รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกในร้านค้าทั่วไป

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกในร้านค้าทั่วไป

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ภาณุเกษตรอินทรีย์ 500,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุเกษตรอินทรีย์
2 มือหนึ่ง อินเตอร์กรุ๊ป 4,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท มือหนึ่ง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
3 หลินปิง 500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลินปิง
4 เค.เจ.29 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เจ.29
5 เจริญทรัพย์ พาณิชย์ 2015 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท เจริญทรัพย์ พาณิชย์ 2015 จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ