รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรุงเทพสุวรรณภูมิทรานสปอร์ต 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพสุวรรณภูมิทรานสปอร์ต จำกัด
2 ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ 100,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
3 ชัยวิทย์ ขนส่ง 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยวิทย์ ขนส่ง จำกัด
4 ณัฎฐา กรุ๊ป เซอร์วิส 2,950,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฎฐา กรุ๊ป เซอร์วิส
5 ตลาดจุ๋มจิ๋มเดินรถ 1,000,000 เมืองระนอง ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาดจุ๋มจิ๋มเดินรถ
6 ท็อป 71 ทรานสปอร์ต 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป 71 ทรานสปอร์ต
7 นครศรีฯ-สุไหงโกลก ทรานสปอร์ต 5,000,000 ปากพนัง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีฯ-สุไหงโกลก ทรานสปอร์ต
8 น้ำต้น 2007 900,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำต้น 2007
9 ป. ชัยสิทธิ์ 600,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท ป. ชัยสิทธิ์ จำกัด
10 ปฐพีไทยขนส่ง 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ปฐพีไทยขนส่ง จำกัด
11 ปัตตานี-ยะลา เดินรถ 350,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี-ยะลา เดินรถ
12 ฝึกกาย ทรานสปอร์ต 100,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึกกาย ทรานสปอร์ต
13 พิริยะพรหม 1,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท พิริยะพรหม จำกัด
14 ภาคใต้เดินรถ (2524) 1,500,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ภาคใต้เดินรถ (2524) จำกัด
15 ราชสีมาบ้านแพง เดินรถ 10,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ราชสีมาบ้านแพง เดินรถ จำกัด
16 ว.แก้วจันทราเจริญการค้า 700,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แก้วจันทราเจริญการค้า
17 ศักดิ์วิศุภา ทรานสปอร์ต(ไทยแลนด์) 1,000,000 องครักษ์ นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์วิศุภา ทรานสปอร์ต(ไทยแลนด์)
18 หนองคาย-โพนพิสัย-บึงกาฬเดินรถ พ.ศ.2512 2,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท หนองคาย-โพนพิสัย-บึงกาฬเดินรถ พ.ศ.2512 จำกัด
19 เพชรพิจิตรยานยนต์ 2,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท เพชรพิจิตรยานยนต์ จำกัด
20 แคท สเตท มิสชั่น 1,000,000 ถลาง ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท สเตท มิสชั่น
21 โชติมาบริการ 3,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท โชติมาบริการ จำกัด
22 โภคทรัพย์ ขนส่ง 98 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท โภคทรัพย์ ขนส่ง 98 จำกัด
23 ไทยพานิชขนส่ง(2515) 1,000,000 เมืองพัทลุง พัทลุง บริษัท ไทยพานิชขนส่ง(2515) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ