รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆในร้านค้าเฉพาะ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆในร้านค้าเฉพาะ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ห้างทองธรรมรัตน์เยาวราช 7,365,043 แม่ระมาด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองธรรมรัตน์เยาวราช
2 ห้างทองศรีวิชัย 999 25,224,986 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีวิชัย 999
3 ห้างบ้านทองเยาวราช 24,950,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท ห้างบ้านทองเยาวราช จำกัด
4 เยาวราชไผ่ท่าโพ 5,117,232 โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวราชไผ่ท่าโพ


ข้อมูลผู้ประกอบการ