รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กนกสยามนครการขนส่ง 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กนกสยามนครการขนส่ง จำกัด
2 กานต์ตรวจสอบบัญชีและภาษี 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์ตรวจสอบบัญชีและภาษี จำกัด
3 ซีเอ็มเอส การบัญชีธุรกิจ 100,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซีเอ็มเอส การบัญชีธุรกิจ จำกัด
4 ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต 500,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต
5 ทรัพย์สินทอง ทรานสปอร์ต 1,000,000 เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สินทอง ทรานสปอร์ต
6 ภูเขียวขนส่ง 1,500,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด
7 วิลาสินี นวลตาล 2,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาสินี นวลตาล
8 สิริประภา ทรานสปอร์ต 1,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริประภา ทรานสปอร์ต
9 อ.การโยธา 2,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การโยธา
10 อภิลักษณ์ ทัวร์ 100,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิลักษณ์ ทัวร์


ข้อมูลผู้ประกอบการ