รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กนิษฐาทรานสปอร์ต 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
2 โกลเด้น เวสท์ เมเนจเม้นท์ 5,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
3 คชา2020 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
4 ไทยประดิษฐ์อุตสาหกรรม 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
5 นรินทร ทรานสปอร์ต 1,000,000 นครปฐม สามพราน
6 ปทุมวันออฟฟิส 188,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
7 มนต์เจริญการค้า 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
8 ยูมะ ทาชิ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
9 แวน-ศิวพร.2538 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
10 เอสเอสดี อิเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 นครราชสีมา สูงเนิน
11 ไออาร์ที อินเตอร์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
12 โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) 15,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา


ข้อมูลผู้ประกอบการ