รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 108 แพลน 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท 108 แพลน จำกัด
2 2แคนรีไซเคิล 1,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท 2แคนรีไซเคิล จำกัด
3 347 ปทุมทรัพย์รีไซเคิล 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท 347 ปทุมทรัพย์รีไซเคิล จำกัด
4 3P รีไซเคิล 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท 3P รีไซเคิล จำกัด
5 3ดี เพิ่มทรัพย์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 3ดี เพิ่มทรัพย์ จำกัด
6 4 น.โชคพัฒนา 10,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท 4 น.โชคพัฒนา จำกัด
7 59 กุญแจทอง 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด 59 กุญแจทอง
8 868 ชมชม 1,000,000 ตาพระยา สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 868 ชมชม
9 88 คอมเมอร์เชียล แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท 88 คอมเมอร์เชียล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
10 ๙ ปฏิมากร กรุ๊ป 2,000,000 มวกเหล็ก สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙ ปฏิมากร กรุ๊ป
11 9 เก็บขยะ 1,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว บริษัท 9 เก็บขยะ จำกัด
12 9 เจริญโยวราช 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท 9 เจริญโยวราช จำกัด
13 91 เสริมทรัพย์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 91 เสริมทรัพย์ รีไซเคิล
14 99 รุ่งเรืองสตีล 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท 99 รุ่งเรืองสตีล จำกัด
15 ก. 168 การช่าง 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ก. 168 การช่าง จำกัด
16 ก. รวยโชค 1,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท ก. รวยโชค จำกัด
17 ก.สยาม พลาสติก 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ก.สยาม พลาสติก จำกัด
18 ก.เจริญ เชียงดาว 2,000,000 เชียงดาว เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญ เชียงดาว
19 ก.โชคกังวาลทรัพย์ 1,000,000 ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา บริษัท ก.โชคกังวาลทรัพย์ จำกัด
20 กนกกร ทรานสปอร์ต 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกกร ทรานสปอร์ต
21 กนกรัตน์ (9889) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กนกรัตน์ (9889) จำกัด
22 กนกรัตน์ รีไซเคิล 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท กนกรัตน์ รีไซเคิล จำกัด
23 กนกรุ่งเรือง 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรุ่งเรือง
24 กนกวรรณ อินเตอร์พลาส 2,200,000 นิคมพัฒนา ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ อินเตอร์พลาส
25 กบินทร์พลาสติก 2007 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์พลาสติก 2007
26 กรธวัช รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท กรธวัช รีไซเคิล จำกัด
27 กรปัญจทรัพย์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กรปัญจทรัพย์ จำกัด
28 กรวัชร เมทัล กรุ๊ป 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กรวัชร เมทัล กรุ๊ป จำกัด
29 กระดาษชลบุรี 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กระดาษชลบุรี จำกัด
30 กระบี่ พลาสติก 2018 3,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ พลาสติก 2018 จำกัด
31 กรินทร์ สตีล 1,000,000 โชคชัย นครราชสีมา บริษัท กรินทร์ สตีล จำกัด
32 กรีน พลัส พลังงาน 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท กรีน พลัส พลังงาน จำกัด
33 กรีน ลูบ (ไทยแลนด์) 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน ลูบ (ไทยแลนด์)
34 กรีน เคมิเคิล 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เคมิเคิล จำกัด
35 กรีน เมทัลส์(ประเทศไทย) 155,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท กรีน เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด
36 กรีน เวสท์ เอ็นไวรอนเมนท์ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน เวสท์ เอ็นไวรอนเมนท์
37 กรีน เวิลด์ คอนเซชั่น 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กรีน เวิลด์ คอนเซชั่น จำกัด
38 กรีน เวิลด์ เดเวลอปเปอร์ 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กรีน เวิลด์ เดเวลอปเปอร์ จำกัด
39 กรีน โปรดัคชั่น โพรเซส 5,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี บริษัท กรีน โปรดัคชั่น โพรเซส จำกัด
40 กรีน ไซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยี 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กรีน ไซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด
41 กรีนการ์ด แอนด์ลอว์ 3,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนการ์ด แอนด์ลอว์ จำกัด
42 กรีนทรี สุไหงโก-ลก 1,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนทรี สุไหงโก-ลก
43 กรีนทูเก็ต 150,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด
44 กรีนเวฟ เรซี่ 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท กรีนเวฟ เรซี่ จำกัด
45 กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์แมนเนจเม้นท์ 5,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
46 กรุงธน เปเปอร์กรุ๊ป 4,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงธน เปเปอร์กรุ๊ป จำกัด
47 กรุงเทพค้าโลหะ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพค้าโลหะ จำกัด
48 กรุงไทย คัลเล็ต 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทย คัลเล็ต จำกัด
49 กรุงไทย รีเอ็นเนอร์ยี่ 4,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทย รีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
50 กรุงไทย รีไซเคิล 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทย รีไซเคิล จำกัด
51 กฤตยา ค้าของเก่า 1,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตยา ค้าของเก่า
52 กฤษฎา ออโต้แม็ค 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา ออโต้แม็ค
53 กฤษเมทัลเทรด 2,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท กฤษเมทัลเทรด จำกัด
54 กฤษโลหะ 2,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กฤษโลหะ จำกัด
55 กล้าหาญ อินเตอร์ การค้า 5,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท กล้าหาญ อินเตอร์ การค้า จำกัด
56 กล้าโลหะกิจ สตีล 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท กล้าโลหะกิจ สตีล จำกัด
57 กวงเซ่งหลี 15,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด
58 กองทอง อินเตอร์เทรด 1,000,000 ท่าตะโก นครสวรรค์ บริษัท กองทอง อินเตอร์เทรด จำกัด
59 กองเงิน รีไซเคิล 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กองเงิน รีไซเคิล จำกัด
60 กอบเกียรติ โกลบอล 6,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง บริษัท กอบเกียรติ โกลบอล จำกัด
61 กังวาล รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท กังวาล รีไซเคิล จำกัด
62 กัซเทค เอ็นเตอร์ไพร์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กัซเทค เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด
63 กัญญารัตน์ ค้าเจริญ รีไซเคิล 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท กัญญารัตน์ ค้าเจริญ รีไซเคิล จำกัด
64 กัญญ์ณัชชา ดิลริ่ง 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญ์ณัชชา ดิลริ่ง
65 กัณฑสูตร ค้าของเก่า 5,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณฑสูตร ค้าของเก่า
66 กัน รีไซเคิล 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัน รีไซเคิล
67 กัน รีไซเคิล 7,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กัน รีไซเคิล จำกัด
68 กันตพจน์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กันตพจน์ จำกัด
69 กัลป์ศิริ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กัลป์ศิริ กรุ๊ป จำกัด
70 กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง 5,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง จำกัด
71 กานต์สินี รีไซเคิล 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กานต์สินี รีไซเคิล จำกัด
72 การัณย์ธีร์ 1988 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท การัณย์ธีร์ 1988 จำกัด
73 การ์ตูน รีไซเคิล 1,000,000 ป่าโมก อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การ์ตูน รีไซเคิล
74 การ์เบจ แลนด์ฟิล 1,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท การ์เบจ แลนด์ฟิล จำกัด
75 กาลเกียรติ 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท กาลเกียรติ จำกัด
76 ก้าวมั่นคง รีไซเคิล 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นคง รีไซเคิล
77 ก้าวรุ่งเรือง รีไซเคิล (2019) 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวรุ่งเรือง รีไซเคิล (2019)
78 ก้าวหน้าเจริญค้าของเก่า 500,000 หนองเรือ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าเจริญค้าของเก่า
79 ก้าวไกลรีไซเคิล 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ก้าวไกลรีไซเคิล จำกัด
80 กำลังงาน และการเกษตร กรุ๊ป (2002) 3,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท กำลังงาน และการเกษตร กรุ๊ป (2002) จำกัด
81 กำไรทองรุ่งเรือง 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กำไรทองรุ่งเรือง จำกัด
82 กิ่งทองกุณา 500,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งทองกุณา
83 กิจกาญจน์รุ่งเรือง ปิโตรเลียม 1,000,000 โนนศิลา ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจกาญจน์รุ่งเรือง ปิโตรเลียม
84 กิจภูมิทรัพย์ 600,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจภูมิทรัพย์
85 กิจรุ่งโรจน์ เมทัล เวิร์ค 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท กิจรุ่งโรจน์ เมทัล เวิร์ค จำกัด
86 กิจวิโรจน์ รีไซเคิล 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท กิจวิโรจน์ รีไซเคิล จำกัด
87 กิจวิไลย์ รีไซเคิล 200,000 ปราสาท สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิไลย์ รีไซเคิล
88 กิจสมุทร สตีล รีไซเคิล 1,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท กิจสมุทร สตีล รีไซเคิล จำกัด
89 กิจอุดมทรัพย์ 200,000 เสาไห้ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอุดมทรัพย์
90 กิจเกษม รีไซเคิล 3,000,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเกษม รีไซเคิล
91 กิตเจริญชัย 2016 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตเจริญชัย 2016
92 กิมเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท กิมเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
93 กิรรัญ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กิรรัญ จำกัด
94 กุญแจเงิน (ประเทศไทย) 5,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กุญแจเงิน (ประเทศไทย) จำกัด
95 กุลหงษ์ อินเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท กุลหงษ์ อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
96 กุศลค้าของเก่า 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุศลค้าของเก่า
97 กุหลาบแดงการเกษตร 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กุหลาบแดงการเกษตร จำกัด
98 กูกรีนส์18 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กูกรีนส์18 จำกัด
99 กู๊ด นิปปอน 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กู๊ด นิปปอน จำกัด
100 กู๊ด รีไซเคิล 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ด รีไซเคิล จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ