รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกในร้านค้าทั่วไป

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกในร้านค้าทั่วไป

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เจริญทรัพย์ พาณิชย์ 2015 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง


ข้อมูลผู้ประกอบการ