รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 199 อยุธยาการกลึงโลหะกิจ 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บริษัท 199 อยุธยาการกลึงโลหะกิจ จำกัด
3 21 ค้าเหล็ก 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท 21 ค้าเหล็ก จำกัด
4 3 ป.สตีล แอนด์ ซัพพลาย 2,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท 3 ป.สตีล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
5 3 เอ็ม เมททอล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท 3 เอ็ม เมททอล จำกัด
6 345 ค้าเหล็ก 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บริษัท 345 ค้าเหล็ก จำกัด
7 3ป. เจริญโลหะกิจ 2,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด
8 3เอ็ม ดีวีล๊อปเม้นท์ 1,000,000 ลำพูน ป่าซาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3เอ็ม ดีวีล๊อปเม้นท์
9 8 ดีเซ็มเบอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ บริษัท 8 ดีเซ็มเบอร์ จำกัด
10 89 ยูส คาร์ 5,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท 89 ยูส คาร์ จำกัด
11 ก. กิจเจริญอลูมิเนียมเส้น 5,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท ก. กิจเจริญอลูมิเนียมเส้น จำกัด
12 ก. วัตถกิจ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท ก. วัตถกิจ จำกัด
13 ก.ธนวัฒน์ เมทอล 15,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ก.ธนวัฒน์ เมทอล จำกัด
14 กงไกร สตีล 88,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
15 กนกวรรณ วัสดุภัณฑ์ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ วัสดุภัณฑ์
16 กนกวรรณ เซ็นเตอร์ 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ เซ็นเตอร์
17 กนกวรรณ เมททัล 2001 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ เมททัล 2001
18 กมลลักษณ์ อลูมินั่ม 5,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บริษัท กมลลักษณ์ อลูมินั่ม จำกัด
19 กมลไช โซลูชั่น 1,000,000 นครปฐม นครชัยศรี บริษัท กมลไช โซลูชั่น จำกัด
20 กรกช อินเตอร์เทรด (2000) 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บริษัท กรกช อินเตอร์เทรด (2000) จำกัด
21 กระบี่ ค้าเหล็ก 2,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท กระบี่ ค้าเหล็ก จำกัด
22 กรีน ฟอเรสท์ (2012) 33,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท กรีน ฟอเรสท์ (2012) จำกัด
23 กรุงธนเจริญค้าเหล็ก 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงธนเจริญค้าเหล็ก
24 กรุงธนเจริญค้าเหล็ก 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท กรุงธนเจริญค้าเหล็ก จำกัด
25 กรุงเทพค้าเหล็ก (กบินทร์บุรี) 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท กรุงเทพค้าเหล็ก (กบินทร์บุรี) จำกัด
26 กรุงเทพตาปูและลวด 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท กรุงเทพตาปูและลวด จำกัด
27 กรุงเทพผลิตเหล็กค้าวัสดุ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็กค้าวัสดุ จำกัด
28 กรุงเทพวิศวกิจสตีล 5,000,000 แพร่ เมืองแพร่ บริษัท กรุงเทพวิศวกิจสตีล จำกัด
29 กรุงเทพศูนย์รวมเหล็ก 1,250,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท กรุงเทพศูนย์รวมเหล็ก จำกัด
30 กรุงเทพเม็ททัลเวอคซ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท กรุงเทพเม็ททัลเวอคซ์ จำกัด
31 กรุงเทพเหล็กกล้า 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด
32 กรุงเทพโลหะภัณฑ์ 1993 800,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพโลหะภัณฑ์ 1993
33 กฤติน โลหะภัณฑ์ 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท กฤติน โลหะภัณฑ์ จำกัด
34 กฤษกร ค้าเหล็ก 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษกร ค้าเหล็ก
35 กฤษณพรรณ มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท กฤษณพรรณ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
36 กฤษดา สตีล 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท กฤษดา สตีล จำกัด
37 กล่องเงิน กรุ๊ป 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท กล่องเงิน กรุ๊ป จำกัด
38 กลางดง สตีล 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง บริษัท กลางดง สตีล จำกัด
39 กล๊าสม่า คอร์ปอร์เรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท กล๊าสม่า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
40 ก้วง โลหะกิจ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้วง โลหะกิจ
41 กวงตง นันเฟอรัสเมทัล(ไทยแลนด์) 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บริษัท กวงตง นันเฟอรัสเมทัล(ไทยแลนด์) จำกัด
42 กวงหมิง ค้าเหล็ก 3,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหมิง ค้าเหล็ก
43 กวงหมิง ค้าเหล็ก 3,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท กวงหมิง ค้าเหล็ก จำกัด
44 กวงฮั้วพานิช 50,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด
45 กวงเลซิน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอไพรซ์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท กวงเลซิน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอไพรซ์ จำกัด
46 กว้างง่วนเส็งจั่น 1,200,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กว้างง่วนเส็งจั่น
47 ก้องเจริญกิจ สตีล 3,000,000 สมุทรปราการ บางพลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องเจริญกิจ สตีล
48 กันเองเจริญช่าง 2001 2,000,000 อุดรธานี น้ำโสม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันเองเจริญช่าง 2001
49 กัลลวิศว์ เทคโนโลยี่ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลลวิศว์ เทคโนโลยี่ แอนด์ ซัพพลาย
50 กาญจนไพบูลย์ 1,100,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บริษัท กาญจนไพบูลย์ จำกัด
51 การิสมาร์ เมทอล เซอร์วิส 2,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท การิสมาร์ เมทอล เซอร์วิส จำกัด
52 ก้าวเจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท ก้าวเจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
53 กิ๋งเตียง สแตนเลส 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท กิ๋งเตียง สแตนเลส จำกัด
54 กิจการุณย์ สตีล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการุณย์ สตีล
55 กิจดำรง สตีล 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจดำรง สตีล
56 กิจธิพร 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท กิจธิพร จำกัด
57 กิจมงคลสตีล 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท กิจมงคลสตีล จำกัด
58 กิจยืนยง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท กิจยืนยง จำกัด
59 กิจรุ่งเรือง ค้าเหล็ก 5,000,000 ระยอง เมืองระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง ค้าเหล็ก
60 กิจรุ่งเรือง เมืองเหล็ก 5,000,000 ชลบุรี บางละมุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง เมืองเหล็ก
61 กิจวัฒนสิน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บริษัท กิจวัฒนสิน จำกัด
62 กิจสยามสตีลบาร์ส 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท กิจสยามสตีลบาร์ส จำกัด
63 กิจเจริญ (เจริญเมือง) 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท กิจเจริญ (เจริญเมือง) จำกัด
64 กิจเจริญค้าเหล็ก (2550) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บริษัท กิจเจริญค้าเหล็ก (2550) จำกัด
65 กิจไพศาลค้าเหล็ก (1997) 2,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพศาลค้าเหล็ก (1997)
66 กิ้มชองฮินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท กิ้มชองฮินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
67 กิมบ้วนเซ้ง (1999) 5,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมบ้วนเซ้ง (1999)
68 กิ้มย่งเฮง 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ้มย่งเฮง
69 กิ้มย่งเฮงสตีล 4,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ บริษัท กิ้มย่งเฮงสตีล จำกัด
70 กิ้มย่งใช้สตีล 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท กิ้มย่งใช้สตีล จำกัด
71 กิมฮงเส็ง 1,250,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมฮงเส็ง
72 กิ้มเฮงเชียง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท กิ้มเฮงเชียง จำกัด
73 กิ้มเฮงเชียง เม็ททอล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท กิ้มเฮงเชียง เม็ททอล จำกัด
74 กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า 350,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จำกัด
75 กุนทอง นำชัย 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท กุนทอง นำชัย จำกัด
76 กุลนาถ ไมนิ่ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท กุลนาถ ไมนิ่ง จำกัด
77 กุสุมา ค้าเศษเหล็ก 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท กุสุมา ค้าเศษเหล็ก จำกัด
78 กู๊ดวิล แมชชิน 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บริษัท กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด
79 กู๊ดส์ ทรี อินโนเวทีฟ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท กู๊ดส์ ทรี อินโนเวทีฟ จำกัด
80 กู๊ดไทม์ เมทัล เพสท์ 9,000,000 ปทุมธานี สามโคก บริษัท กู๊ดไทม์ เมทัล เพสท์ จำกัด
81 คชา 11 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท คชา 11 จำกัด
82 คณาธร อินเตอร์เทรด 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท คณาธร อินเตอร์เทรด จำกัด
83 คณิตสตีล 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท คณิตสตีล จำกัด
84 ครอคูต้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครอคูต้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
85 ครองสิน สตีล 2,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว บริษัท ครองสิน สตีล จำกัด
86 คริสตัล สเตนเลส กรุ๊ป 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท คริสตัล สเตนเลส กรุ๊ป จำกัด
87 คลอง 3 เมททอลกลาส 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท คลอง 3 เมททอลกลาส จำกัด
88 คลองแหค้าเหล็ก 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท คลองแหค้าเหล็ก จำกัด
89 คลังวัสดุ เซ็นเตอร์ 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังวัสดุ เซ็นเตอร์
90 คลังอลูมิเนียม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท คลังอลูมิเนียม จำกัด
91 คลังเหล็ก สงขลา 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา บริษัท คลังเหล็ก สงขลา จำกัด
92 คลังเหล็กสยาม 200,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเหล็กสยาม
93 คลาสสิค อาร์ท คอเล็คชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท คลาสสิค อาร์ท คอเล็คชั่น จำกัด
94 คลาสส์เทค โมลด์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท คลาสส์เทค โมลด์ จำกัด
95 ควอลิตี้ เฟรม เมทัล 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง บริษัท ควอลิตี้ เฟรม เมทัล จำกัด
96 คอนสตีล 6,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท คอนสตีล จำกัด
97 คอนส์ มัลติเทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บริษัท คอนส์ มัลติเทรด จำกัด
98 คอนเนคซ์ ดีไซน์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท คอนเนคซ์ ดีไซน์ จำกัด
99 คอนเน็คท์ดอท 2,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท คอนเน็คท์ดอท จำกัด
100 คอปเปอร์ ลิงค์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท คอปเปอร์ ลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ