รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร บนแผงลอยและตลาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร บนแผงลอยและตลาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 คีนเอเชีย 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
2 เค.สมาร์ท เซอร์วิส 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
3 ต้นกล้าปัญญา 100,000 ชัยนาท สรรคบุรี
4 บี โอ เค (1985) 1,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
5 เวิลด์ บิสซิเนส ดีเวลล็อปเมนท์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้น (ไทยแลนด์) 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
6 แอดเวนท์ เทคโนโลยีส์ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
7 แอปเปิ้ล คูล 88 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี


ข้อมูลผู้ประกอบการ