รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางบกอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางบกอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ถวิล แบ็คโฮ โลจิสติกส์ 1,250,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
2 พระปรางค์เก้ายอด 500,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
3 ฟาสต์ มูฟวิ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
4 ศรีบุญเรืองทรัพย์เจริญ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
5 ศิลป์บัญชา 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
6 อุดมพัฒน์ โซลูชั่น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ


ข้อมูลผู้ประกอบการ