รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกเครื่องดื่มในร้านค้าเฉพาะ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกเครื่องดื่มในร้านค้าเฉพาะ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 มหาเฮง โฮลดิ้ง 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท มหาเฮง โฮลดิ้ง จำกัด
2 ศิริภัสสร การค้า 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริภัสสร การค้า


ข้อมูลผู้ประกอบการ