รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กูลเก้ากาล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
2 ของจริง 1,000,000 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม
3 ควิก แอนด์ คิวท์ เซอร์วิส 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
4 เจริญผลไพศาล 1,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
5 ช.เจริญการค้า 500,000 พิษณุโลก บางระกำ
6 ณ นครอินทร์ 19,764,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
7 ตัวกลม ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอเรจ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
8 เปรวาสกี้ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
9 พี ที โกลบอล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
10 รังทองคำ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
11 รายา บ็อกซ์ 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
12 ริช วัน เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
13 ล๊อบไทย 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
14 วงศ์ปกร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
15 ไวน์ เลจเจนด์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
16 อาร์เอ็นดี ไวน์ คอนซัลติ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
17 เอ.พี.ซุปเปอร์อินเท็นเดนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
18 แองเจิ้ล ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
19 ฮาโกด้า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
20 เฮลิคอน 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
21 ๙ นคราชา 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด


ข้อมูลผู้ประกอบการ