รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบบนแผงลอยและตลาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบบนแผงลอยและตลาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กวางทอง91 2,000,000 โพนพิสัย หนองคาย บริษัท กวางทอง91 จำกัด
2 คิวแอลเอ็น 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คิวแอลเอ็น จำกัด
3 ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ล เอส แอนด์ วี จำกัด
4 ประสิทธิ์ภัณฑ์ 1,000,000 มโนรมย์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์ภัณฑ์
5 พีดี 2011 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท พีดี 2011 จำกัด
6 ภูริธัชการค้า 500,000 เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริธัชการค้า
7 อินวิคตัส (ประเทศไทย) 2,000,000 ไพศาลี นครสวรรค์ บริษัท อินวิคตัส (ประเทศไทย) จำกัด
8 เมย์การสุรา 1,000,000 ป่าซาง ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์การสุรา


ข้อมูลผู้ประกอบการ