รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ณ นครอินทร์ 19,764,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ณ นครอินทร์ จำกัด
2 บ้านน้ำมิตร 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านน้ำมิตร
3 พี ที โกลบอล 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท พี ที โกลบอล จำกัด
4 มหาสุราลัย 1,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสุราลัย
5 ลีลา ไทย เบเวอเรจ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีลา ไทย เบเวอเรจ จำกัด
6 สกาย กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท สกาย กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 สุขสันต์โภคภัณฑ์ 2019 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สุขสันต์โภคภัณฑ์ 2019 จำกัด
8 สุธาสิจณี 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท สุธาสิจณี จำกัด
9 หนูนิดขายส่งน้ำดื่ม 500,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูนิดขายส่งน้ำดื่ม
10 เอเลเก็นท์ บาร์เทนดิ้ง อีเวนท์ 500,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเลเก็นท์ บาร์เทนดิ้ง อีเวนท์
11 แม่น้ำ มาร์เก็ต 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่น้ำ มาร์เก็ต


ข้อมูลผู้ประกอบการ