รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆในร้านค้าเฉพาะ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆในร้านค้าเฉพาะ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 พีพี เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ


ข้อมูลผู้ประกอบการ