รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 1688 เพ็ทช็อป 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท 1688 เพ็ทช็อป จำกัด
2 21-นครการค้า 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 21-นครการค้า
3 กร เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กร เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 กรกช 1,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกช
5 กรรณสูตรการเกษตร 57,300,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท กรรณสูตรการเกษตร จำกัด
6 กรีน กราส ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ บริษัท กรีน กราส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
7 กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ 200,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด
8 กิ่งทองทวีผล 1,000,000 วาริชภูมิ สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งทองทวีผล
9 กิจนาราพานิช 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจนาราพานิช
10 กู๊ดไทยฟีด 3,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท กู๊ดไทยฟีด จำกัด
11 กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
12 ขันเงินทวีทรัพย์ 1,000,000 สอง แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขันเงินทวีทรัพย์
13 ครอบครัวกัปตันควิ้นท์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ครอบครัวกัปตันควิ้นท์ จำกัด
14 คลังอาหารสัตว์เชียงใหม่ 2018 5,000,000 หางดง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังอาหารสัตว์เชียงใหม่ 2018
15 ควินท์เอซเซ้นส์ 10,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ควินท์เอซเซ้นส์ จำกัด
16 ค๊อกโคล่า 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ค๊อกโคล่า จำกัด
17 คะซูทโตะ 16,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คะซูทโตะ จำกัด
18 ค้าดีกิจมั่น 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ค้าดีกิจมั่น จำกัด
19 คานาอัน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท คานาอัน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 คาฟโบ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท คาฟโบ จำกัด
21 คิงฟาร์ อควาเรียม 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงฟาร์ อควาเรียม จำกัด
22 คิตตี้ เลิฟ (ประเทศไทย) 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท คิตตี้ เลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
23 คินตั้นส์(ประเทศไทย) 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คินตั้นส์(ประเทศไทย) จำกัด
24 คิวซียาสัตว์ 3,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท คิวซียาสัตว์ จำกัด
25 คุณสุรีย์ 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสุรีย์
26 จรัญกิจ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท จรัญกิจ จำกัด
27 จอลลี่ เทลส์ เพ็ท แคร์ 100,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท จอลลี่ เทลส์ เพ็ท แคร์ จำกัด
28 จ๋า เพ็ทช็อป คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท จ๋า เพ็ทช็อป คอร์เปอเรชั่น จำกัด
29 จี.เอ็ม.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จี.เอ็ม.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
30 จีเอส เทคโนโลยี่ 5,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท จีเอส เทคโนโลยี่ จำกัด
31 จุรีย์พรขนส่ง 500,000 แม่วาง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีย์พรขนส่ง
32 ชลดากระดูกป่น 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ชลดากระดูกป่น จำกัด
33 ชอว์ ปิง 200,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชอว์ ปิง จำกัด
34 ชอว์เพ็ท 100,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ชอว์เพ็ท จำกัด
35 ชาร์โคล แซนด์ 500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาร์โคล แซนด์ จำกัด
36 ชินกิ อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินกิ อินเตอร์เทรด จำกัด
37 ซอส พลีส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซอส พลีส จำกัด
38 ซัคเซส ฟาร์ม 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซส ฟาร์ม จำกัด
39 ซัคเซส ไดนามิคส์ โซลูชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซส ไดนามิคส์ โซลูชั่น จำกัด
40 ซัมมิทรีช 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัมมิทรีช จำกัด
41 ซาร่าฮัน 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซาร่าฮัน จำกัด
42 ซี เอฟ เอ เพ็ทช็อป 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซี เอฟ เอ เพ็ทช็อป จำกัด
43 ซี.ซี. เพ็ทแอนด์เคม อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.ซี. เพ็ทแอนด์เคม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
44 ซี.เอส. อินเตอร์ การเกษตร 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอส. อินเตอร์ การเกษตร จำกัด
45 ซีพีซี เจริญรุ่งเรือง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีซี เจริญรุ่งเรือง
46 ซีฟู้ดส์ เฟรชมาร์ท 1,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท ซีฟู้ดส์ เฟรชมาร์ท จำกัด
47 ซีสแควร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีสแควร์ จำกัด
48 ซีอาร์.ฟิชเซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอาร์.ฟิชเซ็นเตอร์
49 ซีเค ไบเทค 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเค ไบเทค จำกัด
50 ซีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
51 ซูเปอร์เพ็ท เนเชอรัล โปรดักส์ 500,000 บางระกำ พิษณุโลก บริษัท ซูเปอร์เพ็ท เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด
52 ญาธร แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ญาธร แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ จำกัด
53 ฐกฤษ อะแควเรียม 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฐกฤษ อะแควเรียม จำกัด
54 ด็อก โอนเนอร์ (ประเทศไทย) 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ด็อก โอนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
55 ด็อกฟิตเฟิร์ม 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ด็อกฟิตเฟิร์ม จำกัด
56 ด็อกส์ แค็ทส์ แอนด์ เพ็ทส์ คิวท์ เฟรนส์ ฟอร์เอฟเวอร์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ด็อกส์ แค็ทส์ แอนด์ เพ็ทส์ คิวท์ เฟรนส์ ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด
57 ด็อกเกอร์รี่ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ด็อกเกอร์รี่ จำกัด
58 ด๊อกเตอร์-เค 2,500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ด๊อกเตอร์-เค จำกัด
59 ด็อกเตอร์แพนด้ากรุ๊ป 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ด็อกเตอร์แพนด้ากรุ๊ป จำกัด
60 ด็อกไอดี เพ็ทโปรดักส์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ด็อกไอดี เพ็ทโปรดักส์ จำกัด
61 ดับเบิ้ล เคจส์ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ล เคจส์ จำกัด
62 ดับเบิลยูเอ็นดี วีซ่า 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิลยูเอ็นดี วีซ่า จำกัด
63 ดาร์ลิ่ง ด็อกซ์ 2,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ดาร์ลิ่ง ด็อกซ์ จำกัด
64 ดี เอ็น ฟาร์ม 2,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท ดี เอ็น ฟาร์ม จำกัด
65 ดี เอ็น ดี อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ดี เอ็น ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
66 ดี เอ็น เอ อินโฟร์ 16,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี เอ็น เอ อินโฟร์ จำกัด
67 ดี.ซี.เอส.เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดี.ซี.เอส.เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
68 ดี.รัตนา 30,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.รัตนา จำกัด
69 ดีจีไอ 250,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีจีไอ จำกัด
70 ดีดีทีเอช กรุ๊ป 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีทีเอช กรุ๊ป
71 ดูเดิลตันส์ แอนด์ เฟรนส์ 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดูเดิลตันส์ แอนด์ เฟรนส์ จำกัด
72 ต้นกล้า เกษตรภัณฑ์ อาหารสัตว์ 2019 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้า เกษตรภัณฑ์ อาหารสัตว์ 2019
73 ต้าสนุก 200,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ต้าสนุก จำกัด
74 ทรี วูล์ฟส์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทรี วูล์ฟส์ จำกัด
75 ทวีเด่นทรัพย์ 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ทวีเด่นทรัพย์ จำกัด
76 ทองหล่อเพ็ทแคร์ 4,795,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทองหล่อเพ็ทแคร์ จำกัด
77 ท๊อป เทน ด๊อก(ประเทศไทย) 3,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ท๊อป เทน ด๊อก(ประเทศไทย) จำกัด
78 ท๊อปคูเปอร์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ท๊อปคูเปอร์ จำกัด
79 ทักซิโดส 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ทักซิโดส จำกัด
80 ท่าชนะฟาร์ม 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าชนะฟาร์ม
81 ทิพากร แอนด์ วิส 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพากร แอนด์ วิส
82 ทิมบา ดี อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทิมบา ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
83 ที แอนด์ เค อินเตอร์เนชั่นแนล2024 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ที แอนด์ เค อินเตอร์เนชั่นแนล2024 จำกัด
84 ที.ยู.เพ็ทกรุ๊ป 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.ยู.เพ็ทกรุ๊ป จำกัด
85 ทีคัพ สวีท โฮม 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทีคัพ สวีท โฮม จำกัด
86 ทีจีเอ็นซี เฮทเทอโรจีเนียส 40,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีจีเอ็นซี เฮทเทอโรจีเนียส
87 ทีเอ็มเอซี 1,130,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด
88 ธนาภา อาหารสัตว์ 1,000,000 หนองบัวแดง ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาภา อาหารสัตว์
89 ธิดาแก้ว ซัพพลาย 1,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิดาแก้ว ซัพพลาย
90 นนทรี เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท นนทรี เทรดดิ้ง จำกัด
91 นฤมิตสุธน 1,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤมิตสุธน
92 น้องละมุน 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท น้องละมุน จำกัด
93 นาคราช ฟาร์ม 168 1,000,000 ท่าบ่อ หนองคาย บริษัท นาคราช ฟาร์ม 168 จำกัด
94 น่านคลังยาสัตว์ 1,000,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านคลังยาสัตว์
95 น่านสมนึกฟาร์ม 1,000,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสมนึกฟาร์ม
96 นารดา มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท นารดา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
97 น้ำหนึ่งฟาร์ม 1,000,000 พาน เชียงราย บริษัท น้ำหนึ่งฟาร์ม จำกัด
98 น้ำใส ฟาร์ม 7,000,000 บ้านสร้าง ปราจีนบุรี บริษัท น้ำใส ฟาร์ม จำกัด
99 นิค อาหารสัตว์ 2,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิค อาหารสัตว์
100 นิพิม ดรัก แอนด์ ชัพพลาย 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพิม ดรัก แอนด์ ชัพพลาย
101 นิฮองโกะ โค่ย 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท นิฮองโกะ โค่ย จำกัด
102 นู๋กบ อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท นู๋กบ อินเตอร์เทรด จำกัด
103 บลูสเปซ อควาเรียม 500,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท บลูสเปซ อควาเรียม จำกัด
104 บลูเบิร์ดฟาร์ม 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท บลูเบิร์ดฟาร์ม จำกัด
105 บัวจันทร์ กรุ๊ป 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท บัวจันทร์ กรุ๊ป จำกัด
106 บางกอกซัพพลาย (2016) 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกซัพพลาย (2016) จำกัด
107 บางนา เพ็ทเซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บางนา เพ็ทเซ็นเตอร์ จำกัด
108 บิ๊กกิ๊ฟบ็อกซ์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท บิ๊กกิ๊ฟบ็อกซ์ จำกัด
109 บิลเลี่ยน พลัส 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท บิลเลี่ยน พลัส จำกัด
110 บี สตอรี่ เพ็ท 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บี สตอรี่ เพ็ท จำกัด
111 บี แอนด์ บี แอนนิมัลเฮลท์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท บี แอนด์ บี แอนนิมัลเฮลท์ จำกัด
112 บีบีโอเอ คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บีบีโอเอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
113 บีพี รุ่งเรืองอาหารสัตว์ 2,000,000 บ้านเขว้า ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี รุ่งเรืองอาหารสัตว์
114 บุคบัน 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท บุคบัน จำกัด
115 บุญจินดา เอ็กเพรส 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญจินดา เอ็กเพรส
116 บุญทะพาน ฟาร์ม 10,000,000 เมืองนครพนม นครพนม บริษัท บุญทะพาน ฟาร์ม จำกัด
117 บุญปัญญา เทรดดิ้ง 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท บุญปัญญา เทรดดิ้ง จำกัด
118 ปราชญ์เกษตร 1,000,000 กู่แก้ว อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราชญ์เกษตร
119 ปลาเงินปลาทอง ๓๐๐๓ 3,000,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินปลาทอง ๓๐๐๓
120 ปัณณ์ณิกา 500,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ปัณณ์ณิกา จำกัด
121 ปั้นทรัพย์87 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ปั้นทรัพย์87 จำกัด
122 ปิยะบุตรการเกษตร 14,210,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ปิยะบุตรการเกษตร จำกัด
123 พรอคซิมา เซนทอรี 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท พรอคซิมา เซนทอรี จำกัด
124 พระแก้วการเกษตร 5,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท พระแก้วการเกษตร จำกัด
125 พระแก้วฟาร์ม 5,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท พระแก้วฟาร์ม จำกัด
126 พริตตี้ เพ็ท เวิลด์ 100,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริตตี้ เพ็ท เวิลด์
127 พรีเมียม ออสเตรเลียน อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมียม ออสเตรเลียน อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
128 พรีเมียร์ เพ็ท 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท จำกัด
129 พลัส ที ภูเก็ต 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท พลัส ที ภูเก็ต จำกัด
130 พอว์ดักท์ บ็อกซ์ 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท พอว์ดักท์ บ็อกซ์ จำกัด
131 พอว์พอว์ อีโคเพ็ท 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พอว์พอว์ อีโคเพ็ท จำกัด
132 พออยู่พอกิน 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พออยู่พอกิน จำกัด
133 พัฒนรัตน์การเกษตร 1,000,000 เชียงยืน มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนรัตน์การเกษตร
134 พัพพี่ เบสท์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท พัพพี่ เบสท์ จำกัด
135 พิมพ์พิชชา 9951 3,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท พิมพ์พิชชา 9951 จำกัด
136 พิษณุเจริญการค้าอาหารสัตว์ 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุเจริญการค้าอาหารสัตว์
137 พี เพ็ทช็อป 4,900,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เพ็ทช็อป
138 พี เอส เอ็น เมอเชนไดส์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท พี เอส เอ็น เมอเชนไดส์ จำกัด
139 พีซีอาร์ คาร์แคร์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีอาร์ คาร์แคร์
140 พีที.อินเตอร์เพ็ท 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท พีที.อินเตอร์เพ็ท จำกัด
141 พีพี อุปกรณ์ฟาร์ม 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี อุปกรณ์ฟาร์ม
142 พีพีพี 9 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พีพีพี 9 จำกัด
143 พีเอ็นพี เพ็ทเวย์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นพี เพ็ทเวย์
144 พีเอสเอ็นเอส ซัพพลาย 200,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็นเอส ซัพพลาย
145 ฟลัฟฟี่ เอนเตอร์ไพรซ์ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟลัฟฟี่ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
146 ฟลายอิ้งช้าง เทคโนโลยี 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟลายอิ้งช้าง เทคโนโลยี จำกัด
147 ฟอร์ ลิตเติ้ล วัน 4,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟอร์ ลิตเติ้ล วัน จำกัด
148 ฟาร์มปลาท่าพระ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ฟาร์มปลาท่าพระ จำกัด
149 ฟาร์มมาร์ท 1,000,000 พรรณานิคม สกลนคร บริษัท ฟาร์มมาร์ท จำกัด
150 ฟาร์มวัสดุ 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ฟาร์มวัสดุ จำกัด
151 ฟาร์มเจ็แดง 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ฟาร์มเจ็แดง จำกัด
152 ฟีดฟาร์มาซีน 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ฟีดฟาร์มาซีน จำกัด
153 ภมรชัย ซัพพลาย 3,400,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรชัย ซัพพลาย
154 มนตรี 999 ผักไห่ 1,000,000 ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรี 999 ผักไห่
155 มหาหมา 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท มหาหมา จำกัด
156 ม๊อกกี้ ด๊อกกี้ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ม๊อกกี้ ด๊อกกี้ จำกัด
157 มั่งมี ฟาร์ม 2018 1,000,000 สตึก บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี ฟาร์ม 2018
158 มาย พอ พลีส 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท มาย พอ พลีส จำกัด
159 มาย โฮม เพท ชอป 4,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาย โฮม เพท ชอป
160 มาลี แอนด์ เฟรนด์ 500,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท มาลี แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
161 มาสตีฟ เคนเนิล 5,000,000 คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา บริษัท มาสตีฟ เคนเนิล จำกัด
162 มิตรเกษตร อรัญประเทศ 1,000,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรเกษตร อรัญประเทศ
163 มีดี 911 1,000,000 ท่าใหม่ จันทบุรี บริษัท มีดี 911 จำกัด
164 ยสพนธ์ ซีฟู้ด 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยสพนธ์ ซีฟู้ด จำกัด
165 ยอดเยี่ยมอาหารสัตว์ 2,000,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดเยี่ยมอาหารสัตว์
166 ยักษ์ฟู้ด 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยักษ์ฟู้ด
167 ยู เลิฟ เพ็ท โปรดักส์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยู เลิฟ เพ็ท โปรดักส์ จำกัด
168 ยูเนี่ยนเพ็ทส์โปรดัคท์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ยูเนี่ยนเพ็ทส์โปรดัคท์ จำกัด
169 ยูโรเพ็ท (ประเทศไทย) 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ยูโรเพ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
170 ยูไนเต็ด ครีเชอร์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูไนเต็ด ครีเชอร์ จำกัด
171 รวมเกษตรยางตลาด 1,000,000 ยางตลาด กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรยางตลาด
172 รวยคอร์ปอเรชั่น 1,000,000 วาริชภูมิ สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยคอร์ปอเรชั่น
173 รอส เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 2,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท รอส เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
174 ริโอ ซินกุ เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ริโอ ซินกุ เทรดดิ้ง จำกัด
175 รีชเชอร์ส เพ็ทโปรดักชั่น 200,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีชเชอร์ส เพ็ทโปรดักชั่น
176 รีซัน อะควาเรี่ยม แอนด์ การ์เด้นท์ 20,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท รีซัน อะควาเรี่ยม แอนด์ การ์เด้นท์ จำกัด
177 ลำปางหนองหลงฟาร์ม 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางหนองหลงฟาร์ม
178 ลิ่มธนทรัพย์เกษตรภัณฑ์ 1,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ลิ่มธนทรัพย์เกษตรภัณฑ์ จำกัด
179 ว.มงคลทรัพย์ อโกร 300,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.มงคลทรัพย์ อโกร
180 วรรณรักษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท วรรณรักษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
181 วันชวา 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท วันชวา จำกัด
182 วันสต็อป เพ็ทส์เซอร์วิส 150,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันสต็อป เพ็ทส์เซอร์วิส
183 วินลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท วินลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
184 วี กรุ๊ป เนเจอร์ อ๊อฟ อาร์ต 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี กรุ๊ป เนเจอร์ อ๊อฟ อาร์ต
185 วี เลิฟ เพ็ทช็อป 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท วี เลิฟ เพ็ทช็อป จำกัด
186 วีรวรรณ ฤทธิ์ทยมัย 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วีรวรรณ ฤทธิ์ทยมัย จำกัด
187 วีว่า พรีเมี่ยม เพ็ท สโตร์ 17,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท วีว่า พรีเมี่ยม เพ็ท สโตร์ จำกัด
188 วีอาร์เอ็น เทรดดิ้ง 200,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์เอ็น เทรดดิ้ง
189 วุฒิภัทรกิจโรจน์ 500,000 อัมพวา สมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิภัทรกิจโรจน์
190 ศรีประเสริฐ การเกษตร 500,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประเสริฐ การเกษตร
191 ศรีแจ่มจำรัส 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีแจ่มจำรัส จำกัด
192 ศรุดานันษ์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ศรุดานันษ์ จำกัด
193 ศิริรัตน์ ซีฟู้ด 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ศิริรัตน์ ซีฟู้ด จำกัด
194 ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด
195 ศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เลี้ยง 3,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เลี้ยง จำกัด
196 ส.บูรพาอุปกรณ์ไก่ชน 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ส.บูรพาอุปกรณ์ไก่ชน จำกัด
197 สตาร์ เพิร์ล 100,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ เพิร์ล
198 สตาร์ออลเพ็ทส์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท สตาร์ออลเพ็ทส์ จำกัด
199 สนู้ทเพ็ท 800,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สนู้ทเพ็ท จำกัด
200 สยาม ชินชิลล่า 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท สยาม ชินชิลล่า จำกัด
201 สยาม เวท เทค 1,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท สยาม เวท เทค จำกัด
202 สยาม ไทย เทค 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ไทย เทค
203 สยามปลาคาร์ฟ 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท สยามปลาคาร์ฟ จำกัด
204 สยามพิคเจอร์ 1,250,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามพิคเจอร์ จำกัด
205 สยามโค่ย 100,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามโค่ย จำกัด
206 สวรรคโลก โค่ย ฟาร์ม 5,000,000 สวรรคโลก สุโขทัย บริษัท สวรรคโลก โค่ย ฟาร์ม จำกัด
207 สองนครพัฒนา 5,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท สองนครพัฒนา จำกัด
208 สิงห์ปลาทองฟาร์ม 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท สิงห์ปลาทองฟาร์ม จำกัด
209 สินวิไชภูษา 1,000,000 คลองลาน กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินวิไชภูษา
210 สุชาติ ทรานสปอร์ต99 1,000,000 โชคชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติ ทรานสปอร์ต99
211 สุราฤทธิ์.ดีซี 5,000,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี บริษัท สุราฤทธิ์.ดีซี จำกัด
212 หมาสวย เพ็ทตี้ เพ็ท 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท หมาสวย เพ็ทตี้ เพ็ท จำกัด
213 หรองฮุ่ย 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท หรองฮุ่ย จำกัด
214 หัตถาครองพิภพ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท หัตถาครองพิภพ จำกัด
215 อควอเรียม บาย เอสเอ็นซี 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อควอเรียม บาย เอสเอ็นซี
216 อภิวัฒน์ อาหารสัตว์ 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ อาหารสัตว์
217 อลิอันซ์ อิมเพ็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อลิอันซ์ อิมเพ็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
218 ออร์แกนิก เนเจอร์ 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ออร์แกนิก เนเจอร์ จำกัด
219 ออล เอลี ไทย 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ออล เอลี ไทย จำกัด
220 ออลไรซิ่ง 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ออลไรซิ่ง จำกัด
221 ออเดอร์ 66 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ออเดอร์ 66 จำกัด
222 อะควอติก้า 5,800,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท อะควอติก้า จำกัด
223 อะควา ทรอปิคอลส์ 500,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะควา ทรอปิคอลส์
224 อะควาเอ็กซ์เพิร์ท อะควาเรี่ยมโซลูชั่น 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท อะควาเอ็กซ์เพิร์ท อะควาเรี่ยมโซลูชั่น จำกัด
225 อะดอพท์ แอนด์ เลิฟ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะดอพท์ แอนด์ เลิฟ
226 อะโกร เซอร์วิส 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท อะโกร เซอร์วิส จำกัด
227 อั่งเปา ออลล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท อั่งเปา ออลล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
228 อัทโค 2,500,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท อัทโค จำกัด
229 อันดามัน ฟาร์ม 1,000,000 ละงู สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามัน ฟาร์ม
230 อันธิกา เพ็ทช็อป 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันธิกา เพ็ทช็อป
231 อันลีช แบ็งค๊อก 2,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท อันลีช แบ็งค๊อก จำกัด
232 อานนท์ฟาร์ม 5,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท อานนท์ฟาร์ม จำกัด
233 อายะ โปรดักส์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท อายะ โปรดักส์ จำกัด
234 อาห์เหม็ดเทรดดิ้ง 50,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท อาห์เหม็ดเทรดดิ้ง จำกัด
235 อินทิรา ฟาร์ม 9101 1,000,000 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา ฟาร์ม 9101
236 อินแพท (ประเทศไทย) 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท อินแพท (ประเทศไทย) จำกัด
237 อินโนเวทีฟ เฮลธ์ แคร์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท อินโนเวทีฟ เฮลธ์ แคร์ จำกัด
238 อิโตยะ เพ็ท วิลเลจ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิโตยะ เพ็ท วิลเลจ
239 อีคิวด็อก 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท อีคิวด็อก จำกัด
240 อีร่า ดิสทริบิวชั่น 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท อีร่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด
241 อุดมทรัพย์การเกษตร101 1,000,000 จังหาร ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์การเกษตร101
242 อุดมสุข 2013 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท อุดมสุข 2013 จำกัด
243 ฮงราญการเกษตร 300,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮงราญการเกษตร
244 ฮอลิแอนด์โค 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮอลิแอนด์โค จำกัด
245 ฮอเนสทิ มายด์ 1,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท ฮอเนสทิ มายด์ จำกัด
246 ฮาจิโกะ (ไทยแลนด์) 2,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท ฮาจิโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
247 ฮีโร่ ปอม (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮีโร่ ปอม (ไทยแลนด์) จำกัด
248 เกรทแมนฟีด 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทแมนฟีด
249 เกรแฮม กูร์เมต์ เพ็ทฟู้ด 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เกรแฮม กูร์เมต์ เพ็ทฟู้ด จำกัด
250 เกษตรนิยม 2018 1,000,000 ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรนิยม 2018
251 เกษตรพันธุ์ พาณิชย์ 1,000,000 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรพันธุ์ พาณิชย์
252 เค.ดี.ดี. มาร์เก็ต 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เค.ดี.ดี. มาร์เก็ต จำกัด
253 เค.ยู. การ์เด้น เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เค.ยู. การ์เด้น เซ็นเตอร์ จำกัด
254 เค.เอส.เอ็ม.ฟาร์ม 500,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอ็ม.ฟาร์ม
255 เคที พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เคที พัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด
256 เจ เค เทรดมาร์ท 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เจ เค เทรดมาร์ท จำกัด
257 เจ.เอ็น.พี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล 3,125,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เอ็น.พี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
258 เจทีทีเค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจทีทีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
259 เจพีที.สตาร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เจพีที.สตาร์ จำกัด
260 เจเนอรัล เพด ไทม์ 1,000,000 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี บริษัท เจเนอรัล เพด ไทม์ จำกัด
261 เจแอนด์เจ อาหารสัตว์และสินค้าเบ็ดเตล็ด 200,000 เด่นชัย แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เจ อาหารสัตว์และสินค้าเบ็ดเตล็ด
262 เซเว่นด็อก กรุ๊ป 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท เซเว่นด็อก กรุ๊ป จำกัด
263 เดอะ ลิทเทิล เพท 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะ ลิทเทิล เพท จำกัด
264 เดอะ ลี้ดเดอร์ คอมเมอร์เชียล 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ลี้ดเดอร์ คอมเมอร์เชียล
265 เดอะเพ็ททิจ 2,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะเพ็ททิจ จำกัด
266 เดอะแม๊พ ฟาร์ม โปรดักส์ 1,000,000 ชะอำ เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะแม๊พ ฟาร์ม โปรดักส์
267 เทคนิค เพ็ท (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เทคนิค เพ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
268 เทพสิทธาฟาร์ม 900,000 ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสิทธาฟาร์ม
269 เทมฮิลล์ 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เทมฮิลล์ จำกัด
270 เน็กซ์เทคฟีด 10,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด
271 เนคเทค เพ็ทฟู๊ด 30,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท เนคเทค เพ็ทฟู๊ด จำกัด
272 เน็ทติ้ง-ไทย 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เน็ทติ้ง-ไทย จำกัด
273 เบสท์ ฟาร์มมาเทค 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เบสท์ ฟาร์มมาเทค จำกัด
274 เบสท์เฟรนช๊อป 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด
275 เพ็ต แก็ดเจ็ท (ไทยแลนด์) 300,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ต แก็ดเจ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
276 เพ็ตโตะ โทโมดาจิ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ตโตะ โทโมดาจิ จำกัด
277 เพ็ท - อินเทรนด์ 500,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ท - อินเทรนด์
278 เพ็ท คลับ 18,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ท คลับ จำกัด
279 เพ็ท ทเวนตี้วัน 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เพ็ท ทเวนตี้วัน จำกัด
280 เพ็ท รีพับบลิก 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เพ็ท รีพับบลิก จำกัด
281 เพ็ท รีพับบลิก แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ท รีพับบลิก แอนด์ ซัพพลาย
282 เพ็ท วาไรตี้ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ท วาไรตี้ จำกัด
283 เพท สตอรี่ 500,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพท สตอรี่
284 เพ็ท สตาร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ท สตาร์
285 เพ็ท เซอร์เคิล 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด
286 เพ็ท เบส เฟรนด์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เพ็ท เบส เฟรนด์ จำกัด
287 เพ็ท เฟรนด์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ท เฟรนด์ กรุ๊ป จำกัด
288 เพ็ท เรียวโกะ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ท เรียวโกะ จำกัด
289 เพ็ท แชปเตอร์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เพ็ท แชปเตอร์ จำกัด
290 เพ็ท แทรค ไทย 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เพ็ท แทรค ไทย จำกัด
291 เพ็ท โพรเทคท์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด
292 เพ็ท โอคล็อก 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ท โอคล็อก จำกัด
293 เพ็ทคอนเนอร์ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ทคอนเนอร์ จำกัด
294 เพ็ทชัวร์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เพ็ทชัวร์ จำกัด
295 เพ็ทซิสเตอร์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ทซิสเตอร์ จำกัด
296 เพ็ททอรี่ 4,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ททอรี่ จำกัด
297 เพ็ทพารากอน ลำปาง 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท เพ็ทพารากอน ลำปาง จำกัด
298 เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ 5,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จำกัด
299 เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง จำกัด
300 เพทมาสเตอร์ อินเตอร์-เนทเวอร์ค 500,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพทมาสเตอร์ อินเตอร์-เนทเวอร์ค
301 เพทสมายล์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เพทสมายล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
302 เพ็ทสเปเชียลลิสต์ 10,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด
303 เพ็ทส์บ็อกซ์ ซัพพลาย 400,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ทส์บ็อกซ์ ซัพพลาย จำกัด
304 เพ็ทส์โกลเด้น 500,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท เพ็ทส์โกลเด้น จำกัด
305 เพ็ทเชอร์รี่ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เพ็ทเชอร์รี่ จำกัด
306 เพทเทอร์นารี่ เพ็ท ซัพพลาย 500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เพทเทอร์นารี่ เพ็ท ซัพพลาย จำกัด
307 เพ็ทเฟรนด์ศรีราชา 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เพ็ทเฟรนด์ศรีราชา จำกัด
308 เพ็ทโซลเมท888 2,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท เพ็ทโซลเมท888 จำกัด
309 เพ็ทโทโลจี 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ทโทโลจี จำกัด
310 เพ็ทโปร กรุ๊ป 40,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด
311 เพ็ทโปร เชียงใหม่ 5,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท เพ็ทโปร เชียงใหม่ จำกัด
312 เพ็ทโลโซฟี่ 4,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็ทโลโซฟี่ จำกัด
313 เพนโกลิน 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เพนโกลิน จำกัด
314 เพลย์บ็อก ด็อกเฮ้าส์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท เพลย์บ็อก ด็อกเฮ้าส์ จำกัด
315 เพียวลี่ เปอติ๊ต 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เพียวลี่ เปอติ๊ต จำกัด
316 เฟรช เพ็ท ช็อป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรช เพ็ท ช็อป
317 เมืองคงอาหารสัตว์ 1,000,000 คง นครราชสีมา บริษัท เมืองคงอาหารสัตว์ จำกัด
318 เยสเพ็ท 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เยสเพ็ท จำกัด
319 เรืองโรจน์ เพ็ท ช็อป 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท เรืองโรจน์ เพ็ท ช็อป จำกัด
320 เลอ โบมอนท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด
321 เลิฟลี่เพ็ทช็อป 900,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิฟลี่เพ็ทช็อป
322 เลิศปรีชา พาณิชย์ 1,000,000 บึงนาราง พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศปรีชา พาณิชย์
323 เลิศสิริ ฟาร์ม 500,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศสิริ ฟาร์ม
324 เวททอรี่ 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท เวททอรี่ จำกัด
325 เวลบีอิ้งพลัส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เวลบีอิ้งพลัส จำกัด
326 เวลเทรด แปซิฟิค 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เวลเทรด แปซิฟิค จำกัด
327 เวลแฟร์อินเตอร์เทค 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เวลแฟร์อินเตอร์เทค จำกัด
328 เสรีพรทรัพย์ไพศาล 1,000,000 แม่สาย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีพรทรัพย์ไพศาล
329 เหล็กเหนือดี สตีล 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล็กเหนือดี สตีล
330 เอ พี เพ็ทส์ เวิลด์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ พี เพ็ทส์ เวิลด์ จำกัด
331 เอ พี โฮมส์ โปรดักส์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ พี โฮมส์ โปรดักส์ จำกัด
332 เอ.เอ.พลัส บิซิเนส 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.เอ.พลัส บิซิเนส จำกัด
333 เอ.เอส.ยูเนียน 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.เอส.ยูเนียน จำกัด
334 เอกซ์โซติค ซูม 1,400,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอกซ์โซติค ซูม จำกัด
335 เอ็กโซติก เพ็ท สตูดิโอ 200,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กโซติก เพ็ท สตูดิโอ จำกัด
336 เอ็กโซติค-เอ็กซ์เชนจ์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กโซติค-เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
337 เอช บี แพลนท์ 10,000,000 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บริษัท เอช บี แพลนท์ จำกัด
338 เอชเอ็นดี เพท แอนด์ พอนด์ ซัพพลายส์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอชเอ็นดี เพท แอนด์ พอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
339 เอ็น วี วี เทรดดิ้ง 40,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอ็น วี วี เทรดดิ้ง จำกัด
340 เอ็น เจ 2019 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เจ 2019
341 เอ็น.ที.เอส.โปรกรุ๊ป 500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอ็น.ที.เอส.โปรกรุ๊ป จำกัด
342 เอ็น.เค. เมด ทู อินสไพร์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เอ็น.เค. เมด ทู อินสไพร์ จำกัด
343 เอ็นทีวี 5,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท เอ็นทีวี จำกัด
344 เอ็นทูเจ มารีน ฟาร์ม 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทูเจ มารีน ฟาร์ม
345 เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ อกริ เทค 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ อกริ เทค จำกัด
346 เอฟดี แอ็ดดิทีฟส์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟดี แอ็ดดิทีฟส์ จำกัด
347 เอฟแอนด์เอฟ เอสแอนด์เอส เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟแอนด์เอฟ เอสแอนด์เอส เทรดดิ้ง
348 เอ็ม อาร์ อควาคัลเจอร์ โปรดักซ์ 1,500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม อาร์ อควาคัลเจอร์ โปรดักซ์
349 เอ็ม.ซี.พี.คอลเลคชั่น 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอ็ม.ซี.พี.คอลเลคชั่น จำกัด
350 เอ็ม.ที.พี. มาร์เก็ตติ้ง 500,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม.ที.พี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
351 เอมิน่า พลัส เทรด 2019 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอมิน่า พลัส เทรด 2019
352 เอวาเวท 500,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท เอวาเวท จำกัด
353 เอวี อินสไปร์ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เอวี อินสไปร์ จำกัด
354 เอสเอ็นซี อินเตอร์ กรุ๊ป 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท เอสเอ็นซี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
355 เอเชีย โทเทิ่ล มาร์เก็ตติ้ง 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชีย โทเทิ่ล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
356 เอเชียชัยฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชียชัยฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
357 เอเวอร์สปริง อินดัสทรี่ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เอเวอร์สปริง อินดัสทรี่ จำกัด
358 เอแซด อินฟินิตี้ 4,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เอแซด อินฟินิตี้ จำกัด
359 เอแอนด์เค เพอร์ฟอร์มแมนซ์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอแอนด์เค เพอร์ฟอร์มแมนซ์ จำกัด
360 เอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล 200,000 นครชัยศรี นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล
361 เฮลตี้ พอส์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เฮลตี้ พอส์ จำกัด
362 แคทชัพ 500,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท แคทชัพ จำกัด
363 แชมป์ตู้ปลา 500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชมป์ตู้ปลา
364 แนคโคห์แลน 10,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท แนคโคห์แลน จำกัด
365 แบล็ค เกรท เดน บางเสร่ 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท แบล็ค เกรท เดน บางเสร่ จำกัด
366 แฟคทอรี่ อีส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท แฟคทอรี่ อีส จำกัด
367 แฟนซี ฟิช เซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟนซี ฟิช เซ็นเตอร์ จำกัด
368 แฟมิลี่ เพ็ท (ประเทศไทย) 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท แฟมิลี่ เพ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
369 แฟมิลี่ฟิชชิ่ง (ไทยแลนด์) 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท แฟมิลี่ฟิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
370 แสนล้านทรัพย์เกษตร 168 1,020,000 จังหาร ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนล้านทรัพย์เกษตร 168
371 แอดวานซ์ ดีไซน์ แอนด์ เทรดดิ้ง 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท แอดวานซ์ ดีไซน์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
372 แอล.เอ็น. สยามเทค 3,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท แอล.เอ็น. สยามเทค จำกัด
373 แอลดี เพ็ทเบด 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลดี เพ็ทเบด จำกัด
374 แฮปปี้ มอลลี่ 3,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แฮปปี้ มอลลี่ จำกัด
375 แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด
376 โกลเดนเบตตา 300,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท โกลเดนเบตตา จำกัด
377 โคเพ็ทต้า 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท โคเพ็ทต้า จำกัด
378 โชคปลาทอง 1,000,000 วังสะพุง เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคปลาทอง
379 โมชิ ยัมมี่ 1,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท โมชิ ยัมมี่ จำกัด
380 โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน-เพ็ทช็อป 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน-เพ็ทช็อป จำกัด
381 โรยัล คานิน (ประเทศไทย) 7,500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด
382 โรยัล เอนิมอล แอนด์ เบิร์ด 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท โรยัล เอนิมอล แอนด์ เบิร์ด จำกัด
383 โลตัส เพ็ท เวิลด์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท โลตัส เพ็ท เวิลด์ จำกัด
384 โอ.พี.ฟีดส์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.พี.ฟีดส์
385 โอเค ปอมเมอเรเนียน (ไทยแลนด์) 200,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค ปอมเมอเรเนียน (ไทยแลนด์)
386 โอโช ฟิลเตรชั่น 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท โอโช ฟิลเตรชั่น จำกัด
387 ไข่กำลังดี 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ไข่กำลังดี จำกัด
388 ไจแอนท์ เพ็ทช็อป 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ไจแอนท์ เพ็ทช็อป จำกัด
389 ไท ท๊อป เทน ด๊อก 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท ท๊อป เทน ด๊อก
390 ไทยฟิชฟาร์ม 4,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ไทยฟิชฟาร์ม จำกัด
391 ไทยสมาร์ทเพ็ทโปรดักส์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยสมาร์ทเพ็ทโปรดักส์ จำกัด
392 ไทยอควา 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ไทยอควา จำกัด
393 ไทยเพ็ทเทรด 300,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเพ็ทเทรด
394 ไทเกอร์ เพ็ทซัพพลาย 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ไทเกอร์ เพ็ทซัพพลาย จำกัด
395 ไนน์เพ็ทช็อป 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ไนน์เพ็ทช็อป จำกัด
396 ไนส์ เบตต้า (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ไนส์ เบตต้า (ไทยแลนด์) จำกัด
397 ไลค์โอเชี่ยนฟีดมิลล์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ไลค์โอเชี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด
398 ไวด์ไลฟ์ พาร์ค เชียงใหม่ โอเพอเรทติ้งแอนด์เมเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 สารภี เชียงใหม่ บริษัท ไวด์ไลฟ์ พาร์ค เชียงใหม่ โอเพอเรทติ้งแอนด์เมเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
399 ไว้ท์เครนอควาเรียม (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ไว้ท์เครนอควาเรียม (ประเทศไทย) จำกัด
400 ไอ เลิฟ เพ็ท 3,200,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ เลิฟ เพ็ท จำกัด
401 ไอเป็กซ์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ไอเป็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
402 ไอเลิฟมายด็อก 1,999,999 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอเลิฟมายด็อก จำกัด
403 ไฮ่ จือ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ่ จือ
404 ไฮยีนิค โค้ท 5,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฮยีนิค โค้ท จำกัด
405 ไฮเพ็ท 600,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฮเพ็ท จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ