รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 789 โลจิสติกส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
2 ทิพ มารีน่า 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
3 ธนาโลจิสติกส์ 2,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี


ข้อมูลผู้ประกอบการ