รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางในชนบท

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางในชนบท

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกษตรภิบาล 400,000 ระยอง ปลวกแดง
2 แกรนด์ซิตี้บัส 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
3 ชาติชาย เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
4 ชุมพลบุรีขนส่ง 420,000 สุรินทร์ ท่าตูม
5 ชุมพลรุ่งเรือง 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
6 โชคเจษฎา 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
7 ณฐา ทรานสปอร์ต 800,000 ชลบุรี พนัสนิคม
8 เดินรถขนาดเล็กเบตง 40,000 ยะลา เบตง
9 ตาพระยาขนส่ง 54,000 สระแก้ว ตาพระยา
10 ที.อาร์.บี.มอเตอร์ 33,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
11 นครสวรรค์บรรพตพิสัยเดินรถ 250,000 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย
12 นายพัน 88 เซอร์วิส 30,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
13 บรบือนาดูนเดินรถ 700,000 มหาสารคาม บรบือ
14 บางบาลเดินรถ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางบาล
15 บ้านถวายบริการเดินรถ 2,500,000 เชียงใหม่ หางดง
16 เบตงขนส่ง 1,000,000 ยะลา เบตง
17 ป่าไผ่เดินรถ 320,000 นครราชสีมา ปากช่อง
18 พรมงคล เดินรถชุมพร 1,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
19 เพชรบุรีบ้านแหลมเดินรถ 400,000 เพชรบุรี บ้านแหลม
20 โพธิ์ชัยวาปีเดินรถ 600,000 มหาสารคาม วาปีปทุม
21 ฟลิ้นชิ่งบ็อกซ์ 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
22 ภูเก็ต สมาร์ท บัส 30,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
23 เมล์ชมภูเดินรถ 2,400,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ
24 รวมมิตรลำพระเพลิงขนส่ง 500,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
25 ราชบุรีวัดเพลง 1,000,000 ราชบุรี วัดเพลง
26 วังไทรเดินรถ 1,092,000 นครราชสีมา ปากช่อง
27 วังน้อยเมืองใหม่เดินรถ 500,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
28 วาปีนาเชือกเดินรถ 1,000,000 มหาสารคาม วาปีปทุม
29 เวียงนครเดินรถ 1,000,000 ขอนแก่น ภูเวียง
30 สมานฉันท์ เดินรถ 10,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
31 สามชุกประชากิจ 3,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
32 สีคิ้ว-ปางโกเดินรถ 1,000,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
33 โสภณ 2018 200,000 นครราชสีมา วังน้ำเขียว
34 หนองคาย-โพนพิสัย-บึงกาฬเดินรถ พ.ศ.2512 2,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
35 อีซี่ แมททีเรียล แอนด์ ทูล 5,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
36 อุดรธานีซิตี้บัส 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
37 ไอลดา 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง


ข้อมูลผู้ประกอบการ