รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายของชำ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายของชำ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 1 โอ เอส เอส 4,000,000 ระยอง แกลง
2 1577 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
3 16 ลักขณา พาณิชย์ 1,000,000 จันทบุรี แก่งหางแมว
4 168 ช็อป 1,000,000 พิษณุโลก บางกระทุ่ม
5 171 อินเตอร์ 9,000,000 นครนายก เมืองนครนายก
6 358 ไทยประเสริฐ 1,000,000 ตาก เมืองตาก
7 3เอ็ม ฟูด โปรดัก 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
8 4แยกซุปเปอร์มาร์ท 4,000,000 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
9 50 ทริฟตี้ เทรดดิ้ง 2,000,000 นครราชสีมา วังน้ำเขียว
10 555 มินิมาร์ท 2018 1,000,000 สระแก้ว ตาพระยา
11 888เจริญทรัพย์ 1,000,000 ขอนแก่น น้ำพอง
12 ก.ไทยยนต์ กาญจนบุรี 2,400,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
13 กชรัตน์ 50,000 นครพนม เมืองนครพนม
14 กมลพรรุ่งเรืองทรัพย์ 2,000,000 บุรีรัมย์ กระสัง
15 กรรณิกาสุทธินนท์ 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน
16 กระบี่ พร็อพเพอร์ตี้ 5,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
17 กรุงเทพค้าข้าว 50,000,000 ราชบุรี โพธาราม
18 กล้วย-รักษ์ 1,000,000 พัทลุง ป่าพะยอม
19 กล้าก้าว เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 ขอนแก่น มัญจาคีรี
20 ก้วงฮงเส็ง 2018 1,500,000 พะเยา จุน
21 ก้องเวหากรุ้ป 3,000,000 บึงกาฬ พรเจริญ
22 กอล์ฟกายซุปเปอร์ 1,000,000 ขอนแก่น บ้านไผ่
23 กันตศักดิ์ เมอร์ริท กรุ๊ป 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา เสนา
24 กาญจนบุรี โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ 2,000,000 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์
25 กานต์บุญ 63 2,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
26 กาแฟ ลิตาเลีย 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
27 กาลธัมม์คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
28 กาว่า เทรดดิ้ง 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
29 กำจร วัสดุภัณฑ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
30 กิจเจริญ (อรัญ) 2,000,000 สระแก้ว อรัญประเทศ
31 กิจเจริญ 2018 1,000,000 ขอนแก่น กระนวน
32 กิจเจริญพลาสติกบรรจุภัณฑ์ 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
33 กิจระพี 2010 1,000,000 ขอนแก่น หนองเรือ
34 กิจรุ่งเรือง 2020 3,000,000 ยโสธร เลิงนกทา
35 กิจรุ่งเรืองโภคภัณฑ์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
36 กิจเรืองชัยพาณิชย์ 1,000,000 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
37 กิจโสภา36 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
38 กิจอนันต์ค้าข้าว 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
39 กิม แอนด์ เพ็ญ 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
40 กีฟเวอร์ เน็ทเวิร์ค 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
41 กุญชร ณ อยุธยา 1,000,000 พิษณุโลก เนินมะปราง
42 กุลพรรณ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
43 กู้ดแคร์ 3,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน
44 กู๊ดส์ บิส (เอสเคแอล) 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
45 เกตุสัยพานิช 1,000,000 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ
46 เกียรติไทยอินเตอร์เทรด 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
47 เกียรติอารีค้าส่ง 79 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
48 แก้วกุ้ง 94 1,000,000 ชลบุรี พานทอง
49 แก้วพาณิชย์ 2019 1,000,000 อุดรธานี บ้านดุง
50 โก เฮลตี้ (ไทยแลนด์) 5,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
51 โกพล เฮียเอก (ประเทศไทย) 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
52 โกยุทธ 1,000,000 เลย เมืองเลย
53 โกลเด้นไดมอนด์ เอนเตอร์ไพรส์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
54 โกลบอล เทรดดิ้ง กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
55 โกลบอล โอเชี่ยน ฟู้ดส์ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
56 ข.ไข่ มินิมาร์ท 500,000 ขอนแก่น กระนวน
57 ขวัญชัยพาณิชย์ 1,000,000 ขอนแก่น แวงน้อย
58 ขวัญประภา1974 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
59 ขวัญมีนาพาณิชย์ 1,000,000 อุดรธานี น้ำโสม
60 ขอนแก่นราชาภัณฑ์ 18,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
61 ขายดีเทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
62 ขาวนุ่น 168 ค้าส่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
63 เขียวพาณิชย์ 200,000 สุราษฎร์ธานี พนม
64 เขื่องใน แอลพีจี 2 1,000,000 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ
65 เขื่องใน แอลพีจี 1,000,000 อุบลราชธานี เขื่องใน
66 คงปาน 1,000,000 สงขลา นาหม่อม
67 ครองพลซุปเปอร์มาร์ท 1,000,000 ขอนแก่น น้ำพอง
68 ครอบครัว การค้า 1,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
69 คราฟท์ น่าน 1,000,000 น่าน เมืองน่าน
70 คราวน์ 28 100,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
71 คลองยาง ซุปเปอร์ 1,000,000 กระบี่ เกาะลันตา
72 คลังชนาธิป 1,000,000 อุบลราชธานี บุณฑริก
73 คลีนโกลบ เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
74 ควิก คอร์นเนอร์ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
75 คอนดิเมนต์ แฟคตอรี่ 55,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
76 คอสเวย์ (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
77 คิงส์ มาร์ท (เลิงนกทา) 1,000,000 ยโสธร เลิงนกทา
78 คิมจูฟูดส์ 60,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
79 คิวมาร์ทสโตร์ 2456 3,000,000 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง
80 คิวริว999 500,000 ปทุมธานี คลองหลวง
81 คีเนติกโกลเบิล 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
82 คุนฉี อกริคัลเจอร์ เทรด 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
83 คุมะ แอสเซท 1,000,000 ปทุมธานี สามโคก
84 เค ซี พี เกียงเจริญ 1,000,000 นครปฐม สามพราน
85 เค ดี ช็อปส์ 500,000 ลำพูน เมืองลำพูน
86 เค อินทัช 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
87 เค เอส พี ทีสเตชั่น 200,000 ยโสธร ป่าติ้ว
88 เค แอล เอช 1,500,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
89 เค-มาร์ท2560 1,000,000 นครราชสีมา เสิงสาง
90 เค.เค.ไรซ์ กรุ๊ป 1,000,000 ลพบุรี บ้านหมี่
91 เค.จี.กรุ๊ป 2019 1,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
92 เค.ซี. (โก้ฉุ้น) ซุปเปอร์มาร์ท 2,000,000 พังงา ท้ายเหมือง
93 เค.ซี.โกมล เซนเตอร์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
94 เค.ที เทรด 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
95 เค.ที.มาร์ท 1,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
96 เค.บี.เอส.แอล กรุ๊ป 500,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
97 เค.พี.จี. เทรดดิ้ง 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
98 เค.พี.โปรดักส์ 1998 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
99 เค.เอ็น.ทรัพย์ทวี กรุ๊ป 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
100 เค.เอ็ม.พี เทรดดิ้ง 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ