รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบบนแผงลอยและตลาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบบนแผงลอยและตลาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กวางทอง91 2,000,000 หนองคาย โพนพิสัย
2 เจ.พี.แอล.(2019) 7,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
3 เต่าบาร์ 2,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
4 พีดี 2011 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
5 ฟ้าใส รุ่งโรจน์ พาณิชย์ 200,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
6 อินวิคตัส (ประเทศไทย) 2,000,000 นครสวรรค์ ไพศาลี
7 เอ็มคลิก 948 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช


ข้อมูลผู้ประกอบการ