รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 9 พีเอ็นซี กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง บริษัท 9 พีเอ็นซี กรุ๊ป จำกัด
2 ก.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
3 กล็อค (ประเทศไทย) 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท กล็อค (ประเทศไทย) จำกัด
4 กัญธิราไฟร์อาร์มส์ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญธิราไฟร์อาร์มส์
5 กันส์ ช็อป 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันส์ ช็อป
6 กันส์ แอนด์ พาร์ท 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันส์ แอนด์ พาร์ท
7 กันส์ แอนด์ อาร์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันส์ แอนด์ อาร์ม
8 กาญจส์ คอร์เปอเรชั่น 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ บริษัท กาญจส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
9 กิจการเกื้อกูล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท กิจการเกื้อกูล จำกัด
10 กิมส้วน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมส้วน
11 ข.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 110,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
12 ค.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 110,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
13 คลาสสิค คัสตอม อาร์มส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลาสสิค คัสตอม อาร์มส
14 ควอร์รี มาสเตอร์ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท ควอร์รี มาสเตอร์ จำกัด
15 คอปป์ โคออเปอเรชั่น 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท คอปป์ โคออเปอเรชั่น จำกัด
16 คิง อาร์เมอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท คิง อาร์เมอร์ จำกัด
17 ง.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
18 จ.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า 110,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า
19 จีเอ็นทีเอ็ม 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท จีเอ็นทีเอ็ม จำกัด
20 ช.ชัยทองคำ เลเทอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยทองคำ เลเทอร์
21 ชัวร์อาร์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บริษัท ชัวร์อาร์ม จำกัด
22 ชาตรี ชูตติ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บริษัท ชาตรี ชูตติ้ง จำกัด
23 ซันไชน์ พาร์ท แอนด์ ซัพพลายส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บริษัท ซันไชน์ พาร์ท แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
24 ซิลเวอร์ คริส อาร์มส์ 500,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลเวอร์ คริส อาร์มส์
25 ณภัทร์ อินเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ณภัทร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
26 ดอยหลวง โกลเด้น วิว 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท ดอยหลวง โกลเด้น วิว จำกัด
27 ดินดำการค้า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บริษัท ดินดำการค้า จำกัด
28 ดิสรัพทีฟ แทคทิคอล โซลูชั่น 3,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท ดิสรัพทีฟ แทคทิคอล โซลูชั่น จำกัด
29 ดี แอนด์ เจ ชูทเตอร์ 250,000 น่าน ท่าวังผา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ เจ ชูทเตอร์
30 ถนอมช่างกล 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท ถนอมช่างกล จำกัด
31 ทวีสุข 120,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสุข
32 ที-ไฟร์อาร์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ที-ไฟร์อาร์ม จำกัด
33 ทีเอ็มที 1986 กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มที 1986 กรุ๊ป
34 ธันยกานต์ กันส์ 400,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยกานต์ กันส์
35 นครบาล กันส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครบาล กันส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์
36 บรรทม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรทม
37 บี.กรีนเฮาส์ เทรดดิ้ง 3,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท บี.กรีนเฮาส์ เทรดดิ้ง จำกัด
38 ปีนธีรพงษ์ 3,300,000 ชุมพร เมืองชุมพร ปีนธีรพงษ์
39 ปืน นาค 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน นาค
40 ปืน ปิยะนาถ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน ปิยะนาถ
41 ปืน พ.พาณิชย์ 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน พ.พาณิชย์
42 ปืน มนตรี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน มนตรี
43 ปืน ว.พานิช 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน ว.พานิช
44 ปืน อติเมตก์ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน อติเมตก์
45 ปืน เพ็ญพาณิชย์ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน เพ็ญพาณิชย์
46 ปืน แฟมมิลี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน แฟมมิลี่
47 ปืน ไอ.ดี.พี.เอ. 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน ไอ.ดี.พี.เอ.
48 ปืนกรุงเทพ 160,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกรุงเทพ
49 ปืนกสิกร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกสิกร
50 ปืนกังวาน 1,600,000 ชลบุรี บางละมุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกังวาน
51 ปืนกิตติ 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกิตติ
52 ปืนกิตติคุณ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกิตติคุณ
53 ปืนคมสัน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนคมสัน
54 ปืนคราวน์ 185,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนคราวน์
55 ปืนควีนส์ 115,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนควีนส์
56 ปืนคิงส์ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนคิงส์
57 ปืนจักรวาล 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนจักรวาล
58 ปืนชวนพานิช 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนชวนพานิช
59 ปืนชัย 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนชัย
60 ปืนชัยวัฒน์ 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนชัยวัฒน์
61 ปืนชานน 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนชานน
62 ปืนฐิติวัชร์ 550,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนฐิติวัชร์
63 ปืนณรงค์ชัย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนณรงค์ชัย
64 ปืนณัฐพงศ์ 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนณัฐพงศ์
65 ปืนดิสทัต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนดิสทัต
66 ปืนดีเยี่ยม 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนดีเยี่ยม
67 ปืนดุสิต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนดุสิต
68 ปืนถาวร 160,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนถาวร
69 ปืนท้อปพ้อยท์ 450,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนท้อปพ้อยท์
70 ปืนทัชมาฮาล 185,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนทัชมาฮาล
71 ปืนทับเที่ยง 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนทับเที่ยง
72 ปืนธนิน 1,020,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนธนิน
73 ปืนธานินทร์ 120,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนธานินทร์
74 ปืนธีระ 37,500 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนธีระ
75 ปืนธีรัช 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนธีรัช
76 ปืนนารายณ์ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนารายณ์
77 ปืนนารี 800,000 ราชบุรี บ้านโป่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนารี
78 ปืนนิธิ 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนิธิ
79 ปืนนิยม 115,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนิยม
80 ปืนนิวกันส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนิวกันส์
81 ปืนบ้านหม้อ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนบ้านหม้อ
82 ปืนบุญเยี่ยม 500,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี ปืนบุญเยี่ยม
83 ปืนประทีป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนประทีป
84 ปืนปุยแก้ว 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนปุยแก้ว
85 ปืนผ่านฟ้า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนผ่านฟ้า
86 ปืนพนาลัย 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนพนาลัย
87 ปืนพระนคร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนพระนคร
88 ปืนพีพีซี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนพีพีซี
89 ปืนพูนผล 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนพูนผล
90 ปืนฟิวเจอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนฟิวเจอร์
91 ปืนภิรมย์ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนภิรมย์
92 ปืนมงคล 70,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนมงคล
93 ปืนมรกต 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนมรกต
94 ปืนมิ่งมงคล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนมิ่งมงคล
95 ปืนยศภัทร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนยศภัทร์
96 ปืนรมณีย์ 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรมณีย์
97 ปืนรวมโชค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรวมโชค
98 ปืนรัตนกิจ 1,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร บริษัท ปืนรัตนกิจ จำกัด
99 ปืนรัตนา 75,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนรัตนา
100 ปืนรัตนา อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บริษัท ปืนรัตนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ