รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กรุงเทพสุวรรณภูมิทรานสปอร์ต 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท กรุงเทพสุวรรณภูมิทรานสปอร์ต จำกัด
2 ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ 100,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
3 ชัยวิทย์ ขนส่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท ชัยวิทย์ ขนส่ง จำกัด
4 ณัฎฐา กรุ๊ป เซอร์วิส 2,950,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฎฐา กรุ๊ป เซอร์วิส
5 ตลาดจุ๋มจิ๋มเดินรถ 1,000,000 ระนอง เมืองระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาดจุ๋มจิ๋มเดินรถ
6 ท็อป 71 ทรานสปอร์ต 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป 71 ทรานสปอร์ต
7 นครศรีฯ-สุไหงโกลก ทรานสปอร์ต 5,000,000 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีฯ-สุไหงโกลก ทรานสปอร์ต
8 น้ำต้น 2007 900,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำต้น 2007
9 ป. ชัยสิทธิ์ 600,000 สุพรรณบุรี สามชุก บริษัท ป. ชัยสิทธิ์ จำกัด
10 ปฐพีไทยขนส่ง 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ปฐพีไทยขนส่ง จำกัด
11 ปัตตานี-ยะลา เดินรถ 350,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี-ยะลา เดินรถ
12 ฝึกกาย ทรานสปอร์ต 100,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝึกกาย ทรานสปอร์ต
13 พิริยะพรหม 1,000,000 ตาก แม่สอด บริษัท พิริยะพรหม จำกัด
14 ภาคใต้เดินรถ (2524) 1,500,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท ภาคใต้เดินรถ (2524) จำกัด
15 ราชสีมาบ้านแพง เดินรถ 10,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ราชสีมาบ้านแพง เดินรถ จำกัด
16 ว.แก้วจันทราเจริญการค้า 700,000 น่าน เมืองน่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แก้วจันทราเจริญการค้า
17 ศักดิ์วิศุภา ทรานสปอร์ต(ไทยแลนด์) 1,000,000 นครนายก องครักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์วิศุภา ทรานสปอร์ต(ไทยแลนด์)
18 หนองคาย-โพนพิสัย-บึงกาฬเดินรถ พ.ศ.2512 2,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท หนองคาย-โพนพิสัย-บึงกาฬเดินรถ พ.ศ.2512 จำกัด
19 เพชรพิจิตรยานยนต์ 2,000,000 พิจิตร เมืองพิจิตร บริษัท เพชรพิจิตรยานยนต์ จำกัด
20 แคท สเตท มิสชั่น 1,000,000 ภูเก็ต ถลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคท สเตท มิสชั่น
21 โชติมาบริการ 3,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ บริษัท โชติมาบริการ จำกัด
22 โภคทรัพย์ ขนส่ง 98 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ บริษัท โภคทรัพย์ ขนส่ง 98 จำกัด
23 ไทยพานิชขนส่ง(2515) 1,000,000 พัทลุง เมืองพัทลุง บริษัท ไทยพานิชขนส่ง(2515) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ