รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกอาหารเครื่องดื่มและยาสูบในร้านค้าเฉพาะ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกอาหารเครื่องดื่มและยาสูบในร้านค้าเฉพาะ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 โกลเด้นซิตี้ภัตตาคาร 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
2 รณกร ก่อสร้าง 1,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย


ข้อมูลผู้ประกอบการ