รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 199 อยุธยาการกลึงโลหะกิจ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท 199 อยุธยาการกลึงโลหะกิจ จำกัด
3 21 ค้าเหล็ก 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท 21 ค้าเหล็ก จำกัด
4 3 ป.สตีล แอนด์ ซัพพลาย 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท 3 ป.สตีล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
5 3 เอ็ม เมททอล 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท 3 เอ็ม เมททอล จำกัด
6 345 ค้าเหล็ก 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท 345 ค้าเหล็ก จำกัด
7 3ป. เจริญโลหะกิจ 2,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด
8 3เอ็ม ดีวีล๊อปเม้นท์ 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3เอ็ม ดีวีล๊อปเม้นท์
9 8 ดีเซ็มเบอร์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท 8 ดีเซ็มเบอร์ จำกัด
10 89 ยูส คาร์ 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 89 ยูส คาร์ จำกัด
11 ก. กิจเจริญอลูมิเนียมเส้น 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ก. กิจเจริญอลูมิเนียมเส้น จำกัด
12 ก. วัตถกิจ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ก. วัตถกิจ จำกัด
13 ก.ธนวัฒน์ เมทอล 15,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ก.ธนวัฒน์ เมทอล จำกัด
14 กงไกร สตีล 88,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
15 กนกวรรณ วัสดุภัณฑ์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ วัสดุภัณฑ์
16 กนกวรรณ เซ็นเตอร์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ เซ็นเตอร์
17 กนกวรรณ เมททัล 2001 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ เมททัล 2001
18 กมลลักษณ์ อลูมินั่ม 5,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท กมลลักษณ์ อลูมินั่ม จำกัด
19 กมลไช โซลูชั่น 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท กมลไช โซลูชั่น จำกัด
20 กรกช อินเตอร์เทรด (2000) 3,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท กรกช อินเตอร์เทรด (2000) จำกัด
21 กระบี่ ค้าเหล็ก 2,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ ค้าเหล็ก จำกัด
22 กรีน ฟอเรสท์ (2012) 33,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน ฟอเรสท์ (2012) จำกัด
23 กรุงธนเจริญค้าเหล็ก 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงธนเจริญค้าเหล็ก
24 กรุงธนเจริญค้าเหล็ก 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงธนเจริญค้าเหล็ก จำกัด
25 กรุงเทพค้าเหล็ก (กบินทร์บุรี) 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท กรุงเทพค้าเหล็ก (กบินทร์บุรี) จำกัด
26 กรุงเทพตาปูและลวด 40,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพตาปูและลวด จำกัด
27 กรุงเทพผลิตเหล็กค้าวัสดุ 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็กค้าวัสดุ จำกัด
28 กรุงเทพวิศวกิจสตีล 5,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท กรุงเทพวิศวกิจสตีล จำกัด
29 กรุงเทพศูนย์รวมเหล็ก 1,250,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพศูนย์รวมเหล็ก จำกัด
30 กรุงเทพเม็ททัลเวอคซ์ 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพเม็ททัลเวอคซ์ จำกัด
31 กรุงเทพเหล็กกล้า 300,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด
32 กรุงเทพโลหะภัณฑ์ 1993 800,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพโลหะภัณฑ์ 1993
33 กฤติน โลหะภัณฑ์ 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กฤติน โลหะภัณฑ์ จำกัด
34 กฤษกร ค้าเหล็ก 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษกร ค้าเหล็ก
35 กฤษณพรรณ มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กฤษณพรรณ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
36 กฤษดา สตีล 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฤษดา สตีล จำกัด
37 กล่องเงิน กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กล่องเงิน กรุ๊ป จำกัด
38 กลางดง สตีล 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท กลางดง สตีล จำกัด
39 กล๊าสม่า คอร์ปอร์เรชั่น 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กล๊าสม่า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
40 ก้วง โลหะกิจ 2,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้วง โลหะกิจ
41 กวงตง นันเฟอรัสเมทัล(ไทยแลนด์) 3,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงตง นันเฟอรัสเมทัล(ไทยแลนด์) จำกัด
42 กวงหมิง ค้าเหล็ก 3,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหมิง ค้าเหล็ก
43 กวงหมิง ค้าเหล็ก 3,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กวงหมิง ค้าเหล็ก จำกัด
44 กวงฮั้วพานิช 50,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด
45 กวงเลซิน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอไพรซ์ 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงเลซิน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอไพรซ์ จำกัด
46 กว้างง่วนเส็งจั่น 1,200,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กว้างง่วนเส็งจั่น
47 ก้องเจริญกิจ สตีล 3,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องเจริญกิจ สตีล
48 กันเองเจริญช่าง 2001 2,000,000 น้ำโสม อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันเองเจริญช่าง 2001
49 กัลลวิศว์ เทคโนโลยี่ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลลวิศว์ เทคโนโลยี่ แอนด์ ซัพพลาย
50 กาญจนไพบูลย์ 1,100,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนไพบูลย์ จำกัด
51 การิสมาร์ เมทอล เซอร์วิส 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท การิสมาร์ เมทอล เซอร์วิส จำกัด
52 ก้าวเจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ก้าวเจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
53 กิ๋งเตียง สแตนเลส 8,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ๋งเตียง สแตนเลส จำกัด
54 กิจการุณย์ สตีล 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการุณย์ สตีล
55 กิจดำรง สตีล 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจดำรง สตีล
56 กิจธิพร 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจธิพร จำกัด
57 กิจมงคลสตีล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กิจมงคลสตีล จำกัด
58 กิจยืนยง 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจยืนยง จำกัด
59 กิจรุ่งเรือง ค้าเหล็ก 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง ค้าเหล็ก
60 กิจรุ่งเรือง เมืองเหล็ก 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง เมืองเหล็ก
61 กิจวัฒนสิน 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจวัฒนสิน จำกัด
62 กิจสยามสตีลบาร์ส 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท กิจสยามสตีลบาร์ส จำกัด
63 กิจเจริญ (เจริญเมือง) 500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจเจริญ (เจริญเมือง) จำกัด
64 กิจเจริญค้าเหล็ก (2550) 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจเจริญค้าเหล็ก (2550) จำกัด
65 กิจไพศาลค้าเหล็ก (1997) 2,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพศาลค้าเหล็ก (1997)
66 กิ้มชองฮินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 15,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มชองฮินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
67 กิมบ้วนเซ้ง (1999) 5,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมบ้วนเซ้ง (1999)
68 กิ้มย่งเฮง 4,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ้มย่งเฮง
69 กิ้มย่งเฮงสตีล 4,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท กิ้มย่งเฮงสตีล จำกัด
70 กิ้มย่งใช้สตีล 4,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มย่งใช้สตีล จำกัด
71 กิมฮงเส็ง 1,250,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมฮงเส็ง
72 กิ้มเฮงเชียง 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มเฮงเชียง จำกัด
73 กิ้มเฮงเชียง เม็ททอล 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ้มเฮงเชียง เม็ททอล จำกัด
74 กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า 350,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จำกัด
75 กุนทอง นำชัย 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กุนทอง นำชัย จำกัด
76 กุลนาถ ไมนิ่ง 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กุลนาถ ไมนิ่ง จำกัด
77 กุสุมา ค้าเศษเหล็ก 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กุสุมา ค้าเศษเหล็ก จำกัด
78 กู๊ดวิล แมชชิน 2,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด
79 กู๊ดส์ ทรี อินโนเวทีฟ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดส์ ทรี อินโนเวทีฟ จำกัด
80 กู๊ดไทม์ เมทัล เพสท์ 9,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท กู๊ดไทม์ เมทัล เพสท์ จำกัด
81 คชา 11 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท คชา 11 จำกัด
82 คณาธร อินเตอร์เทรด 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท คณาธร อินเตอร์เทรด จำกัด
83 คณิตสตีล 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท คณิตสตีล จำกัด
84 ครอคูต้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครอคูต้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
85 ครองสิน สตีล 2,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ครองสิน สตีล จำกัด
86 คริสตัล สเตนเลส กรุ๊ป 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท คริสตัล สเตนเลส กรุ๊ป จำกัด
87 คลอง 3 เมททอลกลาส 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท คลอง 3 เมททอลกลาส จำกัด
88 คลองแหค้าเหล็ก 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท คลองแหค้าเหล็ก จำกัด
89 คลังวัสดุ เซ็นเตอร์ 300,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังวัสดุ เซ็นเตอร์
90 คลังอลูมิเนียม 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท คลังอลูมิเนียม จำกัด
91 คลังเหล็ก สงขลา 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท คลังเหล็ก สงขลา จำกัด
92 คลังเหล็กสยาม 200,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเหล็กสยาม
93 คลาสสิค อาร์ท คอเล็คชั่น 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คลาสสิค อาร์ท คอเล็คชั่น จำกัด
94 คลาสส์เทค โมลด์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คลาสส์เทค โมลด์ จำกัด
95 ควอลิตี้ เฟรม เมทัล 4,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอลิตี้ เฟรม เมทัล จำกัด
96 คอนสตีล 6,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท คอนสตีล จำกัด
97 คอนส์ มัลติเทรด 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนส์ มัลติเทรด จำกัด
98 คอนเนคซ์ ดีไซน์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คอนเนคซ์ ดีไซน์ จำกัด
99 คอนเน็คท์ดอท 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท คอนเน็คท์ดอท จำกัด
100 คอปเปอร์ ลิงค์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คอปเปอร์ ลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ