รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารที่ใช้แล้ว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารที่ใช้แล้ว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 65 บุ๊ค อะ ฮอลิก 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
2 9 เจริญโยวราช 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
3 กระดาษไทยประเสริฐศิลป์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
4 บุญนำชัย การกระดาษ 2,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
5 ปองรักบุ๊คส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
6 เมลด้า เอ็ดดูเคชั่น 2,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา


ข้อมูลผู้ประกอบการ