด
773 พี-แมค ออโตเมชั่น ซัพพลาย 600,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี-แมค ออโตเมชั่น ซัพพลาย
774 พี. เอ็ม. เมททอลส์แอนด์ทูลส์ 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เอ็ม. เมททอลส์แอนด์ทูลส์
775 พี.ที. พาร์ทส์ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พี.ที. พาร์ทส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
776 พี.ที.เอส. อลูมิเนียม อินกอต 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พี.ที.เอส. อลูมิเนียม อินกอต จำกัด
777 พี.ที.เอส. เมทัล (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พี.ที.เอส. เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
778 พี.พี. โลหะการสุโขทัย 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. โลหะการสุโขทัย
779 พี.พี.เอ.แพลทตินั่ม ไมนิ่ง 1,200,000,000 แม่ทะ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เอ.แพลทตินั่ม ไมนิ่ง
780 พี.สตีล อินเตอร์ กรุ๊ป 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท พี.สตีล อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
781 พี.อาร์.สตีล ซัพพลาย (2008) 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.สตีล ซัพพลาย (2008)
782 พี.เค. สตีล เซ็นเตอร์ 40,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. สตีล เซ็นเตอร์
783 พี.เค. สยาม สแตนเลส สตีล 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พี.เค. สยาม สแตนเลส สตีล จำกัด
784 พี.เค. เทคเทรดดิ้ง 15,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เทคเทรดดิ้ง
785 พี.เค.พี. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.พี. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
786 พี.เค.สตีล เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.สตีล เซอร์วิส
787 พี.เจ. เมททัลเฮ้าส์ (2000) 6,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พี.เจ. เมททัลเฮ้าส์ (2000) จำกัด
788 พี.เอ. สตีล 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอ. สตีล จำกัด
789 พี.เอ.พี อยุธยา 2,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท พี.เอ.พี อยุธยา จำกัด
790 พี.เอ็น. อลูมิเนียม (ปลวกแดง) 2,000,000 ปลวกแดง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น. อลูมิเนียม (ปลวกแดง)
791 พี.เอ็น.พี. ซุปเปอร์ สตีล 3,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอ็น.พี. ซุปเปอร์ สตีล จำกัด
792 พี.เอ็น.มุกดาหาร 1,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.มุกดาหาร
793 พี.เอ็น.สเตนเลส แอนด์ แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอ็น.สเตนเลส แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
794 พี.เอ็น.อุตสาหการ 5,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท พี.เอ็น.อุตสาหการ จำกัด
795 พี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
796 พี.เอ็ม. อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท พี.เอ็ม. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
797 พี.เอ็ม.อลูมินั่ม แอนด์ ดีไซน์ 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.อลูมินั่ม แอนด์ ดีไซน์
798 พี.เอส.อินโนเวชั่นพาร์ท 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท พี.เอส.อินโนเวชั่นพาร์ท จำกัด
799 พี.แอล. จิวเวอรี่ 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พี.แอล. จิวเวอรี่ จำกัด
800 พีก อินดัสเตรียลไทย คอเปอเรชั่น 25,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท พีก อินดัสเตรียลไทย คอเปอเรชั่น จำกัด
801 พีจีไอ สตีล เซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีจีไอ สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
802 พีซีพี 2522 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พีซีพี 2522 จำกัด
803 พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
804 พีดี สตีล เซ็นเตอร์ 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พีดี สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
805 พีทีซี โฮลดิ้ง 36,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
806 พีทีสตีล 5,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม บริษัท พีทีสตีล จำกัด
807 พีพัฒนาเมทัลชีท 1,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท พีพัฒนาเมทัลชีท จำกัด
808 พีพัฒนาเมทัลชีท 1,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพัฒนาเมทัลชีท
809 พีพี สตีล ซัพพลาย 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีพี สตีล ซัพพลาย จำกัด
810 พีพี อลูมิเนียม กรุ๊ป 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พีพี อลูมิเนียม กรุ๊ป จำกัด
811 พีพี เมทัล เวิร์ค 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พีพี เมทัล เวิร์ค จำกัด
812 พีพีดี พาร์ท เทค 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พีพีดี พาร์ท เทค จำกัด
813 พีพีเอ ทรัพย์โสภา 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท พีพีเอ ทรัพย์โสภา จำกัด
814 พีพีเอ เมททอล (2003) 20,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พีพีเอ เมททอล (2003) จำกัด
815 พีวีเอส เซอร์วิส กรุ๊ป 1,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวีเอส เซอร์วิส กรุ๊ป
816 พีอาร์ สตีลเทรดดิ้ง 1,000,000 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท พีอาร์ สตีลเทรดดิ้ง จำกัด
817 พีอาร์วี มาวิน 1,500,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์วี มาวิน
818 พีอาร์เอ็น. สตีล ไปป์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์เอ็น. สตีล ไปป์
819 พีอาร์เอสสตีล 1996 2,000,000 หันคา ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์เอสสตีล 1996
820 พีเอ อลูมินั่ม 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท พีเอ อลูมินั่ม จำกัด
821 พีเอชซี. (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท พีเอชซี. (ประเทศไทย) จำกัด
822 พีเอ็น เอเชีย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท พีเอ็น เอเชีย จำกัด
823 พีเอ็นเอส เมทัล อินดัสทรี 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอ็นเอส เมทัล อินดัสทรี จำกัด
824 พีเอบีแอล เทรดดิ้ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด
825 พีเอพี เอ็กซ์ซิม 10,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท พีเอพี เอ็กซ์ซิม จำกัด
826 พีเอส ควอลิเทค 1,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท พีเอส ควอลิเทค จำกัด
827 พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ 100,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
828 พีเอส สตีลรูฟ 4,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท พีเอส สตีลรูฟ จำกัด
829 พีเอสเอ็น เอ็นจิเนียเร็ด โปรดักท์ 3,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น เอ็นจิเนียเร็ด โปรดักท์
830 พีแอนด์ดี แอดวานซ์เทรดดิ้ง 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท พีแอนด์ดี แอดวานซ์เทรดดิ้ง จำกัด
831 พุทธมณฑลสตีล 100,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท พุทธมณฑลสตีล จำกัด
832 พูนทรัพย์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท พูนทรัพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด
833 พูนทรัพย์ เทพารักษ์ 4,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ เทพารักษ์
834 พูนสุวรรณ ซัพพลาย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท พูนสุวรรณ ซัพพลาย จำกัด
835 พูลทรัพย์ค้าเหล็ก 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทรัพย์ค้าเหล็ก
836 พูลทวีโลหะ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทวีโลหะ
837 ฟลอริช เมทัลกรุ๊ป 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ฟลอริช เมทัลกรุ๊ป จำกัด
838 ฟอร์คอนเฮ้าส์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์คอนเฮ้าส์
839 ฟอร์จูน เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟอร์จูน เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
840 ฟอร์ต้า สตีล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ฟอร์ต้า สตีล จำกัด
841 ฟอร์เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ฟอร์เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
842 ฟัง เจีย เป่า (รุ่งแสงเหล็กไทย) 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟัง เจีย เป่า (รุ่งแสงเหล็กไทย) จำกัด
843 ฟาสท์เท็ค 2000 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์เท็ค 2000
844 ฟ้าแสงทองธนทรัพย์ 2,000,000 ตากฟ้า นครสวรรค์ บริษัท ฟ้าแสงทองธนทรัพย์ จำกัด
845 ฟิงเคิล ไทย 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ฟิงเคิล ไทย จำกัด
846 ฟิงแทรค 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิงแทรค จำกัด
847 ฟิน เอส 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิน เอส จำกัด
848 ฟิวเจอร์ พลัส โซลูชั่น 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวเจอร์ พลัส โซลูชั่น
849 ฟิโก้ เมทเทิลส์ แอนด์ ไมเนอร์รอลส์ 100,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิโก้ เมทเทิลส์ แอนด์ ไมเนอร์รอลส์ จำกัด
850 ฟีบี (2018) 500,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ฟีบี (2018) จำกัด
851 ฟีลลิ้ง ทูลส์ (ไทยแลนด์) 5,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ฟีลลิ้ง ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
852 ฟู่ เจริญ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟู่ เจริญ จำกัด
853 ฟู่ ไทยไพพ์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟู่ ไทยไพพ์ จำกัด
854 ฟูลเมทัล 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟูลเมทัล จำกัด
855 ภคพลอินเตอร์เนชั่นแนล เทรด 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ภคพลอินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด
856 ภัทรเงิน 1,030,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ภัทรเงิน จำกัด
857 ภาพย์ภูมิดี 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพย์ภูมิดี
858 ภิวัฒน์โลหะ 1,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท ภิวัฒน์โลหะ จำกัด
859 ภุชงค์กลาส 2,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ภุชงค์กลาส จำกัด
860 ภูปัญญาสตีล 5,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ภูปัญญาสตีล จำกัด
861 ภูมิธนินท์ 1,000,000 พาน เชียงราย บริษัท ภูมิธนินท์ จำกัด
862 ภูมิใจแปดริ้ว 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ภูมิใจแปดริ้ว จำกัด
863 ภูริทัต โปรดัคส์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัต โปรดัคส์
864 มงคลชัย สตีล 5,000,000 หนองม่วง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลชัย สตีล
865 มงคลพาณิชย์การเหล็ก 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลพาณิชย์การเหล็ก
866 มงคลสินรวมเหล็ก 500,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท มงคลสินรวมเหล็ก จำกัด
867 มนตรีอุตสาหกรรม 40,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท มนตรีอุตสาหกรรม จำกัด
868 ม่วนไทยสเตนเลส 1,370,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่วนไทยสเตนเลส
869 มหากิจ โฮลดิ้ง (1973) 20,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง (1973) จำกัด
870 มหาชัยค้าเหล็ก 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มหาชัยค้าเหล็ก จำกัด
871 มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก 50,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด
872 มหาทรัพย์สตีล เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาทรัพย์สตีล เทรดดิ้ง
873 มหานครแมชชิน แอนด์ ทูลส์ 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท มหานครแมชชิน แอนด์ ทูลส์ จำกัด
874 มหาภัณฑ์ เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาภัณฑ์ เทรดดิ้ง
875 มหาลาภ เมทัล 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มหาลาภ เมทัล จำกัด
876 มั่นคง สตีล เซ็นเตอร์ 5,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นคง สตีล เซ็นเตอร์
877 มั่นคงโลหะกิจ 30,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นคงโลหะกิจ
878 มั่นคงโลหะกิจ 30,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท มั่นคงโลหะกิจ จำกัด
879 มั่นคงโลหะกิจ (2008) 5,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท มั่นคงโลหะกิจ (2008) จำกัด
880 มัลติเทคอินโนเวชั่นโปรดัคส์ 2,000,000 บ้านหมอ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลติเทคอินโนเวชั่นโปรดัคส์
881 มากเจริญเมทัลเวิร์ค 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท มากเจริญเมทัลเวิร์ค จำกัด
882 มาชู 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท มาชู จำกัด
883 มานะโลหะกิจ 2,500,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะโลหะกิจ
884 มาบุญยงค์ กรุ๊ป 2,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท มาบุญยงค์ กรุ๊ป จำกัด
885 มาย สตีล 150,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มาย สตีล จำกัด
886 มารุ โกลบอล 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท มารุ โกลบอล จำกัด
887 มาวินลวดตาข่าย 500,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท มาวินลวดตาข่าย จำกัด
888 มาวี่ อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท มาวี่ อินเตอร์เทรด จำกัด
889 มาสเตอร์ฟอยล์ 2,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท มาสเตอร์ฟอยล์ จำกัด
890 มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) 4,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด
891 มาเจริญพาณิชย์ 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท มาเจริญพาณิชย์ จำกัด
892 มิ่งชัยมงคล ค้าเหล็ก 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งชัยมงคล ค้าเหล็ก
893 มิ่งมงคล สตีล 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท มิ่งมงคล สตีล จำกัด
894 มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) 2,356,170,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
895 มิตรประชาโลหะกิจ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท มิตรประชาโลหะกิจ จำกัด
896 มิตรภาพ คลังเหล็ก 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพ คลังเหล็ก
897 มิน อินโนเวชั่น 100,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิน อินโนเวชั่น
898 มิราเคิล เมทเทิล 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท มิราเคิล เมทเทิล จำกัด
899 มิราเอะ อินเตอร์เทรด 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท มิราเอะ อินเตอร์เทรด จำกัด
900 มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ 300,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด
901 มิลเลนเนียม ซินดิเคท 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท มิลเลนเนียม ซินดิเคท จำกัด
902 มิลเลี่ยน สตีล เวิร์ค 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท มิลเลี่ยน สตีล เวิร์ค จำกัด
903 มูรติ 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท มูรติ จำกัด
904 มูรติ คอร์เปอเรชั่น 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท มูรติ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
905 มูลอุดม คอนสตรัคชั่น 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท มูลอุดม คอนสตรัคชั่น จำกัด
906 ย.อุดมทรัพย์ สตีล 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ย.อุดมทรัพย์ สตีล จำกัด
907 ย่งง้วนเหล็กกล้า 5,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ย่งง้วนเหล็กกล้า จำกัด
908 ยงสวัสดิ์ โฮมเซ็นเตอร์ 15,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงสวัสดิ์ โฮมเซ็นเตอร์
909 ยนต์ประดิษฐ์โลหะกิจ 900,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยนต์ประดิษฐ์โลหะกิจ
910 ยามา อินดัสทรี 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ยามา อินดัสทรี จำกัด
911 ยามาคิน (ประเทศไทย) 508,500,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด
912 ยิ่งเจริญ สตีล 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยิ่งเจริญ สตีล จำกัด
913 ยินดีค้าเหล็ก 2,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท ยินดีค้าเหล็ก จำกัด
914 ยู สตาร์ เทรดดิ้ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ยู สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
915 ยู.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ยู.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
916 ยู.เอ็ม.ที สตีล 60,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ยู.เอ็ม.ที สตีล จำกัด
917 ยูซีแอล เมทัล 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูซีแอล เมทัล จำกัด
918 ยูนิค เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิค เทรดดิ้ง จำกัด
919 ยูนิตี้ เมททัล 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ยูนิตี้ เมททัล จำกัด
920 ยูนิเคม เมทัล เพลท 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิเคม เมทัล เพลท จำกัด
921 ยูนิเยมส์ อิมเป็กซ์ 35,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ยูนิเยมส์ อิมเป็กซ์ จำกัด
922 ยูนิโซลูชั่น 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ยูนิโซลูชั่น จำกัด
923 ยูมาโก้ไทยสตีล (1999) 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูมาโก้ไทยสตีล (1999) จำกัด
924 ยูมี บิซิเนส 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูมี บิซิเนส จำกัด
925 ยู่หลีฮวดสตีลเวอร์ค 2,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ยู่หลีฮวดสตีลเวอร์ค จำกัด
926 ยู่เซ้งเฮง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ยู่เซ้งเฮง จำกัด
927 ยูเนียน สตีล เอนเตอร์ไพรส์ 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ยูเนียน สตีล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
928 ยูเนี่ยน อินเตอร์เทรด (2019) 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์เทรด (2019) จำกัด
929 ยูเนี่ยน ฮีททรีสเม้นท์ 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ยูเนี่ยน ฮีททรีสเม้นท์ จำกัด
930 ยูเอซีเจ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 77,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเอซีเจ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
931 ยูไทย สตีล 42,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ยูไทย สตีล จำกัด
932 ยูไนเต็ด คอนบิลด์ 100,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จำกัด
933 รชฏ อีควิปเมนท์ 2009 500,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รชฏ อีควิปเมนท์ 2009
934 รวมกิจมาร์เก็ตติ้ง 20,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท รวมกิจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
935 รวมทรัพย์ มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท รวมทรัพย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
936 รวมพัฒนาโลหะ 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท รวมพัฒนาโลหะ จำกัด
937 ร่วมเจริญเมทัลเทรดดิ้ง 15,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ร่วมเจริญเมทัลเทรดดิ้ง จำกัด
938 รวมไพบูลย์โลหะ 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท รวมไพบูลย์โลหะ จำกัด
939 รวยรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย
940 รอยัล คอปเปอร์แอนด์บราสเซลส์ 20,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท รอยัล คอปเปอร์แอนด์บราสเซลส์ จำกัด
941 รอแยล เมทัล เวอร์ค 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท รอแยล เมทัล เวอร์ค จำกัด
942 รักษา รุ่งเรือง ฮาร์ดแวร์ 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท รักษา รุ่งเรือง ฮาร์ดแวร์ จำกัด
943 รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล 10,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด
944 รังสิตเมตัล 1,200,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท รังสิตเมตัล จำกัด
945 รัชดาวัสดุก่อสร้าง 400,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง จำกัด
946 รัชดาสตีลเวิคส์ 7,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท รัชดาสตีลเวิคส์ จำกัด
947 รัตนกิจ เทรดดิ้ง 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท รัตนกิจ เทรดดิ้ง จำกัด
948 รัตนวงค์ไพศาลค้าเหล็ก 15,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท รัตนวงค์ไพศาลค้าเหล็ก จำกัด
949 รัตนศักดิ์เกษม (9523) 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท รัตนศักดิ์เกษม (9523) จำกัด
950 รัตนเจริญ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท รัตนเจริญ จำกัด
951 รัตน์กองสตีล 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท รัตน์กองสตีล จำกัด
952 รับทรัพย์เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท รับทรัพย์เทรดดิ้ง จำกัด
953 ราชา อลูมินั่ม ซัพพลาย 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ราชา อลูมินั่ม ซัพพลาย จำกัด
954 ริช สตีล 110,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ริช สตีล จำกัด
955 ริช แมทคอนส์ 6,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ริช แมทคอนส์ จำกัด
956 ริช-ศิริ เมทัล แอนด์ เทรดดิ้ง 8,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ริช-ศิริ เมทัล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
957 ริชชี่ เมททอล 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ริชชี่ เมททอล จำกัด
958 ริทู เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ริทู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
959 ริมเมยเทรดดิ้ง (2018) 500,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมเมยเทรดดิ้ง (2018)
960 รีไลแอนซ์ อินดัสทรี (เอเชีย-แปซิฟิค) 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท รีไลแอนซ์ อินดัสทรี (เอเชีย-แปซิฟิค) จำกัด
961 รุ่ง สตีล โปรดักส์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท รุ่ง สตีล โปรดักส์ จำกัด
962 รุ่งดีเจริญกิจ แมชชีนทูลส์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งดีเจริญกิจ แมชชีนทูลส์
963 รุ่งทรัพย์ สตีล 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท รุ่งทรัพย์ สตีล จำกัด
964 รุ่งทรัพย์ โลหะภัณฑ์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท รุ่งทรัพย์ โลหะภัณฑ์ จำกัด
965 รุ่งทรัพย์สินชัยเมทอล 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์สินชัยเมทอล
966 รุ่งทวีทรัพย์ เทรดดิ้ง 10,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท รุ่งทวีทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด
967 รุ่งรวิภาส 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท รุ่งรวิภาส จำกัด
968 รุ่งวิชัย เมทัลลิค 1,000,000 บางระกำ พิษณุโลก บริษัท รุ่งวิชัย เมทัลลิค จำกัด
969 รุ่งสงวนกิจ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท รุ่งสงวนกิจ จำกัด
970 รุ่งอรุณ ค้าเหล็ก 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท รุ่งอรุณ ค้าเหล็ก จำกัด
971 รุ่งเรือง สตีล แอนด์ เมทัลชีท 1,000,000 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง สตีล แอนด์ เมทัลชีท
972 รุ่งเรือง เมททัล ซัพพลาย (1989) 5,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท รุ่งเรือง เมททัล ซัพพลาย (1989) จำกัด
973 รุ่งเรืองเมทัลชีท แอนด์ สตีล 1,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี บริษัท รุ่งเรืองเมทัลชีท แอนด์ สตีล จำกัด
974 รุ่งเรืองไพบูลย์ 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพบูลย์
975 รุ่งเรืองไพศาล (1998) 5,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล (1998)
976 รุ่งโรจน์ เมทัลลิค 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท รุ่งโรจน์ เมทัลลิค จำกัด
977 ฤกษ์ชัยสตีลเซ็นเตอร์ 35,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฤกษ์ชัยสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
978 ล.สยามโคร เมี่ยม แอนด์ ฮาร์ดโครม ชลบุรี 500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.สยามโคร เมี่ยม แอนด์ ฮาร์ดโครม ชลบุรี
979 ล.อนันต์พานิช (1975) 53,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ล.อนันต์พานิช (1975) จำกัด
980 ลวดตาข่ายกรุงเทพ 15,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ลวดตาข่ายกรุงเทพ จำกัด
981 ลวดสยาม ซีลวาล์ว (ประเทศไทย) 1,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท ลวดสยาม ซีลวาล์ว (ประเทศไทย) จำกัด
982 ลักซ์ เมทัล 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ลักซ์ เมทัล จำกัด
983 ลัคกี้ คิงส์ด้อม แอนด์ เซฟ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ลัคกี้ คิงส์ด้อม แอนด์ เซฟ จำกัด
984 ลัคกี้สตีล 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ลัคกี้สตีล จำกัด
985 ล้านเหล็ก 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ล้านเหล็ก จำกัด
986 ลาภทวีผล 10,117,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ลาภทวีผล จำกัด
987 ลาภทวีภัณฑ์ กรุ๊ป 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ลาภทวีภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด
988 ลาภสตีล 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ลาภสตีล จำกัด
989 ลิขิตศิริ 500,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิริ
990 ลิ้มง่วนเฮงล้ง อลูมิเนียม 5,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มง่วนเฮงล้ง อลูมิเนียม
991 ลิ้มพัฒนกิจ สตีล 3,000,000 ด่านช้าง สุพรรณบุรี บริษัท ลิ้มพัฒนกิจ สตีล จำกัด
992 ลิ้มเจริญเพาเวอร์ทูลส์ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเจริญเพาเวอร์ทูลส์
993 ลิเบอร์ตี้ คอมโมดิตี้ส์ สยาม 100,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ลิเบอร์ตี้ คอมโมดิตี้ส์ สยาม จำกัด
994 ลี บิสเนส กรุ๊ป 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ลี บิสเนส กรุ๊ป จำกัด
995 ลี พลัส สตีล 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ลี พลัส สตีล จำกัด
996 ลีกัมกี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 30,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีกัมกี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
997 ลีค้าเหล็กบ้านสวรรค์ 1,000,000 เทพา สงขลา บริษัท ลีค้าเหล็กบ้านสวรรค์ จำกัด
998 ลี้ชุนฮวด 800,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ลี้ชุนฮวด
999 ลีดเดอร์ ซิสเต็ม 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีดเดอร์ ซิสเต็ม จำกัด
1000 ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล 8,163,300 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ