รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 108 แพลน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท 108 แพลน จำกัด
2 2แคนรีไซเคิล 1,000,000 ชลบุรี เกาะจันทร์ บริษัท 2แคนรีไซเคิล จำกัด
3 347 ปทุมทรัพย์รีไซเคิล 1,000,000 ปทุมธานี สามโคก บริษัท 347 ปทุมทรัพย์รีไซเคิล จำกัด
4 3P รีไซเคิล 5,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท 3P รีไซเคิล จำกัด
5 3ดี เพิ่มทรัพย์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท 3ดี เพิ่มทรัพย์ จำกัด
6 4 น.โชคพัฒนา 10,000,000 พระนครศรีอยุธยา อุทัย บริษัท 4 น.โชคพัฒนา จำกัด
7 59 กุญแจทอง 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 59 กุญแจทอง
8 868 ชมชม 1,000,000 สระแก้ว ตาพระยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด 868 ชมชม
9 88 คอมเมอร์เชียล แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท 88 คอมเมอร์เชียล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
10 ๙ ปฏิมากร กรุ๊ป 2,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙ ปฏิมากร กรุ๊ป
11 9 เก็บขยะ 1,000,000 สระแก้ว อรัญประเทศ บริษัท 9 เก็บขยะ จำกัด
12 9 เจริญโยวราช 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท 9 เจริญโยวราช จำกัด
13 91 เสริมทรัพย์ รีไซเคิล 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 91 เสริมทรัพย์ รีไซเคิล
14 99 รุ่งเรืองสตีล 1,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ บริษัท 99 รุ่งเรืองสตีล จำกัด
15 ก. 168 การช่าง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท ก. 168 การช่าง จำกัด
16 ก. รวยโชค 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง บริษัท ก. รวยโชค จำกัด
17 ก.สยาม พลาสติก 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท ก.สยาม พลาสติก จำกัด
18 ก.เจริญ เชียงดาว 2,000,000 เชียงใหม่ เชียงดาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญ เชียงดาว
19 ก.โชคกังวาลทรัพย์ 1,000,000 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น บริษัท ก.โชคกังวาลทรัพย์ จำกัด
20 กนกกร ทรานสปอร์ต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกกร ทรานสปอร์ต
21 กนกรัตน์ (9889) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บริษัท กนกรัตน์ (9889) จำกัด
22 กนกรัตน์ รีไซเคิล 1,000,000 ระยอง บ้านฉาง บริษัท กนกรัตน์ รีไซเคิล จำกัด
23 กนกรุ่งเรือง 500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรุ่งเรือง
24 กนกวรรณ อินเตอร์พลาส 2,200,000 ระยอง นิคมพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกวรรณ อินเตอร์พลาส
25 กบินทร์พลาสติก 2007 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์พลาสติก 2007
26 กรธวัช รีไซเคิล 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง บริษัท กรธวัช รีไซเคิล จำกัด
27 กรปัญจทรัพย์ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท กรปัญจทรัพย์ จำกัด
28 กรวัชร เมทัล กรุ๊ป 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท กรวัชร เมทัล กรุ๊ป จำกัด
29 กระดาษชลบุรี 5,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท กระดาษชลบุรี จำกัด
30 กระบี่ พลาสติก 2018 3,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท กระบี่ พลาสติก 2018 จำกัด
31 กรินทร์ สตีล 1,000,000 นครราชสีมา โชคชัย บริษัท กรินทร์ สตีล จำกัด
32 กรีน พลัส พลังงาน 5,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท กรีน พลัส พลังงาน จำกัด
33 กรีน ลูบ (ไทยแลนด์) 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน ลูบ (ไทยแลนด์)
34 กรีน เคมิเคิล 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท กรีน เคมิเคิล จำกัด
35 กรีน เมทัลส์(ประเทศไทย) 155,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว บริษัท กรีน เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด
36 กรีน เวสท์ เอ็นไวรอนเมนท์ 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน เวสท์ เอ็นไวรอนเมนท์
37 กรีน เวิลด์ คอนเซชั่น 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท กรีน เวิลด์ คอนเซชั่น จำกัด
38 กรีน เวิลด์ เดเวลอปเปอร์ 5,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท กรีน เวิลด์ เดเวลอปเปอร์ จำกัด
39 กรีน โปรดัคชั่น โพรเซส 5,000,000 เพชรบุรี เขาย้อย บริษัท กรีน โปรดัคชั่น โพรเซส จำกัด
40 กรีน ไซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยี 5,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง บริษัท กรีน ไซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด
41 กรีนการ์ด แอนด์ลอว์ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บริษัท กรีนการ์ด แอนด์ลอว์ จำกัด
42 กรีนทรี สุไหงโก-ลก 1,000,000 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนทรี สุไหงโก-ลก
43 กรีนทูเก็ต 150,000 เชียงใหม่ สันทราย บริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด
44 กรีนเวฟ เรซี่ 1,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน บริษัท กรีนเวฟ เรซี่ จำกัด
45 กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์แมนเนจเม้นท์ 5,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
46 กรุงธน เปเปอร์กรุ๊ป 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บริษัท กรุงธน เปเปอร์กรุ๊ป จำกัด
47 กรุงเทพค้าโลหะ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท กรุงเทพค้าโลหะ จำกัด
48 กรุงไทย คัลเล็ต 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง บริษัท กรุงไทย คัลเล็ต จำกัด
49 กรุงไทย รีเอ็นเนอร์ยี่ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง บริษัท กรุงไทย รีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
50 กรุงไทย รีไซเคิล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง บริษัท กรุงไทย รีไซเคิล จำกัด
51 กฤตยา ค้าของเก่า 1,000,000 ลพบุรี ท่าวุ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตยา ค้าของเก่า
52 กฤษฎา ออโต้แม็ค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา ออโต้แม็ค
53 กฤษเมทัลเทรด 2,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม บริษัท กฤษเมทัลเทรด จำกัด
54 กฤษโลหะ 2,000,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท กฤษโลหะ จำกัด
55 กล้าหาญ อินเตอร์ การค้า 5,000,000 ชัยภูมิ จัตุรัส บริษัท กล้าหาญ อินเตอร์ การค้า จำกัด
56 กล้าโลหะกิจ สตีล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก บริษัท กล้าโลหะกิจ สตีล จำกัด
57 กวงเซ่งหลี 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด
58 กองทอง อินเตอร์เทรด 1,000,000 นครสวรรค์ ท่าตะโก บริษัท กองทอง อินเตอร์เทรด จำกัด
59 กองเงิน รีไซเคิล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว บริษัท กองเงิน รีไซเคิล จำกัด
60 กอบเกียรติ โกลบอล 6,000,000 พัทลุง เมืองพัทลุง บริษัท กอบเกียรติ โกลบอล จำกัด
61 กังวาล รีไซเคิล 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง บริษัท กังวาล รีไซเคิล จำกัด
62 กัซเทค เอ็นเตอร์ไพร์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท กัซเทค เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด
63 กัญญารัตน์ ค้าเจริญ รีไซเคิล 1,000,000 ชลบุรี พานทอง บริษัท กัญญารัตน์ ค้าเจริญ รีไซเคิล จำกัด
64 กัญญ์ณัชชา ดิลริ่ง 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญ์ณัชชา ดิลริ่ง
65 กัณฑสูตร ค้าของเก่า 5,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณฑสูตร ค้าของเก่า
66 กัน รีไซเคิล 5,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัน รีไซเคิล
67 กัน รีไซเคิล 7,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท กัน รีไซเคิล จำกัด
68 กันตพจน์ 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท กันตพจน์ จำกัด
69 กัลป์ศิริ กรุ๊ป 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท กัลป์ศิริ กรุ๊ป จำกัด
70 กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง จำกัด
71 กานต์สินี รีไซเคิล 5,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท กานต์สินี รีไซเคิล จำกัด
72 การัณย์ธีร์ 1988 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท การัณย์ธีร์ 1988 จำกัด
73 การ์ตูน รีไซเคิล 1,000,000 อ่างทอง ป่าโมก ห้างหุ้นส่วนจำกัด การ์ตูน รีไซเคิล
74 การ์เบจ แลนด์ฟิล 1,000,000 พัทลุง ควนขนุน บริษัท การ์เบจ แลนด์ฟิล จำกัด
75 กาลเกียรติ 5,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท กาลเกียรติ จำกัด
76 ก้าวมั่นคง รีไซเคิล 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นคง รีไซเคิล
77 ก้าวรุ่งเรือง รีไซเคิล (2019) 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวรุ่งเรือง รีไซเคิล (2019)
78 ก้าวหน้าเจริญค้าของเก่า 500,000 ขอนแก่น หนองเรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าเจริญค้าของเก่า
79 ก้าวไกลรีไซเคิล 1,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง บริษัท ก้าวไกลรีไซเคิล จำกัด
80 กำลังงาน และการเกษตร กรุ๊ป (2002) 3,000,000 ปทุมธานี สามโคก บริษัท กำลังงาน และการเกษตร กรุ๊ป (2002) จำกัด
81 กำไรทองรุ่งเรือง 2,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท กำไรทองรุ่งเรือง จำกัด
82 กิ่งทองกุณา 500,000 แพร่ เมืองแพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งทองกุณา
83 กิจกาญจน์รุ่งเรือง ปิโตรเลียม 1,000,000 ขอนแก่น โนนศิลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจกาญจน์รุ่งเรือง ปิโตรเลียม
84 กิจภูมิทรัพย์ 600,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจภูมิทรัพย์
85 กิจรุ่งโรจน์ เมทัล เวิร์ค 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท กิจรุ่งโรจน์ เมทัล เวิร์ค จำกัด
86 กิจวิโรจน์ รีไซเคิล 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บริษัท กิจวิโรจน์ รีไซเคิล จำกัด
87 กิจวิไลย์ รีไซเคิล 200,000 สุรินทร์ ปราสาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิไลย์ รีไซเคิล
88 กิจสมุทร สตีล รีไซเคิล 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา อุทัย บริษัท กิจสมุทร สตีล รีไซเคิล จำกัด
89 กิจอุดมทรัพย์ 200,000 สระบุรี เสาไห้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอุดมทรัพย์
90 กิจเกษม รีไซเคิล 3,000,000 สระแก้ว วังน้ำเย็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเกษม รีไซเคิล
91 กิตเจริญชัย 2016 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตเจริญชัย 2016
92 กิมเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 1,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ บริษัท กิมเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
93 กิรรัญ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท กิรรัญ จำกัด
94 กุญแจเงิน (ประเทศไทย) 5,000,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท กุญแจเงิน (ประเทศไทย) จำกัด
95 กุลหงษ์ อินเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี พานทอง บริษัท กุลหงษ์ อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
96 กุศลค้าของเก่า 1,000,000 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุศลค้าของเก่า
97 กุหลาบแดงการเกษตร 2,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท กุหลาบแดงการเกษตร จำกัด
98 กูกรีนส์18 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท กูกรีนส์18 จำกัด
99 กู๊ด นิปปอน 2,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท กู๊ด นิปปอน จำกัด
100 กู๊ด รีไซเคิล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท กู๊ด รีไซเคิล จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ