รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 108 แพลน 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท 108 แพลน จำกัด
2 2แคนรีไซเคิล 1,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท 2แคนรีไซเคิล จำกัด
3 347 ปทุมทรัพย์รีไซเคิล 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท 347 ปทุมทรัพย์รีไซเคิล จำกัด
4 3P รีไซเคิล 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท 3P รีไซเคิล จำกัด
5 3ดี เพิ่มทรัพย์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 3ดี เพิ่มทรัพย์ จำกัด
6 4 น.โชคพัฒนา 10,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท 4 น.โชคพัฒนา จำกัด
7 59 กุญแจทอง 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด 59 กุญแจทอง
8 868 ชมชม 1,000,000 ตาพระยา สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 868 ชมชม
9 88 คอมเมอร์เชียล แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท 88 คอมเมอร์เชียล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
10 ๙ ปฏิมากร กรุ๊ป 2,000,000 มวกเหล็ก สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙ ปฏิมากร กรุ๊ป
11 9 เก็บขยะ 1,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว บริษัท 9 เก็บขยะ จำกัด
12 9 เจริญโยวราช 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท 9 เจริญโยวราช จำกัด
13 91 เสริมทรัพย์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 91 เสริมทรัพย์ รีไซเคิล
14 99 รุ่งเรืองสตีล 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท 99 รุ่งเรืองสตีล จำกัด
15 ก. 168 การช่าง 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ก. 168 การช่าง จำกัด
16 ก. รวยโชค 1,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท ก. รวยโชค จำกัด
17 ก.สยาม พลาสติก 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ก.สยาม พลาสติก จำกัด
18 ก.เจริญ เชียงดาว 2,000,000 เชียงดาว เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญ เชียงดาว
19 ก.โชคกังวาลทรัพย์ 1,000,000 ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา บริษัท ก.โชคกังวาลทรัพย์ จำกัด
20 กนกกร ทรานสปอร์ต 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกกร ทรานสปอร์ต
21 กนกรัตน์ (9889) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กนกรัตน์ (9889) จำกัด
22 กนกรัตน์ รีไซเคิล 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท กนกรัตน์ รีไซเคิล จำกัด
23 กนกรุ่งเรือง 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรุ่งเรือง
24 กนกวรรณ อินเตอร์พลาส 2,200,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ อินเตอร์พลาส
25 กบินทร์พลาสติก 2007 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์พลาสติก 2007
26 กรธวัช รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท กรธวัช รีไซเคิล จำกัด
27 กรปัญจทรัพย์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กรปัญจทรัพย์ จำกัด
28 กรวัชร เมทัล กรุ๊ป 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กรวัชร เมทัล กรุ๊ป จำกัด
29 กระดาษชลบุรี 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กระดาษชลบุรี จำกัด
30 กระบี่ พลาสติก 2018 3,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ พลาสติก 2018 จำกัด
31 กรินทร์ สตีล 1,000,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท กรินทร์ สตีล จำกัด
32 กรีน พลัส พลังงาน 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท กรีน พลัส พลังงาน จำกัด
33 กรีน ลูบ (ไทยแลนด์) 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน ลูบ (ไทยแลนด์)
34 กรีน เคมิเคิล 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เคมิเคิล จำกัด
35 กรีน เมทัลส์(ประเทศไทย) 155,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท กรีน เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด
36 กรีน เวสท์ เอ็นไวรอนเมนท์ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน เวสท์ เอ็นไวรอนเมนท์
37 กรีน เวิลด์ คอนเซชั่น 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กรีน เวิลด์ คอนเซชั่น จำกัด
38 กรีน เวิลด์ เดเวลอปเปอร์ 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กรีน เวิลด์ เดเวลอปเปอร์ จำกัด
39 กรีน โปรดัคชั่น โพรเซส 5,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท กรีน โปรดัคชั่น โพรเซส จำกัด
40 กรีน ไซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยี 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กรีน ไซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด
41 กรีนการ์ด แอนด์ลอว์ 3,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนการ์ด แอนด์ลอว์ จำกัด
42 กรีนทรี สุไหงโก-ลก 1,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนทรี สุไหงโก-ลก
43 กรีนทูเก็ต 150,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด
44 กรีนเวฟ เรซี่ 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท กรีนเวฟ เรซี่ จำกัด
45 กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์แมนเนจเม้นท์ 5,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
46 กรุงธน เปเปอร์กรุ๊ป 4,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงธน เปเปอร์กรุ๊ป จำกัด
47 กรุงเทพค้าโลหะ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพค้าโลหะ จำกัด
48 กรุงไทย คัลเล็ต 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทย คัลเล็ต จำกัด
49 กรุงไทย รีเอ็นเนอร์ยี่ 4,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทย รีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
50 กรุงไทย รีไซเคิล 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทย รีไซเคิล จำกัด
51 กฤตยา ค้าของเก่า 1,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตยา ค้าของเก่า
52 กฤษฎา ออโต้แม็ค 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา ออโต้แม็ค
53 กฤษเมทัลเทรด 2,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท กฤษเมทัลเทรด จำกัด
54 กฤษโลหะ 2,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กฤษโลหะ จำกัด
55 กล้าหาญ อินเตอร์ การค้า 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท กล้าหาญ อินเตอร์ การค้า จำกัด
56 กล้าโลหะกิจ สตีล 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท กล้าโลหะกิจ สตีล จำกัด
57 กวงเซ่งหลี 15,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด
58 กองทอง อินเตอร์เทรด 1,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท กองทอง อินเตอร์เทรด จำกัด
59 กองเงิน รีไซเคิล 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กองเงิน รีไซเคิล จำกัด
60 กอบเกียรติ โกลบอล 6,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง บริษัท กอบเกียรติ โกลบอล จำกัด
61 กังวาล รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท กังวาล รีไซเคิล จำกัด
62 กัซเทค เอ็นเตอร์ไพร์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กัซเทค เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด
63 กัญญารัตน์ ค้าเจริญ รีไซเคิล 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท กัญญารัตน์ ค้าเจริญ รีไซเคิล จำกัด
64 กัญญ์ณัชชา ดิลริ่ง 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญ์ณัชชา ดิลริ่ง
65 กัณฑสูตร ค้าของเก่า 5,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณฑสูตร ค้าของเก่า
66 กัน รีไซเคิล 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัน รีไซเคิล
67 กัน รีไซเคิล 7,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กัน รีไซเคิล จำกัด
68 กันตพจน์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กันตพจน์ จำกัด
69 กัลป์ศิริ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กัลป์ศิริ กรุ๊ป จำกัด
70 กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง 5,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง จำกัด
71 กานต์สินี รีไซเคิล 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กานต์สินี รีไซเคิล จำกัด
72 การัณย์ธีร์ 1988 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท การัณย์ธีร์ 1988 จำกัด
73 การ์ตูน รีไซเคิล 1,000,000 ป่าโมก อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การ์ตูน รีไซเคิล
74 การ์เบจ แลนด์ฟิล 1,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท การ์เบจ แลนด์ฟิล จำกัด
75 กาลเกียรติ 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท กาลเกียรติ จำกัด
76 ก้าวมั่นคง รีไซเคิล 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นคง รีไซเคิล
77 ก้าวรุ่งเรือง รีไซเคิล (2019) 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวรุ่งเรือง รีไซเคิล (2019)
78 ก้าวหน้าเจริญค้าของเก่า 500,000 หนองเรือ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าเจริญค้าของเก่า
79 ก้าวไกลรีไซเคิล 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ก้าวไกลรีไซเคิล จำกัด
80 กำลังงาน และการเกษตร กรุ๊ป (2002) 3,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท กำลังงาน และการเกษตร กรุ๊ป (2002) จำกัด
81 กำไรทองรุ่งเรือง 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กำไรทองรุ่งเรือง จำกัด
82 กิ่งทองกุณา 500,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งทองกุณา
83 กิจกาญจน์รุ่งเรือง ปิโตรเลียม 1,000,000 โนนศิลา ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจกาญจน์รุ่งเรือง ปิโตรเลียม
84 กิจภูมิทรัพย์ 600,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจภูมิทรัพย์
85 กิจรุ่งโรจน์ เมทัล เวิร์ค 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท กิจรุ่งโรจน์ เมทัล เวิร์ค จำกัด
86 กิจวิโรจน์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท กิจวิโรจน์ รีไซเคิล จำกัด
87 กิจวิไลย์ รีไซเคิล 200,000 ปราสาท สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิไลย์ รีไซเคิล
88 กิจสมุทร สตีล รีไซเคิล 1,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท กิจสมุทร สตีล รีไซเคิล จำกัด
89 กิจอุดมทรัพย์ 200,000 เสาไห้ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอุดมทรัพย์
90 กิจเกษม รีไซเคิล 3,000,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเกษม รีไซเคิล
91 กิตเจริญชัย 2016 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตเจริญชัย 2016
92 กิมเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท กิมเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
93 กิรรัญ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กิรรัญ จำกัด
94 กุญแจเงิน (ประเทศไทย) 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กุญแจเงิน (ประเทศไทย) จำกัด
95 กุลหงษ์ อินเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท กุลหงษ์ อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
96 กุศลค้าของเก่า 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุศลค้าของเก่า
97 กุหลาบแดงการเกษตร 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กุหลาบแดงการเกษตร จำกัด
98 กูกรีนส์18 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กูกรีนส์18 จำกัด
99 กู๊ด นิปปอน 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กู๊ด นิปปอน จำกัด
100 กู๊ด รีไซเคิล 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ด รีไซเคิล จำกัด
101 กู้ดมอร์นิ่ง รีไซเคิล เซ็นเตอร์ 5,500,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท กู้ดมอร์นิ่ง รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
102 กู้ไท่ อินเตอร์เทรด 2,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท กู้ไท่ อินเตอร์เทรด จำกัด
103 ขยะทอง เปเปอร์ แอนด์ สตีล 5,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ขยะทอง เปเปอร์ แอนด์ สตีล จำกัด
104 ขวดแก้วรีไซเคิล 3,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ขวดแก้วรีไซเคิล จำกัด
105 ขวดแข็ง 100,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวดแข็ง
106 ขวัญเจริญซัพพลาย 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ขวัญเจริญซัพพลาย จำกัด
107 ขอนแก่นเวิลด์รีไซเคิล 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นเวิลด์รีไซเคิล จำกัด
108 คณพศ 99 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คณพศ 99 จำกัด
109 คนเหล็ก 2018 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท คนเหล็ก 2018 จำกัด
110 คมศักดิ์ พี.วี.ซี.รีไซเคิล 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมศักดิ์ พี.วี.ซี.รีไซเคิล
111 คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์มิลล์ 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด
112 คริสตัล 50 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสตัล 50 จำกัด
113 คลอง 9 ซอร์ทติ้ง รังสิต 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท คลอง 9 ซอร์ทติ้ง รังสิต จำกัด
114 คลองขลุง รีไซคลิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท คลองขลุง รีไซคลิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
115 คลองสิบ รีไซเคิล 500,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองสิบ รีไซเคิล
116 คลังทรัพย์ 168 1,000,000 ราษีไศล ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังทรัพย์ 168
117 คลังรีไซเคิล 9,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท คลังรีไซเคิล จำกัด
118 คลังเศรษฐ์ 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท คลังเศรษฐ์ จำกัด
119 คอนเนคชั่น 2012 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนเนคชั่น 2012 จำกัด
120 คอมแพ็ครีไซเคิลกรุ๊ป 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท คอมแพ็ครีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
121 คอมไบน์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คอมไบน์ รีไซเคิล จำกัด
122 คังเคียว คังโตคุ (ประเทศไทย) 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท คังเคียว คังโตคุ (ประเทศไทย) จำกัด
123 คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ 2,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด
124 คันไซ เคมิคัล (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คันไซ เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
125 ค้าขยะ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ค้าขยะ จำกัด
126 คาบิกอน ไลน์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท คาบิกอน ไลน์ จำกัด
127 คาร์เทล รีไซคลิ่ง 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คาร์เทล รีไซคลิ่ง จำกัด
128 คาเธ่ย์ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไซเอนซ์ เทค 2,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท คาเธ่ย์ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไซเอนซ์ เทค จำกัด
129 คำเขื่อนแก้ว กรีน 15,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร บริษัท คำเขื่อนแก้ว กรีน จำกัด
130 คิง ฟุง เมทัล อีเล็คทรอนิกส์ รีไซคลิ้ง 3,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คิง ฟุง เมทัล อีเล็คทรอนิกส์ รีไซคลิ้ง จำกัด
131 คิวเอ็ม อินเตอร์เทค 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท คิวเอ็ม อินเตอร์เทค จำกัด
132 คีรินทร์ สตีล 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท คีรินทร์ สตีล จำกัด
133 คีรีกาญ รีไซเคิล 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท คีรีกาญ รีไซเคิล จำกัด
134 คีรีภัณฑ์ พลาสติก 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีภัณฑ์ พลาสติก
135 คุณบอล พีวีซี 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณบอล พีวีซี
136 คุ้ม ปู่ ย่า ต้นตระกูล 1,000,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้ม ปู่ ย่า ต้นตระกูล
137 คูซุ่นฮวด 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท คูซุ่นฮวด จำกัด
138 คูนทรัพย์ ฐ นันท์ (ประเทศไทย) 1,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท คูนทรัพย์ ฐ นันท์ (ประเทศไทย) จำกัด
139 คูเซ่งฮวด 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คูเซ่งฮวด จำกัด
140 ง่วนเฮงหลีรีไซเคิล 1,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท ง่วนเฮงหลีรีไซเคิล จำกัด
141 จ.ชัยเจริญรีไซเคิล 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท จ.ชัยเจริญรีไซเคิล จำกัด
142 จ.ทวีโชค 6,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ทวีโชค
143 จ.เจริญ 2016 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญ 2016
144 จงวัฒนา แมททีเรียล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท จงวัฒนา แมททีเรียล จำกัด
145 จตุพร รีไซเคิล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท จตุพร รีไซเคิล จำกัด
146 จตุโชติพาณิชย์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท จตุโชติพาณิชย์ จำกัด
147 จรัญรีไซเคิล 1,000,000 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญรีไซเคิล
148 จอมภพ รีไซเคิล 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมภพ รีไซเคิล
149 จักรกลบางหว้ายนต์ 4,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท จักรกลบางหว้ายนต์ จำกัด
150 จักรินทร์ เซอร์วิส 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรินทร์ เซอร์วิส
151 จักร์ณรงค์ ซัพพลาย 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักร์ณรงค์ ซัพพลาย
152 จันทร์ทิพย์ รีไซเคิล 1,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ทิพย์ รีไซเคิล
153 จันทเศรษฐ์ 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท จันทเศรษฐ์ จำกัด
154 จั๊ว ลาดกระบัง 2,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท จั๊ว ลาดกระบัง จำกัด
155 จัสเต้ 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสเต้ จำกัด
156 จา เทรดดิ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท จา เทรดดิ้ง จำกัด
157 จาฟรี เทรดดิ้ง 4,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท จาฟรี เทรดดิ้ง จำกัด
158 จ่าเลิศ รีไซเคิล 500,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเลิศ รีไซเคิล
159 จำนง-รีไซเคิล 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนง-รีไซเคิล
160 จิตกรการค้ารีไซเคิล 200,000 เมืองระนอง ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตกรการค้ารีไซเคิล
161 จิตรวรรณ สตีล 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท จิตรวรรณ สตีล จำกัด
162 จิตรเกษมโลหะ 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเกษมโลหะ
163 จิตรเกษมโลหะ 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท จิตรเกษมโลหะ จำกัด
164 จินดา ซัพพลาย 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท จินดา ซัพพลาย จำกัด
165 จินดาซัน (2008) 1,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท จินดาซัน (2008) จำกัด
166 จินดาวัฒน์ อุตสาหกรรม 500,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาวัฒน์ อุตสาหกรรม
167 จิรซัพพลายแอนด์อินสทรูเมนท์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จิรซัพพลายแอนด์อินสทรูเมนท์ จำกัด
168 จิรซัพพลายแอนด์อินสทรูเมนท์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรซัพพลายแอนด์อินสทรูเมนท์
169 จิรัฎฐ์เจริญ พลาสติก 10,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรัฎฐ์เจริญ พลาสติก
170 จิ่วหลงไทย 220,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
171 จี วัน 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี วัน
172 จี แอนด์ บี โลหะกิจ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท จี แอนด์ บี โลหะกิจ จำกัด
173 จี.จี.เค พาร์ท 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท จี.จี.เค พาร์ท จำกัด
174 จี๋จ๋าเซฟวิ่ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท จี๋จ๋าเซฟวิ่ง จำกัด
175 จีรสิน ค้าเหล็ก 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท จีรสิน ค้าเหล็ก จำกัด
176 จีเค เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเค เทรดดิ้ง จำกัด
177 จีเคเอ็ม รีไซเคิล 2019 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท จีเคเอ็ม รีไซเคิล 2019 จำกัด
178 จีเนียส รีไซคลิ่ง (ประเทศไทย) 100,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเนียส รีไซคลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
179 จื้อ ไท่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 6,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท จื้อ ไท่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
180 จื้อชาง 2,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท จื้อชาง จำกัด
181 จุฑาทิพย์ค้าเศษกระดาษ 600,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฑาทิพย์ค้าเศษกระดาษ
182 จุมพฎ ซัพพลาย 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุมพฎ ซัพพลาย
183 จูบาตุส 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท จูบาตุส จำกัด
184 จูปิเตอร์ เมทัล อัลลอย 2,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท จูปิเตอร์ เมทัล อัลลอย จำกัด
185 ฉัตรจงทองวาณิชย์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรจงทองวาณิชย์
186 ฉินเจีย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 9,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ฉินเจีย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
187 ช เจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ช เจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
188 ช. หมื่นเฮง พลาสติก 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ช. หมื่นเฮง พลาสติก จำกัด
189 ช.ชุตินันท์ ค้าของเก่า 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ช.ชุตินันท์ ค้าของเก่า จำกัด
190 ช.ทิพย์เกื้อกูล สตีล 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ช.ทิพย์เกื้อกูล สตีล จำกัด
191 ช.ธนวัฒน์ สตีล เวิร์ค (ประเทศไทย) 50,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ช.ธนวัฒน์ สตีล เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
192 ช.บิส 1,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท ช.บิส จำกัด
193 ช.พัฒนารุ่งเรือง 300,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พัฒนารุ่งเรือง
194 ช.รีไซเคิล 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.รีไซเคิล
195 ช.รุ่งทรัพย์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ช.รุ่งทรัพย์ จำกัด
196 ช.ศิริลักษณ์ 1,500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ช.ศิริลักษณ์ จำกัด
197 ช.เจริญ รีไซเคิล 2524 2,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญ รีไซเคิล 2524
198 ช.โรจน์ทรัพย์ 1998 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท ช.โรจน์ทรัพย์ 1998 จำกัด
199 ช.โลหะไพศาล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โลหะไพศาล
200 ชงค์ รีไซเคิล 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชงค์ รีไซเคิล
201 ชนะชัย รีไซเคิล กรุ๊ป 4,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนะชัย รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
202 ชนะชัย อิเลคทรอนิค รีไซเคิล 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ชนะชัย อิเลคทรอนิค รีไซเคิล จำกัด
203 ชนะไกรสตีล 5,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนะไกรสตีล จำกัด
204 ชนัญญาการเกษตร 5,000,000 หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนัญญาการเกษตร
205 ชย ค้าของเก่า 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ชย ค้าของเก่า จำกัด
206 ชยพล พลาสติก 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยพล พลาสติก
207 ชรินทร์ทิพย์ โฟร์คลิฟท์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชรินทร์ทิพย์ โฟร์คลิฟท์ จำกัด
208 ชลการซิสเต็ม 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชลการซิสเต็ม จำกัด
209 ชลธาร เอ็นเตอร์ไพรส์ 3,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ชลธาร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
210 ชลพัทธ์เมทัล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชลพัทธ์เมทัล จำกัด
211 ชลพิบูล 300,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพิบูล
212 ชลสิทธิ์ วนกิจ (2000) 2,500,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชลสิทธิ์ วนกิจ (2000) จำกัด
213 ชลากร อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค 900,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลากร อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค
214 ชวง หู เคจิ 4,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชวง หู เคจิ จำกัด
215 ชะฮ์บาน (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท ชะฮ์บาน (ประเทศไทย) จำกัด
216 ชั่งเซ้งจั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ชั่งเซ้งจั่น จำกัด
217 ชั่งเฮงจั่น 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชั่งเฮงจั่น จำกัด
218 ชัชวาล รีไซเคิล 500,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัชวาล รีไซเคิล จำกัด
219 ชัดเจน พลาสติก แอนด์ รีไซเคิ้ล 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ชัดเจน พลาสติก แอนด์ รีไซเคิ้ล จำกัด
220 ชัยณรงค์ชลบุรีเมทัล เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชัยณรงค์ชลบุรีเมทัล เทรดดิ้ง จำกัด
221 ชัยถาวร เทรดดิ้ง 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ชัยถาวร เทรดดิ้ง จำกัด
222 ชัยทวีทรัพย์ รีไซเคิล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชัยทวีทรัพย์ รีไซเคิล จำกัด
223 ชัยปราการ เม็ททัล 1,400,000 ไชยปราการ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยปราการ เม็ททัล
224 ชัยปิยะ โลหะกิจ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยปิยะ โลหะกิจ
225 ชัยพัฒนาการรีไซเคิล 5,000,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒนาการรีไซเคิล
226 ชัยภัทร คาร์เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภัทร คาร์เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส
227 ชัยวาณิชย์ อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชัยวาณิชย์ อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
228 ชัยวิวัฒน์ ของเก่า 500,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวิวัฒน์ ของเก่า
229 ชัยสยามสตีล 4,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยสยามสตีล จำกัด
230 ชัยสิทธิ์โลหะ แอนด์โลจิสติกส์ 10,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยสิทธิ์โลหะ แอนด์โลจิสติกส์ จำกัด
231 ชัยเรืองฤทธิ์ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ชัยเรืองฤทธิ์ จำกัด
232 ชัยแสงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชัยแสงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
233 ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
234 ชาญชัย รีไซเคิล 1,500,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัย รีไซเคิล
235 ชาญสิน รีไซเคิล 4,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชาญสิน รีไซเคิล จำกัด
236 ชาลิสา รีไซเคิล 1,000,000 โนนสูง นครราชสีมา บริษัท ชาลิสา รีไซเคิล จำกัด
237 ชาลี รีไซเคิ้ล 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิ้ล
238 ชำนาญเทพ พลาสติค 600,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญเทพ พลาสติค
239 ชิ้ง อี้ รีซอร์ซ 29,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ชิ้ง อี้ รีซอร์ซ จำกัด
240 ชิตชัยยะ 2,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ชิตชัยยะ จำกัด
241 ชินนรัตน์ฐกรกิจรุ่งเรือง 1,500,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท ชินนรัตน์ฐกรกิจรุ่งเรือง จำกัด
242 ชินนรเศรษฐ์ 3,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท ชินนรเศรษฐ์ จำกัด
243 ชินฟา 9,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินฟา
244 ชินรุ่ง 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินรุ่ง
245 ชินโชติสุทธิธนาภูมิ 36,500,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท ชินโชติสุทธิธนาภูมิ จำกัด
246 ชิป โปรดักส์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชิป โปรดักส์ จำกัด
247 ชิโนรส ค้าเศษแก้ว 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิโนรส ค้าเศษแก้ว
248 ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์ 4,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์
249 ชื่นเจริญ รีไซเคิล 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นเจริญ รีไซเคิล
250 ชุนจั๊ว ทวีทรัพย์ 1,000,000 บ้านแหลม เพชรบุรี บริษัท ชุนจั๊ว ทวีทรัพย์ จำกัด
251 ชุมชนมาบชลูด รีไซเคิล 700,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ชุมชนมาบชลูด รีไซเคิล จำกัด
252 ชุมพล.99 รีไซเคิล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชุมพล.99 รีไซเคิล จำกัด
253 ชู ดิวิลอปเม้นท์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชู ดิวิลอปเม้นท์ จำกัด
254 ชู รุ่งเรือง 300,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู รุ่งเรือง
255 ชูขวัญ ค้าของเก่า 5,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ชูขวัญ ค้าของเก่า จำกัด
256 ชโนทัย ไฟเบอร์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ชโนทัย ไฟเบอร์ จำกัด
257 ซ.ประเสริฐ (เอเซีย) 1,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ประเสริฐ (เอเซีย)
258 ซองมิน (ประเทศไทย) 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท ซองมิน (ประเทศไทย) จำกัด
259 ซัคเซส เวสท์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ซัคเซส เวสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
260 ซันชายน์ รีนิวเอเบิล รีซอร์ซ (ไทยแลนด์) 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซันชายน์ รีนิวเอเบิล รีซอร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด
261 ซันซูริช เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันซูริช เทรดดิ้ง จำกัด
262 ซันทรายเปเปอร์ 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซันทรายเปเปอร์ จำกัด
263 ซันฟลาวเวอร์ รีไซเคิล 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ซันฟลาวเวอร์ รีไซเคิล จำกัด
264 ซันสตีลสแคร็พ 45,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซันสตีลสแคร็พ จำกัด
265 ซันสตีลเซอร์วิสเซส 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันสตีลเซอร์วิสเซส
266 ซันเคนเอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันเคนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
267 ซันเทค สแครป โพรเซสซิ่ง 155,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันเทค สแครป โพรเซสซิ่ง จำกัด
268 ซันเทคเมทัลส์ 716,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
269 ซับพอร์ส พาร์ท แอนด์ รีไซเคิล 5,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับพอร์ส พาร์ท แอนด์ รีไซเคิล
270 ซัฟฟูล โกลบอล 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซัฟฟูล โกลบอล จำกัด
271 ซัมมิท สตีล 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ซัมมิท สตีล จำกัด
272 ซางหยวนโลหะกิจ 23,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ซางหยวนโลหะกิจ จำกัด
273 ซิกซ์ เอเลเมนท์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิกซ์ เอเลเมนท์ จำกัด
274 ซิกม่า ฟิวชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิกม่า ฟิวชั่น จำกัด
275 ซิงกา โลหะกิจ 10,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ซิงกา โลหะกิจ จำกัด
276 ซิงกาเมท 10,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ซิงกาเมท จำกัด
277 ซิงหวอไท่ 500,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซิงหวอไท่ จำกัด
278 ซิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ เวิลด์ 4,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ซิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ เวิลด์ จำกัด
279 ซิตี้เวิลด์ กรุ๊ป 10,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิตี้เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด
280 ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) จำกัด
281 ซิน อี้ ไท่ อินดัสเตรียล เทรด 30,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ซิน อี้ ไท่ อินดัสเตรียล เทรด จำกัด
282 ซิน เฟิง 200,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ซิน เฟิง จำกัด
283 ซินซุ่นหลี 40,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินซุ่นหลี จำกัด
284 ซิมเปิ้ล รีไซเคิล 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท ซิมเปิ้ล รีไซเคิล จำกัด
285 ซิมเปิล อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต 2015 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซิมเปิล อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต 2015 จำกัด
286 ซิลเวอร์ สแครป 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซิลเวอร์ สแครป จำกัด
287 ซี พลัส เอ็กเซลเล้นท์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซี พลัส เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด
288 ซี เอ็กซ์ ทังสเตน คาร์ไบด์ (ประเทศไทย) 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซี เอ็กซ์ ทังสเตน คาร์ไบด์ (ประเทศไทย) จำกัด
289 ซี เอช เจ อินดัสตรี้ 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี เอช เจ อินดัสตรี้ จำกัด
290 ซี เอช เจ เมทเทิล 30,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซี เอช เจ เมทเทิล จำกัด
291 ซี เอช เอช รีไซเคิล 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี เอช เอช รีไซเคิล จำกัด
292 ซี แอนด์ เอ็ม โลหะกิจ 2,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ซี แอนด์ เอ็ม โลหะกิจ จำกัด
293 ซี.พี.เอส. รีไซเคิล 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ซี.พี.เอส. รีไซเคิล จำกัด
294 ซี.เอช.พี.ยิ่งเจริญ 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ซี.เอช.พี.ยิ่งเจริญ จำกัด
295 ซี.เอช.เอ อินดัสเทรียล 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ซี.เอช.เอ อินดัสเทรียล จำกัด
296 ซี.เอ็น. แสมดำ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอ็น. แสมดำ จำกัด
297 ซีซีพีเอส โพลิเมอร์ 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีพีเอส โพลิเมอร์
298 ซีฟี้ อินดัสตรี้ 20,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด
299 ซีเคซีพี เคมีคอล อินดัสทรี 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซีเคซีพี เคมีคอล อินดัสทรี จำกัด
300 ซีเคเอ็น 555 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเคเอ็น 555 จำกัด
301 ซีเจดับบลิว เทรดดิ้ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซีเจดับบลิว เทรดดิ้ง จำกัด
302 ซีเอชดี โลหะ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ซีเอชดี โลหะ จำกัด
303 ซีเอชพี ชยพล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชพี ชยพล
304 ซีเอชเค อินเตอร์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซีเอชเค อินเตอร์ จำกัด
305 ซีเอ็นซี ริยา (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็นซี ริยา (ไทยแลนด์) จำกัด
306 ซีเอ็นเคเอ็น 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซีเอ็นเคเอ็น จำกัด
307 ซีเอ็นเอ็น เมททัล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ซีเอ็นเอ็น เมททัล จำกัด
308 ซีเอ็ม มงคล เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม มงคล เอ็นจิเนียริ่ง
309 ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี 131,500,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด
310 ซีเอ็มพี เซอร์คิวลาร์ อีโคโนมี่ 5,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท ซีเอ็มพี เซอร์คิวลาร์ อีโคโนมี่ จำกัด
311 ซีเอสเค รีไซเคิล 500,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสเค รีไซเคิล
312 ซีแอนด์เค เมทัลรีไซเคิล 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซีแอนด์เค เมทัลรีไซเคิล จำกัด
313 ซีแอลบีเอ็น รีไซเคิล 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ซีแอลบีเอ็น รีไซเคิล จำกัด
314 ซุ่น ไหล ฝู 4,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซุ่น ไหล ฝู จำกัด
315 ซุ่นฮวดค้าเศษกระดาษ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุ่นฮวดค้าเศษกระดาษ จำกัด
316 ซู ซิน ปิโตรเลียม 2,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ซู ซิน ปิโตรเลียม จำกัด
317 ญ.ธนสรรพ์ 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ญ.ธนสรรพ์ จำกัด
318 ญาณณกิตติ์ ดารัณ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ญาณณกิตติ์ ดารัณ จำกัด
319 ฐ.ค้าของเก่าบ่อวิน 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ.ค้าของเก่าบ่อวิน
320 ฐานทอง เมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฐานทอง เมเนจเม้นท์ จำกัด
321 ฐิติ เก็บเศษ 1,040,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติ เก็บเศษ
322 ฐิตินวโภณ 5,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฐิตินวโภณ จำกัด
323 ณ . นาม รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ณ . นาม รีไซเคิล จำกัด
324 ณ.ชนกนันท์ 2,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว บริษัท ณ.ชนกนันท์ จำกัด
325 ณบารมี 600,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณบารมี
326 ณภาพร เจริญรุ่งเรือง 1,500,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ณภาพร เจริญรุ่งเรือง จำกัด
327 ณรงค์ทรัพย์ สตีล รีไซเคิ่ล 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ณรงค์ทรัพย์ สตีล รีไซเคิ่ล จำกัด
328 ณรงค์โลหะกิจ 1995 2,000,000 สูงเนิน นครราชสีมา บริษัท ณรงค์โลหะกิจ 1995 จำกัด
329 ณรัฐ รีไซเคิล 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรัฐ รีไซเคิล
330 ณัช รีไซเคิล (2020) 1,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัช รีไซเคิล (2020)
331 ณัชชารีย์ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ณัชชารีย์ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
332 ณัฎฐ์ธา รีไซเคิล 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฎฐ์ธา รีไซเคิล
333 ณัฐกวี พลาสติก 1,300,000 มหาราช พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกวี พลาสติก
334 ณัฐพงศ์ โพลีเมอร์ 500,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงศ์ โพลีเมอร์
335 ณัฐภัทร ทองคำ ขนส่ง 1,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทร ทองคำ ขนส่ง
336 ณัฐวิศวัฒนา 1,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวิศวัฒนา
337 ณัฐวุฒิ การเกษตร 2,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ การเกษตร
338 ณัฐเดช 2,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ณัฐเดช จำกัด
339 ดงเมืองกล๊าส 1,000,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงเมืองกล๊าส
340 ดราก้อน ไดร์ฟ ซิสเต็ม 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดราก้อน ไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด
341 ดวงดำรงค์ รีไซเคิล 3,900,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดำรงค์ รีไซเคิล
342 ดวงดีการค้าเจริญ 5,000,000 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ บริษัท ดวงดีการค้าเจริญ จำกัด
343 ดวงประทีปรุ่งโรจน์ 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ดวงประทีปรุ่งโรจน์ จำกัด
344 ดวงพร รีไซเคิล 600,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพร รีไซเคิล
345 ดวงเจริญชัย สตีล 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ดวงเจริญชัย สตีล จำกัด
346 ดวงแข ยิ่งเจริญ 600,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงแข ยิ่งเจริญ
347 ด้วยเกล้า กรุ๊ป 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยเกล้า กรุ๊ป
348 ดั่งใจคุณ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดั่งใจคุณ จำกัด
349 ดับบลิว พี เอส เอส เทรดดิ้ง 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ดับบลิว พี เอส เอส เทรดดิ้ง จำกัด
350 ดับบลิว เค พี พลาสติก 2,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ดับบลิว เค พี พลาสติก จำกัด
351 ดับบลิว.พี.เอ็ม สตีล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ดับบลิว.พี.เอ็ม สตีล จำกัด
352 ดับบลิวเจ อินดัสเทรียล 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวเจ อินดัสเทรียล
353 ดับบลิวเอ็น การ์เบจ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดับบลิวเอ็น การ์เบจ รีไซเคิล จำกัด
354 ดับเบิ้ลยู เอช ที เซอร์วิส 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอช ที เซอร์วิส จำกัด
355 ดับเบิลยู.เอ็ม.อิคสปอร์ท 2010 (ประเทศไทย) 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ดับเบิลยู.เอ็ม.อิคสปอร์ท 2010 (ประเทศไทย) จำกัด
356 ดับเบิ้ลยูเอ็น แอสโซซิเอท 18,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็น แอสโซซิเอท จำกัด
357 ดารา ฟอเร่ท์ (ประเทศไทย) 15,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดารา ฟอเร่ท์ (ประเทศไทย) จำกัด
358 ดาว สุโขทัย 20,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาว สุโขทัย จำกัด
359 ดาว ไทย พลาสติค 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดาว ไทย พลาสติค จำกัด
360 ดาวทอง ค้าของเก่า 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวทอง ค้าของเก่า
361 ดาวท๊อปเท็นรียูส 3,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวท๊อปเท็นรียูส
362 ดาศิลา 983 2,300,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ดาศิลา 983 จำกัด
363 ดำรงศักดิ์ รีไซเคิล 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงศักดิ์ รีไซเคิล
364 ดิ่งเซิ่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ดิ่งเซิ่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
365 ดิษนันท์พัฒนา (2007) 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ดิษนันท์พัฒนา (2007) จำกัด
366 ดี ซี เอ็น ซัพพลาย 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ซี เอ็น ซัพพลาย
367 ดี สยามขุมทรัพย์ ไมน์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี สยามขุมทรัพย์ ไมน์ จำกัด
368 ดี อาร์ อินเตอร์ รีไซเคิล กรุ๊ป 20,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ดี อาร์ อินเตอร์ รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
369 ดี เค รีไซเคิล 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี เค รีไซเคิล จำกัด
370 ดี เจ เค เมททอล 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ดี เจ เค เมททอล จำกัด
371 ดี แอนด์ ดับบลิว โกลเบิ้ล ซอสซิ่ง 300,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ ดับบลิว โกลเบิ้ล ซอสซิ่ง
372 ดี แอนด์ ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ดี แอนด์ ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
373 ดี.ดี. สแครปเซ็นเตอร์ 1,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ดี.ดี. สแครปเซ็นเตอร์ จำกัด
374 ดี.ดี.รีไซเคิล 2015 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ดี.ดี.รีไซเคิล 2015 จำกัด
375 ดี.อาร์ อีควิปเมนท์ 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.อาร์ อีควิปเมนท์ จำกัด
376 ดี.อาร์.พี.สตีล 30,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด
377 ดี.เค.วาย 2005 6,000,000 เวียงหนองล่อง ลำพูน บริษัท ดี.เค.วาย 2005 จำกัด
378 ดี.เอช.ดี.เอ็คซพอร์ทส์ 2,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.เอช.ดี.เอ็คซพอร์ทส์ จำกัด
379 ดี.เอ็น.เอ. ทริปเปิล-รี 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็น.เอ. ทริปเปิล-รี
380 ดี.เอส.เจริญรุ่งเรือง 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ดี.เอส.เจริญรุ่งเรือง จำกัด
381 ดี.เอส.เมทัลลิค 300,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เมทัลลิค
382 ดีซีเอ็น รับเบอร์ กรุ๊ป 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ดีซีเอ็น รับเบอร์ กรุ๊ป จำกัด
383 ดีดี อีควิบเม้นท์ 100,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี อีควิบเม้นท์
384 ดีดีของเก่า 2,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ดีดีของเก่า จำกัด
385 ดีนะ ค้ากระดาษ 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีนะ ค้ากระดาษ จำกัด
386 ดีบีเค สตีล 1999 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดีบีเค สตีล 1999 จำกัด
387 ดีลลิเจ็นซ์ อินทิกกรีตี้ 11,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีลลิเจ็นซ์ อินทิกกรีตี้ จำกัด
388 ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
389 ดีสมใจ สแครป ยาร์ด 30,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ดีสมใจ สแครป ยาร์ด จำกัด
390 ดีสมใจ สแครป ไอรอน 5,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท ดีสมใจ สแครป ไอรอน จำกัด
391 ดีเอ็นเค รีไซเคิล 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ดีเอ็นเค รีไซเคิล จำกัด
392 ดีไลท์ ฟีด 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ดีไลท์ ฟีด จำกัด
393 ดุษณีพลาสติก 2494 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ดุษณีพลาสติก 2494 จำกัด
394 ต. ชลบุรี 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ต. ชลบุรี จำกัด
395 ต.กิจบำรุง 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.กิจบำรุง
396 ต.กิจพาณิชย์ 200,000 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.กิจพาณิชย์
397 ต.ดีเฮง สตีล 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท ต.ดีเฮง สตีล จำกัด
398 ต.นิยมสหพาณิชย์ไทย 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ต.นิยมสหพาณิชย์ไทย จำกัด
399 ต.นิยมสหพาณิชย์ไทย 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ต.นิยมสหพาณิชย์ไทย จำกัด
400 ต.ร่วมพัฒนา รีไซเคิล 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ต.ร่วมพัฒนา รีไซเคิล จำกัด
401 ต.รัตนโกสินทร์ (ต.เจริญรีไซเคิล) 15,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ต.รัตนโกสินทร์ (ต.เจริญรีไซเคิล) จำกัด
402 ต.เจริญไพศาล ทุ่งสง 5,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท ต.เจริญไพศาล ทุ่งสง จำกัด
403 ตง รีไซเคิล 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ตง รีไซเคิล จำกัด
404 ตง แอนด์ อิน (2012) 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ตง แอนด์ อิน (2012) จำกัด
405 ตงซื้อ คอมพานี (ไทยแลนด์) 10,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ตงซื้อ คอมพานี (ไทยแลนด์) จำกัด
406 ตงเฮงไทยพลาสติก 3,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ตงเฮงไทยพลาสติก จำกัด
407 ต้นข้าว อินดัสตรี้ 500,000 ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นข้าว อินดัสตรี้
408 ต้นไทร พลาสติก 300,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นไทร พลาสติก
409 ตรงพานิชโชคธนารุ่งเรือง 2,000,000 ชะอำ เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงพานิชโชคธนารุ่งเรือง
410 ตรังทองรีไซเคิล 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังทองรีไซเคิล
411 ตรีกำชัย 100,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีกำชัย
412 ตวงเจริญวัสดุภัณฑ์ 5,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตวงเจริญวัสดุภัณฑ์ จำกัด
413 ตองหนึ่ง รุ่งเรืองเซียงกง 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ตองหนึ่ง รุ่งเรืองเซียงกง จำกัด
414 ตะนาวศรีสหพัฒนา 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะนาวศรีสหพัฒนา จำกัด
415 ตะวัน คาสติ้ง โปรดักส์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ตะวัน คาสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
416 ตะวันนิรันดร์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันนิรันดร์
417 ตะวันพบโชค 540,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวันพบโชค จำกัด
418 ตะวันยิ้ม ( 2011 ) 1,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันยิ้ม ( 2011 )
419 ตั้งซุ่ยเฮง 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ตั้งซุ่ยเฮง จำกัด
420 ตั๊งตระกูล 88 พลาสติก แอนด์ รีไซเคิล 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ตั๊งตระกูล 88 พลาสติก แอนด์ รีไซเคิล จำกัด
421 ตั้งปัน พาณิชย์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งปัน พาณิชย์
422 ตั้งยู่ฮวดฮงกี่ 10,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งยู่ฮวดฮงกี่
423 ตังเซ้ง วิทู 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตังเซ้ง วิทู จำกัด
424 ตั้งเลี่ยงกี่ 3,500,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเลี่ยงกี่
425 ตั้งเฮงเจริญ พลาสติก 100,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเฮงเจริญ พลาสติก
426 ตันเจริญพาณิชย์ แอนด์ เวสท์ 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ตันเจริญพาณิชย์ แอนด์ เวสท์ จำกัด
427 ตาก้องโลหะกิจ (เอ็นทีเค) 8,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตาก้องโลหะกิจ (เอ็นทีเค) จำกัด
428 ตากใบ รีไซเคิล 2,000,000 ตากใบ นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ รีไซเคิล
429 ติณณทรัพย์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ติณณทรัพย์ จำกัด
430 ตี๋ของเก่า รีไซเคิล 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ตี๋ของเก่า รีไซเคิล จำกัด
431 ตี่หยกกวนฮวดเฮง 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ตี่หยกกวนฮวดเฮง จำกัด
432 ตุ๊กตา เอนเทอร์ไพรซ์ 5,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุ๊กตา เอนเทอร์ไพรซ์
433 ถนอมเกียรติ ออโต้เซลส์ กรุ๊ป 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ถนอมเกียรติ ออโต้เซลส์ กรุ๊ป จำกัด
434 ถนัดศรีทวีคูณรุ่งเรือง (14) 53,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ถนัดศรีทวีคูณรุ่งเรือง (14) จำกัด
435 ถวัลย์วิมล 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ถวัลย์วิมล จำกัด
436 ถังสยามโลหะกิจ 3,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ถังสยามโลหะกิจ จำกัด
437 ถิ่นทองรีไซเคิล 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นทองรีไซเคิล
438 ถีระวงษ์ รีไซเคิล 1,100,000 ปากพลี นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถีระวงษ์ รีไซเคิล
439 ถุงทอง 9 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ถุงทอง 9 จำกัด
440 ถุงทอง พี. โพลีเทส 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง พี. โพลีเทส
441 ถุงทอง รีไซเคิล 5,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ถุงทอง รีไซเคิล จำกัด
442 ถุงทอง โลหะ อินเตอร์ 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ถุงทอง โลหะ อินเตอร์ จำกัด
443 ถุงเงิน ถุงทอง ซัพพลาย (2017) 1,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ซัพพลาย (2017) จำกัด
444 ท.ไทยรัก 4,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ท.ไทยรัก จำกัด
445 ทนงค้าของเก่า 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทนงค้าของเก่า จำกัด
446 ทรงไทยรีไซเคิล 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงไทยรีไซเคิล
447 ทรัพย์ ส.ประทีป รีไซเคิล 1,000,000 บางระกำ พิษณุโลก บริษัท ทรัพย์ ส.ประทีป รีไซเคิล จำกัด
448 ทรัพย์กองโต 3,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์กองโต จำกัด
449 ทรัพย์คงสมบูรณ์ รีไซเคิล 1,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์ รีไซเคิล จำกัด
450 ทรัพย์จุลศรี 1,000,000 พานทอง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์จุลศรี
451 ทรัพย์ดารา 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ดารา จำกัด
452 ทรัพย์ทวี ของเก่า 1,000,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว บริษัท ทรัพย์ทวี ของเก่า จำกัด
453 ทรัพย์ทวี รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์ทวี รีไซเคิล จำกัด
454 ทรัพย์ทวี เทรดเดอร์ 2,000,000 ลำดวน สุรินทร์ บริษัท ทรัพย์ทวี เทรดเดอร์ จำกัด
455 ทรัพย์ทวีคูณ รีไซเคิล 1,000,000 เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี บริษัท ทรัพย์ทวีคูณ รีไซเคิล จำกัด
456 ทรัพย์บัณชา 1,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท ทรัพย์บัณชา จำกัด
457 ทรัพย์บุญเลี้ยง สตีล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์บุญเลี้ยง สตีล จำกัด
458 ทรัพย์มังกร รีไซเคิล 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์มังกร รีไซเคิล จำกัด
459 ทรัพย์มั่นคง รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ทรัพย์มั่นคง รีไซเคิล จำกัด
460 ทรัพย์รุ่งทวีรีไซเคิล 1,000,000 วิหารแดง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งทวีรีไซเคิล
461 ทรัพย์วิจิตกุล 500,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วิจิตกุล
462 ทรัพย์สมบุญ2561 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์สมบุญ2561 จำกัด
463 ทรัพย์สมบูรณ์ 2512 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ 2512 จำกัด
464 ทรัพย์สมบูรณ์ พลาสติก 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พลาสติก จำกัด
465 ทรัพย์สวรรค์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สวรรค์
466 ทรัพย์อุดม รีไซเคิล 1,000,000 กาบเชิง สุรินทร์ บริษัท ทรัพย์อุดม รีไซเคิล จำกัด
467 ทรัพย์เจริญ รีไซเคิล 2019 1,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี บริษัท ทรัพย์เจริญ รีไซเคิล 2019 จำกัด
468 ทรัพย์เจริญ สิ่งแวดล้อม 1,000,000 บ่อทอง ชลบุรี บริษัท ทรัพย์เจริญ สิ่งแวดล้อม จำกัด
469 ทรัพย์เพิ่มพูลพลาสติก 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูลพลาสติก จำกัด
470 ทรัพย์เย็นรุ่งเรือง 5,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทรัพย์เย็นรุ่งเรือง จำกัด
471 ทรัพย์เรืองโรจน์ 5,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ทรัพย์เรืองโรจน์ จำกัด
472 ทรัพย์เรืองโรจน์ (พัทยา) 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทรัพย์เรืองโรจน์ (พัทยา) จำกัด
473 ทรัพย์เรืองโรจน์ (อมตะนคร) 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทรัพย์เรืองโรจน์ (อมตะนคร) จำกัด
474 ทรัพย์เรืองโรจน์ (เคหะบางพลี) 5,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์เรืองโรจน์ (เคหะบางพลี) จำกัด
475 ทรัพย์เศรษฐีโชติ 1,000,000 พระพรหม นครศรีธรรมราช บริษัท ทรัพย์เศรษฐีโชติ จำกัด
476 ทรัพย์เอก เม็ททอล (ไทยแลนด์) 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ทรัพย์เอก เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด
477 ทรัพย์ไตรสิน 1,000,000 เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทรัพย์ไตรสิน จำกัด
478 ทรัพย์ไพศาล พลาสติก 500,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ทรัพย์ไพศาล พลาสติก จำกัด
479 ทรัพย์ไพศาล สตีล 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ทรัพย์ไพศาล สตีล จำกัด
480 ทรัพย์ไพศาล แฟคตอรี่ 5,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ทรัพย์ไพศาล แฟคตอรี่ จำกัด
481 ทรัมพ์ คอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ทรัมพ์ คอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
482 ทราดา รีไซเคิล 1,000,000 บ้านโฮ่ง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราดา รีไซเคิล
483 ทรินิตี้ โกลเบิล เทรด 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรินิตี้ โกลเบิล เทรด จำกัด
484 ทริปเปิ้ล พี ซัพพลาย (56) 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ล พี ซัพพลาย (56) จำกัด
485 ทริปเปิล พี ซัพพลาย แอนด์รีไซเคิล 500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทริปเปิล พี ซัพพลาย แอนด์รีไซเคิล จำกัด
486 ทริปเปิล พี อินเตอร์ รีไซเคิล 1,000,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ บริษัท ทริปเปิล พี อินเตอร์ รีไซเคิล จำกัด
487 ทริปเปิล พี อินโนเวชั่น 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิล พี อินโนเวชั่น จำกัด
488 ทริปเปิ้ล เอ อินเตอร์เนชั่นแนล รีไซเคิล 2,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ทริปเปิ้ล เอ อินเตอร์เนชั่นแนล รีไซเคิล จำกัด
489 ทริปเปิ้ล เอ เทรดเดอร์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทริปเปิ้ล เอ เทรดเดอร์ จำกัด
490 ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
491 ทริปเปิ้ล ไฟว์ สแครป 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท ทริปเปิ้ล ไฟว์ สแครป จำกัด
492 ทรีนีตี้ เปเปอร์ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ทรีนีตี้ เปเปอร์ จำกัด
493 ทรู แมน ออพเพอเรชั่น 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรู แมน ออพเพอเรชั่น จำกัด
494 ทรูดรีม 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรูดรีม จำกัด
495 ทรูแมน (ไทยแลนด์) 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ทรูแมน (ไทยแลนด์) จำกัด
496 ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) 50,000,000 ไชโย อ่างทอง บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด
497 ทวีทรัพย์ 59 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทวีทรัพย์ 59 คอนสตรัคชั่น จำกัด
498 ทวีทรัพย์88รีไซเคิล 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ทวีทรัพย์88รีไซเคิล จำกัด
499 ทวีทรัพย์ก้าวหน้ารุ่งเรือง 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ทวีทรัพย์ก้าวหน้ารุ่งเรือง จำกัด
500 ทวีทรัพย์เรืองโรจน์ 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ทวีทรัพย์เรืองโรจน์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ