รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกเครื่องดื่มในร้านค้าเฉพาะ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกเครื่องดื่มในร้านค้าเฉพาะ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 มหาเฮง โฮลดิ้ง 1,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง บริษัท มหาเฮง โฮลดิ้ง จำกัด
2 ศิริภัสสร การค้า 1,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริภัสสร การค้า


ข้อมูลผู้ประกอบการ