รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 101 เกษตรเคมีภัณฑ์ 1,000,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
2 168 การเกษตร 1,000,000 เลย นาด้วง
3 168 เทวกุลเกษตร 2,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
4 19 ไทยเคมีคอล 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
5 2022 เอ็นไวรอนเมนทอล ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
6 3 เป็นเลิศ 5,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
7 3 ส.พาณิชย์ 1,000,000 เลย ภูเรือ
8 3 อ.การค้า 500,000 ขอนแก่น น้ำพอง
9 3บี เทรดดิ้ง 1,000,000 กาฬสินธุ์ ยางตลาด
10 5 พลัง เคมีภัณฑ์ 1,000,000 สกลนคร อากาศอำนวย
11 55 เกษตร 3,000,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
12 9 ไม้งาม 1,000,000 เชียงใหม่ แม่อาย
13 999โชคทวี 1,000,000 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม
14 99รุ่งเรืองการเกษตร101 1,000,000 ร้อยเอ็ด จังหาร
15 ก.การเกษตร 2018 300,000 นครราชสีมา จักราช
16 ก.เกษตรเคมีภัณฑ์ 1,000,000 นครราชสีมา ชุมพวง
17 ก.ไก่ชลแอนด์กัน การเกษตร 900,000 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง
18 ก.โชควัฒนา 5,000,000 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์
19 ก.ยิ่งเจริญ 999 2,000,000 พิจิตร สามง่าม
20 ก.เรืองโรจน์ 2,000,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
21 กณิฐีปัญญา 1,000,000 ขอนแก่น ภูผาม่าน
22 กนกพร 2017 2,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
23 กบดาวทอง 1,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
24 กบดาวทอง 600,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
25 กมลวรรณการเกษตร 1,000,000 แพร่ สอง
26 กมลวรรณพืชผล 1,500,000 อุดรธานี กู่แก้ว
27 กรรณยาการเกษตร 3,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
28 กระนวนการเกษตร กรุ๊ป 1,000,000 ขอนแก่น กระนวน
29 กระบุรีเกษตรภัณฑ์ 2,000,000 ระนอง กระบุรี
30 กระสัง คาเทล 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
31 กริท แอดไวซ์เซอรี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
32 กรีน เคมีคอล 888 100,000 นนทบุรี ไทรน้อย
33 กรีน เจน กรุ๊ป 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
34 กรีน เซเว่น ซัพพลาย 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร
35 กรีน นาโนเทคโนโลยี (ประเทศไทย) 500,000 เชียงใหม่ หางดง
36 กรีน พาราไดซ์ อินเตอร์คอร์ป (2012) 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี
37 กรีน ฟ็อกซ์ ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 ตาก แม่สอด
38 กรีน มาร์แชล 100,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
39 กรีน มาสเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
40 กรีน ริช ไบโอเทค 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
41 กรีน ลิฟวิ่ง อินทิเกรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
42 กรีน แล็บ เอ็กซ์ 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี
43 กรีน สตาร์ ซัพพลาย 1,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท
44 กรีน อโกรไทย 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
45 กรีน อะกริเทค แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
46 กรีน อะโกรซายน์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
47 กรีนเซ็นเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
48 กรีนเทค อินโนเวชั่น กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
49 กรีนนิ่งพลัส 1,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
50 กรีนเนตโต้ 1,000,000 สุโขทัย ศรีนคร
51 กรีนเนอรี่ อะกริซายน์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
52 กรีนแบรนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด
53 กรีนเพียวเกษตร 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
54 กรีนฟิลด์ การเกษตร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
55 กรีนมารีน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
56 กรีนเมจิค อะโกรโปรดักท์ 3,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
57 กรีนแลนด์ อโกรเคมีคอล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
58 กรีนแลนดิส (ประเทศไทย) 1,000,000 นครปฐม สามพราน
59 กรีนไลฟ์ โกลด์ 1,000,000 พิจิตร ตะพานหิน
60 กรีนสยามเคมิเคิล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
61 กรีนเฮาส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
62 กฤติเดช พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
63 กฤษฏ์รุ่งโรจน์ 1,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
64 กฤษณา อะโกร 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
65 กฤษนิยมทรัพย์เกษตร 4,000,000 ลำปาง งาว
66 กลยุทธการเกษตร 2,000,000 เชียงใหม่ ฝาง
67 กล้า น้ำ ข้าว ทรัพย์เกษตร 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
68 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ม.12 ต.แม่อ้อ 1,000,000 เชียงราย พาน
69 กลุ่มพอเพียง 120,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
70 กวงเจริญผล เคมีเกษตร 1,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส
71 กวงฮะเคมีเกษตร 1,000,000 สุรินทร์ ท่าตูม
72 กอแก้วเกษตรไทย 2021 1,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
73 ก่องกานต์ ค้าเจริญ 1,000,000 เชียงใหม่ แม่วาง
74 ก้องณพ 3,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
75 กะตะศิลาการเกษตร 1,000,000 มหาสารคาม นาเชือก
76 กัญญ์ฐญาณ์ 2,000,000 อุบลราชธานี เดชอุดม
77 กัญญากิจ เกษตรสมบูรณ์ทรัพย์ 5,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
78 กัญญาณัฐการเกษตร 2555 1,000,000 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก
79 กันทรารมย์การเกษตร 1,000,000 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี
80 กันยาภาการเกษตร 500,000 นครพนม โพนสวรรค์
81 กัปตัน เทรดดิ้ง 1,000,000 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี
82 กัลยาการเกษตร 1,000,000 พิษณุโลก บางกระทุ่ม
83 ก้าก้าวหน้า 3,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
84 กาญจนกิจ การเกษตร 800,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
85 กาญจนา อินเตอร์ไพรส์ 1,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
86 กานดา ฟาร์ม ออร์แกนิค 5,000,000 กาญจนบุรี ไทรโยค
87 การเกษตรเฟื่องฟู วัสดุภัณฑ์ 2,000,000 น่าน เวียงสา
88 การเกษตรมั่นคง 1,000,000 สุรินทร์ จอมพระ
89 การเกษตรเสรี 500,000 เชียงใหม่ เชียงดาว
90 การค้าการเกษตร 1,000,000 อุตรดิตถ์ ลับแล
91 การ์โซนี่ (ไทยแลนด์) 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
92 การยางนาบอนพันธุ์ปาล์ม 1,000,000 นครศรีธรรมราช นาบอน
93 ก้าวเกษตรพัฒนา 1,000,000 เพชรบุรี ชะอำ
94 ก้าวเจริญกิจเกษตร 500,000 น่าน เชียงกลาง
95 ก้าวมงคล รุ่งเรือง 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
96 ก้าวยั่งยืนเกษตร 1,017,000 นครพนม ธาตุพนม
97 กำแพงเพชร เฟอร์ติไลเซอร์ 300,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
98 กิ่งทองแท้ 1,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
99 กิจไกรวิทย์ ฟาร์ม 3,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
100 กิจจา กรีน-อะกรีเทค 5,000,000 อุตรดิตถ์ พิชัย

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ