รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรุงเทพสุวรรณภูมิทรานสปอร์ต 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
2 ขอนแก่นสารคามขนส่ง 1,000,000 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
3 จิตประพัฒน์ ทรานสปอร์ต 1,200,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
4 ช.รถตู้สะพานดำทีม 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
5 ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ 100,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
6 โชคบัญชาทราเวล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
7 โชติมาบริการ 3,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
8 ณัฎฐา กรุ๊ป เซอร์วิส 2,950,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
9 เดอะ วัน กรุ๊ปทรานสปอร์ต 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
10 ท็อป 71 ทรานสปอร์ต 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
11 ธนทวีเฮฟเว่น 1,000,000 ตราด เมืองตราด
12 นก ฟาร์ม แอนด์ ทัวร์ 1,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
13 นครศรีฯ-สุไหงโกลก ทรานสปอร์ต 5,000,000 นครศรีธรรมราช ปากพนัง
14 น้ำต้น 2007 900,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
15 บัวมงคล เอ็นเทอร์ไพร์ส 1,000,000 พิษณุโลก วังทอง
16 ป. ชัยสิทธิ์ 600,000 สุพรรณบุรี สามชุก
17 ปฐพีไทยขนส่ง 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
18 ฝึกกาย ทรานสปอร์ต 100,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
19 พะงัน ทัวร์ 2000 2,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน
20 พิริยะพรหม 1,000,000 ตาก แม่สอด
21 เพชรพิจิตรยานยนต์ 2,000,000 พิจิตร เมืองพิจิตร
22 ภาคใต้เดินรถ (2524) 1,500,000 สงขลา หาดใหญ่
23 โภคทรัพย์ ขนส่ง 98 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
24 ระวีเดินรถ 1,000,000 นครพนม ท่าอุเทน
25 ราชสีมาบ้านแพง เดินรถ 10,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
26 วาปีเดินรถ 2,000,000 มหาสารคาม วาปีปทุม
27 สมาร์ท แอดวานซ์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
28 สิงห์ทอง คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
29 สุพรรณทัวร์ 1,350,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ