รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกในร้านค้าทั่วไปที่มีอาหารเครื่องดื่มหรือยาสูบเป็นสินค้าหลัก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกในร้านค้าทั่วไปที่มีอาหารเครื่องดื่มหรือยาสูบเป็นสินค้าหลัก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ทีเค แอนด์ เจ เทรดดิ้ง 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
2 เออร์บัน วิสดอม สตูดิโอ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง


ข้อมูลผู้ประกอบการ