รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ณ นครอินทร์ 19,764,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ณ นครอินทร์ จำกัด
2 บ้านน้ำมิตร 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านน้ำมิตร
3 พี ที โกลบอล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท พี ที โกลบอล จำกัด
4 มหาสุราลัย 1,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสุราลัย
5 ลีลา ไทย เบเวอเรจ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท ลีลา ไทย เบเวอเรจ จำกัด
6 สกาย กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บริษัท สกาย กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 สุขสันต์โภคภัณฑ์ 2019 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา บริษัท สุขสันต์โภคภัณฑ์ 2019 จำกัด
8 สุธาสิจณี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท สุธาสิจณี จำกัด
9 หนูนิดขายส่งน้ำดื่ม 500,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนิดขายส่งน้ำดื่ม
10 เอเลเก็นท์ บาร์เทนดิ้ง อีเวนท์ 500,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเลเก็นท์ บาร์เทนดิ้ง อีเวนท์
11 แม่น้ำ มาร์เก็ต 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่น้ำ มาร์เก็ต


ข้อมูลผู้ประกอบการ