รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารที่ใช้แล้ว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารที่ใช้แล้ว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กระดาษไทยประเสริฐศิลป์ 2,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กระดาษไทยประเสริฐศิลป์ จำกัด
2 คิดส์แมท เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท คิดส์แมท เซ็นเตอร์ จำกัด
3 บุ๊คทูแฮนด์ 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท บุ๊คทูแฮนด์ จำกัด
4 บุญนำชัย การกระดาษ 2,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท บุญนำชัย การกระดาษ จำกัด
5 ไซแอม ยูส บุ๊ค 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ไซแอม ยูส บุ๊ค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ