รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 108 แพลน 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท 108 แพลน จำกัด
2 2แคนรีไซเคิล 1,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท 2แคนรีไซเคิล จำกัด
3 347 ปทุมทรัพย์รีไซเคิล 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท 347 ปทุมทรัพย์รีไซเคิล จำกัด
4 3P รีไซเคิล 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท 3P รีไซเคิล จำกัด
5 3ดี เพิ่มทรัพย์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 3ดี เพิ่มทรัพย์ จำกัด
6 4 น.โชคพัฒนา 10,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท 4 น.โชคพัฒนา จำกัด
7 59 กุญแจทอง 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด 59 กุญแจทอง
8 868 ชมชม 1,000,000 ตาพระยา สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 868 ชมชม
9 88 คอมเมอร์เชียล แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท 88 คอมเมอร์เชียล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
10 ๙ ปฏิมากร กรุ๊ป 2,000,000 มวกเหล็ก สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙ ปฏิมากร กรุ๊ป
11 9 เก็บขยะ 1,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว บริษัท 9 เก็บขยะ จำกัด
12 9 เจริญโยวราช 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท 9 เจริญโยวราช จำกัด
13 91 เสริมทรัพย์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 91 เสริมทรัพย์ รีไซเคิล
14 99 รุ่งเรืองสตีล 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท 99 รุ่งเรืองสตีล จำกัด
15 ก. 168 การช่าง 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ก. 168 การช่าง จำกัด
16 ก. รวยโชค 1,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท ก. รวยโชค จำกัด
17 ก.สยาม พลาสติก 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ก.สยาม พลาสติก จำกัด
18 ก.เจริญ เชียงดาว 2,000,000 เชียงดาว เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญ เชียงดาว
19 ก.โชคกังวาลทรัพย์ 1,000,000 ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา บริษัท ก.โชคกังวาลทรัพย์ จำกัด
20 กนกกร ทรานสปอร์ต 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกกร ทรานสปอร์ต
21 กนกรัตน์ (9889) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กนกรัตน์ (9889) จำกัด
22 กนกรัตน์ รีไซเคิล 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท กนกรัตน์ รีไซเคิล จำกัด
23 กนกรุ่งเรือง 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรุ่งเรือง
24 กนกวรรณ อินเตอร์พลาส 2,200,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ อินเตอร์พลาส
25 กบินทร์พลาสติก 2007 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์พลาสติก 2007
26 กรธวัช รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท กรธวัช รีไซเคิล จำกัด
27 กรปัญจทรัพย์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กรปัญจทรัพย์ จำกัด
28 กรวัชร เมทัล กรุ๊ป 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กรวัชร เมทัล กรุ๊ป จำกัด
29 กระดาษชลบุรี 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กระดาษชลบุรี จำกัด
30 กระบี่ พลาสติก 2018 3,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ พลาสติก 2018 จำกัด
31 กรินทร์ สตีล 1,000,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท กรินทร์ สตีล จำกัด
32 กรีน พลัส พลังงาน 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท กรีน พลัส พลังงาน จำกัด
33 กรีน ลูบ (ไทยแลนด์) 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน ลูบ (ไทยแลนด์)
34 กรีน เคมิเคิล 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เคมิเคิล จำกัด
35 กรีน เมทัลส์(ประเทศไทย) 155,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท กรีน เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด
36 กรีน เวสท์ เอ็นไวรอนเมนท์ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน เวสท์ เอ็นไวรอนเมนท์
37 กรีน เวิลด์ คอนเซชั่น 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กรีน เวิลด์ คอนเซชั่น จำกัด
38 กรีน เวิลด์ เดเวลอปเปอร์ 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กรีน เวิลด์ เดเวลอปเปอร์ จำกัด
39 กรีน โปรดัคชั่น โพรเซส 5,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท กรีน โปรดัคชั่น โพรเซส จำกัด
40 กรีน ไซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยี 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กรีน ไซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด
41 กรีนการ์ด แอนด์ลอว์ 3,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนการ์ด แอนด์ลอว์ จำกัด
42 กรีนทรี สุไหงโก-ลก 1,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนทรี สุไหงโก-ลก
43 กรีนทูเก็ต 150,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด
44 กรีนเวฟ เรซี่ 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท กรีนเวฟ เรซี่ จำกัด
45 กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์แมนเนจเม้นท์ 5,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
46 กรุงธน เปเปอร์กรุ๊ป 4,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงธน เปเปอร์กรุ๊ป จำกัด
47 กรุงเทพค้าโลหะ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพค้าโลหะ จำกัด
48 กรุงไทย คัลเล็ต 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทย คัลเล็ต จำกัด
49 กรุงไทย รีเอ็นเนอร์ยี่ 4,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทย รีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
50 กรุงไทย รีไซเคิล 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทย รีไซเคิล จำกัด
51 กฤตยา ค้าของเก่า 1,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตยา ค้าของเก่า
52 กฤษฎา ออโต้แม็ค 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา ออโต้แม็ค
53 กฤษเมทัลเทรด 2,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท กฤษเมทัลเทรด จำกัด
54 กฤษโลหะ 2,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กฤษโลหะ จำกัด
55 กล้าหาญ อินเตอร์ การค้า 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท กล้าหาญ อินเตอร์ การค้า จำกัด
56 กล้าโลหะกิจ สตีล 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท กล้าโลหะกิจ สตีล จำกัด
57 กวงเซ่งหลี 15,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด
58 กองทอง อินเตอร์เทรด 1,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท กองทอง อินเตอร์เทรด จำกัด
59 กองเงิน รีไซเคิล 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กองเงิน รีไซเคิล จำกัด
60 กอบเกียรติ โกลบอล 6,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง บริษัท กอบเกียรติ โกลบอล จำกัด
61 กังวาล รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท กังวาล รีไซเคิล จำกัด
62 กัซเทค เอ็นเตอร์ไพร์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กัซเทค เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด
63 กัญญารัตน์ ค้าเจริญ รีไซเคิล 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท กัญญารัตน์ ค้าเจริญ รีไซเคิล จำกัด
64 กัญญ์ณัชชา ดิลริ่ง 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญ์ณัชชา ดิลริ่ง
65 กัณฑสูตร ค้าของเก่า 5,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณฑสูตร ค้าของเก่า
66 กัน รีไซเคิล 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัน รีไซเคิล
67 กัน รีไซเคิล 7,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กัน รีไซเคิล จำกัด
68 กันตพจน์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กันตพจน์ จำกัด
69 กัลป์ศิริ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กัลป์ศิริ กรุ๊ป จำกัด
70 กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง 5,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง จำกัด
71 กานต์สินี รีไซเคิล 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กานต์สินี รีไซเคิล จำกัด
72 การัณย์ธีร์ 1988 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท การัณย์ธีร์ 1988 จำกัด
73 การ์ตูน รีไซเคิล 1,000,000 ป่าโมก อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การ์ตูน รีไซเคิล
74 การ์เบจ แลนด์ฟิล 1,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท การ์เบจ แลนด์ฟิล จำกัด
75 กาลเกียรติ 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท กาลเกียรติ จำกัด
76 ก้าวมั่นคง รีไซเคิล 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นคง รีไซเคิล
77 ก้าวรุ่งเรือง รีไซเคิล (2019) 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวรุ่งเรือง รีไซเคิล (2019)
78 ก้าวหน้าเจริญค้าของเก่า 500,000 หนองเรือ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าเจริญค้าของเก่า
79 ก้าวไกลรีไซเคิล 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ก้าวไกลรีไซเคิล จำกัด
80 กำลังงาน และการเกษตร กรุ๊ป (2002) 3,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท กำลังงาน และการเกษตร กรุ๊ป (2002) จำกัด
81 กำไรทองรุ่งเรือง 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กำไรทองรุ่งเรือง จำกัด
82 กิ่งทองกุณา 500,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งทองกุณา
83 กิจกาญจน์รุ่งเรือง ปิโตรเลียม 1,000,000 โนนศิลา ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจกาญจน์รุ่งเรือง ปิโตรเลียม
84 กิจภูมิทรัพย์ 600,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจภูมิทรัพย์
85 กิจรุ่งโรจน์ เมทัล เวิร์ค 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท กิจรุ่งโรจน์ เมทัล เวิร์ค จำกัด
86 กิจวิโรจน์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท กิจวิโรจน์ รีไซเคิล จำกัด
87 กิจวิไลย์ รีไซเคิล 200,000 ปราสาท สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิไลย์ รีไซเคิล
88 กิจสมุทร สตีล รีไซเคิล 1,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท กิจสมุทร สตีล รีไซเคิล จำกัด
89 กิจอุดมทรัพย์ 200,000 เสาไห้ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอุดมทรัพย์
90 กิจเกษม รีไซเคิล 3,000,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเกษม รีไซเคิล
91 กิตเจริญชัย 2016 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตเจริญชัย 2016
92 กิมเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท กิมเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
93 กิรรัญ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กิรรัญ จำกัด
94 กุญแจเงิน (ประเทศไทย) 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กุญแจเงิน (ประเทศไทย) จำกัด
95 กุลหงษ์ อินเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท กุลหงษ์ อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
96 กุศลค้าของเก่า 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุศลค้าของเก่า
97 กุหลาบแดงการเกษตร 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กุหลาบแดงการเกษตร จำกัด
98 กูกรีนส์18 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กูกรีนส์18 จำกัด
99 กู๊ด นิปปอน 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กู๊ด นิปปอน จำกัด
100 กู๊ด รีไซเคิล 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ด รีไซเคิล จำกัด
101 กู้ดมอร์นิ่ง รีไซเคิล เซ็นเตอร์ 5,500,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท กู้ดมอร์นิ่ง รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
102 กู้ไท่ อินเตอร์เทรด 2,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท กู้ไท่ อินเตอร์เทรด จำกัด
103 ขยะทอง เปเปอร์ แอนด์ สตีล 5,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ขยะทอง เปเปอร์ แอนด์ สตีล จำกัด
104 ขวดแก้วรีไซเคิล 3,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ขวดแก้วรีไซเคิล จำกัด
105 ขวดแข็ง 100,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวดแข็ง
106 ขวัญเจริญซัพพลาย 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ขวัญเจริญซัพพลาย จำกัด
107 ขอนแก่นเวิลด์รีไซเคิล 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นเวิลด์รีไซเคิล จำกัด
108 คณพศ 99 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คณพศ 99 จำกัด
109 คนเหล็ก 2018 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท คนเหล็ก 2018 จำกัด
110 คมศักดิ์ พี.วี.ซี.รีไซเคิล 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมศักดิ์ พี.วี.ซี.รีไซเคิล
111 คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์มิลล์ 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด
112 คริสตัล 50 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสตัล 50 จำกัด
113 คลอง 9 ซอร์ทติ้ง รังสิต 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท คลอง 9 ซอร์ทติ้ง รังสิต จำกัด
114 คลองขลุง รีไซคลิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท คลองขลุง รีไซคลิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
115 คลองสิบ รีไซเคิล 500,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองสิบ รีไซเคิล
116 คลังทรัพย์ 168 1,000,000 ราษีไศล ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังทรัพย์ 168
117 คลังรีไซเคิล 9,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท คลังรีไซเคิล จำกัด
118 คลังเศรษฐ์ 5,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท คลังเศรษฐ์ จำกัด
119 คอนเนคชั่น 2012 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนเนคชั่น 2012 จำกัด
120 คอมแพ็ครีไซเคิลกรุ๊ป 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท คอมแพ็ครีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
121 คอมไบน์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คอมไบน์ รีไซเคิล จำกัด
122 คังเคียว คังโตคุ (ประเทศไทย) 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท คังเคียว คังโตคุ (ประเทศไทย) จำกัด
123 คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ 2,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด
124 คันไซ เคมิคัล (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คันไซ เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
125 ค้าขยะ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ค้าขยะ จำกัด
126 คาบิกอน ไลน์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท คาบิกอน ไลน์ จำกัด
127 คาร์เทล รีไซคลิ่ง 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คาร์เทล รีไซคลิ่ง จำกัด
128 คาเธ่ย์ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไซเอนซ์ เทค 2,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท คาเธ่ย์ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไซเอนซ์ เทค จำกัด
129 คำเขื่อนแก้ว กรีน 15,000,000 คำเขื่อนแก้ว ยโสธร บริษัท คำเขื่อนแก้ว กรีน จำกัด
130 คิง ฟุง เมทัล อีเล็คทรอนิกส์ รีไซคลิ้ง 3,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คิง ฟุง เมทัล อีเล็คทรอนิกส์ รีไซคลิ้ง จำกัด
131 คิวเอ็ม อินเตอร์เทค 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท คิวเอ็ม อินเตอร์เทค จำกัด
132 คีรินทร์ สตีล 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท คีรินทร์ สตีล จำกัด
133 คีรีกาญ รีไซเคิล 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท คีรีกาญ รีไซเคิล จำกัด
134 คีรีภัณฑ์ พลาสติก 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีภัณฑ์ พลาสติก
135 คุณบอล พีวีซี 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณบอล พีวีซี
136 คุ้ม ปู่ ย่า ต้นตระกูล 1,000,000 พาน เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้ม ปู่ ย่า ต้นตระกูล
137 คูซุ่นฮวด 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท คูซุ่นฮวด จำกัด
138 คูนทรัพย์ ฐ นันท์ (ประเทศไทย) 1,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท คูนทรัพย์ ฐ นันท์ (ประเทศไทย) จำกัด
139 คูเซ่งฮวด 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท คูเซ่งฮวด จำกัด
140 ง่วนเฮงหลีรีไซเคิล 1,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ บริษัท ง่วนเฮงหลีรีไซเคิล จำกัด
141 จ.ชัยเจริญรีไซเคิล 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท จ.ชัยเจริญรีไซเคิล จำกัด
142 จ.ทวีโชค 6,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ทวีโชค
143 จ.เจริญ 2016 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญ 2016
144 จงวัฒนา แมททีเรียล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท จงวัฒนา แมททีเรียล จำกัด
145 จตุพร รีไซเคิล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท จตุพร รีไซเคิล จำกัด
146 จตุโชติพาณิชย์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท จตุโชติพาณิชย์ จำกัด
147 จรัญรีไซเคิล 1,000,000 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญรีไซเคิล
148 จอมภพ รีไซเคิล 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมภพ รีไซเคิล
149 จักรกลบางหว้ายนต์ 4,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท จักรกลบางหว้ายนต์ จำกัด
150 จักรินทร์ เซอร์วิส 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรินทร์ เซอร์วิส
151 จักร์ณรงค์ ซัพพลาย 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักร์ณรงค์ ซัพพลาย
152 จันทร์ทิพย์ รีไซเคิล 1,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ทิพย์ รีไซเคิล
153 จันทเศรษฐ์ 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท จันทเศรษฐ์ จำกัด
154 จั๊ว ลาดกระบัง 2,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท จั๊ว ลาดกระบัง จำกัด
155 จัสเต้ 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสเต้ จำกัด
156 จา เทรดดิ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท จา เทรดดิ้ง จำกัด
157 จาฟรี เทรดดิ้ง 4,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท จาฟรี เทรดดิ้ง จำกัด
158 จ่าเลิศ รีไซเคิล 500,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่าเลิศ รีไซเคิล
159 จำนง-รีไซเคิล 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนง-รีไซเคิล
160 จิตกรการค้ารีไซเคิล 200,000 เมืองระนอง ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตกรการค้ารีไซเคิล
161 จิตรวรรณ สตีล 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท จิตรวรรณ สตีล จำกัด
162 จิตรเกษมโลหะ 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเกษมโลหะ
163 จิตรเกษมโลหะ 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท จิตรเกษมโลหะ จำกัด
164 จินดา ซัพพลาย 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท จินดา ซัพพลาย จำกัด
165 จินดาซัน (2008) 1,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท จินดาซัน (2008) จำกัด
166 จินดาวัฒน์ อุตสาหกรรม 500,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาวัฒน์ อุตสาหกรรม
167 จิรซัพพลายแอนด์อินสทรูเมนท์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จิรซัพพลายแอนด์อินสทรูเมนท์ จำกัด
168 จิรซัพพลายแอนด์อินสทรูเมนท์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรซัพพลายแอนด์อินสทรูเมนท์
169 จิรัฎฐ์เจริญ พลาสติก 10,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรัฎฐ์เจริญ พลาสติก
170 จิ่วหลงไทย 220,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
171 จี วัน 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี วัน
172 จี แอนด์ บี โลหะกิจ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท จี แอนด์ บี โลหะกิจ จำกัด
173 จี.จี.เค พาร์ท 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท จี.จี.เค พาร์ท จำกัด
174 จี๋จ๋าเซฟวิ่ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท จี๋จ๋าเซฟวิ่ง จำกัด
175 จีรสิน ค้าเหล็ก 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท จีรสิน ค้าเหล็ก จำกัด
176 จีเค เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเค เทรดดิ้ง จำกัด
177 จีเคเอ็ม รีไซเคิล 2019 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท จีเคเอ็ม รีไซเคิล 2019 จำกัด
178 จีเนียส รีไซคลิ่ง (ประเทศไทย) 100,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเนียส รีไซคลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
179 จื้อ ไท่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 6,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท จื้อ ไท่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
180 จื้อชาง 2,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท จื้อชาง จำกัด
181 จุฑาทิพย์ค้าเศษกระดาษ 600,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฑาทิพย์ค้าเศษกระดาษ
182 จุมพฎ ซัพพลาย 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุมพฎ ซัพพลาย
183 จูบาตุส 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท จูบาตุส จำกัด
184 จูปิเตอร์ เมทัล อัลลอย 2,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท จูปิเตอร์ เมทัล อัลลอย จำกัด
185 ฉัตรจงทองวาณิชย์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรจงทองวาณิชย์
186 ฉินเจีย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 9,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ฉินเจีย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
187 ช เจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ช เจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
188 ช. หมื่นเฮง พลาสติก 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ช. หมื่นเฮง พลาสติก จำกัด
189 ช.ชุตินันท์ ค้าของเก่า 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ช.ชุตินันท์ ค้าของเก่า จำกัด
190 ช.ทิพย์เกื้อกูล สตีล 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ช.ทิพย์เกื้อกูล สตีล จำกัด
191 ช.ธนวัฒน์ สตีล เวิร์ค (ประเทศไทย) 50,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ช.ธนวัฒน์ สตีล เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
192 ช.บิส 1,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท ช.บิส จำกัด
193 ช.พัฒนารุ่งเรือง 300,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พัฒนารุ่งเรือง
194 ช.รีไซเคิล 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.รีไซเคิล
195 ช.รุ่งทรัพย์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ช.รุ่งทรัพย์ จำกัด
196 ช.ศิริลักษณ์ 1,500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ช.ศิริลักษณ์ จำกัด
197 ช.เจริญ รีไซเคิล 2524 2,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญ รีไซเคิล 2524
198 ช.โรจน์ทรัพย์ 1998 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท ช.โรจน์ทรัพย์ 1998 จำกัด
199 ช.โลหะไพศาล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โลหะไพศาล
200 ชงค์ รีไซเคิล 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชงค์ รีไซเคิล
201 ชนะชัย รีไซเคิล กรุ๊ป 4,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนะชัย รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
202 ชนะชัย อิเลคทรอนิค รีไซเคิล 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ชนะชัย อิเลคทรอนิค รีไซเคิล จำกัด
203 ชนะไกรสตีล 5,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนะไกรสตีล จำกัด
204 ชนัญญาการเกษตร 5,000,000 หว้านใหญ่ มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนัญญาการเกษตร
205 ชย ค้าของเก่า 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ชย ค้าของเก่า จำกัด
206 ชยพล พลาสติก 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยพล พลาสติก
207 ชรินทร์ทิพย์ โฟร์คลิฟท์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชรินทร์ทิพย์ โฟร์คลิฟท์ จำกัด
208 ชลการซิสเต็ม 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชลการซิสเต็ม จำกัด
209 ชลธาร เอ็นเตอร์ไพรส์ 3,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ชลธาร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
210 ชลพัทธ์เมทัล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชลพัทธ์เมทัล จำกัด
211 ชลพิบูล 300,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพิบูล
212 ชลสิทธิ์ วนกิจ (2000) 2,500,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชลสิทธิ์ วนกิจ (2000) จำกัด
213 ชลากร อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค 900,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลากร อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค
214 ชวง หู เคจิ 4,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชวง หู เคจิ จำกัด
215 ชะฮ์บาน (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท ชะฮ์บาน (ประเทศไทย) จำกัด
216 ชั่งเซ้งจั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ชั่งเซ้งจั่น จำกัด
217 ชั่งเฮงจั่น 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชั่งเฮงจั่น จำกัด
218 ชัชวาล รีไซเคิล 500,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัชวาล รีไซเคิล จำกัด
219 ชัดเจน พลาสติก แอนด์ รีไซเคิ้ล 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ชัดเจน พลาสติก แอนด์ รีไซเคิ้ล จำกัด
220 ชัยณรงค์ชลบุรีเมทัล เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชัยณรงค์ชลบุรีเมทัล เทรดดิ้ง จำกัด
221 ชัยถาวร เทรดดิ้ง 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ชัยถาวร เทรดดิ้ง จำกัด
222 ชัยทวีทรัพย์ รีไซเคิล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชัยทวีทรัพย์ รีไซเคิล จำกัด
223 ชัยปราการ เม็ททัล 1,400,000 ไชยปราการ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยปราการ เม็ททัล
224 ชัยปิยะ โลหะกิจ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยปิยะ โลหะกิจ
225 ชัยพัฒนาการรีไซเคิล 5,000,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒนาการรีไซเคิล
226 ชัยภัทร คาร์เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภัทร คาร์เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส
227 ชัยวาณิชย์ อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชัยวาณิชย์ อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
228 ชัยวิวัฒน์ ของเก่า 500,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวิวัฒน์ ของเก่า
229 ชัยสยามสตีล 4,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยสยามสตีล จำกัด
230 ชัยสิทธิ์โลหะ แอนด์โลจิสติกส์ 10,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยสิทธิ์โลหะ แอนด์โลจิสติกส์ จำกัด
231 ชัยเรืองฤทธิ์ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ชัยเรืองฤทธิ์ จำกัด
232 ชัยแสงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชัยแสงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
233 ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
234 ชาญชัย รีไซเคิล 1,500,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัย รีไซเคิล
235 ชาญสิน รีไซเคิล 4,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชาญสิน รีไซเคิล จำกัด
236 ชาลิสา รีไซเคิล 1,000,000 โนนสูง นครราชสีมา บริษัท ชาลิสา รีไซเคิล จำกัด
237 ชาลี รีไซเคิ้ล 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิ้ล
238 ชำนาญเทพ พลาสติค 600,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญเทพ พลาสติค
239 ชิ้ง อี้ รีซอร์ซ 29,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ชิ้ง อี้ รีซอร์ซ จำกัด
240 ชิตชัยยะ 2,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ชิตชัยยะ จำกัด
241 ชินนรัตน์ฐกรกิจรุ่งเรือง 1,500,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท ชินนรัตน์ฐกรกิจรุ่งเรือง จำกัด
242 ชินนรเศรษฐ์ 3,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท ชินนรเศรษฐ์ จำกัด
243 ชินฟา 9,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินฟา
244 ชินรุ่ง 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินรุ่ง
245 ชินโชติสุทธิธนาภูมิ 36,500,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท ชินโชติสุทธิธนาภูมิ จำกัด
246 ชิป โปรดักส์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชิป โปรดักส์ จำกัด
247 ชิโนรส ค้าเศษแก้ว 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิโนรส ค้าเศษแก้ว
248 ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์ 4,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์
249 ชื่นเจริญ รีไซเคิล 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นเจริญ รีไซเคิล
250 ชุนจั๊ว ทวีทรัพย์ 1,000,000 บ้านแหลม เพชรบุรี บริษัท ชุนจั๊ว ทวีทรัพย์ จำกัด
251 ชุมชนมาบชลูด รีไซเคิล 700,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ชุมชนมาบชลูด รีไซเคิล จำกัด
252 ชุมพล.99 รีไซเคิล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ชุมพล.99 รีไซเคิล จำกัด
253 ชู ดิวิลอปเม้นท์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชู ดิวิลอปเม้นท์ จำกัด
254 ชู รุ่งเรือง 300,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู รุ่งเรือง
255 ชูขวัญ ค้าของเก่า 5,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ชูขวัญ ค้าของเก่า จำกัด
256 ชโนทัย ไฟเบอร์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ชโนทัย ไฟเบอร์ จำกัด
257 ซ.ประเสริฐ (เอเซีย) 1,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ประเสริฐ (เอเซีย)
258 ซองมิน (ประเทศไทย) 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท ซองมิน (ประเทศไทย) จำกัด
259 ซัคเซส เวสท์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ซัคเซส เวสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
260 ซันชายน์ รีนิวเอเบิล รีซอร์ซ (ไทยแลนด์) 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซันชายน์ รีนิวเอเบิล รีซอร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด
261 ซันซูริช เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันซูริช เทรดดิ้ง จำกัด
262 ซันทรายเปเปอร์ 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซันทรายเปเปอร์ จำกัด
263 ซันฟลาวเวอร์ รีไซเคิล 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ซันฟลาวเวอร์ รีไซเคิล จำกัด
264 ซันสตีลสแคร็พ 45,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซันสตีลสแคร็พ จำกัด
265 ซันสตีลเซอร์วิสเซส 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันสตีลเซอร์วิสเซส
266 ซันเคนเอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันเคนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
267 ซันเทค สแครป โพรเซสซิ่ง 155,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันเทค สแครป โพรเซสซิ่ง จำกัด
268 ซันเทคเมทัลส์ 716,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
269 ซับพอร์ส พาร์ท แอนด์ รีไซเคิล 5,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับพอร์ส พาร์ท แอนด์ รีไซเคิล
270 ซัฟฟูล โกลบอล 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซัฟฟูล โกลบอล จำกัด
271 ซัมมิท สตีล 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ซัมมิท สตีล จำกัด
272 ซางหยวนโลหะกิจ 23,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ซางหยวนโลหะกิจ จำกัด
273 ซิกซ์ เอเลเมนท์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิกซ์ เอเลเมนท์ จำกัด
274 ซิกม่า ฟิวชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิกม่า ฟิวชั่น จำกัด
275 ซิงกา โลหะกิจ 10,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ซิงกา โลหะกิจ จำกัด
276 ซิงกาเมท 10,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ซิงกาเมท จำกัด
277 ซิงหวอไท่ 500,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซิงหวอไท่ จำกัด
278 ซิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ เวิลด์ 4,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ซิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ เวิลด์ จำกัด
279 ซิตี้เวิลด์ กรุ๊ป 10,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิตี้เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด
280 ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) จำกัด
281 ซิน อี้ ไท่ อินดัสเตรียล เทรด 30,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ซิน อี้ ไท่ อินดัสเตรียล เทรด จำกัด
282 ซิน เฟิง 200,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ซิน เฟิง จำกัด
283 ซินซุ่นหลี 40,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินซุ่นหลี จำกัด
284 ซิมเปิ้ล รีไซเคิล 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท ซิมเปิ้ล รีไซเคิล จำกัด
285 ซิมเปิล อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต 2015 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซิมเปิล อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต 2015 จำกัด
286 ซิลเวอร์ สแครป 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซิลเวอร์ สแครป จำกัด
287 ซี พลัส เอ็กเซลเล้นท์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซี พลัส เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด
288 ซี เอ็กซ์ ทังสเตน คาร์ไบด์ (ประเทศไทย) 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซี เอ็กซ์ ทังสเตน คาร์ไบด์ (ประเทศไทย) จำกัด
289 ซี เอช เจ อินดัสตรี้ 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี เอช เจ อินดัสตรี้ จำกัด
290 ซี เอช เจ เมทเทิล 30,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซี เอช เจ เมทเทิล จำกัด
291 ซี เอช เอช รีไซเคิล 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี เอช เอช รีไซเคิล จำกัด
292 ซี แอนด์ เอ็ม โลหะกิจ 2,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ซี แอนด์ เอ็ม โลหะกิจ จำกัด
293 ซี.พี.เอส. รีไซเคิล 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ซี.พี.เอส. รีไซเคิล จำกัด
294 ซี.เอช.พี.ยิ่งเจริญ 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ซี.เอช.พี.ยิ่งเจริญ จำกัด
295 ซี.เอช.เอ อินดัสเทรียล 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ซี.เอช.เอ อินดัสเทรียล จำกัด
296 ซี.เอ็น. แสมดำ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอ็น. แสมดำ จำกัด
297 ซีซีพีเอส โพลิเมอร์ 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีพีเอส โพลิเมอร์
298 ซีฟี้ อินดัสตรี้ 20,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด
299 ซีเคซีพี เคมีคอล อินดัสทรี 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซีเคซีพี เคมีคอล อินดัสทรี จำกัด
300 ซีเคเอ็น 555 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเคเอ็น 555 จำกัด
301 ซีเจดับบลิว เทรดดิ้ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซีเจดับบลิว เทรดดิ้ง จำกัด
302 ซีเอชดี โลหะ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ซีเอชดี โลหะ จำกัด
303 ซีเอชพี ชยพล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชพี ชยพล
304 ซีเอชเค อินเตอร์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซีเอชเค อินเตอร์ จำกัด
305 ซีเอ็นซี ริยา (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็นซี ริยา (ไทยแลนด์) จำกัด
306 ซีเอ็นเคเอ็น 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซีเอ็นเคเอ็น จำกัด
307 ซีเอ็นเอ็น เมททัล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ซีเอ็นเอ็น เมททัล จำกัด
308 ซีเอ็ม มงคล เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม มงคล เอ็นจิเนียริ่ง
309 ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี 131,500,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด
310 ซีเอ็มพี เซอร์คิวลาร์ อีโคโนมี่ 5,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท ซีเอ็มพี เซอร์คิวลาร์ อีโคโนมี่ จำกัด
311 ซีเอสเค รีไซเคิล 500,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสเค รีไซเคิล
312 ซีแอนด์เค เมทัลรีไซเคิล 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซีแอนด์เค เมทัลรีไซเคิล จำกัด
313 ซีแอลบีเอ็น รีไซเคิล 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ซีแอลบีเอ็น รีไซเคิล จำกัด
314 ซุ่น ไหล ฝู 4,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซุ่น ไหล ฝู จำกัด
315 ซุ่นฮวดค้าเศษกระดาษ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุ่นฮวดค้าเศษกระดาษ จำกัด
316 ซู ซิน ปิโตรเลียม 2,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ซู ซิน ปิโตรเลียม จำกัด
317 ญ.ธนสรรพ์ 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ญ.ธนสรรพ์ จำกัด
318 ญาณณกิตติ์ ดารัณ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ญาณณกิตติ์ ดารัณ จำกัด
319 ฐ.ค้าของเก่าบ่อวิน 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ.ค้าของเก่าบ่อวิน
320 ฐานทอง เมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฐานทอง เมเนจเม้นท์ จำกัด
321 ฐิติ เก็บเศษ 1,040,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติ เก็บเศษ
322 ฐิตินวโภณ 5,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฐิตินวโภณ จำกัด
323 ณ . นาม รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ณ . นาม รีไซเคิล จำกัด
324 ณ.ชนกนันท์ 2,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว บริษัท ณ.ชนกนันท์ จำกัด
325 ณบารมี 600,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณบารมี
326 ณภาพร เจริญรุ่งเรือง 1,500,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ณภาพร เจริญรุ่งเรือง จำกัด
327 ณรงค์ทรัพย์ สตีล รีไซเคิ่ล 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ณรงค์ทรัพย์ สตีล รีไซเคิ่ล จำกัด
328 ณรงค์โลหะกิจ 1995 2,000,000 สูงเนิน นครราชสีมา บริษัท ณรงค์โลหะกิจ 1995 จำกัด
329 ณรัฐ รีไซเคิล 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรัฐ รีไซเคิล
330 ณัช รีไซเคิล (2020) 1,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัช รีไซเคิล (2020)
331 ณัชชารีย์ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ณัชชารีย์ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
332 ณัฎฐ์ธา รีไซเคิล 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฎฐ์ธา รีไซเคิล
333 ณัฐกวี พลาสติก 1,300,000 มหาราช พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกวี พลาสติก
334 ณัฐพงศ์ โพลีเมอร์ 500,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงศ์ โพลีเมอร์
335 ณัฐภัทร ทองคำ ขนส่ง 1,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทร ทองคำ ขนส่ง
336 ณัฐวิศวัฒนา 1,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวิศวัฒนา
337 ณัฐวุฒิ การเกษตร 2,000,000 เลาขวัญ กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ การเกษตร
338 ณัฐเดช 2,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ณัฐเดช จำกัด
339 ดงเมืองกล๊าส 1,000,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงเมืองกล๊าส
340 ดราก้อน ไดร์ฟ ซิสเต็ม 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดราก้อน ไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด
341 ดวงดำรงค์ รีไซเคิล 3,900,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดำรงค์ รีไซเคิล
342 ดวงดีการค้าเจริญ 5,000,000 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ บริษัท ดวงดีการค้าเจริญ จำกัด
343 ดวงประทีปรุ่งโรจน์ 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ดวงประทีปรุ่งโรจน์ จำกัด
344 ดวงพร รีไซเคิล 600,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพร รีไซเคิล
345 ดวงเจริญชัย สตีล 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ดวงเจริญชัย สตีล จำกัด
346 ดวงแข ยิ่งเจริญ 600,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงแข ยิ่งเจริญ
347 ด้วยเกล้า กรุ๊ป 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยเกล้า กรุ๊ป
348 ดั่งใจคุณ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดั่งใจคุณ จำกัด
349 ดับบลิว พี เอส เอส เทรดดิ้ง 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ดับบลิว พี เอส เอส เทรดดิ้ง จำกัด
350 ดับบลิว เค พี พลาสติก 2,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ดับบลิว เค พี พลาสติก จำกัด
351 ดับบลิว.พี.เอ็ม สตีล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ดับบลิว.พี.เอ็ม สตีล จำกัด
352 ดับบลิวเจ อินดัสเทรียล 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวเจ อินดัสเทรียล
353 ดับบลิวเอ็น การ์เบจ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดับบลิวเอ็น การ์เบจ รีไซเคิล จำกัด
354 ดับเบิ้ลยู เอช ที เซอร์วิส 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอช ที เซอร์วิส จำกัด
355 ดับเบิลยู.เอ็ม.อิคสปอร์ท 2010 (ประเทศไทย) 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ดับเบิลยู.เอ็ม.อิคสปอร์ท 2010 (ประเทศไทย) จำกัด
356 ดับเบิ้ลยูเอ็น แอสโซซิเอท 18,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็น แอสโซซิเอท จำกัด
357 ดารา ฟอเร่ท์ (ประเทศไทย) 15,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดารา ฟอเร่ท์ (ประเทศไทย) จำกัด
358 ดาว สุโขทัย 20,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาว สุโขทัย จำกัด
359 ดาว ไทย พลาสติค 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดาว ไทย พลาสติค จำกัด
360 ดาวทอง ค้าของเก่า 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวทอง ค้าของเก่า
361 ดาวท๊อปเท็นรียูส 3,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวท๊อปเท็นรียูส
362 ดาศิลา 983 2,300,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ดาศิลา 983 จำกัด
363 ดำรงศักดิ์ รีไซเคิล 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงศักดิ์ รีไซเคิล
364 ดิ่งเซิ่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ดิ่งเซิ่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
365 ดิษนันท์พัฒนา (2007) 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ดิษนันท์พัฒนา (2007) จำกัด
366 ดี ซี เอ็น ซัพพลาย 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ซี เอ็น ซัพพลาย
367 ดี สยามขุมทรัพย์ ไมน์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี สยามขุมทรัพย์ ไมน์ จำกัด
368 ดี อาร์ อินเตอร์ รีไซเคิล กรุ๊ป 20,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ดี อาร์ อินเตอร์ รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
369 ดี เค รีไซเคิล 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี เค รีไซเคิล จำกัด
370 ดี เจ เค เมททอล 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ดี เจ เค เมททอล จำกัด
371 ดี แอนด์ ดับบลิว โกลเบิ้ล ซอสซิ่ง 300,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ ดับบลิว โกลเบิ้ล ซอสซิ่ง
372 ดี แอนด์ ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ดี แอนด์ ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
373 ดี.ดี. สแครปเซ็นเตอร์ 1,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท ดี.ดี. สแครปเซ็นเตอร์ จำกัด
374 ดี.ดี.รีไซเคิล 2015 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ดี.ดี.รีไซเคิล 2015 จำกัด
375 ดี.อาร์ อีควิปเมนท์ 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.อาร์ อีควิปเมนท์ จำกัด
376 ดี.อาร์.พี.สตีล 30,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด
377 ดี.เค.วาย 2005 6,000,000 เวียงหนองล่อง ลำพูน บริษัท ดี.เค.วาย 2005 จำกัด
378 ดี.เอช.ดี.เอ็คซพอร์ทส์ 2,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.เอช.ดี.เอ็คซพอร์ทส์ จำกัด
379 ดี.เอ็น.เอ. ทริปเปิล-รี 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็น.เอ. ทริปเปิล-รี
380 ดี.เอส.เจริญรุ่งเรือง 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ดี.เอส.เจริญรุ่งเรือง จำกัด
381 ดี.เอส.เมทัลลิค 300,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เมทัลลิค
382 ดีซีเอ็น รับเบอร์ กรุ๊ป 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ดีซีเอ็น รับเบอร์ กรุ๊ป จำกัด
383 ดีดี อีควิบเม้นท์ 100,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี อีควิบเม้นท์
384 ดีดีของเก่า 2,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท ดีดีของเก่า จำกัด
385 ดีนะ ค้ากระดาษ 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีนะ ค้ากระดาษ จำกัด
386 ดีบีเค สตีล 1999 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดีบีเค สตีล 1999 จำกัด
387 ดีลลิเจ็นซ์ อินทิกกรีตี้ 11,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีลลิเจ็นซ์ อินทิกกรีตี้ จำกัด
388 ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
389 ดีสมใจ สแครป ยาร์ด 30,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ดีสมใจ สแครป ยาร์ด จำกัด
390 ดีสมใจ สแครป ไอรอน 5,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท ดีสมใจ สแครป ไอรอน จำกัด
391 ดีเอ็นเค รีไซเคิล 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ดีเอ็นเค รีไซเคิล จำกัด
392 ดีไลท์ ฟีด 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ดีไลท์ ฟีด จำกัด
393 ดุษณีพลาสติก 2494 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ดุษณีพลาสติก 2494 จำกัด
394 ต. ชลบุรี 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ต. ชลบุรี จำกัด
395 ต.กิจบำรุง 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.กิจบำรุง
396 ต.กิจพาณิชย์ 200,000 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.กิจพาณิชย์
397 ต.ดีเฮง สตีล 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท ต.ดีเฮง สตีล จำกัด
398 ต.นิยมสหพาณิชย์ไทย 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ต.นิยมสหพาณิชย์ไทย จำกัด
399 ต.นิยมสหพาณิชย์ไทย 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ต.นิยมสหพาณิชย์ไทย จำกัด
400 ต.ร่วมพัฒนา รีไซเคิล 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ต.ร่วมพัฒนา รีไซเคิล จำกัด
401 ต.รัตนโกสินทร์ (ต.เจริญรีไซเคิล) 15,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ต.รัตนโกสินทร์ (ต.เจริญรีไซเคิล) จำกัด
402 ต.เจริญไพศาล ทุ่งสง 5,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท ต.เจริญไพศาล ทุ่งสง จำกัด
403 ตง รีไซเคิล 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ตง รีไซเคิล จำกัด
404 ตง แอนด์ อิน (2012) 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ตง แอนด์ อิน (2012) จำกัด
405 ตงซื้อ คอมพานี (ไทยแลนด์) 10,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ตงซื้อ คอมพานี (ไทยแลนด์) จำกัด
406 ตงเฮงไทยพลาสติก 3,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ตงเฮงไทยพลาสติก จำกัด
407 ต้นข้าว อินดัสตรี้ 500,000 ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นข้าว อินดัสตรี้
408 ต้นไทร พลาสติก 300,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นไทร พลาสติก
409 ตรงพานิชโชคธนารุ่งเรือง 2,000,000 ชะอำ เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงพานิชโชคธนารุ่งเรือง
410 ตรังทองรีไซเคิล 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังทองรีไซเคิล
411 ตรีกำชัย 100,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีกำชัย
412 ตวงเจริญวัสดุภัณฑ์ 5,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตวงเจริญวัสดุภัณฑ์ จำกัด
413 ตองหนึ่ง รุ่งเรืองเซียงกง 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ตองหนึ่ง รุ่งเรืองเซียงกง จำกัด
414 ตะนาวศรีสหพัฒนา 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะนาวศรีสหพัฒนา จำกัด
415 ตะวัน คาสติ้ง โปรดักส์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ตะวัน คาสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
416 ตะวันนิรันดร์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันนิรันดร์
417 ตะวันพบโชค 540,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ตะวันพบโชค จำกัด
418 ตะวันยิ้ม ( 2011 ) 1,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันยิ้ม ( 2011 )
419 ตั้งซุ่ยเฮง 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ตั้งซุ่ยเฮง จำกัด
420 ตั๊งตระกูล 88 พลาสติก แอนด์ รีไซเคิล 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ตั๊งตระกูล 88 พลาสติก แอนด์ รีไซเคิล จำกัด
421 ตั้งปัน พาณิชย์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งปัน พาณิชย์
422 ตั้งยู่ฮวดฮงกี่ 10,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งยู่ฮวดฮงกี่
423 ตังเซ้ง วิทู 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตังเซ้ง วิทู จำกัด
424 ตั้งเลี่ยงกี่ 3,500,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเลี่ยงกี่
425 ตั้งเฮงเจริญ พลาสติก 100,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเฮงเจริญ พลาสติก
426 ตันเจริญพาณิชย์ แอนด์ เวสท์ 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ตันเจริญพาณิชย์ แอนด์ เวสท์ จำกัด
427 ตาก้องโลหะกิจ (เอ็นทีเค) 8,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตาก้องโลหะกิจ (เอ็นทีเค) จำกัด
428 ตากใบ รีไซเคิล 2,000,000 ตากใบ นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ รีไซเคิล
429 ติณณทรัพย์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ติณณทรัพย์ จำกัด
430 ตี๋ของเก่า รีไซเคิล 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ตี๋ของเก่า รีไซเคิล จำกัด
431 ตี่หยกกวนฮวดเฮง 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ตี่หยกกวนฮวดเฮง จำกัด
432 ตุ๊กตา เอนเทอร์ไพรซ์ 5,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุ๊กตา เอนเทอร์ไพรซ์
433 ถนอมเกียรติ ออโต้เซลส์ กรุ๊ป 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ถนอมเกียรติ ออโต้เซลส์ กรุ๊ป จำกัด
434 ถนัดศรีทวีคูณรุ่งเรือง (14) 53,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ถนัดศรีทวีคูณรุ่งเรือง (14) จำกัด
435 ถวัลย์วิมล 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ถวัลย์วิมล จำกัด
436 ถังสยามโลหะกิจ 3,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ถังสยามโลหะกิจ จำกัด
437 ถิ่นทองรีไซเคิล 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นทองรีไซเคิล
438 ถีระวงษ์ รีไซเคิล 1,100,000 ปากพลี นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถีระวงษ์ รีไซเคิล
439 ถุงทอง 9 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ถุงทอง 9 จำกัด
440 ถุงทอง พี. โพลีเทส 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงทอง พี. โพลีเทส
441 ถุงทอง รีไซเคิล 5,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ถุงทอง รีไซเคิล จำกัด
442 ถุงทอง โลหะ อินเตอร์ 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ถุงทอง โลหะ อินเตอร์ จำกัด
443 ถุงเงิน ถุงทอง ซัพพลาย (2017) 1,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ซัพพลาย (2017) จำกัด
444 ท.ไทยรัก 4,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ท.ไทยรัก จำกัด
445 ทนงค้าของเก่า 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทนงค้าของเก่า จำกัด
446 ทรงไทยรีไซเคิล 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงไทยรีไซเคิล
447 ทรัพย์ ส.ประทีป รีไซเคิล 1,000,000 บางระกำ พิษณุโลก บริษัท ทรัพย์ ส.ประทีป รีไซเคิล จำกัด
448 ทรัพย์กองโต 3,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์กองโต จำกัด
449 ทรัพย์คงสมบูรณ์ รีไซเคิล 1,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์ รีไซเคิล จำกัด
450 ทรัพย์จุลศรี 1,000,000 พานทอง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์จุลศรี
451 ทรัพย์ดารา 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ดารา จำกัด
452 ทรัพย์ทวี ของเก่า 1,000,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว บริษัท ทรัพย์ทวี ของเก่า จำกัด
453 ทรัพย์ทวี รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์ทวี รีไซเคิล จำกัด
454 ทรัพย์ทวี เทรดเดอร์ 2,000,000 ลำดวน สุรินทร์ บริษัท ทรัพย์ทวี เทรดเดอร์ จำกัด
455 ทรัพย์ทวีคูณ รีไซเคิล 1,000,000 เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี บริษัท ทรัพย์ทวีคูณ รีไซเคิล จำกัด
456 ทรัพย์บัณชา 1,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท ทรัพย์บัณชา จำกัด
457 ทรัพย์บุญเลี้ยง สตีล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์บุญเลี้ยง สตีล จำกัด
458 ทรัพย์มังกร รีไซเคิล 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์มังกร รีไซเคิล จำกัด
459 ทรัพย์มั่นคง รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ทรัพย์มั่นคง รีไซเคิล จำกัด
460 ทรัพย์รุ่งทวีรีไซเคิล 1,000,000 วิหารแดง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งทวีรีไซเคิล
461 ทรัพย์วิจิตกุล 500,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วิจิตกุล
462 ทรัพย์สมบุญ2561 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์สมบุญ2561 จำกัด
463 ทรัพย์สมบูรณ์ 2512 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ 2512 จำกัด
464 ทรัพย์สมบูรณ์ พลาสติก 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พลาสติก จำกัด
465 ทรัพย์สวรรค์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สวรรค์
466 ทรัพย์อุดม รีไซเคิล 1,000,000 กาบเชิง สุรินทร์ บริษัท ทรัพย์อุดม รีไซเคิล จำกัด
467 ทรัพย์เจริญ รีไซเคิล 2019 1,000,000 อินทร์บุรี สิงห์บุรี บริษัท ทรัพย์เจริญ รีไซเคิล 2019 จำกัด
468 ทรัพย์เจริญ สิ่งแวดล้อม 1,000,000 บ่อทอง ชลบุรี บริษัท ทรัพย์เจริญ สิ่งแวดล้อม จำกัด
469 ทรัพย์เพิ่มพูลพลาสติก 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูลพลาสติก จำกัด
470 ทรัพย์เย็นรุ่งเรือง 5,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทรัพย์เย็นรุ่งเรือง จำกัด
471 ทรัพย์เรืองโรจน์ 5,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ทรัพย์เรืองโรจน์ จำกัด
472 ทรัพย์เรืองโรจน์ (พัทยา) 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทรัพย์เรืองโรจน์ (พัทยา) จำกัด
473 ทรัพย์เรืองโรจน์ (อมตะนคร) 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทรัพย์เรืองโรจน์ (อมตะนคร) จำกัด
474 ทรัพย์เรืองโรจน์ (เคหะบางพลี) 5,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์เรืองโรจน์ (เคหะบางพลี) จำกัด
475 ทรัพย์เศรษฐีโชติ 1,000,000 พระพรหม นครศรีธรรมราช บริษัท ทรัพย์เศรษฐีโชติ จำกัด
476 ทรัพย์เอก เม็ททอล (ไทยแลนด์) 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ทรัพย์เอก เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด
477 ทรัพย์ไตรสิน 1,000,000 เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทรัพย์ไตรสิน จำกัด
478 ทรัพย์ไพศาล พลาสติก 500,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ทรัพย์ไพศาล พลาสติก จำกัด
479 ทรัพย์ไพศาล สตีล 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ทรัพย์ไพศาล สตีล จำกัด
480 ทรัพย์ไพศาล แฟคตอรี่ 5,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ทรัพย์ไพศาล แฟคตอรี่ จำกัด
481 ทรัมพ์ คอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ทรัมพ์ คอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
482 ทราดา รีไซเคิล 1,000,000 บ้านโฮ่ง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราดา รีไซเคิล
483 ทรินิตี้ โกลเบิล เทรด 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรินิตี้ โกลเบิล เทรด จำกัด
484 ทริปเปิ้ล พี ซัพพลาย (56) 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ล พี ซัพพลาย (56) จำกัด
485 ทริปเปิล พี ซัพพลาย แอนด์รีไซเคิล 500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทริปเปิล พี ซัพพลาย แอนด์รีไซเคิล จำกัด
486 ทริปเปิล พี อินเตอร์ รีไซเคิล 1,000,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ บริษัท ทริปเปิล พี อินเตอร์ รีไซเคิล จำกัด
487 ทริปเปิล พี อินโนเวชั่น 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิล พี อินโนเวชั่น จำกัด
488 ทริปเปิ้ล เอ อินเตอร์เนชั่นแนล รีไซเคิล 2,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ทริปเปิ้ล เอ อินเตอร์เนชั่นแนล รีไซเคิล จำกัด
489 ทริปเปิ้ล เอ เทรดเดอร์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทริปเปิ้ล เอ เทรดเดอร์ จำกัด
490 ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
491 ทริปเปิ้ล ไฟว์ สแครป 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท ทริปเปิ้ล ไฟว์ สแครป จำกัด
492 ทรีนีตี้ เปเปอร์ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ทรีนีตี้ เปเปอร์ จำกัด
493 ทรู แมน ออพเพอเรชั่น 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรู แมน ออพเพอเรชั่น จำกัด
494 ทรูดรีม 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรูดรีม จำกัด
495 ทรูแมน (ไทยแลนด์) 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ทรูแมน (ไทยแลนด์) จำกัด
496 ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) 50,000,000 ไชโย อ่างทอง บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด
497 ทวีทรัพย์ 59 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทวีทรัพย์ 59 คอนสตรัคชั่น จำกัด
498 ทวีทรัพย์88รีไซเคิล 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ทวีทรัพย์88รีไซเคิล จำกัด
499 ทวีทรัพย์ก้าวหน้ารุ่งเรือง 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ทวีทรัพย์ก้าวหน้ารุ่งเรือง จำกัด
500 ทวีทรัพย์เรืองโรจน์ 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ทวีทรัพย์เรืองโรจน์ จำกัด
501 ทวีนุสรณ์ 5,000,000 สามโคก ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีนุสรณ์
502 ทวีปัญญาเจริญ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ทวีปัญญาเจริญ จำกัด
503 ทวีพรโลหะกิจ 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพรโลหะกิจ
504 ทวีวัฒน์ รีไซเคิล 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ทวีวัฒน์ รีไซเคิล จำกัด
505 ทวีวัฒน์การค้า 500,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวัฒน์การค้า
506 ทศภัทร แมททีเรียล 10,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศภัทร แมททีเรียล
507 ทอง28 500,000 น้ำพอง ขอนแก่น บริษัท ทอง28 จำกัด
508 ทองขาวฟอร์คลิฟท์ 500,000 ปลวกแดง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองขาวฟอร์คลิฟท์
509 ทองคำสตีล 200,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำสตีล
510 ทองดำดี 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดำดี
511 ทองนาวา 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ทองนาวา จำกัด
512 ทองปาน บิซซิเนส แอนด์ เซอร์วิส 1,500,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองปาน บิซซิเนส แอนด์ เซอร์วิส
513 ทองมา รีไซเคิล 2009 5,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท ทองมา รีไซเคิล 2009 จำกัด
514 ทองยั่งยืนกรุ๊ป 3,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท ทองยั่งยืนกรุ๊ป จำกัด
515 ทองรงค์การโยธา 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทองรงค์การโยธา จำกัด
516 ทองสัน รีไซเคิล 500,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสัน รีไซเคิล
517 ทองหย่วน รีไซเคิล 5,000,000 เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหย่วน รีไซเคิล
518 ทองอยู่ไทยเปเปอร์ รีไซเคิล 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองอยู่ไทยเปเปอร์ รีไซเคิล
519 ทองไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,100,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทองไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
520 ท็อป ไฟลท์ พีพี รีไซเคิล 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ท็อป ไฟลท์ พีพี รีไซเคิล จำกัด
521 ท็อปกรีน 10,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ท็อปกรีน จำกัด
522 ทอลล์ อินเตอร์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทอลล์ อินเตอร์ จำกัด
523 ทับทิม เบฟเวอเรจ 2019 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทับทิม เบฟเวอเรจ 2019 จำกัด
524 ทับทิมดีรีไซเคิล 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับทิมดีรีไซเคิล
525 ทับหิรัญ โลหะการ 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทับหิรัญ โลหะการ จำกัด
526 ทัศนีย์พาณิชย์ 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท ทัศนีย์พาณิชย์ จำกัด
527 ท่าทองรีไซเคิล (2007) 1,500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ท่าทองรีไซเคิล (2007) จำกัด
528 ท้าวบุญเรือง 630,000 จอมทอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้าวบุญเรือง
529 ทิพญา โปรดักส์ ทิมเบอร์ 2,000,000 ชุมแสง นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพญา โปรดักส์ ทิมเบอร์
530 ทิพย์กมล เทรดดิ้ง 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ทิพย์กมล เทรดดิ้ง จำกัด
531 ทิพย์ถาวร 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ถาวร
532 ทิพย์บูรพา รีไซเคิล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทิพย์บูรพา รีไซเคิล จำกัด
533 ทิพย์วีณารุ่งเรือง 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์วีณารุ่งเรือง
534 ที ซี ซูเปอร์ ดีเวลลอป 10,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ที ซี ซูเปอร์ ดีเวลลอป จำกัด
535 ที ที รีไซเคิล (2016) 1,000,000 นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ที รีไซเคิล (2016)
536 ที เอ เค สเตนเลสสตีล แอนด์ รีไซเคิลกรุ๊ป 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอ เค สเตนเลสสตีล แอนด์ รีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
537 ที เอ็น ค้าถัง 4,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น ค้าถัง
538 ที เอ็น เอ็ม รีไซเคิล 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอ็น เอ็ม รีไซเคิล จำกัด
539 ที เอฟ พลาสติก 3,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอฟ พลาสติก
540 ที เอ็ม ดี สตีล 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ที เอ็ม ดี สตีล จำกัด
541 ที เอส เอส เม็ททัล (ประเทศไทย) 3,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส เอส เม็ททัล (ประเทศไทย)
542 ที แอนด์ ที โลหะกิจ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ที แอนด์ ที โลหะกิจ จำกัด
543 ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด
544 ที ไลอ้อน ซัพพลาย(2556) 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ไลอ้อน ซัพพลาย(2556) จำกัด
545 ที-สแคร็พ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที-สแคร็พ จำกัด
546 ที. เค. สตีล แอนด์ สแครพ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ที. เค. สตีล แอนด์ สแครพ จำกัด
547 ที.ซี.เอส.สตีล 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ที.ซี.เอส.สตีล จำกัด
548 ที.ที.ที. รุ่งโรจน์ พลาสติก 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ที.ที.ที. รุ่งโรจน์ พลาสติก จำกัด
549 ที.ที.ที.อะไหล่ยนต์ 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.ที.อะไหล่ยนต์
550 ที.ที.เค. สตีล 5,700,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.เค. สตีล
551 ที.บี.ที. รีไซเคิล 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ที.บี.ที. รีไซเคิล จำกัด
552 ที.พี.จี. เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ที.พี.จี. เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
553 ที.พี.รีไซเคิล 300,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.รีไซเคิล
554 ที.พี.เจริญ 15,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท ที.พี.เจริญ จำกัด
555 ที.วาย.พี.เปเปอร์ กรุ๊ป 2,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ที.วาย.พี.เปเปอร์ กรุ๊ป จำกัด
556 ที.วีพี. พลาสติก 3,500,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วีพี. พลาสติก
557 ที.เค.บี. แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ที.เค.บี. แมชชีนเนอรี่ จำกัด
558 ที.เค.สตีล 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ที.เค.สตีล จำกัด
559 ที.เค.เอส.รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ที.เค.เอส.รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
560 ที.เจ. รีไซเคิล 3,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ที.เจ. รีไซเคิล จำกัด
561 ที.เอ. รุ่งเรืองกิจ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ. รุ่งเรืองกิจ
562 ที.เอ็น.ดี. อินดัสทรี 500,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.ดี. อินดัสทรี
563 ที.เอ็น.พี. รีไซเคิล 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอ็น.พี. รีไซเคิล จำกัด
564 ที.เอ็ม.เอ็น. ค้าเหล็ก 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอ็ม.เอ็น. ค้าเหล็ก จำกัด
565 ที.เอส.พี. รีไซเคิล 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอส.พี. รีไซเคิล จำกัด
566 ที.เอส.แอล.พลาสติก 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ที.เอส.แอล.พลาสติก จำกัด
567 ที.โอ.พี. (กระดาษหมุนเวียน) 2,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.โอ.พี. (กระดาษหมุนเวียน) จำกัด
568 ทีซี ขอนแก่นการพาณิชย์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ทีซี ขอนแก่นการพาณิชย์ จำกัด
569 ทีซีเอ นอนเฟอรัส เมทัล 10,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ทีซีเอ นอนเฟอรัส เมทัล จำกัด
570 ทีซีเอช รีไซเคิล 120,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ทีซีเอช รีไซเคิล จำกัด
571 ทีดี เมทัลส์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีดี เมทัลส์ จำกัด
572 ทีทีวาย เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ทีทีวาย เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
573 ทีพีที โลจิก 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพีที โลจิก จำกัด
574 ทีม เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ เวสท์ 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ทีม เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ เวสท์ จำกัด
575 ทีมเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล 22,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ทีมเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
576 ทียี่สิบสี่ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทียี่สิบสี่ จำกัด
577 ทีสทอม แอลโก้สตีล รีไซคลิ่ง 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีสทอม แอลโก้สตีล รีไซคลิ่ง จำกัด
578 ทีเค มิวสิค 300,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค มิวสิค
579 ทีเคซี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) 16,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเคซี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
580 ทีเอ ซอร์สซิ่ง 1,250,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ทีเอ ซอร์สซิ่ง จำกัด
581 ทีเอ็นบี อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด
582 ทีเอ็นเอ็ม แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด
583 ทีเอ็ม โพลีเมอร์ อินดัสตรี้ส์ 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทีเอ็ม โพลีเมอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
584 ทีเอ็ม999พลาสติก 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็ม999พลาสติก
585 ทีเอ็มเอส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) 5,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีเอ็มเอส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
586 ทีแอล อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท ทีแอล อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
587 ทีโอเอ็น แปดแปดแปด เมทัล 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทีโอเอ็น แปดแปดแปด เมทัล จำกัด
588 ทู สตาร์ ไดมอนด์ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ทู สตาร์ ไดมอนด์ จำกัด
589 ทู เค รีไซเคิล 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทู เค รีไซเคิล จำกัด
590 ธ รีไซเคิ้ล แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท ธ รีไซเคิ้ล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
591 ธ. ธนวัช สตีล 1998 10,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท ธ. ธนวัช สตีล 1998 จำกัด
592 ธ.รุ่งเรือง รีไซเคิ้ล 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท ธ.รุ่งเรือง รีไซเคิ้ล จำกัด
593 ธงชัย แมเนจเม้นท์ (1969) 2,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ธงชัย แมเนจเม้นท์ (1969) จำกัด
594 ธงชัยเจริญทรัพย์ รุ่งเรืองกิจ 5,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ธงชัยเจริญทรัพย์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด
595 ธงทิว ทรานสปอร์ต แอนด์ ซัน 7,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ธงทิว ทรานสปอร์ต แอนด์ ซัน จำกัด
596 ธนกฤต พานิช1998 4,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ธนกฤต พานิช1998 จำกัด
597 ธนกฤต รีไซเคิล 168 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท ธนกฤต รีไซเคิล 168 จำกัด
598 ธนกิจไพศาล 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกิจไพศาล
599 ธนญากร เซอร์วิส กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท ธนญากร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
600 ธนบุรี ซอร์ทติ้ง 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนบุรี ซอร์ทติ้ง จำกัด
601 ธนพัชร เมทัล 10,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนพัชร เมทัล จำกัด
602 ธนภูมิ รีไซเคิล 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ธนภูมิ รีไซเคิล จำกัด
603 ธนมิตร เอนเนอร์ยี่ 30,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนมิตร เอนเนอร์ยี่ จำกัด
604 ธนวรรณ รวมทรัพย์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ธนวรรณ รวมทรัพย์ จำกัด
605 ธนศักดิ์ อินเตอร์เทรด (2018) 5,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ธนศักดิ์ อินเตอร์เทรด (2018) จำกัด
606 ธนสมบัติ รุ่งเรือง เทรดดิ้ง 1,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ธนสมบัติ รุ่งเรือง เทรดดิ้ง จำกัด
607 ธนะสุขธนา 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ธนะสุขธนา จำกัด
608 ธนะไพศาลโลหะ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะไพศาลโลหะ
609 ธนัช รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ธนัช รีไซเคิล จำกัด
610 ธนัชกิจ รีไซเคิล 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ธนัชกิจ รีไซเคิล จำกัด
611 ธนาธิป รีไซเคิล 1,000,000 วังจันทร์ ระยอง บริษัท ธนาธิป รีไซเคิล จำกัด
612 ธนานุกูลชัย 10,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ธนานุกูลชัย จำกัด
613 ธนเดช อินเตอร์เนชันแนล 2,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ธนเดช อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
614 ธนเสฏฐ์ เทรดดิ้งเฟิร์ม 100,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนเสฏฐ์ เทรดดิ้งเฟิร์ม จำกัด
615 ธนโชติรุ่งเรือง สตีล 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ธนโชติรุ่งเรือง สตีล จำกัด
616 ธรรมมงคล พลาสติก 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ธรรมมงคล พลาสติก จำกัด
617 ธรรมะ ธัมโม 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ธรรมะ ธัมโม จำกัด
618 ธรรมโรจน์ เมทัล เทรด 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมโรจน์ เมทัล เทรด
619 ธรรศสุวัฒน์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ธรรศสุวัฒน์ จำกัด
620 ธวรรณกุล โลหะกิจ 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวรรณกุล โลหะกิจ
621 ธวัชชัย ราชสีมาการช่าง 1,000,000 เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชชัย ราชสีมาการช่าง
622 ธัญญรัศม์ 6886 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ธัญญรัศม์ 6886 จำกัด
623 ธัญญ์สัมฤทธิ์ 249 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ธัญญ์สัมฤทธิ์ 249 จำกัด
624 ธัญเทพ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธัญเทพ จำกัด
625 ธัญเทพ รีไซเคิล 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ธัญเทพ รีไซเคิล จำกัด
626 ธันยนันท์ อินเตอร์กรุ๊ป 3,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ธันยนันท์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
627 ธันยบูรณ์ รีไซเคิล 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ธันยบูรณ์ รีไซเคิล จำกัด
628 ธันวาพาณิชย์ 5,000,000 เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด บริษัท ธันวาพาณิชย์ จำกัด
629 ธันเดอร์ เทคโนโลยี่ (ไทยแลนด์) 55,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ธันเดอร์ เทคโนโลยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
630 ธับทอง มารีน เซอร์วิส 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ธับทอง มารีน เซอร์วิส จำกัด
631 ธานี รุ่งถาวร สตีล 5,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานี รุ่งถาวร สตีล
632 ธิษา รวมทรัพย์ยั่งยืน 900,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิษา รวมทรัพย์ยั่งยืน
633 ธีพาณิชเจริญ 2549 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีพาณิชเจริญ 2549
634 นครนำเจริญ 5,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนำเจริญ
635 นนทามิตร ที่ปรึกษาและจัดหาทางวิศวกรรม 1,000,000 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช บริษัท นนทามิตร ที่ปรึกษาและจัดหาทางวิศวกรรม จำกัด
636 นพพร โพลีเมอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น 4,000,000 ปลวกแดง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพร โพลีเมอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น
637 นพรุจ รีไซเคิล 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท นพรุจ รีไซเคิล จำกัด
638 นพอนันต์ 868 1,500,000 บ้านนา นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพอนันต์ 868
639 นภัทรรุ่งเรือง 8,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท นภัทรรุ่งเรือง จำกัด
640 นภัสวรรณ เจริญรุ่งเรือง 1,000,000 หนองบัว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภัสวรรณ เจริญรุ่งเรือง
641 นลินธรณ์ รีไซเคิล 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นลินธรณ์ รีไซเคิล
642 นวพลซัพพลายส์ 1,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท นวพลซัพพลายส์ จำกัด
643 นวรัตน์ทรัพย์มงคล 99 4,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท นวรัตน์ทรัพย์มงคล 99 จำกัด
644 น้องเทคนิครีไซเคิล 200,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเทคนิครีไซเคิล
645 น้องเพชรรุ่งเรืองถาวร 1,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท น้องเพชรรุ่งเรืองถาวร จำกัด
646 นอร์ทเทิร์น ไบโอแมส 500,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแมส จำกัด
647 นะโม ค้าเศษกระดาษ 300,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นะโม ค้าเศษกระดาษ
648 นัจกร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัจกร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
649 นัจนศรณ์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท นัจนศรณ์ จำกัด
650 นัฐวุฒิ พาณิชย์ 500,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐวุฒิ พาณิชย์
651 นันญรักษ์ 500,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันญรักษ์
652 นันทการ สตีล 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทการ สตีล
653 นันทาภิรมย์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท นันทาภิรมย์ รีไซเคิล จำกัด
654 นันท์ธนพร 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท นันท์ธนพร จำกัด
655 นัมเบอร์วัน เอเซีย 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท นัมเบอร์วัน เอเซีย จำกัด
656 นาคปนทอง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท นาคปนทอง จำกัด
657 นาคาทรัพย์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท นาคาทรัพย์ จำกัด
658 นาคารีไซเคิล 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท นาคารีไซเคิล จำกัด
659 น่านกล๊าสรีไซเคิล 1,000,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านกล๊าสรีไซเคิล
660 นาวีเฮลท์เซอร์วิส 5,000,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีเฮลท์เซอร์วิส
661 นาโน ซอรส์ซิ่ง 5,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท นาโน ซอรส์ซิ่ง จำกัด
662 นำพวก โลหะกิจ 100,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำพวก โลหะกิจ
663 น้ำพองพลาสติก 1,000,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพองพลาสติก
664 น่ำเซ้งค้าเหล็ก 11,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท น่ำเซ้งค้าเหล็ก จำกัด
665 นำโชค 888 อินดัสทรี่ 1,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชค 888 อินดัสทรี่
666 นำโชคชัย ซัพพลาย 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท นำโชคชัย ซัพพลาย จำกัด
667 นิคส์ อินโนเวชั่น 15,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท นิคส์ อินโนเวชั่น จำกัด
668 นิตยาค้าของเก่า 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท นิตยาค้าของเก่า จำกัด
669 นิพนธ์ ระยอง รีไซเคิล 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท นิพนธ์ ระยอง รีไซเคิล จำกัด
670 นิมิตรมงคล รีไซเคิล 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท นิมิตรมงคล รีไซเคิล จำกัด
671 นิลเนตร โลหะการ 500,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลเนตร โลหะการ
672 นิว เวิร์ค แมเนจเม้นท์ 3,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท นิว เวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
673 นิวเวล เวสท์ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวเวล เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
674 นิวเวิลด์ สตีล 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท นิวเวิลด์ สตีล จำกัด
675 นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล 5,000,000 สามโคก ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวไลฟ์ เวิลด์ เมทัล
676 นิสาคร 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิสาคร
677 นิสาคร รีไซเคิล 2,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท นิสาคร รีไซเคิล จำกัด
678 นิเซ็น เทรดดิ้ง 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท นิเซ็น เทรดดิ้ง จำกัด
679 นิเรศรุ่งเรืองรีไซเคิล 1,000,000 ปะคำ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิเรศรุ่งเรืองรีไซเคิล
680 นิโอ รับเบอร์ อินเตอร์เทค 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท นิโอ รับเบอร์ อินเตอร์เทค จำกัด
681 นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
682 นีโอ รีไซเคิล 500,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีโอ รีไซเคิล
683 นีโอลด์คอลเลคชั่น (2000) 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท นีโอลด์คอลเลคชั่น (2000) จำกัด
684 นุ่นชัยเจริญ อลูมิเนียม 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ่นชัยเจริญ อลูมิเนียม
685 บรรจงค้าของเก่า 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรจงค้าของเก่า
686 บรรทุกทอง คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท บรรทุกทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด
687 บรอนด์ เอเชีย 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรอนด์ เอเชีย
688 บริลเลียนท์ เมททอล กรุ๊ป 10,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บริลเลียนท์ เมททอล กรุ๊ป จำกัด
689 บอย เอส.เอ็ม.วาย. 1,000,000 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอย เอส.เอ็ม.วาย.
690 บอล แอนด์ บอส โปรเฟสชั่นนอล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บอล แอนด์ บอส โปรเฟสชั่นนอล จำกัด
691 บอลเจริญทรัพย์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท บอลเจริญทรัพย์ จำกัด
692 บ่อสร้างโลหะกิจ 1,500,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อสร้างโลหะกิจ
693 บังลา สตาร์ เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บังลา สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
694 บัวดารา รีไซเคิล 2,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท บัวดารา รีไซเคิล จำกัด
695 บัวพริมแพร 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท บัวพริมแพร จำกัด
696 บัวสุวรรณโลหะกิจ 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท บัวสุวรรณโลหะกิจ จำกัด
697 บัวหลวง รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส 500,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวง รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส
698 บางกอก คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
699 บางกอก มารีน แอนด์ คอมเมิส 750,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก มารีน แอนด์ คอมเมิส จำกัด
700 บางกอก สแครพ เทรดดิ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บางกอก สแครพ เทรดดิ้ง จำกัด
701 บางกอก เดคคอร์ แอนด์ ดีไซน์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก เดคคอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
702 บางกอกรีไซเคิลแอนด์รียูส 100,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกรีไซเคิลแอนด์รียูส จำกัด
703 บางกอกอินโนโพลิเมอร์ 1,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท บางกอกอินโนโพลิเมอร์ จำกัด
704 บางกอกเมทัล รีไซคลิง 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท บางกอกเมทัล รีไซคลิง จำกัด
705 บางกอกโลหะ รีไซเคิล 25,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บางกอกโลหะ รีไซเคิล จำกัด
706 บางบ่อ รีไซเคิล 5,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท บางบ่อ รีไซเคิล จำกัด
707 บางปะกงรีไซเคิล 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปะกงรีไซเคิล
708 บางปู รีไซเคิ้ล 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท บางปู รีไซเคิ้ล จำกัด
709 บางม่วง รีไซคลิ่ง 2,000,000 ตะกั่วป่า พังงา บริษัท บางม่วง รีไซคลิ่ง จำกัด
710 บางมูลนาก รีไซเคิล 1,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท บางมูลนาก รีไซเคิล จำกัด
711 บางละมุงรีไซคเคิล 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางละมุงรีไซคเคิล
712 บางแสนเกรส 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท บางแสนเกรส จำกัด
713 บ้าน แคท 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท บ้าน แคท จำกัด
714 บ้านกองเหล็ก 5,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท บ้านกองเหล็ก จำกัด
715 บ้านบึงอินดัสตรีส์ 1,500,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บ้านบึงอินดัสตรีส์ จำกัด
716 บ้านปู 18 3,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท บ้านปู 18 จำกัด
717 บ้านสวยรีไซเคิล 3,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท บ้านสวยรีไซเคิล จำกัด
718 บ้านใหม่พลาสติก 1,000,000 บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านใหม่พลาสติก
719 บ้านไร่ รีไซเคิล 1,000,000 บ้านไร่ อุทัยธานี บริษัท บ้านไร่ รีไซเคิล จำกัด
720 บาย เซล บิซิเนส 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท บาย เซล บิซิเนส จำกัด
721 บารมี เมทัล 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี เมทัล
722 บารมีรุ่งทรัพย์เจริญ พาณิชย์ 1,500,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมีรุ่งทรัพย์เจริญ พาณิชย์
723 บาลานซ์ อะโกร อินดัสทรี 1,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาลานซ์ อะโกร อินดัสทรี
724 บิ๊ก แมเนจเม้น แอนด์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท บิ๊ก แมเนจเม้น แอนด์ รีไซเคิล จำกัด
725 บิ๊กแบ็ก โพลีแซค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท บิ๊กแบ็ก โพลีแซค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
726 บิ๊กแบน กรุ๊ป 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บิ๊กแบน กรุ๊ป จำกัด
727 บิวตี้ฟูล ฮอลลิเดย์ ไทย 4,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บิวตี้ฟูล ฮอลลิเดย์ ไทย จำกัด
728 บิสเนส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท บิสเนส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
729 บี ที สตีล กรุ๊ป 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท บี ที สตีล กรุ๊ป จำกัด
730 บี เจ รุ่งเรืองทรัพย์ 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เจ รุ่งเรืองทรัพย์
731 บี เบส อินเตอร์ 6,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท บี เบส อินเตอร์ จำกัด
732 บี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
733 บี แอนด์ ที กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท บี แอนด์ ที กรุ๊ป จำกัด
734 บี แอนด์ เจ อีโคเทคโนโลยี 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท บี แอนด์ เจ อีโคเทคโนโลยี จำกัด
735 บี.ดี. รีไซเคิล 1,500,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ดี. รีไซเคิล
736 บี.บี.บี. เพาเวอร์ 1,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.บี. เพาเวอร์
737 บี.พี.รีไซเคิล 1,100,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.รีไซเคิล
738 บี.พี.รีไซเคิล แอนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท บี.พี.รีไซเคิล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
739 บี.อาร์.เอ.เทรดดิ้ง 3,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อาร์.เอ.เทรดดิ้ง
740 บี.เค.สตีลรีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.สตีลรีไซเคิล
741 บี.เค.อาร์. นอนเฟอร์รัส เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บี.เค.อาร์. นอนเฟอร์รัส เทรดดิ้ง จำกัด
742 บี.เอ.วาย การค้า 1,000,000 น้ำขุ่น อุบลราชธานี บริษัท บี.เอ.วาย การค้า จำกัด
743 บี.เอ็ม.ซี. เพาเวอร์ โปรดักส์ 1,000,000 บางกล่ำ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.ซี. เพาเวอร์ โปรดักส์
744 บี.เอ็ม.ซี.ซี. 300,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.ซี.ซี.
745 บี.เอส.เท็ค (ไทยแลนด์) 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท บี.เอส.เท็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
746 บี.เอส.โอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เอส.โอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
747 บีกิน อินเตอร์ พลาส 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บีกิน อินเตอร์ พลาส จำกัด
748 บีจีเอ็ม เม็ททัล สแคร็พ 5,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บีจีเอ็ม เม็ททัล สแคร็พ จำกัด
749 บีช ดีเวลอปเม้นท์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บีช ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
750 บีซี เมทัล 4,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท บีซี เมทัล จำกัด
751 บีบีที สแครพ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บีบีที สแครพ จำกัด
752 บีบีพี เมทัลแฟคเจอริ่ง 30,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท บีบีพี เมทัลแฟคเจอริ่ง จำกัด
753 บีพี แอดวานซ์ ซัพพลาย 500,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี แอดวานซ์ ซัพพลาย
754 บีพีเค ศาลายารีไซเคิ้ล 2,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท บีพีเค ศาลายารีไซเคิ้ล จำกัด
755 บีอี คอนโทรล แอนด์ ซัพพลาย 5,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอี คอนโทรล แอนด์ ซัพพลาย
756 บีเค พลาส รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท บีเค พลาส รีไซเคิล จำกัด
757 บีเค รีไซเคิล กรุ๊ป 2,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท บีเค รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
758 บีเคจี แมททีเรียล 1,500,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บีเคจี แมททีเรียล จำกัด
759 บีเจ เทรดดิ้ง แอนด์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท บีเจ เทรดดิ้ง แอนด์ รีไซเคิล จำกัด
760 บีเจซี รีไซเคิล 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเจซี รีไซเคิล จำกัด
761 บีเฟก 4,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเฟก จำกัด
762 บีเอสบี พรีซิชั่น 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอสบี พรีซิชั่น
763 บีแอนด์เอ็น โพลิยูรีเทน 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีแอนด์เอ็น โพลิยูรีเทน
764 บึงทอง ค้าของเก่า 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท บึงทอง ค้าของเก่า จำกัด
765 บุญจองรีไซเคิ้ล 400,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญจองรีไซเคิ้ล
766 บุญญาพล 251 2,000,000 บ้านนา นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญญาพล 251
767 บุญถม โลหะกิจ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญถม โลหะกิจ
768 บุญถาวรผล 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท บุญถาวรผล จำกัด
769 บุญธรรม ชลบุรี 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท บุญธรรม ชลบุรี จำกัด
770 บุญธรรม รุ่งเรือง สตีล แอนด์ แมชชีน 2,500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรม รุ่งเรือง สตีล แอนด์ แมชชีน
771 บุญนาค พาเจริญ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนาค พาเจริญ
772 บุญปกครอง เซอร์วิส 2,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปกครอง เซอร์วิส
773 บุญประสงค์ รีไซเคิล 1,000,000 แม่วาง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญประสงค์ รีไซเคิล
774 บุญปลูก เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บุญปลูก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
775 บุญพงษ์กิจ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญพงษ์กิจ จำกัด
776 บุญพงษ์กิจ (กิ่งแก้ว) 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บุญพงษ์กิจ (กิ่งแก้ว) จำกัด
777 บุญมั่นเจริญวัฒนา 1,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท บุญมั่นเจริญวัฒนา จำกัด
778 บุญมา รีไซเคิล 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมา รีไซเคิล
779 บุญยงค์ค้าของเก่า 2,000,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท บุญยงค์ค้าของเก่า จำกัด
780 บุญรอด รีไซเคิล 4,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท บุญรอด รีไซเคิล จำกัด
781 บุญลือ รีไฟน์เนอร์ 2,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท บุญลือ รีไฟน์เนอร์ จำกัด
782 บุญศิริสุมิตรา รีไซเคิล 600,000 พนัสนิคม ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศิริสุมิตรา รีไซเคิล
783 บุญสืบ กระดาษ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญสืบ กระดาษ จำกัด
784 บุญเพิ่มรีไซเคิล 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเพิ่มรีไซเคิล
785 บุญเลิศ ไพจิตร 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท บุญเลิศ ไพจิตร จำกัด
786 บุญเลี้ยงพลาสติก รีไซเคิล 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญเลี้ยงพลาสติก รีไซเคิล จำกัด
787 บุญเสริมขนส่ง 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญเสริมขนส่ง จำกัด
788 บุญโตเจริญพาณิชย์โลหะ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญโตเจริญพาณิชย์โลหะ
789 บุรีรัมย์ เซอร์วิส 21,309,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เซอร์วิส
790 บุศกรจันทร์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บุศกรจันทร์ จำกัด
791 บู-สตีล รีไซเคิล 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด บู-สตีล รีไซเคิล
792 บูรพารวมเศษ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท บูรพารวมเศษ จำกัด
793 ป. เจริญรีไซเคิล 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เจริญรีไซเคิล
794 ป.ชัยเมธโลหะกิจ 2,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท ป.ชัยเมธโลหะกิจ จำกัด
795 ป.ทรัพย์เจริญ 2018 300,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทรัพย์เจริญ 2018
796 ป.ทำดี 5,000,000 แม่ลาว เชียงราย บริษัท ป.ทำดี จำกัด
797 ป.ปรีชา รีไซเคิล 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ปรีชา รีไซเคิล
798 ป.ปาทานสติล 2,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท ป.ปาทานสติล จำกัด
799 ป.ภูมีศรี รีไซเคิล 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ภูมีศรี รีไซเคิล
800 ป.ศิริ 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริ
801 ป.สุวภานนท์ 1,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สุวภานนท์
802 ป.อำนาจรุ่งเรือง 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริษัท ป.อำนาจรุ่งเรือง จำกัด
803 ป.เปี่ยมทรัพย์ ค้าโลหะ 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ป.เปี่ยมทรัพย์ ค้าโลหะ จำกัด
804 ปฏิกรณ์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ปฏิกรณ์ จำกัด
805 ปฐมแก้ว 99 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ปฐมแก้ว 99 จำกัด
806 ปฐมแก้ว มหานคร 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ปฐมแก้ว มหานคร จำกัด
807 ปฐมแก้ววัฒนา 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมแก้ววัฒนา
808 ปฐวี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ปฐวี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด
809 ปณิชา คอนสตรัคชั่น 1,010,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปณิชา คอนสตรัคชั่น
810 ปทีปเพิ่มพงศ์ 10,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ปทีปเพิ่มพงศ์ จำกัด
811 ปทุม พี.เค. 5,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท ปทุม พี.เค. จำกัด
812 ปทุม เอส แอนด์ พี 12,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ปทุม เอส แอนด์ พี จำกัด
813 ปทุมรีไซเคิล 210,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
814 ปทุมรีไซเคิล (กบินทร์บุรี) 3,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ปทุมรีไซเคิล (กบินทร์บุรี) จำกัด
815 ปทุมรีไซเคิล (กำแพงเพชร) 5,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท ปทุมรีไซเคิล (กำแพงเพชร) จำกัด
816 ปทุมรีไซเคิล (ระยอง) 3,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ปทุมรีไซเคิล (ระยอง) จำกัด
817 ปภาวรินทร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวรินทร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
818 ปภินวิทย์ การค้า 1,000,000 ปะเหลียน ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภินวิทย์ การค้า
819 ประกอบดี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบดี เอ็นจิเนียริ่ง
820 ประคอง วรพันธุ์ 1,000,000 บ้านนา นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประคอง วรพันธุ์
821 ประจักษ์ผลรีไซเคิล 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท ประจักษ์ผลรีไซเคิล จำกัด
822 ประจักษ์ผลรีไซเคิล 2 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจักษ์ผลรีไซเคิล 2
823 ประทีป พาณิชย์ 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทีป พาณิชย์
824 ประทุมชัย รุ่งเรือง 600,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมชัย รุ่งเรือง
825 ประนอม รีไซเคิล 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประนอม รีไซเคิล
826 ประภาวีแพคกิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาวีแพคกิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
827 ประมวลสตีล 300,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลสตีล
828 ประยูรการฝ้าย (2019) 1,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ประยูรการฝ้าย (2019) จำกัด
829 ประสงค์เสร็จพลาสติก 13,100,000 โนนสูง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์เสร็จพลาสติก
830 ประเวศ รีไซเคิล 4,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ประเวศ รีไซเคิล จำกัด
831 ประเสริฐรุ่งเรือง อินเตอร์ โลหะกิจ 30,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐรุ่งเรือง อินเตอร์ โลหะกิจ
832 ปรางณัฏฐา 57 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรางณัฏฐา 57
833 ปรีชา ค้าเหล็ก 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ปรีชา ค้าเหล็ก จำกัด
834 ปรเมศวร์ สแคร๊ป 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ปรเมศวร์ สแคร๊ป จำกัด
835 ปลวกแดง เจริญโรจน์ ซัพพลาย 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ปลวกแดง เจริญโรจน์ ซัพพลาย จำกัด
836 ปวริศร์ 59 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ปวริศร์ 59 จำกัด
837 ปวิชญ์วัฒน์รีไซเคิลแอนด์ทรานสปอร์ต 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท ปวิชญ์วัฒน์รีไซเคิลแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด
838 ปัณคุณ เทรดดิ้ง 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ปัณคุณ เทรดดิ้ง จำกัด
839 ปัณณธร โลหะกิจ 3,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ปัณณธร โลหะกิจ จำกัด
840 ปากช่องลิ้มปัญญาเลิศ 5,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท ปากช่องลิ้มปัญญาเลิศ จำกัด
841 ป้าทองเอียง รีไซเคิล 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ป้าทองเอียง รีไซเคิล จำกัด
842 ป้าอ่อน รีไซเคิล 1,000,000 บ้านนา นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป้าอ่อน รีไซเคิล
843 ปิ่นทองโลหะกิจ 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท ปิ่นทองโลหะกิจ จำกัด
844 ปิ่นนิล รีไซเคิล 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ปิ่นนิล รีไซเคิล จำกัด
845 ปิยะธิดา โลหะกิจ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะธิดา โลหะกิจ
846 ปิยะมงคลรัตน์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ปิยะมงคลรัตน์ จำกัด
847 ปืนสนามชัย 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสนามชัย
848 ปุ้งกี๋ 600,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ้งกี๋
849 ปุญญาพัฒน์ รุ่งเรืองทรัพย์ 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ปุญญาพัฒน์ รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
850 ปุณณวิช ซัพพลาย 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณวิช ซัพพลาย
851 ปุณยาพร กรุ๊ป 2,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณยาพร กรุ๊ป
852 ผ.ทำลัง 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ.ทำลัง
853 ผงไม้ไทยทรัพย์ไพศาล 100,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ผงไม้ไทยทรัพย์ไพศาล จำกัด
854 ผดุงกิจค้ากระดาษ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ผดุงกิจค้ากระดาษ จำกัด
855 ผลพาณิชย์ 3,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ผลพาณิชย์ จำกัด
856 ผ่องกมลทิพย์ พลาสติก 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องกมลทิพย์ พลาสติก
857 ผาวิรัตน์ เจริญกิจ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ผาวิรัตน์ เจริญกิจ จำกัด
858 ผาแดง กรุ๊ป 2019 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ผาแดง กรุ๊ป 2019 จำกัด
859 ฝุ่นแดง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ฝุ่นแดง จำกัด
860 ฝูว่าน 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ฝูว่าน จำกัด
861 พ. พาณิชย์ ระยอง 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท พ. พาณิชย์ ระยอง จำกัด
862 พ. พุทธระสุ 88 100,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท พ. พุทธระสุ 88 จำกัด
863 พ.ทรัพย์รุ่งเรือง 1,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท พ.ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด
864 พ.พฤกษาพาณิชย์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท พ.พฤกษาพาณิชย์ จำกัด
865 พงศกรค้าไม้พิษณุโลก 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศกรค้าไม้พิษณุโลก
866 พงศ์พสิน รุ่งเรือง 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท พงศ์พสิน รุ่งเรือง จำกัด
867 พงศ์พสิษฐ์ 20,600,000 สันป่าตอง เชียงใหม่ บริษัท พงศ์พสิษฐ์ จำกัด
868 พงศ์ฤดี 1591 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท พงศ์ฤดี 1591 จำกัด
869 พงษ์ทวี รีไซเคิล 500,000 พรเจริญ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ทวี รีไซเคิล
870 พงษ์ประเสริฐ กลิ่นชื่น ซัพพลาย 200,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ประเสริฐ กลิ่นชื่น ซัพพลาย
871 พงษ์ภรณ์ รีไซเคิล 2,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ภรณ์ รีไซเคิล
872 พงษ์ศักดิ์ไชยท่าลาน 30,000,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท พงษ์ศักดิ์ไชยท่าลาน จำกัด
873 พงษ์เจริญ ฮาร์ดแวร์ ทูล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ฮาร์ดแวร์ ทูล
874 พงษ์เทพ กรุ๊ป รีไซเคิ้ล 10,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท พงษ์เทพ กรุ๊ป รีไซเคิ้ล จำกัด
875 พงษ์ไพศาล รีไซเคิล 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท พงษ์ไพศาล รีไซเคิล จำกัด
876 พณิชา สตีล 2012 10,000,000 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร บริษัท พณิชา สตีล 2012 จำกัด
877 พนมศาสตร์ เทรดดิ้ง 1,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท พนมศาสตร์ เทรดดิ้ง จำกัด
878 พร อรรณพ 1,000,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร อรรณพ
879 พรคเณศ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 500,000 บ้านฉาง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรคเณศ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
880 พรชัยรีไซเคิล2018 1,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยรีไซเคิล2018
881 พรทวี รวมเฮง 1,000,000 พังโคน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทวี รวมเฮง
882 พรทวีทรัพย์โชครุ่งเรือง 2,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท พรทวีทรัพย์โชครุ่งเรือง จำกัด
883 พรนาคิน รีไซเคิล 1,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนาคิน รีไซเคิล
884 พรบิดารีไซเคิล 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท พรบิดารีไซเคิล จำกัด
885 พรประเสริฐ รีไซเคิล 1,000,000 วิหารแดง สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเสริฐ รีไซเคิล
886 พรปวีณ์ รีไซเคิล 500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรปวีณ์ รีไซเคิล
887 พรพรหม รีไซเคิ้ล 750,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพรหม รีไซเคิ้ล
888 พรพ่อนารายณ์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท พรพ่อนารายณ์ จำกัด
889 พรพันธ์เมทัล แอนด์ รีไซเคิล 500,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพันธ์เมทัล แอนด์ รีไซเคิล
890 พรลัทธชัย สตีล 4,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พรลัทธชัย สตีล จำกัด
891 พรวลี รีไซเคิล 800,000 บางบ่อ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวลี รีไซเคิล
892 พรศักดิ์สิทธิ์ บรรจุภัณฑ์ 3,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท พรศักดิ์สิทธิ์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
893 พรศักดิ์แมชชีน 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศักดิ์แมชชีน
894 พรศิริ รีไซเคิล 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรศิริ รีไซเคิล จำกัด
895 พรสวรรค์ค้าเจริญ รีไซเคิล 500,000 ไทรน้อย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสวรรค์ค้าเจริญ รีไซเคิล
896 พรสว่าง กล๊าส 2,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท พรสว่าง กล๊าส จำกัด
897 พรสินทวีสุข 1,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสินทวีสุข
898 พร้อมมิตร รีไซเคิล แอนด์ ซัพพลาย 3,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พร้อมมิตร รีไซเคิล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
899 พรอสเพอรัส ซัพพลาย 500,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรอสเพอรัส ซัพพลาย จำกัด
900 พระรามเก้า วัสดุภัณฑ์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระรามเก้า วัสดุภัณฑ์
901 พรีเมียร์ เมทัล สตีล 10,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท พรีเมียร์ เมทัล สตีล จำกัด
902 พรเจริญ กม.8 รีไซเคิล 5,000,000 สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัท พรเจริญ กม.8 รีไซเคิล จำกัด
903 พรเทวา รีไซเคิล 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา รีไซเคิล
904 พฤกษา พาณิชย์ รีไซเคิล 2,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท พฤกษา พาณิชย์ รีไซเคิล จำกัด
905 พลอยมณี เทรดดิ้ง 1,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยมณี เทรดดิ้ง
906 พลอยสวย สแครป แอนด์ รีไซเคิล 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท พลอยสวย สแครป แอนด์ รีไซเคิล จำกัด
907 พลอยใส รีไซเคิล 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยใส รีไซเคิล
908 พลังงานไทย 100,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท พลังงานไทย จำกัด
909 พลังทิพย์ รีไซเคิล 1,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บริษัท พลังทิพย์ รีไซเคิล จำกัด
910 พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น 50,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น จำกัด
911 พลาสติก สยาม (2559) 500,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลาสติก สยาม (2559)
912 พลาสเทค รีไซเคิล 1,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท พลาสเทค รีไซเคิล จำกัด
913 พสุธา เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท พสุธา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
914 พ่อทองเพิ่มเงินล้านโลหะกิจ 10,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท พ่อทองเพิ่มเงินล้านโลหะกิจ จำกัด
915 พอยท์ พลาสติก ซัพพลาย 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท พอยท์ พลาสติก ซัพพลาย จำกัด
916 พอเพียง รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส 300,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอเพียง รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส
917 พะวา ค้าของเก่า 300,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะวา ค้าของเก่า
918 พัชรอุตสาหการ 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท พัชรอุตสาหการ จำกัด
919 พัฒนะรีไซเคิล 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท พัฒนะรีไซเคิล จำกัด
920 พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล 5,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด
921 พัฒนโชติ พานิช 300,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนโชติ พานิช
922 พัทธ์ฐมนต์ รีไซเคิล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พัทธ์ฐมนต์ รีไซเคิล จำกัด
923 พัทยา เปเปอร์มิลล์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พัทยา เปเปอร์มิลล์ จำกัด
924 พัทยากลาส 1,300,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พัทยากลาส จำกัด
925 พันทวี รวมเศษ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท พันทวี รวมเศษ จำกัด
926 พันทวี รีไซเคิล 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท พันทวี รีไซเคิล จำกัด
927 พันธมิตร (2004) 1,000,000 ท่าใหม่ จันทบุรี บริษัท พันธมิตร (2004) จำกัด
928 พันธุ์ธิดา อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท พันธุ์ธิดา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
929 พันประสิทธิ์ ซัพพลาย 3,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท พันประสิทธิ์ ซัพพลาย จำกัด
930 พันโกฎิ 2,000,000 โพนนาแก้ว สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันโกฎิ
931 พับลิชชิป โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท พับลิชชิป โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
932 พากเพียรการค้า 1,530,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พากเพียรการค้า
933 พาณิชย์ พลาสติก โปรดักส์ 3,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พาณิชย์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด
934 พาทำงาน 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท พาทำงาน จำกัด
935 พานทองพาณิชย์ค้าของเก่า 800,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานทองพาณิชย์ค้าของเก่า
936 พานทองรีไซเคิลตรัง 500,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานทองรีไซเคิลตรัง
937 พาวเวอร์ คอนเน็คชั่น ดี รีไซเคิล 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พาวเวอร์ คอนเน็คชั่น ดี รีไซเคิล จำกัด
938 พาเพิ่มทรัพย์ 3,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พาเพิ่มทรัพย์ จำกัด
939 พิจิตรผลิตภัณฑ์ข้าว 10,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท พิจิตรผลิตภัณฑ์ข้าว จำกัด
940 พิชญสุนทร 2,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท พิชญสุนทร จำกัด
941 พิธาพัฒน์ อินเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท พิธาพัฒน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
942 พินิจขยะเงินรีไซเคิล 2017 1,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจขยะเงินรีไซเคิล 2017
943 พินิจจพรรณ 2,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท พินิจจพรรณ จำกัด
944 พิบูลย์ทรัพย์อนันต์ โพลีเมอร์ 2,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท พิบูลย์ทรัพย์อนันต์ โพลีเมอร์ จำกัด
945 พิม กรุ๊ป 8,150,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พิม กรุ๊ป จำกัด
946 พิมายรีไซเคิล 2,000,000 พิมาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมายรีไซเคิล
947 พิศาล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท พิศาล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
948 พิศาสิริ 2,000,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิศาสิริ
949 พิสิษฐ์ รีไซเคิล 500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์ รีไซเคิล
950 พิเศษกิจ 1,171,880 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท พิเศษกิจ จำกัด
951 พี 4 พี 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท พี 4 พี จำกัด
952 พี ที แอนด์ โอ รีไซเคิล 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท พี ที แอนด์ โอ รีไซเคิล จำกัด
953 พี พี ซอร์ทติ้ง 15,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี ซอร์ทติ้ง
954 พี พี ดี แพร่รีไซเคิล 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท พี พี ดี แพร่รีไซเคิล จำกัด
955 พี วี เค ไกรน์ดิ้ง 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี วี เค ไกรน์ดิ้ง
956 พี สแคร๊พ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท พี สแคร๊พ จำกัด
957 พี เค เอเซีย (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี เค เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
958 พี เอ็น บี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 1,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท พี เอ็น บี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
959 พี เอส ซี เทคโนโลยี (อยุธยา) 25,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท พี เอส ซี เทคโนโลยี (อยุธยา) จำกัด
960 พี เอส ซี เทคโนโลยี บางปะอิน (ไทยแลนด์) 2,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท พี เอส ซี เทคโนโลยี บางปะอิน (ไทยแลนด์) จำกัด
961 พี เอส ที โลหะกิจ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท พี เอส ที โลหะกิจ จำกัด
962 พี เอส เทรด 19 1,000,000 เมืองตราด ตราด บริษัท พี เอส เทรด 19 จำกัด
963 พี เอส โลหะ แอนด์ รีไซเคิล 300,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส โลหะ แอนด์ รีไซเคิล
964 พี แอนด์ เอ็ม รีไซเคิล 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พี แอนด์ เอ็ม รีไซเคิล จำกัด
965 พี. เอ็น. กิจเจริญ รีไซเคิล 1,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เอ็น. กิจเจริญ รีไซเคิล
966 พี.ซี.ยง ค้าของเก่าและก่อสร้าง 130,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.ยง ค้าของเก่าและก่อสร้าง
967 พี.ซี.รีไซเคิล 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.รีไซเคิล
968 พี.ซี.ไอ.เปเปอร์ 300,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พี.ซี.ไอ.เปเปอร์ จำกัด
969 พี.ที. สตีล เทรดดิ้ง 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท พี.ที. สตีล เทรดดิ้ง จำกัด
970 พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
971 พี.พี.พัฒนกิจ 1,500,000 สูงเนิน นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.พัฒนกิจ
972 พี.พี.พี. รีไซเคิล 22,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.พี.พี. รีไซเคิล จำกัด
973 พี.พี.เอฟ. เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น 2014 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท พี.พี.เอฟ. เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น 2014 จำกัด
974 พี.พี.เอส. รีไซเคิล 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เอส. รีไซเคิล
975 พี.พี.เอส.โปรซัพพลาย 30,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เอส.โปรซัพพลาย
976 พี.ริชพอยท์ 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.ริชพอยท์ จำกัด
977 พี.วี. สตีล รีไซเคิล 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.วี. สตีล รีไซเคิล จำกัด
978 พี.สแครปเทรดเดอร์ 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท พี.สแครปเทรดเดอร์ จำกัด
979 พี.อาร์.ดี.อลูมิเนียม จํากัด 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พี.อาร์.ดี.อลูมิเนียม จํากัด จำกัด
980 พี.อาร์.ภัทร กรุ๊ป 2,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท พี.อาร์.ภัทร กรุ๊ป จำกัด
981 พี.อาร์.เอส. กรุ๊ป 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท พี.อาร์.เอส. กรุ๊ป จำกัด
982 พี.อาร์.เอส.เมทเทิล 27,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.อาร์.เอส.เมทเทิล จำกัด
983 พี.เค.วัน เมททอล 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พี.เค.วัน เมททอล จำกัด
984 พี.เค.เอ็ม.รีไซเคิล 1940 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พี.เค.เอ็ม.รีไซเคิล 1940 จำกัด
985 พี.เค.แฟมิลี่ ฟู้ดส์ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เค.แฟมิลี่ ฟู้ดส์ จำกัด
986 พี.เอ.เอส.รีไซเคิล อินเตอร์เทรดดิ้ง 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท พี.เอ.เอส.รีไซเคิล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
987 พี.เอ็น.พี. รีไซเคิล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท พี.เอ็น.พี. รีไซเคิล จำกัด
988 พี.เอ็น.เค.เมททัลไทย 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท พี.เอ็น.เค.เมททัลไทย จำกัด
989 พี.เอ็ม.เอฟ.พลาสโพลี 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท พี.เอ็ม.เอฟ.พลาสโพลี จำกัด
990 พี.เอ็ม.เอส.รีไซเคิล 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท พี.เอ็ม.เอส.รีไซเคิล จำกัด
991 พี.เอส. มหานคร คลีนเทค 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท พี.เอส. มหานคร คลีนเทค จำกัด
992 พี.เอส.เค.พลาสติก รีไซเคิล 1,000,000 คลองใหญ่ ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค.พลาสติก รีไซเคิล
993 พี.เอส.เอส รีไซเคิล 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอส รีไซเคิล
994 พี.แอล.บี. รีไซเคิล 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท พี.แอล.บี. รีไซเคิล จำกัด
995 พี.โปรเกรสชั่น 50,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โปรเกรสชั่น
996 พีซี คอเปอเรชั่น 3,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท พีซี คอเปอเรชั่น จำกัด
997 พีที มีทรัพย์ 1,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท พีที มีทรัพย์ จำกัด
998 พีที รีนิว รีไซเคิล 1,000,000 หนองเสือ ปทุมธานี บริษัท พีที รีนิว รีไซเคิล จำกัด
999 พีที ลัคกี้รีไซเคิล 5,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท พีที ลัคกี้รีไซเคิล จำกัด
1000 พีที โชคชัย รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พีที โชคชัย รีไซเคิล จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ