รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกโดยวิธีอื่นๆที่ไม่ได้กระทำในร้านค้าแผงลอยหรือ ตลาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกโดยวิธีอื่นๆที่ไม่ได้กระทำในร้านค้าแผงลอยหรือ ตลาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ณชิต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
2 บางกอกแซสซีส์ เทคนิค 200,000 สมุทรปราการ บางพลี


ข้อมูลผู้ประกอบการ