รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 1688 เพ็ทช็อป 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท 1688 เพ็ทช็อป จำกัด
2 21-นครการค้า 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 21-นครการค้า
3 กร เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กร เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 กรกช 1,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกช
5 กรรณสูตรการเกษตร 57,300,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท กรรณสูตรการเกษตร จำกัด
6 กรีน กราส ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ บริษัท กรีน กราส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
7 กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ 200,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด
8 กิ่งทองทวีผล 1,000,000 วาริชภูมิ สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งทองทวีผล
9 กิจนาราพานิช 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจนาราพานิช
10 กู๊ดไทยฟีด 3,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท กู๊ดไทยฟีด จำกัด
11 กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
12 ขันเงินทวีทรัพย์ 1,000,000 สอง แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขันเงินทวีทรัพย์
13 ครอบครัวกัปตันควิ้นท์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ครอบครัวกัปตันควิ้นท์ จำกัด
14 คลังอาหารสัตว์เชียงใหม่ 2018 5,000,000 หางดง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังอาหารสัตว์เชียงใหม่ 2018
15 ควินท์เอซเซ้นส์ 10,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ควินท์เอซเซ้นส์ จำกัด
16 ค๊อกโคล่า 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ค๊อกโคล่า จำกัด
17 คะซูทโตะ 16,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คะซูทโตะ จำกัด
18 ค้าดีกิจมั่น 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ค้าดีกิจมั่น จำกัด
19 คานาอัน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท คานาอัน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 คาฟโบ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท คาฟโบ จำกัด
21 คิงฟาร์ อควาเรียม 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงฟาร์ อควาเรียม จำกัด
22 คิตตี้ เลิฟ (ประเทศไทย) 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท คิตตี้ เลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
23 คินตั้นส์(ประเทศไทย) 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คินตั้นส์(ประเทศไทย) จำกัด
24 คิวซียาสัตว์ 3,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท คิวซียาสัตว์ จำกัด
25 คุณสุรีย์ 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสุรีย์
26 จรัญกิจ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท จรัญกิจ จำกัด
27 จอลลี่ เทลส์ เพ็ท แคร์ 100,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท จอลลี่ เทลส์ เพ็ท แคร์ จำกัด
28 จ๋า เพ็ทช็อป คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท จ๋า เพ็ทช็อป คอร์เปอเรชั่น จำกัด
29 จี.เอ็ม.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จี.เอ็ม.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
30 จีเอส เทคโนโลยี่ 5,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท จีเอส เทคโนโลยี่ จำกัด
31 จุรีย์พรขนส่ง 500,000 แม่วาง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีย์พรขนส่ง
32 ชลดากระดูกป่น 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ชลดากระดูกป่น จำกัด
33 ชอว์ ปิง 200,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชอว์ ปิง จำกัด
34 ชอว์เพ็ท 100,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชอว์เพ็ท จำกัด
35 ชาร์โคล แซนด์ 500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาร์โคล แซนด์ จำกัด
36 ชินกิ อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินกิ อินเตอร์เทรด จำกัด
37 ซอส พลีส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซอส พลีส จำกัด
38 ซัคเซส ฟาร์ม 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซส ฟาร์ม จำกัด
39 ซัคเซส ไดนามิคส์ โซลูชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซส ไดนามิคส์ โซลูชั่น จำกัด
40 ซัมมิทรีช 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัมมิทรีช จำกัด
41 ซาร่าฮัน 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซาร่าฮัน จำกัด
42 ซี เอฟ เอ เพ็ทช็อป 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซี เอฟ เอ เพ็ทช็อป จำกัด
43 ซี.ซี. เพ็ทแอนด์เคม อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.ซี. เพ็ทแอนด์เคม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
44 ซี.เอส. อินเตอร์ การเกษตร 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอส. อินเตอร์ การเกษตร จำกัด
45 ซีพีซี เจริญรุ่งเรือง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีซี เจริญรุ่งเรือง
46 ซีฟู้ดส์ เฟรชมาร์ท 1,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท ซีฟู้ดส์ เฟรชมาร์ท จำกัด
47 ซีสแควร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีสแควร์ จำกัด
48 ซีอาร์.ฟิชเซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอาร์.ฟิชเซ็นเตอร์
49 ซีเค ไบเทค 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเค ไบเทค จำกัด
50 ซีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
51 ซูเปอร์เพ็ท เนเชอรัล โปรดักส์ 500,000 บางระกำ พิษณุโลก บริษัท ซูเปอร์เพ็ท เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด
52 ญาธร แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ญาธร แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ จำกัด
53 ฐกฤษ อะแควเรียม 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฐกฤษ อะแควเรียม จำกัด
54 ด็อก โอนเนอร์ (ประเทศไทย) 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ด็อก โอนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
55 ด็อกฟิตเฟิร์ม 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ด็อกฟิตเฟิร์ม จำกัด
56 ด็อกส์ แค็ทส์ แอนด์ เพ็ทส์ คิวท์ เฟรนส์ ฟอร์เอฟเวอร์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ด็อกส์ แค็ทส์ แอนด์ เพ็ทส์ คิวท์ เฟรนส์ ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด
57 ด็อกเกอร์รี่ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ด็อกเกอร์รี่ จำกัด
58 ด๊อกเตอร์-เค 2,500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ด๊อกเตอร์-เค จำกัด
59 ด็อกเตอร์แพนด้ากรุ๊ป 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ด็อกเตอร์แพนด้ากรุ๊ป จำกัด
60 ด็อกไอดี เพ็ทโปรดักส์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ด็อกไอดี เพ็ทโปรดักส์ จำกัด
61 ดับเบิ้ล เคจส์ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ล เคจส์ จำกัด
62 ดับเบิลยูเอ็นดี วีซ่า 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิลยูเอ็นดี วีซ่า จำกัด
63 ดาร์ลิ่ง ด็อกซ์ 2,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ดาร์ลิ่ง ด็อกซ์ จำกัด
64 ดี เอ็น ฟาร์ม 2,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท ดี เอ็น ฟาร์ม จำกัด
65 ดี เอ็น ดี อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ดี เอ็น ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
66 ดี เอ็น เอ อินโฟร์ 16,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี เอ็น เอ อินโฟร์ จำกัด
67 ดี.ซี.เอส.เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดี.ซี.เอส.เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
68 ดี.รัตนา 30,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.รัตนา จำกัด
69 ดีจีไอ 250,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีจีไอ จำกัด
70 ดีดีทีเอช กรุ๊ป 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีทีเอช กรุ๊ป
71 ดูเดิลตันส์ แอนด์ เฟรนส์ 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดูเดิลตันส์ แอนด์ เฟรนส์ จำกัด
72 ต้นกล้า เกษตรภัณฑ์ อาหารสัตว์ 2019 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้า เกษตรภัณฑ์ อาหารสัตว์ 2019
73 ต้าสนุก 200,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ต้าสนุก จำกัด
74 ทรี วูล์ฟส์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทรี วูล์ฟส์ จำกัด
75 ทวีเด่นทรัพย์ 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ทวีเด่นทรัพย์ จำกัด
76 ทองหล่อเพ็ทแคร์ 4,795,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทองหล่อเพ็ทแคร์ จำกัด
77 ท๊อป เทน ด๊อก(ประเทศไทย) 3,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ท๊อป เทน ด๊อก(ประเทศไทย) จำกัด
78 ท๊อปคูเปอร์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ท๊อปคูเปอร์ จำกัด
79 ทักซิโดส 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ทักซิโดส จำกัด
80 ท่าชนะฟาร์ม 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าชนะฟาร์ม
81 ทิพากร แอนด์ วิส 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพากร แอนด์ วิส
82 ทิมบา ดี อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทิมบา ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
83 ที แอนด์ เค อินเตอร์เนชั่นแนล2024 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ที แอนด์ เค อินเตอร์เนชั่นแนล2024 จำกัด
84 ที.ยู.เพ็ทกรุ๊ป 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.ยู.เพ็ทกรุ๊ป จำกัด
85 ทีคัพ สวีท โฮม 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทีคัพ สวีท โฮม จำกัด
86 ทีจีเอ็นซี เฮทเทอโรจีเนียส 40,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีจีเอ็นซี เฮทเทอโรจีเนียส
87 ทีเอ็มเอซี 1,130,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด
88 ธนาภา อาหารสัตว์ 1,000,000 หนองบัวแดง ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาภา อาหารสัตว์
89 ธิดาแก้ว ซัพพลาย 1,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิดาแก้ว ซัพพลาย
90 นนทรี เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท นนทรี เทรดดิ้ง จำกัด
91 นฤมิตสุธน 1,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤมิตสุธน
92 น้องละมุน 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท น้องละมุน จำกัด
93 นาคราช ฟาร์ม 168 1,000,000 ท่าบ่อ หนองคาย บริษัท นาคราช ฟาร์ม 168 จำกัด
94 น่านคลังยาสัตว์ 1,000,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านคลังยาสัตว์
95 น่านสมนึกฟาร์ม 1,000,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสมนึกฟาร์ม
96 นารดา มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท นารดา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
97 น้ำหนึ่งฟาร์ม 1,000,000 พาน เชียงราย บริษัท น้ำหนึ่งฟาร์ม จำกัด
98 น้ำใส ฟาร์ม 7,000,000 บ้านสร้าง ปราจีนบุรี บริษัท น้ำใส ฟาร์ม จำกัด
99 นิค อาหารสัตว์ 2,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิค อาหารสัตว์
100 นิพิม ดรัก แอนด์ ชัพพลาย 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพิม ดรัก แอนด์ ชัพพลาย

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ