รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกอาหารในร้านค้าเฉพาะ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกอาหารในร้านค้าเฉพาะ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 รอยัล นาคา สปอร์ต คลับ 5,000,000 ภูเก็ต ถลาง
2 อัลด์แซม โฮลดิ้งส์ 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน


ข้อมูลผู้ประกอบการ