รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 9 พีเอ็นซี กรุ๊ป 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท 9 พีเอ็นซี กรุ๊ป จำกัด
2 ก.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
3 กล็อค (ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กล็อค (ประเทศไทย) จำกัด
4 กัญธิราไฟร์อาร์มส์ 500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญธิราไฟร์อาร์มส์
5 กันส์ ช็อป 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันส์ ช็อป
6 กันส์ แอนด์ พาร์ท 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันส์ แอนด์ พาร์ท
7 กันส์ แอนด์ อาร์ม 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันส์ แอนด์ อาร์ม
8 กาญจส์ คอร์เปอเรชั่น 10,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
9 กิจการเกื้อกูล 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจการเกื้อกูล จำกัด
10 กิมส้วน 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมส้วน
11 ข.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 110,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
12 ค.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 110,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
13 คลาสสิค คัสตอม อาร์มส 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลาสสิค คัสตอม อาร์มส
14 ควอร์รี มาสเตอร์ 500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอร์รี มาสเตอร์ จำกัด
15 คอปป์ โคออเปอเรชั่น 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท คอปป์ โคออเปอเรชั่น จำกัด
16 คิง อาร์เมอร์ 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คิง อาร์เมอร์ จำกัด
17 ง.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
18 จ.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 110,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
19 จีเอ็นทีเอ็ม 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเอ็นทีเอ็ม จำกัด
20 ช.ชัยทองคำ เลเทอร์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยทองคำ เลเทอร์
21 ชัวร์อาร์ม 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัวร์อาร์ม จำกัด
22 ชาตรี ชูตติ้ง 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาตรี ชูตติ้ง จำกัด
23 ซันไชน์ พาร์ท แอนด์ ซัพพลายส์ 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันไชน์ พาร์ท แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
24 ซิลเวอร์ คริส อาร์มส์ 500,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลเวอร์ คริส อาร์มส์
25 ณภัทร์ อินเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ณภัทร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
26 ดอยหลวง โกลเด้น วิว 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดอยหลวง โกลเด้น วิว จำกัด
27 ดินดำการค้า 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท ดินดำการค้า จำกัด
28 ดิสรัพทีฟ แทคทิคอล โซลูชั่น 3,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ดิสรัพทีฟ แทคทิคอล โซลูชั่น จำกัด
29 ดี แอนด์ เจ ชูทเตอร์ 250,000 ท่าวังผา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ เจ ชูทเตอร์
30 ถนอมช่างกล 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ถนอมช่างกล จำกัด
31 ทวีสุข 120,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสุข
32 ที-ไฟร์อาร์ม 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที-ไฟร์อาร์ม จำกัด
33 ทีเอ็มที 1986 กรุ๊ป 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มที 1986 กรุ๊ป
34 ธันยกานต์ กันส์ 400,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยกานต์ กันส์
35 นครบาล กันส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 20,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครบาล กันส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์
36 บรรทม 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรทม
37 บี.กรีนเฮาส์ เทรดดิ้ง 3,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท บี.กรีนเฮาส์ เทรดดิ้ง จำกัด
38 ปีนธีรพงษ์ 3,300,000 เมืองชุมพร ชุมพร ปีนธีรพงษ์
39 ปืน นาค 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน นาค
40 ปืน ปิยะนาถ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน ปิยะนาถ
41 ปืน พ.พาณิชย์ 300,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน พ.พาณิชย์
42 ปืน มนตรี 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน มนตรี
43 ปืน ว.พานิช 500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน ว.พานิช
44 ปืน อติเมตก์ 500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน อติเมตก์
45 ปืน เพ็ญพาณิชย์ 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน เพ็ญพาณิชย์
46 ปืน แฟมมิลี่ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน แฟมมิลี่
47 ปืน ไอ.ดี.พี.เอ. 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน ไอ.ดี.พี.เอ.
48 ปืนกรุงเทพ 160,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกรุงเทพ
49 ปืนกสิกร 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกสิกร
50 ปืนกังวาน 1,600,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกังวาน
51 ปืนกิตติ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกิตติ
52 ปืนกิตติคุณ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกิตติคุณ
53 ปืนคมสัน 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนคมสัน
54 ปืนคราวน์ 185,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนคราวน์
55 ปืนควีนส์ 115,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนควีนส์
56 ปืนคิงส์ 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนคิงส์
57 ปืนจักรวาล 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนจักรวาล
58 ปืนชวนพานิช 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนชวนพานิช
59 ปืนชัย 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนชัย
60 ปืนชัยวัฒน์ 30,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนชัยวัฒน์
61 ปืนชานน 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนชานน
62 ปืนฐิติวัชร์ 550,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนฐิติวัชร์
63 ปืนณรงค์ชัย 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนณรงค์ชัย
64 ปืนณัฐพงศ์ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนณัฐพงศ์
65 ปืนดิสทัต 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนดิสทัต
66 ปืนดีเยี่ยม 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนดีเยี่ยม
67 ปืนดุสิต 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนดุสิต
68 ปืนถาวร 160,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนถาวร
69 ปืนท้อปพ้อยท์ 450,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนท้อปพ้อยท์
70 ปืนทัชมาฮาล 185,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนทัชมาฮาล
71 ปืนทับเที่ยง 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนทับเที่ยง
72 ปืนธนิน 1,020,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนธนิน
73 ปืนธานินทร์ 120,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนธานินทร์
74 ปืนธีระ 37,500 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนธีระ
75 ปืนธีรัช 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนธีรัช
76 ปืนนารายณ์ 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนารายณ์
77 ปืนนารี 800,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนารี
78 ปืนนิธิ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนิธิ
79 ปืนนิยม 115,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนิยม
80 ปืนนิวกันส์ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนิวกันส์
81 ปืนบ้านหม้อ 500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนบ้านหม้อ
82 ปืนบุญเยี่ยม 500,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ปืนบุญเยี่ยม
83 ปืนประทีป 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนประทีป
84 ปืนปุยแก้ว 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนปุยแก้ว
85 ปืนผ่านฟ้า 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนผ่านฟ้า
86 ปืนพนาลัย 25,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนพนาลัย
87 ปืนพระนคร 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนพระนคร
88 ปืนพีพีซี 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนพีพีซี
89 ปืนพูนผล 30,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนพูนผล
90 ปืนฟิวเจอร์ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนฟิวเจอร์
91 ปืนภิรมย์ 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนภิรมย์
92 ปืนมงคล 70,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนมงคล
93 ปืนมรกต 500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนมรกต
94 ปืนมิ่งมงคล 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนมิ่งมงคล
95 ปืนยศภัทร์ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนยศภัทร์
96 ปืนรมณีย์ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรมณีย์
97 ปืนรวมโชค 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรวมโชค
98 ปืนรัตนกิจ 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท ปืนรัตนกิจ จำกัด
99 ปืนรัตนา 75,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรัตนา
100 ปืนรัตนา อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ปืนรัตนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
101 ปืนรามา 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรามา
102 ปืนรุ่งฟ้า 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรุ่งฟ้า
103 ปืนรุ่งรัตน์ 22,500 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรุ่งรัตน์
104 ปืนรุ่งอรุณ 30,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรุ่งอรุณ
105 ปืนรุ่งเรือง 37,500 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรุ่งเรือง
106 ปืนรุ่งโรจน์ 22,500 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรุ่งโรจน์
107 ปืนลิโด้ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนลิโด้
108 ปืนวรัตน์ 37,500 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนวรัตน์
109 ปืนวสันต์ 25,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนวสันต์
110 ปืนวังหลัง 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนวังหลัง
111 ปืนวันมีลาภ 190,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนวันมีลาภ
112 ปืนวิรัชและเพื่อน 800,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ปืนวิรัชและเพื่อน
113 ปืนวิเชียร 240,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนวิเชียร
114 ปืนวิโรจน์ 400,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนวิโรจน์
115 ปืนวีนัส 600,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนวีนัส
116 ปืนวีรวัฒน์ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนวีรวัฒน์
117 ปืนศรีบูรพา 1,500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนศรีบูรพา
118 ปืนศรีสุข 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนศรีสุข
119 ปืนศิริวรรณ 500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนศิริวรรณ
120 ปืนศุภมิตร 115,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนศุภมิตร
121 ปืนสกาล่า 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสกาล่า
122 ปืนสนั่นไพร 100,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสนั่นไพร
123 ปืนสมจิตต์ 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสมจิตต์
124 ปืนสมบูรณ์ 240,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสมบูรณ์
125 ปืนสมพล 440,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสมพล
126 ปืนสมวงศ์ 130,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสมวงศ์
127 ปืนสมใจ 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสมใจ
128 ปืนสยาม 405,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสยาม
129 ปืนสราญรมย์ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสราญรมย์
130 ปืนสองพี่น้อง 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสองพี่น้อง
131 ปืนสัจธรรม 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสัจธรรม
132 ปืนสันติภาพ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสันติภาพ
133 ปืนสามพระยา 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสามพระยา
134 ปืนสามยอด 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสามยอด
135 ปืนสายทอง 440,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสายทอง
136 ปืนสายรุ้ง 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสายรุ้ง
137 ปืนสาริน 22,500 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสาริน
138 ปืนสาลี่ 650,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสาลี่
139 ปืนสีดา 115,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสีดา
140 ปืนสี่พระยา 3,700,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสี่พระยา
141 ปืนสี่พระยา (2501) 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ปืนสี่พระยา (2501) จำกัด
142 ปืนสี่ภาค 950,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสี่ภาค
143 ปืนสุขสันต์ 500,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสุขสันต์
144 ปืนสุชาติ 50,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสุชาติ
145 ปืนสุพัฒน์ 440,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสุพัฒน์
146 ปืนสุภาพ 25,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสุภาพ
147 ปืนสุรินทร์ 50,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสุรินทร์
148 ปืนสุวิมล 50,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสุวิมล
149 ปืนหรรษา 115,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนหรรษา
150 ปืนอรสา 140,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอรสา
151 ปืนอาคเนย์ 300,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอาคเนย์
152 ปืนอารี 275,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอารี
153 ปืนอำพล (2533) 2,100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอำพล (2533)
154 ปืนอินทรา 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอินทรา
155 ปืนอินทรี 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอินทรี
156 ปืนอินฟินิตี้ 260,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอินฟินิตี้
157 ปืนอิสรา 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอิสรา
158 ปืนอุณากรรณ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอุณากรรณ
159 ปืนอุณากรรณ์ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอุณากรรณ์
160 ปืนฮอลลีวู้ด 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนฮอลลีวู้ด
161 ปืนเทเวศร์ 220,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเทเวศร์
162 ปืนเบญจวุธ 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเบญจวุธ
163 ปืนเพชรกำธร (2509) 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเพชรกำธร (2509)
164 ปืนเพชรเจริญ 400,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเพชรเจริญ
165 ปืนเพรสซิเด๊นท์ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเพรสซิเด๊นท์
166 ปืนเพลย์บอย 115,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเพลย์บอย
167 ปืนเฟรนด์ชิพ 130,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเฟรนด์ชิพ
168 ปืนเมริกา 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเมริกา
169 ปืนเมโทร 115,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเมโทร
170 ปืนเศตมาศ 210,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเศตมาศ
171 ปืนเอกชัย 950,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเอกชัย
172 ปืนเอนก 70,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเอนก
173 ปืนเอนกและบุตร 70,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเอนกและบุตร
174 ปืนเอนกและเพื่อน 30,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเอนกและเพื่อน
175 ปืนแชมเปี้ยน 160,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนแชมเปี้ยน
176 ปืนแพนด้า 110,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนแพนด้า
177 ปืนแลนเซอร์ 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนแลนเซอร์
178 ปืนแสงทอง 440,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนแสงทอง
179 ปืนแสงฟ้า 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนแสงฟ้า
180 ปืนแหลมทอง 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนแหลมทอง
181 ปืนแอมบาสเดอร์ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนแอมบาสเดอร์
182 ปืนโคลีเซี่ยม 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนโคลีเซี่ยม
183 ปืนโชติกา 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนโชติกา
184 ปืนโยธิน 300,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนโยธิน
185 ปืนโอลิมปิค 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนโอลิมปิค
186 ปืนไทยบำรุง 500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ปืนไทยบำรุง
187 ปืนไทยมิตร 175,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนไทยมิตร
188 ปืนไทยรัตน์ 500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนไทยรัตน์
189 ปืนไทยศักดิ์ 150,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนไทยศักดิ์
190 ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 660,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
191 ปืนไพลิน 1,500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนไพลิน
192 พ.ห้างปืนวังบูรพา 210,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ห้างปืนวังบูรพา
193 พรีเมียร์ ซัพพลาย แอนด์ ซัพพอร์ท 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พรีเมียร์ ซัพพลาย แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด
194 พลศาสตร์ แทคติคอล 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท พลศาสตร์ แทคติคอล จำกัด
195 พารากอนกรุ๊ป 2,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พารากอนกรุ๊ป จำกัด
196 พี ดอท พีแอนด์เอส 2,000,000 หนองขาหย่าง อุทัยธานี บริษัท พี ดอท พีแอนด์เอส จำกัด
197 พี แอนด์ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชั่น 1,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท พี แอนด์ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชั่น จำกัด
198 พี แอนด์ เอช 1,300,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอช
199 พี.เอ็ม. กันส์ช๊อป 300,000 ท่าวังผา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม. กันส์ช๊อป
200 พี.เอ็ม.ดี. กันส์ช๊อป 200,000 ท่าวังผา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.ดี. กันส์ช๊อป
201 พี.เอ็ม.โพรไวเดอร์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอ็ม.โพรไวเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
202 พีค มิลิทารี่ เอ็นจิเนียริ่ง 3,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท พีค มิลิทารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
203 พีอาร์พี อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท พีอาร์พี อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด
204 มันตาภรณ์ 310,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันตาภรณ์
205 มาฤทธิ์ ซัพพลาย 1,000,000 วิหารแดง สระบุรี บริษัท มาฤทธิ์ ซัพพลาย จำกัด
206 มาสเตอร์ ไฟร์อาร์มส์ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ ไฟร์อาร์มส์
207 มินิกันส์ แทคติคอล 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินิกันส์ แทคติคอล
208 ยี.พี. อินเตอร์อาร์ม 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ยี.พี. อินเตอร์อาร์ม จำกัด
209 รวมปืน 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมปืน
210 รอยัล ดีเฟนส์ 50,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด
211 รอยัล อาร์มอรี่ 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท รอยัล อาร์มอรี่ จำกัด
212 รักษ์ปฐพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท รักษ์ปฐพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
213 ลาลธัน 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ลาลธัน จำกัด
214 วังบูรพาภิรมย์ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท วังบูรพาภิรมย์ จำกัด
215 วี.เอ็น.เอ็น.เอเซียแปซิฟิค 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท วี.เอ็น.เอ็น.เอเซียแปซิฟิค จำกัด
216 วี.เอส.เอ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วี.เอส.เอ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
217 ศรีไทยศรีสะเกษ 1,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยศรีสะเกษ
218 ส.ปืนนิมิตฟ้า 115,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ปืนนิมิตฟ้า
219 ส.พาณิชยการ 2,500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส.พาณิชยการ
220 ส.สนั่นกันส์ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สนั่นกันส์
221 สยาม มิลลิเทค 2,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม มิลลิเทค จำกัด
222 สยาม เทคนิคอล เซอร์วิสเซส 5,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท สยาม เทคนิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด
223 สยามอินเตอร์อาร์มส์ 3,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์อาร์มส์
224 สันติหนองบัว 580,000 หนองบัว นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติหนองบัว
225 สุธรรม พานิชย์ 28,600,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธรรม พานิชย์
226 อาร์ทีแอล อีควิปเม้นท์ 2,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ทีแอล อีควิปเม้นท์ จำกัด
227 อาโดเร 8969 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท อาโดเร 8969 จำกัด
228 อินเตอร์อาร์ม 100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์อาร์ม
229 อินโดไทย ดีเฟ้นส์ (1953) 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท อินโดไทย ดีเฟ้นส์ (1953) จำกัด
230 อินโนเทค โพรเทคชั่น 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท อินโนเทค โพรเทคชั่น จำกัด
231 อินโวสตาร์ 5,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท อินโวสตาร์ จำกัด
232 อีลีทกัน 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีลีทกัน
233 อีเกิล เอวิเอชั่น แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 3,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท อีเกิล เอวิเอชั่น แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
234 ฮิว แอดวานซ์ เทคโนโลยี 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮิว แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
235 เกตุศิริ 140,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกตุศิริ
236 เค ทรี คอร์ปอเรชั่น 25,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
237 เค พี อินทีเกรตี้ อิมเพรสา (ประเทศไทย) 1,000,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ อิมเพรสา (ประเทศไทย) จำกัด
238 เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
239 เคบีพี โกลบอล ซัพพลาย 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เคบีพี โกลบอล ซัพพลาย จำกัด
240 เจนเนอรัลเทรดดิ้งกรุ๊ป 1,200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนเนอรัลเทรดดิ้งกรุ๊ป
241 เจริญแอท ซัพพลาย 3,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญแอท ซัพพลาย จำกัด
242 เจเจ แอมมิวนิชั่น 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเจ แอมมิวนิชั่น จำกัด
243 เดลต้า อาร์มส์ กรุ๊ป 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เดลต้า อาร์มส์ กรุ๊ป จำกัด
244 เดลต้า เทคโนโลยี 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลต้า เทคโนโลยี
245 เดอะลูเซียโน 1,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท เดอะลูเซียโน จำกัด
246 เทคน่า ดิสตริเซิร์ฟ (ประเทศไทย) 24,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เทคน่า ดิสตริเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
247 เบลดแอนด์กัน 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลดแอนด์กัน
248 เบสท์ ไฟร์อาร์มส์ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ ไฟร์อาร์มส์
249 เบสิค วิชั่น ซิสเต็ม กรุ๊ป 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เบสิค วิชั่น ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด
250 เพชรอำพล 325,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอำพล
251 เพลินรดาไฟร์อาร์มส์ 500,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลินรดาไฟร์อาร์มส์
252 เพิ่มสิน คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เพิ่มสิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
253 เฟื่องนคร 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องนคร
254 เรย์โซน (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เรย์โซน (ไทยแลนด์) จำกัด
255 เลเซอร์ ทรัพย์รุ่งเรือง 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เลเซอร์ ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด
256 เอ็น เอช เค แบริ่ง 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอช เค แบริ่ง
257 เอ็น.บี. 6451 ทรานสปอร์ต 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เอ็น.บี. 6451 ทรานสปอร์ต จำกัด
258 เอ็มโอที เรดิโอ 10,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด
259 เอราวัณ ดีเฟ้นส์ (1953) 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอราวัณ ดีเฟ้นส์ (1953) จำกัด
260 เอส.พี.แอนด์แอสโซซิเอทส์ 5,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.แอนด์แอสโซซิเอทส์
261 เอโร่ ไฮเทค 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอโร่ ไฮเทค จำกัด
262 แซนเน็กซ์กรุ๊ปออฟคอมปานีส์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท แซนเน็กซ์กรุ๊ปออฟคอมปานีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
263 แทคติคอล อาร์มส 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทคติคอล อาร์มส
264 แท้งค์ อาร์มอรี่ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แท้งค์ อาร์มอรี่ จำกัด
265 แพนสยาม อาร์มาเมนท์ 3,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนสยาม อาร์มาเมนท์
266 แพลทตินัม กันส์ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลทตินัม กันส์
267 แฟลชแบล็ค เอ็กซ์คลูซีฟ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟลชแบล็ค เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด
268 แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท 300,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท แมชชีนอินดัสทเรียลพาร์ท จำกัด
269 แมทช์กันส์ 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทช์กันส์
270 แอ็ดวานซ์ อาร์มส 10,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์มส จำกัด
271 แอดวานซ์ เทค แอพพลิเคชั่นส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แอดวานซ์ เทค แอพพลิเคชั่นส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
272 แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัด
273 แอรีส โซลูชั่น 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แอรีส โซลูชั่น จำกัด
274 โกลบอล ซัน เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล ซัน เทรดดิ้ง จำกัด
275 โกลเด้น ซัน 1947 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้น ซัน 1947 จำกัด
276 โกลเด้นสตาร์ แมชีนเนอรี่ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท โกลเด้นสตาร์ แมชีนเนอรี่ จำกัด
277 โกลเด้นสวอน เทรดดิ้ง แอนด์ อิมพอร์ท 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้นสวอน เทรดดิ้ง แอนด์ อิมพอร์ท จำกัด
278 โคดิแอค 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคดิแอค
279 โซล่าร์ สเปซ เฟรม อินดัสเทรียล 7,850,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท โซล่าร์ สเปซ เฟรม อินดัสเทรียล จำกัด
280 โปรมิลเทค 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท โปรมิลเทค จำกัด
281 โยธิน แทคติคอล 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท โยธิน แทคติคอล จำกัด
282 โยธิน ไฟร์อาร์มส กรุ๊ป 3,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท โยธิน ไฟร์อาร์มส กรุ๊ป จำกัด
283 โอ.เอ็น.จี.เฟสติวัล 3,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท โอ.เอ็น.จี.เฟสติวัล จำกัด
284 ไกรอินทร์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไกรอินทร์ จำกัด
285 ไกอาร์ม 2,100,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกอาร์ม
286 ไทย อีเกิ้ล การ์ด 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ไทย อีเกิ้ล การ์ด จำกัด
287 ไทยนิยม รีไซเคิล 2,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนิยม รีไซเคิล
288 ไทยเดฟเทค 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเดฟเทค จำกัด
289 ไฟเออร์ฟลาย เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ไฟเออร์ฟลาย เทรดดิ้ง จำกัด
290 ไลออน วอเตอร์ แลนเดอร์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไลออน วอเตอร์ แลนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
291 ไฮบริด กันส์ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฮบริด กันส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ